Hinduismen - viktiga begrepp

Annons
1
Fakta om hinduismen
Flervalsfrågor
2
Hitta gudarna
Bokstavsbräde
3
Hinduismens utbredning
Kartfrågor, länder, Bildmarkeringar Svår
4
Viktiga traditioner
Flervalsfrågor
5
Kastsystemet
Flervalsfrågor
6
Begreppsmemory
7
Känn igen gudarna
Bildmarkeringar
8
Återfödelse
Flervalsfrågor
9
Fyll i luckorna
Lucktext
10
Hitta viktiga begrepp
Bokstavsbräde
Annons
11
Högtider och riter
Flervalsfrågor
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Fakta om hinduismen.
2024-06-11 13:30 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fakta om hinduismen.
2024-06-11 13:29 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fakta om hinduismen.
2024-06-11 13:24 efter 47 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 11. Högtider och riter.
2024-06-11 11:35 efter 45 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 10. Hitta viktiga begrepp.
2024-06-11 11:34 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 9. Fyll i luckorna.
2024-06-11 11:30 efter 43 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Fyll i luckorna.
2024-06-11 11:30 efter 40 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. Återfödelse.
2024-06-11 11:29 efter 39 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Känn igen gudarna.
2024-06-11 11:28 efter 22 sekunders spelande.
Någon fick 30 drag på nivå 6. Begreppsmemory.
2024-06-11 11:28 efter 60 sekunders spelande.

I spelet lär du dig centrala begrepp inom hinduismen och om några av deras viktigaste traditioner.

Spelet Hinduismen - viktiga begrepp

Instruktioner till Hinduismen - viktiga begrepp

I spelet får du lära dig om centrala begrepp inom hinduismen. Likaså får du ta del av några av religionens viktigaste traditioner och centrala gudar. I spelet möter du även på centrala tankegångar inom religionen.

1. Fakta om hinduismen

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hitta gudarna

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Hinduismens utbredning (Kartfrågor, länder)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 9 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 3 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Viktiga traditioner

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Kastsystemet

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Begreppsmemory

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Känn igen gudarna

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 3 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Återfödelse

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Fyll i luckorna

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

10. Hitta viktiga begrepp

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Högtider och riter

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Hinduismen - viktiga begrepp. Maximala antalet poäng (11 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 11 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Hinduismen - viktiga begrepp kan du totalt få 11 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Religion och livsåskådning
Religionskunskap
Häng med i hinduismen
Religionskunskap
Religionen islam - begrepp
Religionskunskap
Islam begrepp
Religionskunskap
Judendom begrepp
Religionskunskap
Begrepp - livsåskådning
Religionskunskap
Lär dig om hinduismen
Religionskunskap
Kristendom begrepp
Religionskunskap

Ytterligare spelinformation

Ämne
Religionskunskap
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-06-09
Publicerat online
2021-11-22
Unikt id
14414
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 434
5
259
4
40
3
23
2
22
1
90

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

B
Berin
20 februari 2024 14:23
det är svårt fast jag klara några upgifter
Anonym
20 februari 2024 11:38
man lär sig mycket.Det är roligt också

Fler fördelar med plusmedlemskap