Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
          (1)
Åk5 till Åk9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (7)
Åk2 till Åk4
 • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (52)
Åk7 till Åk9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
Annons

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
          (2)
Åk2 till Åk6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (3)
Åk4 till Åk9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Taluppfattning

0 av 8 nivåer klara
Spela Taluppfattning
Åk4 till Åk6
 • Taluppfattning
 • Utvecklad form
 • Tallinje
 • Platsvärde
Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (4)
Åk4 till Åk9
 • Prefix
 • enheter
 • Längd
 • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (19)
Åk4 till Åk9
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (15)
Åk3 till Åk6
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (28)
Åk3 till Åk5
 • Skala
 • Geometri
 • Hälften
 • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (149)
Åk2 till Åk4
 • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (44)
Åk4 till Åk9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
Nyhet

Sambandet mellan division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Sambandet mellan division och multiplikation
Åk2 till Åk4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (13)
Åk1 till Åk6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (26)
Åk0 till Åk5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (15)
Åk3 till Åk6
 • Enhetsbyte
 • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
          (1)
Åk5 till Åk6
 • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Tabeller     Minnesträning     Memory     Pengar     Räkna     Decimal     Procent     Omvandling     Enhetsomvandling     Positionsystemet     Omkrets     Prioriteringsregler     Stora tal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen     Enhet     Vikt     Volym     Uttryck     Ekvaktioner     Potenser     Heltal     Begrepp     Avrundning     Area     Tallinje     Positionssystemet     Upprepad addition     Problemlösning      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Multiplikation med uppställning     Algebra     Mönster     Talföljder     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Utvecklad form     Prefix      enheter     Enhetsomvandling för längd     Överslagsräkning     Skala     Ekvationer     Del av hel     Jämna     Udda     Tal     Schack     Förstår mönster     Enhetsbyte     Ental     Tiotal     Matteord     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotalsövergång     Antalsuppfattning     Enheter     Dl     Ml     Cl     Läsa     Ordningstal     Terminologi     Mellanled     Geometriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Samband     Geomtriska figurer     Multiplikation med bildstöd     Diagram     Textuppgifter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Tiondel     Procenträkning     Delen     Läsförståelse     Namnge geometriska former     Talföljd     Talordning     Bråkform     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Stora plus     Talområdet 0-20     Läsa av en analog klocka     Stava     Koppla uttryck till berättelse     Talmönster     Talvärde     Del av antal     Blandad form     Växla     romerska siffror     Talkamrater     Faktor      Multiplikation     Produkt     Koordinatsystem     Förståelse av begreppet hälften     Andel     Skriva siffror med bokstäver     Tvillingarna     Månader och nummer     Strategier     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     talsorter     Possitionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Enkla bråk     1000     10 0000     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Hundratal     Fler än     Färre än     Förlänga     Förkorta     Medelvärde     Median     Typvärde     Addera bråk     Geometriska ord     Positionssystem     Decimaltecken     Division med 3     Lägesmått     Siffrors värde i tal     Delar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     Figurer     Hörn     Sida     Storleksordna     Jämföra     Hemlisar     1-10     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Kvadrattal     Division med en halv och en tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Fler     Färre     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Övergångar     Genomsnitt     Talhus     Begreppet dubbelt     naturliga tal     Logiskt tänkande     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Cirkel     Medelpunkt     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Km     Texttal     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     Generell multiplikation     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Dator och media
Annons