Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.
Annons

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
          (2)
Åk3 till Åk6
 • • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Tiotal ental- memory

0 av 3 nivåer klara
Spela Tiotal ental- memory
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Tiotal
 • • Ental
 • • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Multiplikation med bildstöd

0 av 4 nivåer klara
Spela Multiplikation med bildstöd
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med bildstöd
 • • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (8)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

0 av 13 nivåer klara
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10
Åk1 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Lilla plus
 • • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (16)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (12)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Geometriska ord     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Area     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Taluppfattning     Decimaltal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Ekvaktioner     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Schack     Förstår mönster     Diagram     Problemlösning     Ental     Tiotal     Hundratal     Enkla bråk     Negativa tal     Tallinjen     Avrundning     Överslagsräkning     Antalsuppfattning     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Del av hel     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Läsförståelse     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Månader och nummer     Multiplikation med uppställning     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Klockan     Enhetsbyte     Talsorter     Platsvärde     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Jämna     Udda     Tal     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Figurer     Hörn     Sida     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     procent     Läsa av en analog klocka     Stava     Namnge geometriska former     Koppla uttryck till berättelse     Prefix      enheter     romerska siffror     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tiondel     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Samband     Strategier     Multiplikation med bildstöd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Potenser     Ordningstal     Talhus     Talkamrater     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Andel     Terminologi     Begreppet dubbelt     Delar     Likamedtecken     Likhetstecken     Mattematik     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Dubblor     Division med 3     Skriva siffror med bokstäver     Blandad form     Bråkform     Växla     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Förlänga     Förkorta     Lägesmått     Övergångar     Skillnad     Texttal     Mellanled     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Possitionsystemet     Tiondelar     Procenttal     Omvandla     Faktor      Multiplikation     Produkt     Decimalform     Procentform     Addera bråk     1000     10 0000     Tallinje     Del av antal     Generell multiplikation     talsorter     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Svenska     Km     Talvärde     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik