Slöjdord - Textilslöjd

Annons
1
Slöjdord åk 3
Textilslöjd, Flerval, Flervalsfrågor
2
Slöjdord åk 3
Textilslöjd, Memor
3
Slöjdord åk 3
Textilslöjd, Skriv själv, Frågor med fritextsvar Svår
4
Slöjdord åk 4
Textilslöjd, Flerval, Flervalsfrågor
5
Slöjdord åk 4
Textilslöjd, Skriv själv, Frågor med fritextsvar Svår
6
Slöjdord åk 4
Textilslöjd, Memory
7
Slöjdord åk 5
Textilslöjd, Flerval, Flervalsfrågor Svår
8
Slöjdord åk 5
Textilslöjd, Skriv själv, Frågor med fritextsvar Svår
9
Slöjdord åk 5
Textilslöjd, Memory
10
Slöjdord åk 6
Textilslöjd, Flerval, Flervalsfrågor Svår
Annons
11
Slöjdord åk 6
Textilslöjd, Skriv själv, Frågor med fritextsvar Svår
12
Slöjdord åk 6
Textilslöjd, Gissa ordet Svår
13
Slöjdord åk 6
Textilslöjd, Bokstavsbräde
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 3. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Skriv själv).
18 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick 46 drag på nivå 2. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Memory.
18 timmar sedan efter 5 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Flerval).
18 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Flerval).
2024-04-19 12:57 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Flerval).
2024-04-19 12:32 efter 4 minuters spelande.
En elev fick ut alla orden på nivå 13. Slöjdord åk 6 (Textilslöjd, Bokstavsbräde).
2024-04-19 12:26 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Memory.
2024-04-19 12:26 efter 2 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Flerval).
2024-04-19 12:24 efter 42 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Slöjdord åk 4 (Textilslöjd, Skriv själv).
2024-04-19 11:42 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Flerval).
2024-04-19 11:39 efter 2 minuters spelande.

Träna dig använda viktiga slöjdord som du behöver inom textilslöjd i årskurs 3 till årskurs 6.

Spelet Slöjdord - Textilslöjd

Instruktioner till Slöjdord - Textilslöjd

Här ska du träna på speciellt utvalda slöjdord för Textilslöjd i årskurs 3 till årskurs 6. Slöjdorden handlar om de arbetsområden som vanligtvis förekommer under läsåret. Orden/begreppen/verktygen är grupperade utifrån årskurserna. Du ser vilken årskurs en spelnivå har som målgrupp genom namnet på spelnivån.

1. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Memory

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Slöjdord åk 3 (Textilslöjd, Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Slöjdord åk 4 (Textilslöjd, Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Slöjdord åk 4 (Textilslöjd, Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Slöjdord åk 4 (Textilslöjd, Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Slöjdord åk 5 (Textilslöjd, Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Slöjdord åk 5 (Textilslöjd, Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Slöjdord åk 5 (Textilslöjd, Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Slöjdord åk 6 (Textilslöjd, Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Slöjdord åk 6 (Textilslöjd, Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Slöjdord åk 6 (Textilslöjd, Gissa ordet)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 15 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Till varje ord finns det en ledtråd som hjälper spelaren att gissa ordet. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Slöjdord åk 6 (Textilslöjd, Bokstavsbräde)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 11 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Slöjdord - Textilslöjd. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Slöjdord - Textilslöjd kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Slöjd
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-10-23
Publicerat online
2022-01-26
Unikt id
14763
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.3
Totalt 435
5
201
4
34
3
25
2
28
1
147

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 6 kommentarer om detta kunskapsspel.

G
Grävlingen Linnea
30 januari 2024 10:28
Rätt så bra eftersom man lär sig om slöjd trä (jag skrev 100% rätt)
G
Grävlingen robin
11 januari 2024 13:22
Rätt så bra eftersom att man lär sig slöjd ord
G
Grävlingen Oscar
9 januari 2024 12:46
rätt så bra eftersom att man lär sig slöjd ord
G
Grävlingen Ester
15 november 2023 08:47
rätt så bra för man lär sig slöjd
G
Grävlingen Stella🤓
6 oktober 2023 09:01
rätt så bra eftersom att man lär sig slöjd ord.
G
Grävlingen Gustaf🤓
24 oktober 2022 12:46
rätt så bra eftersom att man lär sig slöjd ord.

Fler fördelar med plusmedlemskap