Matteglosor 3:ans tabell

Annons
1
Från 1 • 3 till 8 • 3
Bildmarkeringar
2
Från 5 • 3 till 12 • 3
Bildmarkeringar
3
Från 9 • 3 till 16 • 3
Bildmarkeringar
4
Från 1 • 3 till 12 • 3
Blandat, Frågor med fritextsvar
5
Från 5 • 3 till 16 • 3
Blandat, Frågor med fritextsvar
6
Upp till 16 • 3
Blandat, Memory
7
Från 3 / 3 till 24 / 3
Bildmarkeringar
8
Från 15 / 3 till 36 / 3
Bildmarkeringar
9
Från 27 / 3 till 48 / 3
Bildmarkeringar
10
Från 3 / 3 till 36 / 3
Blandat, Frågor med fritextsvar
Annons
11
Från15 / 3 till 48 / 3
Blandat, Frågor med fritextsvar
12
Upp till 48 / 3
Blandat, Memory Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 3. Från 9 • 3 till 16 • 3.
2024-07-14 12:03 efter 10 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Från 5 • 3 till 12 • 3.
2024-07-07 23:46 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Från 1 • 3 till 8 • 3.
2024-07-07 23:45 efter 60 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Från 1 • 3 till 8 • 3.
2024-07-07 23:43 efter 4 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 2. Från 5 • 3 till 12 • 3.
2024-06-11 09:20 efter 38 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 6. Upp till 16 • 3 (Blandat).
2024-06-10 22:34 efter 38 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. Från 5 • 3 till 16 • 3 (Blandat).
2024-06-10 22:33 efter 2 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Från 1 • 3 till 12 • 3 (Blandat).
2024-06-10 22:31 efter 2 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Från 9 • 3 till 16 • 3.
2024-06-10 22:29 efter 40 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 2. Från 5 • 3 till 12 • 3.
2024-06-10 22:29 efter 1 minuts spelande.

Spel om 3:ans multiplikationstabell upp till 3 • 16.

Spelet Matteglosor 3:ans tabell

Instruktioner till Matteglosor 3:ans tabell

Öva på 3:ans tabell, både multiplikation och division, upp till 3 • 16, respektive 48 / 3. Genom att lära dig så många som möjligt av tabellerna utantill, kommer du att bli både snabbare och säkrare i huvudräkning.

De tabeller där den ena faktorn är ett primtal, kommer du att ha särskild nytta av, till exempel när du räknar med division och bråk.

1. Från 1 • 3 till 8 • 3

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Från 5 • 3 till 12 • 3

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Från 9 • 3 till 16 • 3

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Från 1 • 3 till 12 • 3 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 2 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Från 5 • 3 till 16 • 3 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 2 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Upp till 16 • 3 (Blandat)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av bilder som paras ihop med andra bilder), men det visas max 15 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Från 3 / 3 till 24 / 3

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Från 15 / 3 till 36 / 3

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Från 27 / 3 till 48 / 3

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Från 3 / 3 till 36 / 3 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 2 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Från15 / 3 till 48 / 3 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 2 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Upp till 48 / 3 (Blandat)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av bilder som paras ihop med andra bilder), men det visas max 15 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Matteglosor 3:ans tabell. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Matteglosor 3:ans tabell kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelskapare
En användare (id 220335)
Uppdaterat
2022-02-18
Publicerat online
2022-02-18
Unikt id
14928
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 40
5
23
4
2
3
2
2
4
1
9

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap