Annons

Biologi - sida 3

Biologi spel Att lära sig om livet, levande organismer och livets processer är viktigt. Det gör du i ämnet biologi och i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Biologi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Växter i närmiljön

Växter i närmiljön

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Växtnamn
 • Stavning
Här får du öva på vanliga växter som växer i Sverige.
0%
Spela Vattnets kretslopp och begreppen

Vattnets kretslopp och begreppen

Årskurs 7 - Gymnasiet
 • Vatten
 • Kretslopp
 • Vattnets kretslopp
I detta frågespel får du lära dig om vattnets kretslopp och begreppen.
0%
Spela Frågor om huden

Frågor om huden

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Anatomi
 • Huden
 • Människokroppen
Frågor för att eleven ska träna sig om huden och dess funktioner.
0%
Spela Andning Biologi

Andning Biologi

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Andning
Detta är ett elevspel om andningen. Du kommer att få frågor om hur andningen fungerar och varför vi andas.
0%
Spela Mänskliga hjärtats anatomi

Mänskliga hjärtats anatomi

Årskurs 7 - Gymnasiet
 • Hjärtat
 • Människokroppen
 • Anatomi
 • Blod
Kan du hitta de olika delarna av det mänskliga hjärtat?
0%
Spela Genetik

Genetik

Årskurs 8 - Årskurs 9
 • Genetik
 • Begrepp
 • DNA
Om genetiskt arv och våra arvsanlag samt kromosomer och gener.
Annons
0%
Spela Örats anatomi - människa

Örats anatomi - människa

Årskurs 7 - Gymnasiet
 • Örat
 • Människokroppen
 • Anatomi
 • Hörseln
Lär dig vad det mänskliga örat består av i detta anatomispel.
0%
Spela Ett spel om Ekologi

Ett spel om Ekologi

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Ekosystem
 • Näringskedjor
 • Kretslopp
 • Människans påverkan på naturen
Ett spel som tränar begrepp i ekologi.
0%
Spela Bondgårdsdjurens namn för mamma, pappa och unge

Bondgårdsdjurens namn för mamma, pappa och unge

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Däggdjur
 • Bondgårdsdjur
 • Mamma
 • Pappa
Vad kallas djurens ungar? Välj det djurnamn som hör ihop med rätt djurtyp.
0%
Spela Frågor om skelettet och lederna

Frågor om skelettet och lederna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Anatomi
 • Människokroppen
 • Skelett
 • Leder
Frågor för att lära sig om skelettet, lederna och deras funktioner.
0%
Spela Frågesport om råttor

Frågesport om råttor

Årskurs 1 - Gymnasiet
 • Fakta
 • Råttor
 • Frågesport
 • Quiz
Detta är en frågesport om råttor.
0%
Spela Bakterier och virus

Bakterier och virus

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Biologi
 • Bakterier
 • Virus
Ett smittsamt roligt spel om bakterier och virus.
0%
Spela Ekosystem i skogen

Ekosystem i skogen

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Ekosystem
 • Skogen
 • Barrskog
 • Lövskog
Fördjupning och övningar på det stora området kring ekosystem i skogen.
0%
Spela Stannfåglar

Stannfåglar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Fåglar
 • Stannfåglar
 • Artkunskap
Lär dig känna igen några av Sveriges vanliga stannfåglar.
0%
Spela Sporväxter

Sporväxter

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Sporväxter
 • Mossor
 • Ormbunkar
 • Kryptogamer
Här tränas elever på sporväxter, inklusive ormbunkar och mossor.
0%
Spela Ekosystem i bergsområden, polarområden och öknar

Ekosystem i bergsområden, polarområden och öknar

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Ekosystem
 • Bergsområden
 • Polarområden
 • Öken
Ett elevspel om ekosystemen, berg, polarområden och öknen.
0%
Spela Ekosystem i staden

Ekosystem i staden

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Ekosystem
 • Staden
 • Öppna marker
Ekosystem i staden och öppna marker. Korta frågor som berör dessa.
0%
Spela Svampar och lavar

Svampar och lavar

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Svampar
 • Lavar
Detta spel handlar om svampar och lavar. Hur mycket kan du?
0%
Spela Alger Biologi

Alger Biologi

Årskurs 7 - Årskurs 8
 • Alger
 • Biologi
Alger finns både i havet och i vissa fall på land. Kan du något om alger?
« Förra sidan 1 2 3

Filtrera spelen inom biologi på kunskapsområde

Näringskedja     Djur     Namn     Insekter     Sexualkunskap     Biologi     Sinnen     Lukt     Syn     Hörsel     Känsel     Smak     Organ     Människokroppen     Anatomi     Artkunskap     Däggdjur     Fåglar     Fiskar     Matspjälkning     Matsmältning     Blodet     Blodomloppet     Hjärtat     Kroppen     Funktioner     Träd     Växter     Årstider     Högtider     Traditioner     Månader     Växtriket     Mossor     Barrväxter     Ormbunkar     Blomväxter     Fotosyntes     Fisk     Artbestämning     Stavning     Ekologi     Stannfågel     Häst     Hästens anatomi     Hästskötsel     Näringskedjor     Producent     Konsument     Toppkonsument     Nedbrytare     Artkännedom     Svamp     Hjärnan     Nervsystemet     Begreppsförklaring     Hållbar utveckling     Skelettets uppbyggnad     Muskler     Musklernas funktion     Livscykel     Ekosystem     Fröväxter     Pollinering     Matspjälkningssystemet     Magen     Tarmar     Ögat     Synen     Blodkroppar     Blodådror     Hjärtats uppbyggnad     Syre och koldioxidutbyte     Cellandning     Celler     DNA     Organsystem     Blandade frågor     Begrepp     Vattnets kretslopp     Bondgårdsdjur     Trädsorter     Näringsämnen     Kolhydrater     Fetter     Proteiner     Vitaminer     Mineraler     Svenska djur     Enzymer     Njurar     Energi     Vatten     Natur     Hud     Hudens funktion     Havet     Sötvatten     Fårraser     Får     Växtnamn     Huden     Kretslopp     Blod     Andning     Genetik     Örat     Hörseln     Sinnesorgan     Människans påverkan på naturen     Mamma     Pappa     Unge     Skelett     Leder     Fakta     Råttor     Frågesport     Quiz     Bakterier     Virus     Skogen     Barrskog     Lövskog     Regnskog     Stannfåglar     Sporväxter     Kryptogamer     Bergsområden     Polarområden     Öken     Staden     Öppna marker     Svampar     Lavar     Alger     
Annons