Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

0 av 13 nivåer klara
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10
Åk1 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Lilla plus
 • • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
Annons

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (16)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (10)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (4)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (3)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (33)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (10)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Geometriska ord     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Decimal     Procent     Omvandling     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Avrundning     Potenser     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Area     Omkrets     Överslagsräkning     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsbyte     Geomtriska figurer     romerska siffror     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Schack     Förstår mönster     Antalsuppfattning     Positionsystemet     Heltal     Ekvationer     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Talmönster     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     Multiplikation med uppställning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talordning     Tiotalsövergång     Procenträkning     Delen     Mattematik     Förlänga     Förkorta     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Hemlisar     1-10     Namnge geometriska former     Skala     procent     Matteord     Prefix      enheter     Generell multiplikation     1000     10 0000     Tallinje     Dubblor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Diagram     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Talhus     Logiskt tänkande     Abakus     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enheter     Geometriska figurer     Del av antal     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     Tiondel     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Talområdet 0-20     Beräkna tider     Klockan     Andel     Procenttal     Omvandla     Enhetsomvandling för längd     Koordinatsystem     Läsförståelse     Övergångar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Skriva siffror med bokstäver     Storleksordna     Jämföra     Läsa av en analog klocka     Stava     Fler än     Färre än     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Delar     Enkla bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Textuppgifter     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Texttal     naturliga tal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Addera bråk     Begreppet dubbelt     Månader och nummer     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Kvadrattal     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Ordningstal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Svenska     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska