Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
Annons

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (3)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

0 av 13 nivåer klara
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10
Åk1 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Lilla plus
 • • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (10)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (16)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (4)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (10)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (32)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Geometriska ord     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Upprepad addition     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Decimal     Procent     Omvandling     Talsorter     Platsvärde     Positionssystemet     Avrundning     Prioriteringsregler     Potenser     Problemlösning     Area     Omkrets     Stora tal     Överslagsräkning     Matematik     Dubbelt     Antal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Begrepp     Läsa     Enhetsbyte     romerska siffror     Geomtriska figurer     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Heltal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talmönster     Schack     Förstår mönster     Positionsystemet     Antalsuppfattning     Tvillingarna     Ental     Tiotal     Hundratal     Ekvationer     Förlänga     Förkorta     Multiplikation med uppställning     Mattematik     Tiotalsövergång     Talordning     Procenträkning     Delen     Talkamrater     Namnge geometriska former     Skala     Likamedtecken     Likhetstecken     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     procent     Blandad form     Bråkform     Växla     Hemlisar     1-10     Decimalform     Procentform     Dubblor     Generell multiplikation     Matteord     Prefix      enheter     Possitionsystemet     Beräkna tider på en klocka     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Diagram     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Division med en halv och en tiondel     Logiskt tänkande     Abakus     1000     10 0000     Tallinje     Jämna     Udda     Tal     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Enheter     Geometriska figurer     Beräkna tider     Klockan     Enhetsomvandling för längd     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Del av antal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     Stora plus     Talområdet 0-20     Tiondel     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Andel     Läsförståelse     Koordinatsystem     Skriva siffror med bokstäver     Delar     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Fler än     Färre än     Enkla bråk     Faktor      Multiplikation     Produkt     Textuppgifter     Addera bråk     naturliga tal     Samband     Strategier     Mellanled     Koppla uttryck till berättelse     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Månader och nummer     Terminologi     Division med 3     Tiondelar     Svenska     Genrepedagogik     Förståelse av begreppet hälften     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Texttal     Talvärde     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Skillnad     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Ordningstal     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska