Spanska ord och fraser

Annons
1
Välj spanska ord 1
Från svenska, Flervalsfrågor Svår
2
Välj spanska ord 2
Från svenska, Flervalsfrågor Svår
3
Välj spanska ord 3
Från svenska, Flervalsfrågor
4
Välj spanska ord 4
Från svenska, Flervalsfrågor
5
Skriv spanska ord 1
Från svenska, Frågor med fritextsvar Svår
6
Skriv spanska ord 2
Från svenska, Frågor med fritextsvar Svår
7
Skriv spanska ord 3
Från svenska, Frågor med fritextsvar Svår
8
Skriv spanska ord 4
Från svenska, Frågor med fritextsvar Svår
9
Para ihop ord 1
Spanska till svenska, Memory
10
Para ihop ord 2
Spanska till svenska, Memory
Annons
11
Para ihop ord 3
Spanska till svenska, Memory
12
Para ihop ord 4
Spanska till svenska, Memory
13
Hitta orden i ordflätan 1
Svenska till spanska, Bokstavsbräde
14
Hitta orden i ordflätan 2
Svenska till spanska, Bokstavsbräde
15
Hitta orden i ordflätan 3
Svenska till spanska, Bokstavsbräde
16
Hitta orden i ordflätan 4
Svenska till spanska, Bokstavsbräde
17
Gissa ord 1
Svenska till spanska
18
Gissa ord 2
Svenska till spanska
19
Gissa ord 3
Svenska till spanska
20
Gissa ord 4
Svenska till spanska
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 15. Hitta orden i ordflätan 3 (Svenska till spanska).
2024-06-16 22:02 efter 8 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 13. Hitta orden i ordflätan 1 (Svenska till spanska).
2024-06-09 19:50 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Välj spanska ord 2 (Från svenska).
2024-06-04 08:15 efter 4 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 15. Hitta orden i ordflätan 3 (Svenska till spanska).
2024-06-02 20:28 efter 15 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 16. Hitta orden i ordflätan 4 (Svenska till spanska).
2024-06-02 20:12 efter 6 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj spanska ord 1 (Från svenska).
2024-06-02 17:55 efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj spanska ord 1 (Från svenska).
2024-05-30 10:09 efter 2 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Välj spanska ord 3 (Från svenska).
2024-05-29 13:43 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Välj spanska ord 4 (Från svenska).
2024-05-29 13:42 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj spanska ord 1 (Från svenska).
2024-05-29 13:40 efter 1 minuts spelande.

Lär dig vad vanligt förekommande ord och fraser heter på spanska.

Spelet Spanska ord och fraser

Instruktioner till Spanska ord och fraser

Vad heter ordet/frasen på spanska? Du väljer det alternativ som ordet/frasen heter på spanska.

Spelet har fyra olika ordgrupper (24+27+35+33) som tillsammans övar 119 olika fraser eller spanska ord.

1. Välj spanska ord 1 (Från svenska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Välj spanska ord 2 (Från svenska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Välj spanska ord 3 (Från svenska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 35 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Välj spanska ord 4 (Från svenska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 33 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Skriv spanska ord 1 (Från svenska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Skriv spanska ord 2 (Från svenska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Skriv spanska ord 3 (Från svenska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 35 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Skriv spanska ord 4 (Från svenska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 33 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Para ihop ord 1 (Spanska till svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 23 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Para ihop ord 2 (Spanska till svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 26 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Para ihop ord 3 (Spanska till svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 34 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Para ihop ord 4 (Spanska till svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 33 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Hitta orden i ordflätan 1 (Svenska till spanska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 23 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Hitta orden i ordflätan 2 (Svenska till spanska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 24 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Hitta orden i ordflätan 3 (Svenska till spanska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 33 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Hitta orden i ordflätan 4 (Svenska till spanska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 32 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Gissa ord 1 (Svenska till spanska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 23 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så brister ett hjärta. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 hjärtan tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Gissa ord 2 (Svenska till spanska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 24 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så brister ett hjärta. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 hjärtan tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

19. Gissa ord 3 (Svenska till spanska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 33 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så brister ett hjärta. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 hjärtan tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

20. Gissa ord 4 (Svenska till spanska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 32 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så brister ett hjärta. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 hjärtan tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Spanska ord och fraser. Maximala antalet poäng (20 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 20 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Spanska ord och fraser kan du totalt få 20 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Spanska
Målgrupp
Årskurs 8 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-03-06
Publicerat online
2015-09-20
Unikt id
2971
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.2
Totalt 17
5
6
4
2
3
4
2
0
1
5

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap