Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
4
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
12
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
9
0%
Spela Additionstabellerna

Additionstabellerna

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Snabbhet
Träna och bli säker på additionstabellerna. Det är bra att du tränar samma nivå flera gånger.
3
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
Annons
6
0%
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?

Öppna utsagor: Vem har rätt?

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
2
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
3
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
3
0%
Spela Vilket tal saknas 0-20

Vilket tal saknas 0-20

Förskola - Årskurs 1
 • Talraden 0-20
 • Talets grannar
 • Närmast före
 • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.
14
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
4
0%
Spela Platsvärde

Platsvärde

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Platsvärde
 • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.
9
0%
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20

Addition med tiotalsövergång 0-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
4
0%
Spela Tvillingarna

Tvillingarna

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.
4
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
4
0%
Spela Addition/subtraktion

Addition/subtraktion

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.
2
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
2
0%
Spela Addera bråktal med varandra

Addera bråktal med varandra

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addera bråk
 • Bråk
 • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
2
0%
Spela Addition 10-20

Addition 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Ental
 • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
2
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
3
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
4
0%
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Uttryck     Ekvaktioner     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Bråkform     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Procenträkning     Delen     Skala     Beräkna tider på en klocka     Pengar     Räkna     Stora tal     Koordinatsystem     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Storleksordna     Jämföra     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Decimalform     Procentform     Tallinje     Procenttal     Omvandla     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Prioriteringsregler     Positionsystemet     Talmönster     Diagram     Tiotal     Ental     Överslagsräkning     Sannolikhet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsförståelse     Talkamrater     Median     Typvärde     Beräkna tider     Klockan     Prefix      enheter     Del av hel     Läsa av en analog klocka     Stava     Enkla bråk     Blandad form     Växla     Medelvärde     Enhetsbyte     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Talsorter     Platsvärde     Andel     Procent av     25% av     75% av     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Namnge geometriska former     Potenser     Geometriska figurer     Upprepad addition     Snabbhet     Förstoring     Förminskning     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Tvillingarna     Heltal     Multiplikation med bildstöd     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tiotalsövergång     Enhetsomvandling för längd     Hundratal     Talområdet 0-20     Genomsnitt     Geometriska ord     Jämna     Udda     Tal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talordning     Övergångar     Skriva siffror med bokstäver     talsorter     Utvecklad form     Matteord     Del av antal     Cirkeldiagram     Månader och nummer     Possitionsystemet     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Samband     Strategier     1000     10 0000     Begreppet dubbelt     Lägesmått     Delar     Längdenheter     Mil     Kilometer     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Figurer     Hörn     Sida     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Talhus     Talvärde     Siffrors värde i tal     Textuppgifter     Division med 3     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förståelse av begreppet hälften     Färdighetsträning     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Mattematik     Division med en halv och en tiondel     Hundradelar     Tiondelar     Subtraktionstabell     Talföljd     Kombinera     Engelska     Faktor      Multiplikation     Produkt     Stora plus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Ordningstal     Fler     Färre     Rymd     Koppla uttryck till berättelse     Hemlisar     1-10     Texttal     Kvadrattal     romerska siffror     Logiskt tänkande     Abakus     Skillnad     Terminologi     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Km     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     naturliga tal     Cirkel     Medelpunkt     Positionssystem     Decimaltecken     Mellanled     Generell multiplikation     
Ta bort
Annons