Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (8)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (8)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
Annons

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

0 av 13 nivåer klara
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10
Åk1 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Lilla plus
 • • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (16)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (71)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Procent räkning

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent räkning
Åk4 till Åk6
 • • procent
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (41)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (12)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (13)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
          (1)
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (38)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (10)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (8)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (28)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal     Längd     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geomtriska figurer     Area     Analog klocka      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Koordinatsystem     Problemlösning     Diagram     Ekvaktioner     Enhetsbyte     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Begrepp     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Avrundning     Överslagsräkning     Geometriska figurer     Del av hel     procent     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Negativa tal     Tallinjen     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Enkla bråk     Positionssystemet     Läsa     Procenttal     Omvandla     Platsvärde     Talsorter     Multiplikation med uppställning     Lägesmått     Likamedtecken     Likhetstecken     Matteord     Andel     romerska siffror     Positionsystemet     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tiotal     Ental     Potenser     Multiplikation med bildstöd     Koppla uttryck till berättelse     1000     10 0000     Tallinje     Talkamrater     Jämna     Udda     Tal     Upprepad addition     Tiondel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Mattematik     Hundratal     Stora tal     Mellanled     Prioriteringsregler     Beräkna tider     Klockan     Talordning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Heltal     Blandad form     Bråkform     Växla     Namnge geometriska former     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Siffrors värde i tal     Månader och nummer     Läsförståelse     Delar     Talmönster     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsomvandling för längd     Storleksordna     Jämföra     Övergångar     Förlänga     Förkorta     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Geometriska ord     Ordningstal     Antalsuppfattning     Prefix      enheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Del av antal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Faktor      Multiplikation     Produkt     Dubblor     Possitionsystemet     Addera bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Förståelse av begreppet hälften     Skriva siffror med bokstäver     Texttal     Decimalform     Procentform     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talhus     Positionssystem     Decimaltecken     Svenska     Genrepedagogik     Km     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     Division med en halv och en tiondel     Hemlisar     1-10     Samband     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Generell multiplikation     Division med 3     Talföljd     naturliga tal     talsorter     Terminologi     Strategier     Tiondelar     Skillnad     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Svenska