Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
3
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
5
0%
Spela Förenkla uttryck

Förenkla uttryck

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Förenkla uttryck
 • Algebra
 • Variabler
 • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
2
0%
Spela Längdenheter utan decimaler

Längdenheter utan decimaler

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
40
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
Annons
7
0%
Spela Dubbelt och hälften

Dubbelt och hälften

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
3
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
3
0%
Spela Multiplikation tabell 6 och 7

Multiplikation tabell 6 och 7

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
6
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
5
0%
Spela Procent - räkna ut delen

Procent - räkna ut delen

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procenträkning
 • Delen
 • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.
2
0%
Spela Addera bråktal med varandra

Addera bråktal med varandra

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addera bråk
 • Bråk
 • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
3
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
Nyhet
6
0%
Spela Procent på engelska

Procent på engelska

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Kombinera
 • Cirkeldiagram
 • Engelska
Räkna och öva upp dig på procent och cirkeldiagram samtidigt som du tränar på engelska.
8
0%
Spela Räkna med potenser

Räkna med potenser

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
4
0%
Spela Avrundning

Avrundning

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.
3
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
12
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
16
0%
Spela Talkamrater-memory

Talkamrater-memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
17
0%
Spela Avrundning och överslagsräkning

Avrundning och överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.
13
0%
Spela Räkna på klockan!

Räkna på klockan!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
2
0%
Spela Area - basen gånger höjden

Area - basen gånger höjden

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Addition     Subtraktion     Division     Multiplikation     Huvudräkning     Siffror     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Ekvaktioner     Cirkeldiagram     Tallinje     Textuppgifter     Likhetstecknets betydelse     Färdighetsträning     Koordinatsystem     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Ekvationer     Skala      digital klocka     Negativa tal     Tallinjen     Geomtriska figurer     Geometriska figurer     Pengar     Räkna     Förstoring     Förminskning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsomvandling för längd     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Medelvärde     Median     Typvärde     Procenträkning     Delen     Addera bråk     Multiplikation med uppställning     Kombinera     Engelska     Potenser     Avrundning     Schack     Förstår mönster     Upprepad addition     Talkamrater     Överslagsräkning     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Begrepp     Prioriteringsregler     Enkla bråk     Heltal     Stora tal     Prefix      enheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Jämna     Udda     Tal     Positionssystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider     Klockan     Talmönster     Talsorter     Platsvärde     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Läsa     Tiotalsövergång     Enhetsbyte     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tiotal     Ental     Antalsuppfattning     Tiondel     Geometriska ord     Tvillingarna     Hundratal     Andel     Lägesmått     Del av hel     Procent av     25% av     75% av     Terminologi     Förlänga     Förkorta     Talhus     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med bildstöd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Matteord     Månader och nummer     Procenttal     Omvandla     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Skriva siffror med bokstäver     Mattematik     Namnge geometriska former     talsorter     Genomsnitt     Subtraktionstabell     Cirkel     Medelpunkt     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Siffrors värde i tal     Del av antal     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     1000     10 0000     romerska siffror     Division med 3     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likamedtecken     Likhetstecken     Talområdet 0-20     Talföljd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Dubblor     Hemlisar     1-10     Begreppet dubbelt     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Figurer     Hörn     Sida     Koppla uttryck till berättelse     Stora plus     Possitionsystemet     Generell multiplikation     Talvärde     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Km     Delar     Ordningstal     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Division med en halv och en tiondel     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Samband     Strategier     Mellanled     Utvecklad form     Fler     Färre     Skillnad     Texttal     Tiondelar     Övergångar     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     naturliga tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Engelska
 4. Matematik
 5. Svenska
Annons