Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
0%
Spela Omkrets

Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Omkrets
Detta spel går ut på att man ska träna på omkrets.
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Omvandla
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
0%
Spela Subtraktion - tal nära varandra

Subtraktion - tal nära varandra

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.
0%
Spela Huvudräkning med Tåget

Huvudräkning med Tåget

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning när det gäller addition och subtraktion.
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000

Addition/Subtraktion 1000-10 000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
Annons
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
0%
Spela Fortsätt träna talsorter

Fortsätt träna talsorter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
0%
Spela Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
 • Bråkform
Vi tränar förmågan att omvandla ett tal i procentform till bråkform och därefter använda bråket för att ta ut delar från en andel.
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
Spelet tränar terminologi som används inom matematiken.
0%
Spela +1 och -1 upp till 100

+1 och -1 upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
0%
Spela Matematiska uttryck - demokrati

Matematiska uttryck - demokrati

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Uttryck
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
Text till uttryck i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Förskola - Årskurs 2
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
0%
Spela Dividera med 0,5 och 0,1

Dividera med 0,5 och 0,1

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Division
 • En halv
 • En tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
0%
Spela Addition 10-20

Addition 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Ental
 • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Mattematik
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
0%
Spela Addera bråktal med varandra

Addera bråktal med varandra

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addera bråk
 • Bråk
 • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
0%
Spela Talkamrater-memory

Talkamrater-memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
0%
Spela Potensuttryck

Potensuttryck

Årskurs 8 - Gymnasiet
 • Potenser
 • Kvadratrötter
 • Potensuttryck
 • Potensregler
Repetition av potensuttryck och kvadratrötter för åk 8
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Area     Omkrets     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Förkortning     Begrepp     Snabbhet     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Talsorter     Platsvärde     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Taluppfattning     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Bråkform     Andel      digital klocka     Procenträkning     Delen     Del av hel     Multiplikation med uppställning     Enheter     Dl     Ml     Cl     Matematik     Dubbelt     Antal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Positionsystemet     Uttryck     Ekvaktioner     Beräkna tider     Klockan     Diagram     Prioriteringsregler     Geometriska figurer     Geometriska former     Mönster     Talföljder     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tvillingarna     Texttal     Avrundning     Geometriska ord     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av     Talmönster     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Decimalform     Skillnad     Överslagsräkning     Uppställning     Växel     Växling     Stora tal     Koordinatsystem     Beräkna tider på en klocka     Skala     Geomtriska figurer     Öppna utsagor     Differens     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Heltal     Prefix     Enhetsbyte     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Sannolikhet     Delar     Blandad form     Växla     Talföljd     Procent av     25% av     75% av     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Multiplikation med bildstöd     Potenser     Possitionsystemet     Storleksordna     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Upprepad addition     romerska siffror     Platsvärden     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Talkamrater     Talkompisar     Enkla bråk     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Procentform     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ordkunskap     Terminologi     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Likhetstecknet     Likheter     Tiotalsövergång     Matteord     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Omvandla     1000     10 0000     Förlänga     Förkorta     talsorter     Cirkeldiagram     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Antalsuppfattning     En halv     En tiondel     Övergångar     Mattematik     Addera bråk     Läsförståelse     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Förståelse av begreppet hälften     Jämna     Udda     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Del av antal     Utvecklad form     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Talordning     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kombinera     Engelska     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Textuppgifter     Likamedtecken     Likhetstecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Stora plus     Talområdet 0-20     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Subtraktionstabell     Förstoring     Förminskning     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Kvadrattal     Jämföra     Cirkel     Medelpunkt     Division med 3     Fler än     Färre än     Genomsnitt     Logiskt tänkande     Abakus     Begreppet dubbelt     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fler     Färre     naturliga tal     Figurer     Hörn     Sida     Procenttal     Rymd     Strategier     Mellanled     Faktor      Multiplikation     Produkt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Topplista denna vecka
 1. Matematik
 2. Svenska
 3. Dator och media
 4. Matematik
 5. Hjärngympa