Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter

Beräkna tidsskillnaden i minuter

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider
 • Analog klocka
 • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
0%
Spela Föremålet med störst/minst volym

Föremålet med störst/minst volym

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Rymd
Du skall välja det föremåle som rymmer mest eller minst.
0%
Spela Samband med procent

Samband med procent

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
0%
Spela Räkna pengar

Räkna pengar

Förskoleklass - Årskurs 6
 • Pengar
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0%
Spela Algebra grunderna

Algebra grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Uttryck
 • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.
Annons
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0%
Spela Positionssystemet

Positionssystemet

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
0%
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Tidsskillnad
 • Minuter
 • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
0%
Spela Negativa tal

Negativa tal

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
0%
Spela Räkna på klockan!

Räkna på klockan!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Procent och decimaltal

Procent och decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procenttal
 • Decimal
 • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
0%
Spela Prefix till enheter

Prefix till enheter

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Prefix
 • enheter
 • Längd
 • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.
0%
Spela Läs och lös

Läs och lös

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0%
Spela Förenkla uttryck

Förenkla uttryck

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Förenkla uttryck
 • Algebra
 • Variabler
 • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Taluppfattning     Decimaltal     Koordinatsystem     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Diagram     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Bråkform     Del av     Andel     Skala     Vikt     Enhet     Procenträkning     Delen     Enhetsomvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck      digital klocka     Talmönster     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Talföljd     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Rymd     Pengar     Räkna     Ekvaktioner     Problemlösning     Positionssystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Negativa tal     Tallinjen     Beräkna tider på en klocka     Procenttal     Omvandla     Minnesträning     Memory     Medelvärde     Median     Typvärde     Prefix      enheter     Textuppgifter     Schack     Förstår mönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förstoring     Förminskning     Matteord     Lägesmått     Läsförståelse     Del av hel     Förlänga     Förkorta     Talordning     Tiotalsövergång     Multiplikation med uppställning     Begrepp     Tallinje     Blandad form     Växla     Potenser     Enhetsbyte     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Stora tal     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Prioriteringsregler     Överslagsräkning     Tvillingarna     Storleksordna     Jämföra     Färdighetsträning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Jämna     Udda     Tal     Genomsnitt     Upprepad addition     Enkla bråk     Addera bråk     Enhetsomvandling för längd     Geometriska figurer     Geometriska former     Genrepedagogik     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tiondel     Decimalform     Procentform     Antalsuppfattning     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talkamrater     Procent av     25% av     75% av     Cirkeldiagram     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionsystemet     Heltal     Talsorter     Platsvärde     Terminologi     Texttal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Talområdet 0-20     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förståelse av begreppet hälften     Samband     Strategier     Läsa av en analog klocka     En halv     En tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Multiplikation med bildstöd     Längdenheter     Mil     Kilometer     Koppla uttryck till berättelse     Del av antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Dubblor     Likamedtecken     Likhetstecken     Uppställning     Växel     Växling     Siffrors värde i tal     Delar     1000     10 0000     Positionssystem     Decimaltecken     Stora plus     Talkompisar     Begreppet dubbelt     Differens     Talhus     Utvecklad form     Kombinera     Engelska     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Mattematik     Geometriska ord     Snabbhet     Figurer     Hörn     Sida     Faktor      Multiplikation     Produkt     Subtraktionstabell     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Kvadrattal     Hundradelar     Division med 3     naturliga tal     talsorter     Övergångar     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Skillnad     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Generell multiplikation     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Possitionsystemet     Fler     Färre     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Mellanled     Talvärde     Fler än     Färre än     
Annons