Månaderna på engelska

Annons
1
Välj rätt månad på engelska
Flervalsfrågor
2
Skriv månadernas namn
På engelska, Frågor med fritextsvar
3
Länka ihop månaderna
Svenska - engelska
4
Månadsmemory
Svenska - engelska
5
Månadsmemory
Engelska - uppläst engelska
6
Skriv månaderna som saknas
Skriv på engelska, Lucktext
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt månad på engelska.
1 timme sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt månad på engelska.
2 timmar sedan efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Skriv månaderna som saknas (Skriv på engelska).
2 timmar sedan efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Månadsmemory (Svenska - engelska).
2 timmar sedan efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt månad på engelska.
2 timmar sedan efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt månad på engelska.
2 timmar sedan efter 0 sekunders spelande.
Någon fick 34 drag på nivå 4. Månadsmemory (Svenska - engelska).
2023-06-05 13:17 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Länka ihop månaderna (Svenska - engelska).
2023-06-05 13:14 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Skriv månadernas namn (På engelska).
2023-06-05 13:13 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Skriv månadernas namn (På engelska).
2023-06-05 13:10 efter 2 minuters spelande.
Annons

Träna månaderna på engelska genom flervalsuppgift och skriven text.

Spelet Månaderna på engelska

Instruktioner till Månaderna på engelska

Här kan du träna månaderna på engelska genom flervalsuppgifter och genom att skriva månaderna själv samt i vilken ordning de kommer!

1. Välj rätt månad på engelska

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Skriv månadernas namn (På engelska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Länka ihop månaderna (Svenska - engelska)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Månadsmemory (Svenska - engelska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Månadsmemory (Engelska - uppläst engelska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Skriv månaderna som saknas (Skriv på engelska)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 6 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 6 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor som är skiftlägeskänsliga. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Månaderna på engelska. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Månaderna på engelska kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 9
Övar
Månader Stavning Stor bokstav Versaler Ordningsföljd
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-09-20
Publicerat online
2020-04-28
Unikt id
11454
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 415
5
258
4
35
3
30
2
28
1
64

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

O
oscar thomsen
8 februari 2023 18:38
bra spel när man ska träna på månaderna
Anonym
30 april 2021 10:41
Det är lätt och roligt medans:)

Fler fördelar med plusmedlemskap