Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Addition och subtraktion 1-100

Addition och subtraktion 1-100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
0%
Spela Dubbelt och hälften

Dubbelt och hälften

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0%
Spela Avrundning

Avrundning

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Avrundning
 • Tiotal
 • Hundratal
Viktigt att eleven lär sig avrundning till närmsta tiotal och hundratal. Öva i detta spel.
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
Annons
0%
Spela Jämna och udda tal

Jämna och udda tal

Förskola - Årskurs 3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på att känna igen jämna och udda tal.
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
0%
Spela Volymenheter

Volymenheter

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Enheter
 • Dl
 • l
Träna omvandling av volymenheter.
0%
Spela Platsvärde

Platsvärde

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Platsvärde
 • Positionssystemet
Öva på siffrornas platsvärde inom matematikens talområde 0-10000.
0%
Spela Omvandling - bråkform och decimalform

Omvandling - bråkform och decimalform

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Bråkform
 • Decimalform
Du tränar på omvandling mellan bråkform och decimalform.
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0%
Spela Talföljder, enkla

Talföljder, enkla

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Talföljd
Välj mellan olika alternativ hur talföljderna ska fortsätta.
0%
Spela Talets grannar

Talets grannar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Talordning
 • Tiotalsövergång
Här kan du öva på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
0%
Spela Förenkla uttryck

Förenkla uttryck

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Förenkla uttryck
 • Algebra
 • Variabler
 • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
0%
Spela Division med 10, 100 & 1000

Division med 10, 100 & 1000

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Division
 • Positionsystemet
Räkna division med talen 10, 100 och 1000. Lär dig tankesätt som underlättar.
0%
Spela Multiplikation tabell 6 och 7

Multiplikation tabell 6 och 7

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
0%
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter

Beräkna tidsskillnaden i minuter

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider
 • Analog klocka
 • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
0%
Spela Avrundning och överslagsräkning

Avrundning och överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.
0%
Spela Koordinatsystem

Koordinatsystem

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Positionssystemet     Procent     Procenträkning     Delen     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Förkortning     Begrepp     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Tallinje     Pengar     Räkna     Terminologi     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Bråkform     Del av     Andel     Diagram     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym      digital klocka     Problemlösning     Area     Decimal     Omvandling     Uppställning     Växel     Växling     Prioriteringsregler     Ental     Tiotal     Hundratal     Dubbelt     1000     10 0000     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     talsorter     Antalsuppfattning     Potenser     Avrundning     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Utvecklad form     Beräkna tider på en klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Matematik     Antal     Jämna     Udda     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Enheter     Dl     Ml     Cl     Decimalform     Multiplikation med bildstöd     Talföljd     Talordning     Tiotalsövergång     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Positionsystemet     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Beräkna tider     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     romerska siffror     Tvillingarna     Ekvaktioner     Skala     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Procentform     Texttal     Stora tal     Medelvärde     Median     Typvärde     Omvandla     Stora plus     Talområdet 0-20     Koppla uttryck till berättelse     Heltal     Geomtriska figurer     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Addera bråk     Possitionsystemet     Tiondel     Övergångar     Talhus     Talkamrater     Talmönster     Del av hel     Talkompisar     Cirkeldiagram     Storleksordna     Upprepad addition     Dubblor     Prefix     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Blandad form     Växla     Snabbhet     Positionssystem     Decimaltecken     naturliga tal     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Generaliserad multiplikationstabell     Färdighetsträning     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska ord     Platsvärden     Procenttal     Sannolikhet     Geometriska figurer     Geometriska former     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Siffrors värde i tal     Del av antal     Hundradelar     Tiondelar     Subtraktionstabell     Samband     Strategier     Enkla bråk     Läsförståelse     Skillnad     Jämföra     Längdenheter     Mil     Kilometer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Begreppet dubbelt     Förlänga     Förkorta     Differens     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Kvadrattal     Delar     Mattematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Enhetsbyte     Talvärde     En halv     En tiondel     Textuppgifter     Procent av     25% av     75% av     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     Rymd     Genrepedagogik     Ordkunskap     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fler     Färre     Förstoring     Förminskning     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Faktor      Multiplikation     Produkt     Division med 3     Lägesmått     Mellanled     Tillämpad matematik     Cirkel     Medelpunkt     Genomsnitt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat