Tyska staden

Annons
1
Memory, stadsord
Tyska - svenska
2
Ordfläta
Hitta stadsordet, Bokstavsbräde
3
Flervalsfrågor, stadsord
Svenska till tyska
4
Lucktext
Stadsord i meningar på tyska Svår
5
Fritextfrågor, stadsord
Svenska till tyska, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
5 timmar sedan efter 52 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
5 timmar sedan efter 44 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
7 timmar sedan efter 4 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta stadsordet).
7 timmar sedan efter 16 sekunders spelande.
Någon fick 39 drag på nivå 1. Memory, stadsord (Tyska - svenska).
8 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
8 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
8 timmar sedan efter 30 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
8 timmar sedan efter 41 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
8 timmar sedan efter 14 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska).
8 timmar sedan efter 48 sekunders spelande.
Annons

Lär dig tyska ord som har med en stad och dess innehåll att göra.

Spelet Tyska staden

Instruktioner till Tyska staden

Spelet övar ord på tyska som har med en stad och dess innehåll att göra, t.ex. olika byggnader och samhällsnyttiga platser.

1. Memory, stadsord (Tyska - svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ordfläta (Hitta stadsordet)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 12 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som krökta ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Flervalsfrågor, stadsord (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Lucktext (Stadsord i meningar på tyska)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Fritextfrågor, stadsord (Svenska till tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Tyska staden. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Tyska staden kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-04-12
Publicerat online
2018-04-30
Unikt id
8266
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.5
Totalt 67
5
32
4
9
3
5
2
3
1
18

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

E
Daniel Lind
12 april 2023 22:07
Sarah: Toppen! Det är nu fixat. Tack :)
S
Sarah
12 april 2023 18:32
I "ord om staden" finns det två fel i sista uppgiften. Man geht "in die Kirche" (inte in der) och man kan inte säga "parkieren". Man säger "parken".

Fler fördelar med plusmedlemskap