Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
          (1)
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
Annons

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

0 av 13 nivåer klara
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10
Åk1 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Lilla plus
 • • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (17)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (15)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (29)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (27)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (9)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Volymenheter - med hjälp

0 av 2 nivåer klara
Spela Volymenheter - med hjälp
Åk4 till Åk6
 • • Liter
 • • Centiliter
 • • Milliliter
 • • Deciliter
Vi ska träna våra färdigheter att omvandla volymenheter.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (12)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (26)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Algebra grunderna

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra grunderna
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Uttryck
 • • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (8)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Dubblor 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Dubblor 1-10
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Dubbelt 1-10
 • • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Taluppfattning     Decimaltal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Hälften     Fjärdedel     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Andel     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talmönster      digital klocka     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Problemlösning     Area     Omkrets     Avrundning     Talkamrater     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Diagram     Cirkel     Medelpunkt     Tvillingarna     Minnesträning     Memory     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Skriva siffror med bokstäver     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Enhetsomvandling för längd     Procenträkning     Delen     Överslagsräkning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Ental     Tiotal     Hundratal     Skala     Stora tal     Mattematik     Antalsuppfattning     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Enheter     Dl     Ml     Cl     Addera bråk     Ekvaktioner     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Potenser     Prioriteringsregler     Ordningstal     Enhetsbyte     Samband     Positionsystemet     Upprepad addition     Tiondel     Beräkna tider     Klockan     Prefix      enheter     Jämna     Udda     Tal     Multiplikation med uppställning     Blandad form     Bråkform     Växla     Medelvärde     Genomsnitt     Median     Typvärde     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Textuppgifter     naturliga tal     Läsförståelse     Koppla uttryck till berättelse     Tiondelar     1000     10 0000     Tallinje     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lägesmått     romerska siffror     Namnge geometriska former     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Mellanled     Koordinatsystem     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Geomtriska figurer     Förlänga     Förkorta     Division med en halv och en tiondel     Geometriska figurer     Matteord     Decimalform     Procentform     Talordning     Del av hel     Talvärde     Heltal     Månader och nummer     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talhus     Possitionsystemet     Kvadrattal     Enkla bråk     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Likamedtecken     Likhetstecken     Division med 3     Fler än     Färre än     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Strategier     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Procenttal     Övergångar     Talföljd     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Positionssystem     Decimaltecken     Schack     Förstår mönster     talsorter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Generell multiplikation     Multiplikation med bildstöd     Geometriska ord     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Förståelse av begreppet hälften     Svenska     Km     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Dator och media
Svenska
Matematik
Hjärngympa