Annons

Biologi - sida 3

Biologi spel Att lära sig om livet, levande organismer och livets processer är viktigt. Det gör du i ämnet biologi och i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Biologi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Ekosystem i hav och sötvatten

Ekosystem i hav och sötvatten

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Ekosystem
 • Djur
 • Natur
 • Havet
Ekosystem, enkla och svåra frågor om havet och sötvatten.
0%
Spela Fröväxter

Fröväxter

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Fröväxter
 • Pollinering
Detta är ett kunskapspel där du får frågor om växter med frön. Hur mycket kan du?
0%
Spela Frågor om huden

Frågor om huden

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Anatomi
 • Huden
 • Människokroppen
Frågor för att eleven ska träna sig om huden och dess funktioner.
0%
Spela Växtriket

Växtriket

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Växtriket
 • Mossor
 • Barrväxter
 • Ormbunkar
Träna på dina kunskaper om mossor, ormbunkar, barrväxter och blomväxter.
0%
Spela Energi och miljö

Energi och miljö

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Energi
 • Vatten
 • Natur
I detta spelet tränar du din kunskap kring energi och miljö.
0%
Spela Genetik

Genetik

Årskurs 8 - Årskurs 9
 • Genetik
 • Begrepp
 • DNA
Om genetiskt arv och våra arvsanlag samt kromosomer och gener.
Annons
0%
Spela Vilka näringsämnen

Vilka näringsämnen

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Näringsämnen
 • Kolhydrater
 • Fetter
 • Proteiner
Öva på dina kunskaper om matens olika näringsämnen.
0%
Spela Raser av får

Raser av får

Förskoleklass - Gymnasiet
 • Fårraser
 • Djur
 • Får
Spelet tränar flera olika raser av får som kan finnas i fårhuset.
0%
Spela Stannfåglar

Stannfåglar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Fåglar
 • Stannfåglar
 • Artkunskap
Lär dig känna igen några av Sveriges vanliga stannfåglar.
« Förra sidan 1 2 3

Filtrera spelen inom biologi på kunskapsområde

Djur     Namn     Insekter     Häst     Hästens anatomi     Hästskötsel     Fisk     Artbestämning     Stavning     Biologi     Sinnen     Lukt     Syn     Hörsel     Känsel     Smak     Organ     Människokroppen     Anatomi     Artkunskap     Däggdjur     Fåglar     Fiskar     Hjärnan     Nervsystemet     Ekologi     Blodet     Blodomloppet     Hjärtat     Kroppen     Funktioner     Näringskedjor     Producent     Konsument     Toppkonsument     Nedbrytare     Bondgårdsdjur     Artkännedom     Träd     Svamp     Näringskedja     Livscykel     Ekosystem     Växter     Sexualkunskap     Blod     Skelett     Leder     Skelettets uppbyggnad     Muskler     Musklernas funktion     Bakterier     Virus     Svenska djur     Mamma     Pappa     Unge     Växtnamn     Trädsorter     Stannfågel     Blodkroppar     Blodådror     Hjärtats uppbyggnad     Syre och koldioxidutbyte     Cellandning     Celler     DNA     Organsystem     Vattnets kretslopp     Örat     Hörseln     Sinnesorgan     Matspjälkning     Matsmältning     Årstider     Högtider     Traditioner     Månader     Matspjälkningssystemet     Magen     Tarmar     Skogen     Barrskog     Lövskog     Regnskog     Ögat     Synen     Bergsområden     Polarområden     Öken     Kretslopp     Människans påverkan på naturen     Andning     Hud     Fotosyntes     Hudens funktion     Fakta     Råttor     Frågesport     Quiz     Begreppsförklaring     Hållbar utveckling     Staden     Öppna marker     Svampar     Lavar     Alger     Växtplankton     Enzymer     Njurar     Sporväxter     Mossor     Ormbunkar     Kryptogamer     Vatten     Begrepp     Blandade frågor     Natur     Havet     Sötvatten     Fröväxter     Pollinering     Växtriket     Barrväxter     Blomväxter     Huden     Genetik     Energi     Fårraser     Får     Näringsämnen     Kolhydrater     Fetter     Proteiner     Vitaminer     Mineraler     Stannfåglar