Fotosyntes och cellandning

Annons
1
Så går det till
Fotosyntes, Bildmarkeringar
2
Så går det till på 30s
Fotosyntes, Bildmarkeringar
3
Så går det till på 15s
Fotosyntes, Bildmarkeringar
4
Så går det till
Cellandning, Bildmarkeringar Svår
5
Så går det till på 30s
Cellandning, Bildmarkeringar
6
Så går det till på 15s
Cellandning, Bildmarkeringar Svår
7
Frågesport
Vilket begrepp?, Flervalsfrågor Svår
8
Memory 1
Begrepp - Bild
9
Memory 2
2 bilder = samma begrepp
10
Memory 3
Få ihop meningar
Annons
11
Vet du?
Flervalsfrågor Svår
12
Vilket ord saknas
Lucktext med alternativ Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 1. Så går det till (Fotosyntes).
2024-06-10 12:52 efter 33 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Så går det till (Fotosyntes).
2024-06-10 12:51 efter 16 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Frågesport (Vilket begrepp?).
2024-06-10 11:17 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Frågesport (Vilket begrepp?).
2024-06-10 11:13 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Frågesport (Vilket begrepp?).
2024-06-10 11:13 efter 59 sekunders spelande.
Någon fick 94 drag på nivå 10. Memory 3 (Få ihop meningar).
2024-06-10 11:12 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 11. Vet du? (Flervalsfrågor).
2024-06-10 11:03 efter 18 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Så går det till (Fotosyntes).
2024-06-10 11:03 efter 29 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Så går det till på 30s (Fotosyntes).
2024-06-10 11:03 efter 28 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Memory 3 (Få ihop meningar).
2024-06-10 11:03 efter 17 sekunders spelande.

I det här spelet tränar du på begreppen till området fotosyntes och cellandning.

Spelet Fotosyntes och cellandning

Instruktioner till Fotosyntes och cellandning

I det här spelet tränar du på begreppen till området fotosyntes och cellandning samt vad fotosyntesen och cellandningen är.

1. Så går det till (Fotosyntes)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 5 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje bildfråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig varje spelomgång. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Så går det till på 30s (Fotosyntes)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 5 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje bildfråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig varje spelomgång. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 30 sekunder (30 sekunder). När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Så går det till på 15s (Fotosyntes)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 5 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje bildfråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig varje spelomgång. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 20 sekunder (20 sekunder). När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Så går det till (Cellandning)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 5 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje bildfråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig varje spelomgång. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Så går det till på 30s (Cellandning)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 5 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje bildfråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig varje spelomgång. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 30 sekunder (30 sekunder). När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Så går det till på 15s (Cellandning)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 5 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje bildfråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig varje spelomgång. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 15 sekunder (15 sekunder). När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Frågesport (Vilket begrepp?)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Memory 1 (Begrepp - Bild)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Memory 2 (2 bilder = samma begrepp)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av bilder som paras ihop med andra bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Memory 3 (Få ihop meningar)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Vet du? (Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor (varav 4 har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Vilket ord saknas (Lucktext med alternativ)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 4 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 4 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 1 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Fotosyntes och cellandning. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Fotosyntes och cellandning kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Kemi
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 7
Spelskapare
En användare (id 245677)
Uppdaterat
2023-11-13
Publicerat online
2021-10-06
Unikt id
13801
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 453
5
254
4
45
3
37
2
19
1
98

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 10 kommentarer om detta kunskapsspel.

E
Elevspel älskare
7 maj 2024 09:02
man lär sig mycket av elevspel
1
1800-talet lover
6 maj 2024 13:08
Hihi, kul spel, jag lär mig mycket, men jag repeterar, jag gör det bara i skolan
H
hermelinen 2
3 maj 2024 11:09
Det är kul men ibland svårt så jag ger spelet en 4 för det är roligare än det är svårt
P
Pär Sundström
13 november 2023 09:21
Hej! Fråga 3: Glukos kan byggas ihop till kolhydraterna sackaros, stärkelse och cellulosa. Att ge fel för kolhydrater är därför missvisande. I övrigt bra frågor :-). /Pär
Anonym
28 september 2023 14:24
Jag tycker att det är bättre och lättare hur man ska lära sig.
E
Daniel Lind
14 september 2022 13:09
Wild Rift: Bra ögon - stavfelet är nu rättat. Det påverkade inte spelet, men det är klart att allt ska vara rättstavat. :)
W
Wild Rift
13 september 2022 16:49
Jag tycker om att det är många nivåer men på nivå 12 står det "I processen finns det ochså" ungefär kom inte ihåg helt med det stod "ochså"
E
Daniel Lind
21 februari 2022 10:51
Bror: Inget fel på spelet. Du måste titta på var pilarna börjar. Börjar de från lustan eller växten? Likadant var pilarna slutar. Är det mot marken eller mot luften? Det gör att spelaren kan matcha vad som efterfrågas med rätt pil.
B
Bror
21 februari 2022 09:08
Asså dem går la in i samma väg? Jag har fått fel för att jag har satt på fel plats men dem går ju in på samma ställe bara att pilarna är rätt o fel. (Kanin grejen) Men annars så e den la helt ok.
O
olivia elfstrand
7 februari 2022 19:11
Det är ett kul sätt att lära sig mer än man redan kan.

Fler fördelar med plusmedlemskap