Food Årskurs 1

Annons
1
Matord, välj engelskt namn
Ordgrupp 1, Flervalsfrågor
2
Matord, välj engelskt namn
Ordgrupp 2, Flervalsfrågor
3
Matord, välj engelskt namn
Ordgrupp 3, Flervalsfrågor
4
Matord, skriv engelskt namn
Ordgrupp 1, Frågor med fritextsvar Svår
5
Matord, skriv engelskt namn
Ordgrupp 2, Frågor med fritextsvar Svår
6
Matord, skriv engelskt namn
Ordgrupp 3, Frågor med fritextsvar Svår
7
Gissa matord, 5 gissningar
Ordgrupp 1, Gissa ord
8
Gissa matord, 5 gissningar
Ordgrupp 2, Gissa ord
9
Gissa matord, 5 gissningar
Ordgrupp 3, Gissa ord
10
Matordsmemory
Ordgrupp 1
Annons
11
Matordsmemory
Ordgrupp 2
12
Matordsmemory
Ordgrupp 3
13
Matordsmemory, ljud till bild
Ordgrupp 1
14
Matordsmemory, ljud till bild
Ordgrupp 2
15
Matordsmemory, ljud till bild
Ordgrupp 3
16
Länka ihop bild med matord
Ordgrupp 1
17
Länka ihop bild med matord
Ordgrupp 2
18
Länka ihop bild med matord
Ordgrupp 3
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 1. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 1).
1 timme sedan efter 33 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 1).
2 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 3).
2 timmar sedan efter 57 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 2).
2 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 1).
2 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 2).
2 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 2).
2 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 2).
2 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 1).
2 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 3).
2 timmar sedan efter 55 sekunders spelande.

Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel.

Spelet Food Årskurs 1

Instruktioner till Food Årskurs 1

Para ihop olika engelska matord med rätt ord.

Första nivåerna: Titta på bilden och läs orden under bilderna. Klicka på det engelska ordet som är rätt.

Andra gruppen av nivåer: Titta på bilden och läs orden under bilderna. Skriv det engelska namnet på maträtten eller ingrediensen.

Finns även flera andra speltyper för att öva maträtternas namn på engelska.

1. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 2)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Matord, välj engelskt namn (Ordgrupp 3)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 16 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Matord, skriv engelskt namn (Ordgrupp 3)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 16 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Gissa matord, 5 gissningar (Ordgrupp 1)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 7 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Gissa matord, 5 gissningar (Ordgrupp 2)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 10 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så brister ett hjärta. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 hjärtan tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Gissa matord, 5 gissningar (Ordgrupp 3)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 16 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Matordsmemory (Ordgrupp 1)

MemoryMemory - Nivån innehåller 7 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 6 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 6 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Matordsmemory (Ordgrupp 2)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Matordsmemory (Ordgrupp 3)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 15 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Matordsmemory, ljud till bild (Ordgrupp 1)

MemoryMemory - Nivån innehåller 7 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 6 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 6 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Matordsmemory, ljud till bild (Ordgrupp 2)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Matordsmemory, ljud till bild (Ordgrupp 3)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 15 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Länka ihop bild med matord (Ordgrupp 1)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 7 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Länka ihop bild med matord (Ordgrupp 2)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Länka ihop bild med matord (Ordgrupp 3)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 16 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Food Årskurs 1. Maximala antalet poäng (18 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 18 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Food Årskurs 1 kan du totalt få 18 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 3
Övar
Matord Glosor Maträtter Ingredienser
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-01-24
Publicerat online
2015-06-01
Unikt id
2691
Sparat av
100-200 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 45 041
5
29 105
4
3 663
3
2 607
2
1 845
1
7 821

