Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
3
0%
Spela Koordinatsystem

Koordinatsystem

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
2
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.
6
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
7
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
Annons
8
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
2
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
2
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.
2
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Storleksordna
 • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
5
0%
Spela Förenkla uttryck

Förenkla uttryck

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Förenkla uttryck
 • Algebra
 • Variabler
 • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
3
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
3
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
3
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
4
0%
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
18
0%
Spela Geometri 3D och volym

Geometri 3D och volym

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Volym
 • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.
2
0%
Spela Tabell & Diagram 7

Tabell & Diagram 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.
7
0%
Spela Bråkform Decimalform Procentform

Bråkform Decimalform Procentform

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Procentform
 • Bråk
Växla mellan bråk-, decimal- och procentform. Enklare flervalsfrågor och svårare fritextfrågor.
2
0%
Spela Tallinjer

Tallinjer

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.
2
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
2
0%
Spela Blandad huvudräkning

Blandad huvudräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.
2
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tidsuppfattning
 • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Uttryck     Ekvaktioner     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Enheter     Dl     Ml     Cl     Bråkform     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Stora tal     Procenträkning     Delen     Skala     Beräkna tider på en klocka     Pengar     Räkna     Avrundning     Koordinatsystem     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Positionsystemet     Storleksordna     Jämföra     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Schack     Förstår mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Multiplikation med uppställning     Diagram     Decimalform     Procentform     Tallinje     Förlänga     Förkorta     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talkamrater     Prioriteringsregler     Blandad form     Växla     Talmönster     Tiotal     Ental     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Sannolikhet     Överslagsräkning     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Procenttal     Omvandla     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsbyte     Median     Typvärde     Enkla bråk     Läsförståelse     Prefix      enheter     Del av hel     Beräkna tider     Geometriska figurer     Upprepad addition     Medelvärde     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Andel     Antalsuppfattning     Tvillingarna     Procent av     25% av     75% av     Talsorter     Platsvärde     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Namnge geometriska former     Addera bråk     Förstoring     Förminskning     Potenser     Likamedtecken     Likhetstecken     Hundratal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Heltal     Tiondel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talområdet 0-20     Snabbhet     Multiplikation med bildstöd     Tiotalsövergång     Genomsnitt     Geometriska ord     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enhetsomvandling för längd     Utvecklad form     Jämna     Udda     Tal     Del av antal     talsorter     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Övergångar     Talordning     Cirkeldiagram     Längdenheter     Mil     Kilometer     Delar     Samband     Månader och nummer     Possitionsystemet     Begreppet dubbelt     Strategier     1000     10 0000     Lägesmått     Textuppgifter     Siffrors värde i tal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Mattematik     Talhus     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Division med 3     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Färdighetsträning     Talvärde     Hemlisar     1-10     Division med en halv och en tiondel     Subtraktionstabell     Ordningstal     Fler     Färre     Stora plus     Hundradelar     Tiondelar     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talföljd     Rymd     Terminologi     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Texttal     Skillnad     romerska siffror     Kvadrattal     naturliga tal     Svenska     Genrepedagogik     Km     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Cirkel     Medelpunkt     Positionssystem     Decimaltecken     Generell multiplikation     Mellanled     
Ta bort
Annons