Kroppens olika delar

Annons
1
Memory kroppen
Tyska - svenska Svår
2
Ordfläta
Hitta kroppsdelen, Bokstavsbräde
3
Flervalsfrågor
Svenska till tyska
4
Bildfrågor
kroppen, Bildmarkeringar
5
Lucktext
kroppen i tyska meningar Svår
6
Skriv svaret
Översätt svenska till tyska, Frågor med fritextsvar Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Memory kroppen (Tyska - svenska).
2023-09-22 14:19 efter 11 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska).
2023-09-22 14:18 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Bildfrågor (kroppen).
2023-09-22 14:18 efter 56 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Skriv svaret (Översätt svenska till tyska).
2023-09-22 14:17 efter 33 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta kroppsdelen).
2023-09-22 14:10 efter 27 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta kroppsdelen).
2023-09-22 13:30 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Memory kroppen (Tyska - svenska).
2023-09-22 13:30 efter 7 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Lucktext (kroppen i tyska meningar).
2023-09-22 11:16 efter 44 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Bildfrågor (kroppen).
2023-09-22 11:15 efter 43 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Bildfrågor (kroppen).
2023-09-22 11:15 efter 1 minuts spelande.
Annons

Öva vad vår kropps olika delar såsom huvud, arm etcetera heter på tyska.

Spelet Kroppens olika delar

Instruktioner till Kroppens olika delar

Spelet tränar vad vår kropps olika delar såsom huvud, arm etcetera heter på tyska. Spelet utökar vårt ordförråd för att kunna göra oss förstådd i olika situationer som kan uppstå.

1. Memory kroppen (Tyska - svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 18 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ordfläta (Hitta kroppsdelen)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 12 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Bildfrågor (kroppen)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 3 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Lucktext (kroppen i tyska meningar)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 8 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 8 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

6. Skriv svaret (Översätt svenska till tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Kroppens olika delar. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Kroppens olika delar kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Övar
Ordförråd Grammatik Stavning Kroppen Kroppsdelar
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-09-09
Publicerat online
2018-04-30
Unikt id
8271
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 147
5
89
4
7
3
9
2
7
1
35

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap