Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Jämna och udda tal

Jämna och udda tal

Förskola - Årskurs 3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på att känna igen jämna och udda tal.
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
0%
Spela Avrundning och överslagsräkning

Avrundning och överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.
0%
Spela Avrundning

Avrundning

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Avrundning
 • Tiotal
 • Hundratal
Viktigt att eleven lär sig avrundning till närmsta tiotal och hundratal. Öva i detta spel.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0%
Spela Samband med procent

Samband med procent

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
Annons
0%
Spela Dividera med 0,5 och 0,1

Dividera med 0,5 och 0,1

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Division
 • En halv
 • En tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
0%
Spela Algebra grunderna

Algebra grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Uttryck
 • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.
0%
Spela Sannolikhet

Sannolikhet

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Sannolikhet
Träna på sannolikhet av ett utfall på exempelvis tärningar och kort.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0%
Spela Division med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
0%
Spela Avrundning grunderna

Avrundning grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Storleksordna
 • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
0%
Spela Dubbelt och hälften

Dubbelt och hälften

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0%
Spela Enkla bråk

Enkla bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enkla bråk
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
 • Differens
Öva på subtraktion med tal mellan 1 och 10 och ökande svårighetsgrad i kul mattespel.
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geomtriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0%
Spela Para ihop klockor

Para ihop klockor

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • digital klocka
 • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Tabeller     Diagram     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Upprepad addition     Addition     Positionsystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Texttal     Uttryck     Skala     Geometri     Hälften     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Beräkna tider     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Bråkform     Del av     Andel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Minnesträning     Memory     Talsorter     Platsvärde     Fjärdedel     Digital klocka     Area     Omkrets     Positionssystemet     Förstoring     Förminskning     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Medelvärde     Median     Typvärde     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Beräkna tider på en klocka     Potenser     Talmönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Begrepp     Ental     Tiotal     Hundratal     Negativa tal     Tallinjen     Prefix     Ordkunskap     Terminologi     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Avrundning     Överslagsräkning     En halv     En tiondel     Ekvaktioner     Stora tal     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Växla     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Differens     Multiplikation med uppställning     Enkla bråk      digital klocka     Matteord     Omvandla     Problemlösning     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Addera bråk     Läsförståelse     Färdighetsträning     Geometriska former     Geometriska figurer     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Lägesmått     Talkamrater     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Del av hel     Possitionsystemet     Koordinatsystem     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Heltal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     Likhetstecknet     Likheter     Talkompisar     Antalsuppfattning     Multiplikation med bildstöd     Tiotalsövergång     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Mattematik     Tiondel     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Förlänga     Förkorta     Talordning     Samband     Strategier     Del av antal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Delar     Stora plus     Talområdet 0-20     Division med 3     Geometriska ord     romerska siffror     talsorter     Talföljd     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Längdenheter     Decimalform     Mil     Kilometer     Procentform     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Genrepedagogik     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Lilla plus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Rymd     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Tiondelar     Lilla minus     Ag 1     Subtraktionstabell     Positionssystem     Decimaltecken     Förståelse av begreppet hälften     Genomsnitt     Fler     Färre     Hundradelar     Snabbhet     Figurer     Hörn     Sida     naturliga tal     Procenttal     Procent av     25% av     75% av     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Logiskt tänkande     Abakus     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt