Annons

Biologi - sida 2

Biologi spel Att lära sig om livet, levande organismer och livets processer är viktigt. Det gör du i ämnet biologi och i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Biologi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
2
0%
Spela Frågor om skelettet och lederna

Frågor om skelettet och lederna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Anatomi
 • Människokroppen
 • Skelett
 • Leder
Frågor för att lära sig om skelettet, lederna och deras funktioner.
2
0%
Spela Vanliga fåglar

Vanliga fåglar

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Fåglar
 • Stavning
Öva på vad några vanliga svenska fåglar heter.
3
0%
Spela Matspjälkning och njurar

Matspjälkning och njurar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Matspjälkning
 • Enzymer
 • Njurar
 • Celler
Hur maten sönderdelas i kroppen och tas upp av cellerna.
2
0%
Spela Människokroppen

Människokroppen

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Celler
 • DNA
 • Människokroppen
 • Organsystem
Huden, DNA, organsystem, celler, här tränar du din begreppsförmåga i biologi.
Annons
3
0%
Spela Årstiderna

Årstiderna

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Årstider
 • Högtider
 • Traditioner
 • Månader
Vad kan du om våra olika årstider? Vilken årstid infaller påsk- vår eller höst? Är juni en vårmånad eller en sommarmånad?Testa dina kunskaper i det här spelet.
13
0%
Spela Växtriket

Växtriket

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Växtriket
 • Mossor
 • Barrväxter
 • Ormbunkar
Träna på dina kunskaper om mossor, ormbunkar, barrväxter och blomväxter.
2
0%
Spela Ekosystem i hav och sötvatten

Ekosystem i hav och sötvatten

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Ekosystem
 • Djur
 • Natur
 • Havet
Ekosystem, enkla och svåra frågor om havet och sötvatten.
2
0%
Spela Andning Biologi

Andning Biologi

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Andning
Detta är ett elevspel om andningen. Du kommer att få frågor om hur andningen fungerar och varför vi andas.
3
0%
Spela Vår hud och våra celler

Vår hud och våra celler

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Celler
 • Hud
 • Fotosyntes
 • Hudens funktion
Du övar dig på cellernas uppbyggnad med organelldelar, organelldelarnas funktion, fotosyntesen samt cellandningen och om hudens uppbyggnad.
2
0%
Spela Bakterier och virus

Bakterier och virus

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Biologi
 • Bakterier
 • Virus
Ett smittsamt roligt spel om bakterier och virus.
3
0%
Spela I skogen

I skogen

Årskurs 1 - Gymnasiet
 • Trädsorter
 • Motorsåg
Spelet tränar de vanligaste trädsorter i Sverige.
6
0%
Spela Mänskliga ögats anatomi

Mänskliga ögats anatomi

Årskurs 7 - Gymnasiet
 • Ögat
 • Människokroppen
 • Anatomi
 • Synen
Lär dig anatomin av det mänskliga ögat med flera nivåer av ökande svårighetsgrad!
2
0%
Spela Biologi år4

Biologi år4

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Biologi
 • Näringskedja
 • Livscykel
 • Ekosystem
Frågor som handlar om biologin i år 4.
2
0%
Spela Svampar och lavar

Svampar och lavar

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Svampar
 • Lavar
Detta spel handlar om svampar och lavar. Hur mycket kan du?
2
0%
Spela Vilka födoämnen

Vilka födoämnen

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Födoämnen
 • Kolhydrater
 • Fetter
 • Proteiner
Öva på dina kunskaper om matens olika födoämnen.
2
0%
Spela Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Begreppsförklaring
 • Hållbar utveckling
Genom spelet tränar du på att förklara olika begrepp inom arbetsområdet "Hållbar utveckling".
2
0%
Spela Biologispel.

Biologispel.

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Biologi
Öva på sina biologikunskaper, med flervalsfrågor.
4
0%
Spela Artkunskap - växter och träd

Artkunskap - växter och träd

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Artkunskap
 • Träd
 • Växter
 • Namn
Titta på bilder av träd och höstblommor och namnge dem.
3
0%
Spela Träd och svamp i skogen

Träd och svamp i skogen

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Artkännedom
 • Träd
 • Svamp
Namnge träd och svamp som du ser på bilden.
6
0%
Spela Mänskliga hjärtats anatomi

Mänskliga hjärtats anatomi

Årskurs 7 - Gymnasiet
 • Hjärtat
 • Människokroppen
 • Anatomi
 • Blod
Kan du hitta de olika delarna av det mänskliga hjärtat?
Annons
« Förra sidan 1 2 3 Nästa sida »

Filtrera spelen inom biologi på kunskapsområde

Sexualkunskap     Djur     Namn     Insekter     Fåglar     Stannfåglar     Artkunskap     Matsjälkningssystemet     Matsmältningssystemet     Biologi     Sinnen     Lukt     Syn     Hörsel     Känsel     Smak     Däggdjur     Fiskar     Stannfågel     Hjärnan     Nervsystemet     Ekologi     Svenska djur     Blodet     Blodomloppet     Hjärtat     Kroppen     Funktioner     Häst     Hästens anatomi     Hästskötsel     Skelettets uppbyggnad     Muskler     Musklernas funktion     Blodkroppar     Blodådror     Hjärtats uppbyggnad     Syre och koldioxidutbyte     Cellandning     Anatomi     Huden     Människokroppen     Vattnets kretslopp     Örat     Hörseln     Sinnesorgan     Fisk     Artbestämning     Stavning     Celler     Organ     Matspjälkningssystemet     Magen     Tarmar     Skelett     Leder     Matspjälkning     Enzymer     Njurar     Årstider     Högtider     Traditioner     Månader     DNA     Organsystem     Växtriket     Mossor     Barrväxter     Ormbunkar     Blomväxter     Fotosyntes     Ekosystem     Natur     Havet     Sötvatten     Andning     Hud     Hudens funktion     Bakterier     Virus     Trädsorter     Motorsåg     Ögat     Synen     Näringskedja     Livscykel     Svampar     Lavar     Födoämnen     Kolhydrater     Fetter     Proteiner     Vitaminer     Mineraler     Begreppsförklaring     Hållbar utveckling     Träd     Växter     Artkännedom     Svamp     Blod     Genetik     Begrepp     Näringskedjor     Kretslopp     Människans påverkan på naturen     Energi     Vatten     Bondgårdsdjur     Sortera     Bergsområden     Polarområden     Öken     Fröväxter     Pollinering     Skogen     Barrskog     Lövskog     Regnskog     Växtnamn     Sporväxter     Alger     Staden     Öppna marker     Fakta     Råttor     Frågesport     Quiz     Fårraser     Får     
Ta bort
Annons