Klädesplagg på tyska

Annons
1
Memory
Tyska - svenska
2
Ordfläta
Hitta klädesplagget, Bokstavsbräde
3
Flervalsfrågor
Svenska till tyska
4
Lucktext
kläder i meningar på tyska Svår
5
Översätt, skriv
Svenska till tyska, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Memory (Tyska - svenska).
2024-06-19 04:50 efter 6 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska).
2024-06-12 10:38 efter 40 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Lucktext (kläder i meningar på tyska).
2024-06-12 10:38 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta klädesplagget).
2024-06-12 10:36 efter 6 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta klädesplagget).
2024-06-10 12:47 efter 14 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta klädesplagget).
2024-06-10 11:50 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta klädesplagget).
2024-06-10 11:50 efter 1 sekunds spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 2. Ordfläta (Hitta klädesplagget).
2024-06-10 11:50 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Memory (Tyska - svenska).
2024-06-10 11:46 efter 1 sekunds spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 2. Ordfläta (Hitta klädesplagget).
2024-06-10 11:46 efter 4 minuters spelande.
Annons

Övar eleven på vad olika klädesplagg heter på tyska för att öka elevens ordförråd.

Spelet Klädesplagg på tyska

Instruktioner till Klädesplagg på tyska

Spelet tränar namn på olika kläder och klädesplagg på tyska för att öka elevernas ordförråd samt träna på grammatik (stor bokstav på substantiv) och bestämd artikel.

1. Memory (Tyska - svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ordfläta (Hitta klädesplagget)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som krökta ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Lucktext (kläder i meningar på tyska)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 8 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 8 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Översätt, skriv (Svenska till tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Klädesplagg på tyska. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Klädesplagg på tyska kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-09-09
Publicerat online
2018-04-30
Unikt id
8264
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.4
Totalt 140
5
68
4
13
3
7
2
6
1
46

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap