Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (24)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (14)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.
Annons

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (27)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (63)
Åk0 till Åk5
 • • Klocka
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Julmatte

0 av 4 nivåer klara
Spela Julmatte
          (32)
Åk4 till Åk6
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Division
 • • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (26)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (8)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
          (1)
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (26)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Algebra grunderna

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra grunderna
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Uttryck
 • • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (45)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Hälften     Fjärdedel     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Problemlösning     Area     Omkrets     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Matematik     Dubbelt     Antal     Digital klocka     Beräkna tider på en klocka     Procenträkning     Delen     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Tvillingarna     Talmönster     Prefix      enheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Minnesträning     Memory     Diagram     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Prioriteringsregler     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Del av hel     Skala      digital klocka     Positionssystemet     Tiotal     Ental     Schack     Förstår mönster     Namnge geometriska former     Skriva siffror med bokstäver     Ordningstal     Multiplikation med uppställning     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Ekvaktioner     Avrundning     Matteord     Medelvärde     Median     Typvärde     Talhus     Talkamrater     Tiondel     Geomtriska figurer     Enkla bråk     Begreppet dubbelt     Heltal     Stora tal     Begrepp     Läsa     Textuppgifter     Addera bråk     Överslagsräkning     Läsförståelse     Potenser     Enhetsbyte     Positionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     1000     10 0000     Tallinje     romerska siffror     Hundratal     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Mellanled     Lilla plus     Antalsuppfattning     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Lilla minus     Ag 1     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenttal     Omvandla     Beräkna tider     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Geometriska figurer     Decimalform     Bråkform     Procentform     Hemlisar     1-10     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Enhetsomvandling för längd     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Upprepad addition     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förlänga     Förkorta     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Possitionsystemet     Kvadrattal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Division med 3     Blandad form     Växla     Generell multiplikation     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Samband     Förståelse av begreppet hälften     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Talordning     Strategier     Mattematik     naturliga tal     Storleksordna     Jämföra     Svenska     Km     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Övergångar     Talföljd     Talvärde     Tiondelar     Multiplikation med bildstöd     Texttal     Skillnad     Terminologi     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Lägesmått     Figurer     Hörn     Sida     Division med en halv och en tiondel     Geometriska ord     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka