Verb i dåtid

Annons
1
Preteritum till infinitiv
Memory Svår
2
Preteritum
Hitta oregelbundna verben, Bokstavsbräde
3
Preteritum: regelbundna
Skriv i preteritum, Frågor med fritextsvar Svår
4
Perfekt: ha eller vara
Välj rätt mening i perfekt, Flervalsfrågor Svår
5
Perfekt: regelbundna verb 1
Skriv i tyska perfekt, Frågor med fritextsvar Svår
6
Perfekt: regelbundna verb 2
Skriv i tyska perfekt, Frågor med fritextsvar Svår
7
Perfekt: oregelbundna verb 1
Skriv i perfekt, Frågor med fritextsvar Svår
8
Perfekt: oregelbundna verb 2
Skriv i perfekt, Frågor med fritextsvar Svår
9
Perfekt: ha eller vara
Memory
10
Perfekt: regelbundna verb 1
Memory, 12 par
Annons
11
Perfekt: regelbundna verb 2
Memory, 12 par
12
Perfekt: oregelbundna verb 1
Memory, 12 par Extremt svår
13
Perfekt: oregelbundna verb 2
Memory, 15 par Extremt svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Preteritum till infinitiv (Memory).
2024-06-10 11:08 efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Perfekt: ha eller vara (Memory).
2024-06-03 12:12 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Preteritum: regelbundna (Skriv i preteritum).
2024-06-03 12:09 efter 23 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Preteritum till infinitiv (Memory).
2024-06-03 12:08 efter 5 sekunders spelande.
Någon fick 51 drag på nivå 1. Preteritum till infinitiv (Memory).
2024-05-30 21:51 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Preteritum: regelbundna (Skriv i preteritum).
2024-05-30 21:50 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Preteritum: regelbundna (Skriv i preteritum).
2024-05-30 21:48 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Preteritum: regelbundna (Skriv i preteritum).
2024-05-30 21:47 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Preteritum (Hitta oregelbundna verben).
2024-05-30 21:45 efter 20 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Preteritum till infinitiv (Memory).
2024-05-30 12:53 efter 10 minuters spelande.

Här kan du träna på verb i dåtid. Språket är tyska.

Spelet Verb i dåtid

Instruktioner till Verb i dåtid

Här kan du träna på verb i dåtid (preteritum och perfekt). Du kan spela spel för "preteritum" eller "perfekt" på olika nivåer med regelbundna och oregelbunda verb. Spel passar till elever med tyska som moderna språk från åk 6 men även till elever i modersmål tyska åk 1-9.

1. Preteritum till infinitiv (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Preteritum (Hitta oregelbundna verben)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 12 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Preteritum: regelbundna (Skriv i preteritum)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 14 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Perfekt: ha eller vara (Välj rätt mening i perfekt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren två svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Perfekt: regelbundna verb 1 (Skriv i tyska perfekt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Perfekt: regelbundna verb 2 (Skriv i tyska perfekt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Perfekt: oregelbundna verb 1 (Skriv i perfekt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Perfekt: oregelbundna verb 2 (Skriv i perfekt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Perfekt: ha eller vara (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Perfekt: regelbundna verb 1 (Memory, 12 par)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 12 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Perfekt: regelbundna verb 2 (Memory, 12 par)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 12 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Perfekt: oregelbundna verb 1 (Memory, 12 par)

MemoryMemory - Nivån innehåller 14 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 12 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Perfekt: oregelbundna verb 2 (Memory, 15 par)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Verb i dåtid. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Verb i dåtid kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-03-27
Publicerat online
2020-04-24
Unikt id
11426
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 38
5
24
4
2
3
2
2
3
1
7

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

E
Daniel Lind
7 juni 2022 12:46
Victoria: Tack för din uppmärksamhet. Kontakta gärna oss på Elevspel med tydlig info vad som är galet och vad det istället borde vara så brukar vi snabbt fixa till det. :)
V
Victoria
24 maj 2022 15:09
Är det bara jag som tycker att ord som geladen eller gefahren till oregelbundna verb istället för regelbundna?

Fler fördelar med plusmedlemskap