Veckodagar och månader

Annons
1
Gissa dagen
Gissa ord
2
Hitta dagarna
Bokstavsbräde Svår
3
Veckodagsmemory
Engelska - svenska
4
Veckodagsmemory
Uppläst engelska
5
Dagar före och efter
Frågor med fritextsvar
6
Hitta månaderna
Bokstavsbräde
7
Gissa månaden
Gissa ord
8
Månadsmemory
Engelska - svenska
9
Månadsmemory
Uppläst engelska
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 5. Dagar före och efter.
2023-06-02 14:46 efter 8 sekunders spelande.
En elev fick 38 drag på nivå 4. Veckodagsmemory (Uppläst engelska).
2023-06-02 13:25 efter 1 minuts spelande.
En elev fick 47 drag på nivå 9. Månadsmemory (Uppläst engelska).
2023-06-02 13:23 efter 4 minuters spelande.
En elev fick 26 drag på nivå 8. Månadsmemory (Engelska - svenska).
2023-06-02 13:20 efter 1 minuts spelande.
En elev fick 3 missar på nivå 7. Gissa månaden.
2023-06-02 13:18 efter 36 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 7. Gissa månaden.
2023-06-02 13:17 efter 59 sekunders spelande.
En elev fick ut alla orden på nivå 6. Hitta månaderna.
2023-06-02 13:16 efter 2 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. Dagar före och efter.
2023-06-02 13:14 efter 1 minuts spelande.
En elev fick 0 missar på nivå 1. Gissa dagen.
2023-06-02 13:14 efter 13 sekunders spelande.
En elev fick 19 drag på nivå 4. Veckodagsmemory (Uppläst engelska).
2023-06-02 13:13 efter 2 minuters spelande.

Träna på månader och veckodagar på engelska. Öva på att lära dig och komma ihåg alla tolv månaders namn och sju veckodagars namn.

Spelet Veckodagar och månader

Instruktioner till Veckodagar och månader

Veckodagar och månader är ett pedagogiskt spel utformat för skolbarn där du kan träna på att lära dig och komma ihåg namnen på de tolv månaderna och de sju veckodagarna på engelska. Spelet ger dig möjlighet att öva på att läsa, skriva och memorera dessa viktiga tidsrelaterade ord.

I spelet presenteras du för varje månad och veckodag genom interaktiva övningar och utmaningar. Detta hjälper till att förbättra din förmåga att höra, uttala och stava månadernas och veckodagarnas namn på engelska. Genom regelbunden träning med spelet kommer du gradvis att lära dig och memorera alla tolv månaders och sju veckodagars namn på engelska. Spelet är utformat för att vara roligt och engagerande samtidigt som det hjälper dig att bygga upp ditt ordförråd och förbättra din språkkunskap. Det är ett användbart verktyg för att stödja inlärningen av månader och veckodagar på engelska för skolbarn, lärare och föräldrar.

1. Gissa dagen

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 7 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 4 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hitta dagarna

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som krökta ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Veckodagsmemory (Engelska - svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 7 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 6 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 6 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Veckodagsmemory (Uppläst engelska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 7 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 6 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 6 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Dagar före och efter

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Hitta månaderna

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 12 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Gissa månaden

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 12 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Månadsmemory (Engelska - svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Månadsmemory (Uppläst engelska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Veckodagar och månader. Maximala antalet poäng (9 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 9 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Veckodagar och månader kan du totalt få 9 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 3
Övar
Veckodagar Månader Tid
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-05-22
Publicerat online
2021-08-10
Unikt id
13808
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 344
5
221
4
29
3
17
2
11
1
66

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap