Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
Annons

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (16)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Geometri 3D och volym

0 av 18 nivåer klara
Spela Geometri 3D och volym
          (1)
Åk5 till Åk6
 • • Geometri
 • • Volym
 • • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (6)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (11)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (6)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (6)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Medelvärde, median och typvärde

0 av 3 nivåer klara
Spela Medelvärde, median och typvärde
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Medelvärde
 • • Median
 • • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (9)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
          (1)
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Enkla bråk     Procent     Decimaltal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Analog klocka      digital klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Decimal     Omvandling     Avrundning     Taluppfattning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Uttryck     Ekvaktioner     Algebra     Mönster     Talföljder     Negativa tal     Tallinjen     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enheter     Dl     Ml     Cl     Diagram     Storleksordna     Jämföra     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Procenträkning     Delen     Skala     Schack     Förstår mönster     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Geometriska ord     Enhetsbyte     Andel     Upprepad addition     Talmönster     Textuppgifter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Multiplikation med uppställning     Medelvärde     Median     Typvärde     Del av hel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Heltal     Stora tal     Talsorter     Platsvärde     Beräkna tider på en klocka     Procenttal     Omvandla     Antalsuppfattning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förlänga     Förkorta     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tvillingarna     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometriska figurer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Lägesmått     Blandad form     Bråkform     Växla     Prefix      enheter     Prioriteringsregler     Läsförståelse     Tiondel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Beräkna tider     Klockan     Matteord     Siffrors värde i tal     Tiotalsövergång     Positionsystemet     Addera bråk     Potenser     procent     Enhetsomvandling för längd     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Delar     Namnge geometriska former     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     romerska siffror     Talhus     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Skriva siffror med bokstäver     Månader och nummer     Faktor      Multiplikation     Produkt     Stora plus     Talområdet 0-20     Likamedtecken     Likhetstecken     Samband     Strategier     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Tallinje     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Possitionsystemet     Mattematik     Läsa av en analog klocka     Stava     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talordning     Hemlisar     1-10     Decimalform     Procentform     Dubblor     1000     10 0000     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Del av antal     Koppla uttryck till berättelse     Generell multiplikation     Svenska     Genrepedagogik     Km     Ordningstal     Mellanled     Logiskt tänkande     Abakus     Division med 3     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     talsorter     Terminologi     Kvadrattal     Positionssystem     Decimaltecken     Fler än     Färre än     Skillnad     Division med en halv och en tiondel     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Texttal     Tiondelar     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Engelska
Matematik