Ing-form, Pågående form

Annons
1
Översätt
Flervalsfrågor Svår
2
Översätt
Frågor med fritextsvar Svår
3
Hitta rätt
Memory
4
Fyll i rätt form
Am, is eller are?, Lucktext
5
Skriv rätt ing-form
Del 1, Frågor med fritextsvar
6
Skriv rätt ing-form
Del 2, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Översätt.
5 timmar sedan efter 6 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Översätt.
5 timmar sedan efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Översätt.
5 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Översätt.
5 timmar sedan efter 33 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Översätt.
5 timmar sedan efter 28 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Översätt.
5 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Översätt.
5 timmar sedan efter 35 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Översätt.
5 timmar sedan efter 55 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Översätt.
5 timmar sedan efter 52 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Översätt.
5 timmar sedan efter 43 sekunders spelande.

Bli säker på hur du använder ing-formen korrekt i detta spel.

Spelet Ing-form, Pågående form

Instruktioner till Ing-form, Pågående form

När man vill berätta vad någon/några håller på att göra just nu använder man pågående form.Den bildas med en form av verbet be (am, is, are) plus verbets -ing till verbets grundform.

Tex:

I am playing

You are playing

He, she och it is playing

We, you, they are playing

Nivå 1

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bilder, video och ljud. Till varje fråga får du två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för dig att hitta det rätta svaret. Om du gissar fel får du försöka igen, men du kommer inte att få några kunskapspoäng för den omgången.

Nivå 2, 5 till 6

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bild, video och ljud. Du måste skriva det rätta svaret själv. Om du skriver fel får du försöka igen tills du hittar det sökta ordet eller meningen. När du listat ut det rätta svaret får du kunskapspoäng. Har du problem kan du klicka på knappen 'Ge upp' - då visas det rätta svaret. Du får dock inga kunskapspoäng för den omgången då.

Spelskaparen kan ha tillåtit dig att få feedback på det du skriver. Det syns i så fall genom att textrutan du skriver i blir röd eller grön allt eftersom du skriver. Spelskaparen har också valt om det du skriver är skiftlägeskänsligt, dvs om det är viktigt med stora och små bokstäver. Detta kan också skifta mellan nivåerna och det märker du när du spelar en nivå. Du får skriva fel maximalt tre gånger per fråga. På fjärde försöket klassas frågan som felaktigt besvarad.

Nivå 3

MemoryMemory - Det gäller att hitta de två kort som hör ihop. Ibland är det likadana kort och ibland är det olika kort som hör ihop, vilket beror på hur detta memory skapats. Spelomgången är klar när alla kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort.

Nivå 4

LucktextLucktext - I spelet får du se en text där vissa ord eller siffror tagits bort. Dessa har ersatts med fält där du antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken efter fältet - om du klickar på frågetecknet så visas en ledtråd. En lucktext kräver oftast att du förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Ibland får du skriva fel maximalt tre gånger per fråga. På fjärde försöket klassas frågan som felaktigt besvarad.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Ing-form, Pågående form. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Ing-form, Pågående form kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Annons

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 9
Övar
Ing-formen Ordkunskap Stavning Pronomen Verb
Spelskapare
Användaren Malin Olsson
Uppdaterat
2019-11-06
Publicerat online
2018-03-15
Unikt id
8025
Sparat av
40-50 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3,4
Totalt 740
5
357
4
81
3
49
2
34
1
219

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 3 kommentarer om detta kunskapsspel.

C
Castor
8 juni 2020 10:37
Det är ett bra spel och roligt
A
Anonym
6 november 2019 08:11
Svenskan bör vara korrekt. Skriv inte "dem lyssnar".
G
Gudd
12 februari 2019 16:14
Det var ett bra spel
Annons