Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Enheterna Kg, hg och g

Enheterna Kg, hg och g

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Vikt
 • Enhet
Vilken enhet passar till vikten av de olika sakerna?
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
0%
Spela Multiplikation tabell 6 och 7

Multiplikation tabell 6 och 7

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
0%
Spela Räkna med skala

Räkna med skala

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Skala
 • Geometri
 • Hälften
 • Division
Här får du öva på uppgifter om förminskning med skala 1:2, 1:5 och 1:10.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20

Addition med tiotalsövergång 0-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Tiotalsövergång
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
Annons
Nyhet
0%
Spela Addition och subtraktion +/- 1-3

Addition och subtraktion +/- 1-3

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Addition
 • Subtraktion
Öva addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Ental
 • Tiotal
Öva på att översätta tal i textform till tal i sifferform och tvärtom.
0%
Spela Algebra grunderna

Algebra grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Uttryck
 • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0 till 5 som faktorer.
0%
Spela Blandad huvudräkning

Blandad huvudräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning med addition och subtraktion i tal upp till tusen.
0%
Spela Talets grannar

Talets grannar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Talordning
 • Tiotalsövergång
Här kan du öva på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Taluppfattning

Taluppfattning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Utvecklad form
 • Tallinje
 • Platsvärde
Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
0%
Spela Bråkform Decimalform Procentform

Bråkform Decimalform Procentform

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Procentform
 • Bråk
Växla mellan bråk-, decimal- och procentform. Enklare flervalsfrågor och svårare fritextfrågor.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
0%
Spela Addition med dubbelt

Addition med dubbelt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt i låga tal. Se mönstret!
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Ental, tiotal och hundratal

Ental, tiotal och hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
 • Positionssystemet
Känn igen tal uppdelat i ental, tiotal och hundratal utifrån beskrivningen.
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får eleven öva sig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
0%
Spela Räkna på klockan!

Räkna på klockan!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Decimaltal     Omvandla     Digital klocka     Taluppfattning     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Längd     Tabeller     Minnesträning     Memory     Bråkform     Del av     Andel     Positionsystemet     Positionssystemet     Talkamrater     Enkla bråk     Procent     Potenser     Prioriteringsregler     Förkortning     Begrepp     Tallinje     Avrundning     Överslagsräkning     Heltal     Stora tal     Decimal     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Area     Procenträkning     Delen     Multiplikation med uppställning     Prefix     Enheter     Upprepad addition     Tiotal     Hundratal     Geometriska figurer     Problemlösning     Talsorter     Platsvärde      digital klocka     Likamedtecken     Likhetstecken     Ental     Dl     Ml     Cl     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Skala     Tiotalsövergång     Ekvaktioner     Geometriska former     Talordning     Possitionsystemet     Utvecklad form     Del av hel     Decimalform     Procentform     Blandad form     Växla     Tiondel     Förstoring     Förminskning     Beräkna tider på en klocka     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Terminologi     Koordinatsystem     Lilla plus     Jämna     Udda     Tal     Dubblor     Lilla minus     Ag 1     Enhetsomvandling för längd     Sannolikhet     Talföljd     Diagram     Storleksordna     Talområdet 0-20     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Färdighetsträning     Procent av     25% av     75% av     Matteord     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Textuppgifter     Stava     Multiplikation med bildstöd     Ordningstal     Tal med bokstäver     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Samband     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Geometriska ord     Talmönster     Jämföra     Schack     Addera bråk     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Talkompisar     Stora plus     Läsförståelse     Förlänga     Förkorta     Mattematik     Räkneord     Strategier     Snabbhet     romerska siffror     Begreppet dubbelt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Övergångar     Uppställning     Växel     Växling     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Tvillingarna     Talhus     Hundradelar     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Medelvärde     Median     Typvärde     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Procenttal     Differens     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler än     Färre än     Fler     Färre     En halv     En tiondel     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Generaliserad multiplikationstabell     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Subtraktionstabell     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Längdenheter     Mil     Kilometer     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Positionssystem     Decimaltecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     talsorter     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Texttal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Del av antal     Siffrors värde i tal     Ordkunskap     Talvärde     Rymd     Cirkeldiagram     Skillnad     Platsvärden     Lägesmått     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Kombinera     Engelska     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Kvadrattal     Koppla uttryck till berättelse     Genomsnitt     naturliga tal