Annons

Kemi - sida 2

Kemi spel Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Spela våra kemispel för att fördjupa dina kunskaper i kemi. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Kemi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Molekyler och atomer

Molekyler och atomer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Atom
 • Molekyl
 • Grundämne
Ett spel om atomer, molekyler och det periodiska systemet.
0%
Spela Energikällor

Energikällor

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Fossila bränslen
 • Energikällor
 • Förnybar
 • Vind
Ett spel om förnybara energikällor och fossila bränslen.
0%
Spela Separationsmetoder

Separationsmetoder

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Destillation
 • Dekantering
 • Filtrering
 • Centrifugering
Här får du testa dig på olika metoder för att separera ett ämne.
0%
Spela Joner och jonföreningar

Joner och jonföreningar

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Joner
 • Jonföreningar
 • Atomer
I detta elevspel kommer du att få frågor om både joner och jonföreningar.
0%
Spela Periodiska systemet

Periodiska systemet

Årskurs 8 - Gymnasiet
 • Periodiska systemet
 • Grundämnen
 • Metaller
 • Icke-metaller
Lär dig ämnen och grupper i det periodiska systemet.
0%
Spela Grundämnen

Grundämnen

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Grundämnen
 • Kemisk beteckning
Ett elevspel där du får träna på de olika kemiska beteckningarna för olika grundämnen.
Annons
0%
Spela Kemiska salter

Kemiska salter

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Salter
 • Kemiska beteckningar
Salter namn, användning av olika salter.
0%
Spela Kemiska tecken

Kemiska tecken

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Kemiskt tecken
 • Grundämnen
Här får du träna kemiska tecken för några vanliga grundämnen.
0%
Spela Kemins historia

Kemins historia

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Alkemi
 • Alkemister
 • Kemi historia
 • Nobelpris
Ett elevspel om kemins historia. Hur mycket kan du?
0%
Spela Ozon - en gas på liv och död

Ozon - en gas på liv och död

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Ozon
Träna dig själv på den livsviktiga, men även mycket farliga, gasen ozon.
« Förra sidan 1 2

Filtrera spelen inom kemi på kunskapsområde

Farosymboler     Kemi i hemmet     Hälsa     Miljö     Faropiktogram     Grundämne     Kemisk beteckning     Periodiska systemet     Atom     Molekyl     Former     Fast form     Flytande form     Gasform     Vatten     Luft     Fotosyntes     Korrosion     Förbränning     Aggregationstillstånd     Fast     Flytande     Gas     Syror     Baser     Joner     Begrepp     Lösningar     Blandningar     Seperationsmetoder     blandningar     Grundämnen     Kemiska beteckningar     Baskemi     Människokroppen     Kemi     Kol     Molekyler     Alkoholer     Alkaner     Estrar     Kolhydrater     Proteiner     Fetter     Vitaminer     Mineraler     Labutrustning     Surt     Basiskt     Blandning     Lösning     Kemisk reaktion     Kemisk förening     Fossila bränslen     Energikällor     Förnybar     Vind     Sol     Bioenergi     Kärnkraft     Kolkraft     Destillation     Dekantering     Filtrering     Centrifugering     Jonföreningar     Atomer     Metaller     Icke-metaller     Halogener     Ädelgaser     Salter     Kemiskt tecken     Alkemi     Alkemister     Kemi historia     Nobelpris     Ozon     
Annons