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

Anonym
8 februari 2024 08:32
Jag lär mig bra engelska här😝🤓😘🥰😆🙃🥰
N
NEN4EVER A>3
7 februari 2024 10:32
Jag älskar och göra Engelskan på elevspel jag lär mig jätte mycket och så du borde testa!
Anonym
25 januari 2024 10:43
Jag gillar engelskan men har gjort alla uppgifter...
Anonym
19 januari 2024 13:50
lite lätt men ja roligt elevspel är bästa spelet i skolan :)
J
jag gillar ost
19 januari 2024 10:24
man kan lära sig på ett roligt set ;)
Anonym
18 januari 2024 08:59
Det var ett roligt spel man blir väligt sugen på maten som finns på bilderna
T
Tjejen
15 januari 2024 12:25
Helt okej. Kul att spela på lektionen
K
Katt
12 januari 2024 10:47
Jag blir hungrig av att spela!
N
namn
12 december 2023 09:18
det är ganska kul. kan ni läga till några mer spel
E
Emma Roth
10 december 2023 13:17
jag gillar engelska det är super roligt.
A
adrian
3 december 2023 18:15
jag tycker om det här spelet man lär sig fort engelska. jag tycker det är jätte roligt !
J
jag gillar den här spelet!!!:)
18 oktober 2023 17:32
det är jätte bra att träna språk på den här spelet!
M
m
13 september 2023 17:15
Jag tycker det för att det är bra att lär sig ett ny språk
G
guld gnomen
1 juni 2023 10:20
Jag tycker detta spelet är jättekul
A
Aina
17 maj 2023 12:05
Detta är jätte bra och roligt. :) xD
Anonym
17 maj 2023 11:22
Det är en jättebra spel😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
O
Oskar
12 maj 2023 09:17
Jag gillar det här spelet det är roligt 🤩//Oskar
D
Diabeto
5 maj 2023 10:40
Det var jättekul att spela jag blev så hungrig
H
häst lover nr 1
5 maj 2023 10:15
Det här spelet är jätte roligt men det skulle vara roligt men lite fler nivåer :) Tack och hej leverpastej
Anonym
18 april 2023 10:15
det är väldigt bra 👍.

Och det är så att jag är väldigt glad över det här spelet
Anonym
29 mars 2023 12:13
Detta spelet gör mig väldigt hungrig
F
fröcken linda
29 mars 2023 11:53
vad bra att ni lär er barn vi ska ha prov nästa vecka
N
Nobody
22 mars 2023 10:12
Det är ett bra spel särskilt för någon som är lite yngre eller någon som har svårt med grundläggande engelska.
Anonym
20 mars 2023 14:22
det här spelet gör dig hungrig
Anonym
19 mars 2023 12:13
Spelet med engelskan är så bra men det finns inte så mycket telexempel hur man räknar i engelska och det är ganska viktigt liksom hur man kan uttala alså hur man ska säga 22 i engelska engelskan är min favorit bye thansk but some improvements
H
Hannes
13 mars 2023 14:23
Jätte bra spel tycker jag oftast
L
Lilian
1 mars 2023 19:27
Det är ett ok spel. Det är roligt men ok
L
Lovisa 11 år
23 februari 2023 09:06
det går bra men ibland lite svårt men nice!
J
jonas
13 februari 2023 12:22
det är ganska bra jag rekommenderar det lite
Anonym
6 februari 2023 11:00
det är kul men jag blir sugen att ätta mat
Anonym
31 januari 2023 10:03
hej ni har ett bra spel men lägg till roligare spel
E
Daniel Lind
24 januari 2023 09:49
Anonym m.fl.: Nu är bilden för vatten utbytt så det inte står något på flaskan.
D
Dezz nuts haah
19 januari 2023 14:50
Jag rekomenderar spelet men ta bort water på vattnet det är avslöjande och förstör allt
Anonym
12 januari 2023 11:06
jag gillar det här spelet men water måste ändras för att det står på den att det är water och mer nivå
K
kebreab
26 december 2022 19:03
det här spel är jette väldigt bra spel
Anonym
14 december 2022 14:22
Den här spelet är ett jätte bra spel, jag vill att det ska finnas mer spel som det här.
Anonym
7 december 2022 13:41
Kul men det kan nog bli svårare och ta bort att det står water på water
Anonym
7 december 2022 08:23
det var roligt för man kan ha kul med all engelska och inte matte
7
72% vatten
6 december 2022 10:53
det är roligt att spela ibland och har bra övningar. jag rekommenderar spelet.
S
Sara
6 december 2022 09:11
verkligen rolig det är jätte roligt fast jag ville att det skulle bli lite svårare
Mest spelade
 1. Hänga gubbe
  Svenska
 2. Kodord
  Svenska
 3. Ordjakt
  Svenska
 4. Tangentbordsträning
  Dator och media
 5. Klockan
  Matematik
Annons

Fler fördelar med plusmedlemskap