Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
Annons

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (8)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (6)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (19)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (221)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Taluppfattning     Multiplikation     Decimaltal     Tiondel     Övergångar     Addition     Subtraktion     Avrundning     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Koordinatsystem     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Talhus     Prefix      enheter     Längd     Vikt     Volym     Prioriteringsregler     Talsorter     Area     Siffror     Huvudräkning     Skala     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Ental     Tiotal     Geometriska figurer     Division     Läsfrågor     Talkamrater     Upprepad addition     Problemlösning     Likhetstecknets betydelse     Hälften     Geometriska ord     Analoga klockan     Logiskt tänkande     Abakus     Pengar     Räkna     Platsvärde     Positionssystemet     Begrepp     Läsa     Enhet     Enhetsomvandling     Tabeller     Diagram     Dubbelt     Ekvationer     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Namnge geometriska former     Negativa tal     Tallinjen     Potenser     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Tal     Öppna utsagor     Multiplikation med uppställning     Talvärde     Tallinje     Schack     Förstår mönster     Mellanled     Enheter     Hundratal     Likamedtecken     Likhetstecken     Ordkunskap     Matematik     Matematiska begrepp     Fler än     Färre än     Enkla bråk     Talområdet 0-20     Heltal     Stora tal     Generell multiplikation     Likhetstecknet     Likheter     Digitala klockan     Analog klocka      digital klocka     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Månader och nummer     Antal     Beräkna tider     Klockan     Terminologi     Skriva siffror med bokstäver     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Matteord     Decimalform     Bråkform     Procentform     Talordning     Tiotalsövergång     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Svenska     Genrepedagogik     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Samband     Strategier     Siffrors värde i tal     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Ordningstal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Delar     Texttal     Dubblor     Figurer     Hörn     Sida     Procenträkning     Delen     Stora plus     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Mattematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Överslagsräkning     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Possitionsystemet     Tvillingarna     Lilla plus     Antalsuppfattning     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Tiondelar     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Fjärdedel     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Storleksordna     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     procent     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Andel     Procenttal     Omvandla     Addera bråk     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Läsförståelse     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Minnesträning     Memory     Lilla minus     Ag 1     romerska siffror     talsorter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons