Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (10)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
Annons

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (35)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (18)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (5)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

0 av 13 nivåer klara
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10
Åk1 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Lilla plus
 • • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (11)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (23)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (14)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (6)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
Åk4 till Åk6
 • • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Taluppfattning     Decimaltal     Schack     Förstår mönster     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhetsomvandling     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enkla bråk     Procent     Diagram     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Omvandling     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Begrepp     Ekvaktioner     Enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Heltal     Stora tal     Geometriska figurer     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Enhetsbyte     Prioriteringsregler     Begreppet dubbelt     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     Problemlösning     Enhetsomvandling för längd     Tvillingarna     Multiplikation med uppställning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Positionssystemet     Avrundning     Överslagsräkning     Tiondel     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Potenser     Namnge geometriska former     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Prefix      enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     Läsa     Förståelse av begreppet hälften     Blandad form     Bråkform     Växla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Beräkna tider på en klocka     Antalsuppfattning     Textuppgifter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Beräkna tider     Klockan     Possitionsystemet     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Talsorter     Matteord     Platsvärde     Hundratal     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Läsförståelse     Talhus     Lägesmått     Del av hel     Månader och nummer     Delar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Siffrors värde i tal     procent     Ordningstal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     romerska siffror     Skriva siffror med bokstäver     Terminologi     Hemlisar     1-10     Talvärde     Tallinje     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Decimalform     Procentform     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Texttal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Koppla uttryck till berättelse     Positionssystem     Decimaltecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Division med en halv och en tiondel     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Logiskt tänkande     Abakus     talsorter     Mellanled     Division med 3     Kvadrattal     Del av antal     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     naturliga tal     Svenska     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Dator och media