Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Dubblor och nära dubbelt

Dubblor och nära dubbelt

Årskurs 1 - Årskurs 7
 • Addition
 • Subtraktion
Öva addition och subtraktion med dubblor och nära dubbelt.
0%
Spela Geometri 3D och volym

Geometri 3D och volym

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Volym
 • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.
0%
Spela Multiplikation tabell 6 och 7

Multiplikation tabell 6 och 7

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får eleven öva sig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
0%
Spela Division med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.
0%
Spela Omkrets

Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Omkrets
Detta spel går ut på att man ska träna på omkrets.
Annons
0%
Spela Räkna på klockan!

Räkna på klockan!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter

Beräkna tidsskillnaden i minuter

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider
 • Analog klocka
 • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Storleksordna
 • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
 • Storleksordna
Öva på att storleksordna decimaltal från minst till störst.
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
0%
Spela Blandad huvudräkning

Blandad huvudräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning med addition och subtraktion i tal upp till tusen.
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
0%
Spela Addition lilla plus

Addition lilla plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.
0%
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Lilla plus
 • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
0%
Spela Area - basen gånger höjden

Area - basen gånger höjden

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Area
Öva på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
0%
Spela Tal närmast före och efter

Tal närmast före och efter

Förskola - Årskurs 1
 • Talrad
 • Talets grannar
 • Närmast före
 • Närmast efter
Här övar eleven på talraden 0-20 och de talens grannar närmast före och närmast efter.
0%
Spela Räkna med potenser

Räkna med potenser

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
0%
Spela Jämna och udda tal

Jämna och udda tal

Förskola - Årskurs 3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på att känna igen jämna och udda tal.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Addition     Subtraktion     Division     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Minecraft     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Procent     Procenträkning     Delen     Pengar     Räkna     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talkamrater     Ekvaktioner     Bråkform     Del av     Andel     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Negativa tal     Tallinjen     Koordinatsystem     Tabeller     Diagram     Prefix     Enheter     Skala     Taluppfattning     Decimaltal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Omvandla     Area     Dl     Ml     Cl     Geometriska figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Minnesträning     Memory     Decimal     Omvandling     2D     3D     Kroppar     Figurer     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förkortning     Begrepp     Sannolikhet     Positionsystemet     Enkla bråk     Tallinje     Multiplikation med uppställning     Medelvärde     Median     Typvärde     Förstoring     Förminskning     Stora tal     Beräkna tider på en klocka     Beräkna tider     Klockan     Storleksordna     Jämföra     Tiondel     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Geometriska former     Längdenheter     Decimalform     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Addera bråk     Problemlösning     Upprepad addition     Avrundning     Överslagsräkning     Prioriteringsregler     Öppna utsagor     Differens     Ental     Tiotal     Heltal     Talordning     Tiotalsövergång     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Matteord     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Procent av     25% av     75% av     Enhetsbyte     Positionssystemet     Hundratal     Talkompisar     Multiplikation med bildstöd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Likamedtecken     Likhetstecken     Del av hel     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Antalsuppfattning     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Stora minus     Enhetsomvandling för längd     Schack     Procenttal     Lägesmått     Procentform     Likhetstecknet     Likheter     Geometriska ord     Genomsnitt     Textuppgifter     Möster     Räknesätt     Form     Storlek     Begreppet dubbelt     Läsförståelse     Logiskt tänkande     Abakus     Förståelse av begreppet hälften     En halv     En tiondel     Platsvärden     Talsorter     Platsvärde     Hörn     Sida     Utvecklad form     Del av antal     Uppställning     Växel     Växling     Cirkeldiagram     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talmönster     Tvillingarna     Skillnad     Talföljd     Rymd     Possitionsystemet     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talhus     Terminologi     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Ordkunskap     Hundradelar     Tiondelar     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Genrepedagogik     Räkneord     Samband     Division med 3     Generaliserad multiplikationstabell     romerska siffror     Färdighetsträning     Strategier     Övergångar     Cirkel     Medelpunkt     Stora plus     Talområdet 0-20     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talvärde     Hemlisar     1-10     Mellanled     Kvadrattal     talsorter     Fler     Färre     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tillämpad matematik     Delar     Fler än     Färre än     Kombinera     Engelska     Subtraktionstabell     Snabbhet     Siffrors värde i tal     Koppla uttryck till berättelse     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion