Annons

Biologi - sida 3

Biologi spel Att lära sig om livet, levande organismer och livets processer är viktigt. Det gör du i ämnet biologi och i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Biologi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Vilka näringsämnen

Vilka näringsämnen

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Näringsämnen
 • Kolhydrater
 • Fetter
 • Proteiner
Öva på dina kunskaper om matens olika näringsämnen.
0%
Spela Näringskedja

Näringskedja

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Näringskedja
Spel som behandlar näringskedjan för årskurserna 1-3.
0%
Spela Raser av får

Raser av får

Förskoleklass - Gymnasiet
 • Fårraser
 • Djur
 • Får
Spelet tränar flera olika raser av får som kan finnas i fårhuset.
0%
Spela Alger fakta

Alger fakta

Årskurs 7 - Årskurs 8
 • Alger
 • Växtplankton
Alger finns både i havet och i vissa fall på land. Kan du något om alger?
0%
Spela Livet vid sjön

Livet vid sjön

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Biologi
 • Begrepp
Spel om vilka fåglar, fiskar och insekter som lever vid och i sjön.
0%
Spela Fröväxter

Fröväxter

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Fröväxter
 • Pollinering
Detta är ett kunskapspel där du får frågor om växter med frön. Hur mycket kan du?
Annons
0%
Spela Ekosystem i bergsområden, polarområden och öknar

Ekosystem i bergsområden, polarområden och öknar

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Ekosystem
 • Bergsområden
 • Polarområden
 • Öken
Ett elevspel om ekosystemen, berg, polarområden och öknen.
0%
Spela Ekosystem i staden

Ekosystem i staden

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Ekosystem
 • Staden
 • Öppna marker
Ekosystem i staden och öppna marker. Korta frågor som berör dessa.
0%
Spela Stannfåglar

Stannfåglar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Fåglar
 • Stannfåglar
 • Artkunskap
Lär dig känna igen några av Sveriges vanliga stannfåglar.
« Förra sidan 1 2 3

Filtrera spelen inom biologi på kunskapsområde

Djur     Namn     Insekter     Organ     Människokroppen     Anatomi     Sexualkunskap     Artkunskap     Däggdjur     Fåglar     Fiskar     Häst     Hästens anatomi     Hästskötsel     Artkännedom     Träd     Svamp     Växter     Biologi     Sinnen     Lukt     Syn     Hörsel     Känsel     Smak     Celler     Ekologi     Trädsorter     Artbestämning     Huden     DNA     Organsystem     Årstider     Högtider     Traditioner     Månader     Skelettets uppbyggnad     Muskler     Musklernas funktion     Ekosystem     Skogen     Barrskog     Lövskog     Regnskog     Hud     Fotosyntes     Hudens funktion     Skelett     Leder     Växtriket     Mossor     Barrväxter     Ormbunkar     Blomväxter     Näringskedjor     Kretslopp     Människans påverkan på naturen     Matspjälkning     Enzymer     Njurar     Blodet     Blodomloppet     Hjärtat     Kroppen     Funktioner     Producent     Konsument     Toppkonsument     Nedbrytare     Matspjälkningssystemet     Magen     Tarmar     Fisk     Stavning     Blod     Matsmältning     Bondgårdsdjur     Mamma     Pappa     Unge     Svenska djur     Växtnamn     Hjärnan     Nervsystemet     Näringskedja     Livscykel     Vattnets kretslopp     Bakterier     Virus     Genetik     Begrepp     Örat     Hörseln     Sinnesorgan     Stannfågel     Blodkroppar     Blodådror     Hjärtats uppbyggnad     Syre och koldioxidutbyte     Cellandning     Svampar     Lavar     Vatten     Natur     Havet     Sötvatten     Energi     Ögat     Synen     Andning     Sporväxter     Kryptogamer     Blandade frågor     Begreppsförklaring     Hållbar utveckling     Fakta     Råttor     Frågesport     Quiz     Fårraser     Får     Näringsämnen     Kolhydrater     Fetter     Proteiner     Vitaminer     Mineraler     Alger     Växtplankton     Bergsområden     Polarområden     Öken     Fröväxter     Pollinering     Staden     Öppna marker     Stannfåglar