E eller Ä

Annons
1
Hitta orden
Ordgrupp A, Bokstavsbräde
2
Vilket ord
Ordgrupp A, Flervalsfrågor
3
Skriv ordet
Ordgrupp A, Frågor med fritextsvar Svår
4
Memory, 10 par
Ordgrupp A
5
Hitta orden
Ordgrupp B, Bokstavsbräde
6
Vilket ord
Ordgrupp B, Flervalsfrågor
7
Skriv ordet
Ordgrupp B, Frågor med fritextsvar
8
Memory, 10 par
Ordgrupp B
9
Hitta orden
Ordgrupp C, Bokstavsbräde
10
Vilket ord
Ordgrupp C, Flervalsfrågor
Annons
11
Memory, E eller Ä
Ordgrupp C
12
Skriv det ord som passar
Ordgrupp C, Frågor med fritextsvar Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 5. Hitta orden (Ordgrupp B).
20 timmar sedan efter 5 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Vilket ord (Ordgrupp A).
20 timmar sedan efter 46 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Skriv ordet (Ordgrupp A).
20 timmar sedan efter 7 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Skriv ordet (Ordgrupp A).
20 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Skriv ordet (Ordgrupp A).
20 timmar sedan efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Skriv ordet (Ordgrupp B).
2024-07-21 15:10 efter 5 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Skriv ordet (Ordgrupp B).
2024-07-21 15:10 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Skriv ordet (Ordgrupp B).
2024-07-21 15:08 efter 4 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Vilket ord (Ordgrupp A).
2024-07-21 15:04 efter 56 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Vilket ord (Ordgrupp A).
2024-07-21 15:03 efter 1 minuts spelande.

Träna på att stava tio ord med e eller ä i sig för att bli säkrare på stavningen.

Spelet E eller Ä

Instruktioner till E eller Ä

Träna på att stava svenska ord med e eller ä i sig för att bli säkrare på att skriva vanligt förekommande ord.

Orden är grupperade i ordgrupper (se nivåernas namn) som eleverna kan utgå ifrån när de spelas.

Långt E-ljud stavas med E.

Långt Ä-ljud stavas med Ä.

Kort Ä-ljud stavas ibland med E och ibland med Ä.

1. Hitta orden (Ordgrupp A)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 4-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Vilket ord (Ordgrupp A)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Skriv ordet (Ordgrupp A)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Memory, 10 par (Ordgrupp A)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Hitta orden (Ordgrupp B)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 4-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Vilket ord (Ordgrupp B)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Skriv ordet (Ordgrupp B)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Memory, 10 par (Ordgrupp B)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Hitta orden (Ordgrupp C)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 4-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Vilket ord (Ordgrupp C)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Memory, E eller Ä (Ordgrupp C)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Skriv det ord som passar (Ordgrupp C)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i E eller Ä. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet E eller Ä kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2024-05-10
Publicerat online
2020-11-03
Unikt id
12131
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 997
5
586
4
83
3
68
2
40
1
220

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 7 kommentarer om detta kunskapsspel.

💎
💎Amelia
28 november 2023 09:57
bra men för svåra ord men bra övning!!❤️
💎
💎Amelia
28 november 2023 08:46
bra men för svåra ord men bra övning!!❤️
E
Einar Noah
3 mars 2023 09:04
bästa spelet i världen det finns inget bättre spel
B
Baddie baka gurl
16 september 2021 13:50
Ja det var bra och jag gilla det
A
Aksel
11 mars 2021 19:01
det här är ett ganska bra spel
T
Tony Rickardsson
2 mars 2021 14:53
Hej jag ville bara säga att era spel är bra
E
Egon
25 januari 2021 11:28
Rolig ändå men dom konstiga bilderna

Fler fördelar med plusmedlemskap