Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Längdenheter utan decimaler

Längdenheter utan decimaler

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Addition lilla plus

Addition lilla plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.
0%
Spela Addition 10-20

Addition 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Ental
 • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
0%
Spela Hitta rätt uttryck

Hitta rätt uttryck

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Genrepedagogik
 • Uttryck
Du får en text och ska hitta det uttryck som passar till texten.
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Förskola - Årskurs 2
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
Annons
0%
Spela Bråkform Decimalform Procentform

Bråkform Decimalform Procentform

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Procentform
 • Bråk
Växla mellan bråk-, decimal- och procentform. Enklare flervalsfrågor och svårare fritextfrågor.
0%
Spela Överslagsräkning

Överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Överslagsräkning
 • Avrundning
Träna på att räkna med överslagsräkning, avrunda innan du räknar.
0%
Spela Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal med bokstäver

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tal
 • Siffror
 • Ordningstal
 • Stava
Träna på att stava siffror, tal och ordningstal med bokstäver.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
0%
Spela Dubbelt o. hälften

Dubbelt o. hälften

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Dubbelt
 • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.
0%
Spela Matteord

Matteord

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Ordkunskap
 • Matematik
 • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
0%
Spela Plus- och minuskompisar

Plus- och minuskompisar

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Median och typvärde

Median och typvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.
0%
Spela Träna taluppfattning

Träna taluppfattning

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Talsorter
 • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde med detta mattespel.
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
Spelet tränar terminologi som används inom matematiken.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Taluppfattning     Decimaltal     Koordinatsystem     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Geomtriska figurer     Area     Tabeller     Diagram     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Bråkform     Del av     Andel     Skala     Vikt     Enhet     Procenträkning     Delen     Enhetsomvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talmönster      digital klocka     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Talföljd     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Rymd     Pengar     Räkna     Problemlösning     Ekvaktioner     Positionssystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Negativa tal     Tallinjen     Procenttal     Omvandla     Beräkna tider på en klocka     Minnesträning     Memory     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Prefix      enheter     Schack     Förstår mönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förstoring     Förminskning     Matteord     Lägesmått     Talordning     Tiotalsövergång     Begrepp     Del av hel     Läsförståelse     Förlänga     Förkorta     Multiplikation med uppställning     Tallinje     Blandad form     Växla     Potenser     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Tal     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Stora tal     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Prioriteringsregler     Överslagsräkning     Storleksordna     Jämföra     Tvillingarna     Färdighetsträning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Genomsnitt     Upprepad addition     Enkla bråk     Addera bråk     Enhetsomvandling för längd     Geometriska figurer     Geometriska former     Genrepedagogik     Antalsuppfattning     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tiondel     Decimalform     Procentform     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talkamrater     Procent av     25% av     75% av     Cirkeldiagram     Talsorter     Platsvärde     Heltal     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionsystemet     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Texttal     Talområdet 0-20     romerska siffror     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Samband     Strategier     Läsa av en analog klocka     Förståelse av begreppet hälften     Multiplikation med bildstöd     En halv     En tiondel     Dubblor     Del av antal     Längdenheter     Mil     Kilometer     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Uppställning     Växel     Växling     Likamedtecken     Likhetstecken     Delar     Siffrors värde i tal     1000     10 0000     Stora plus     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Talkompisar     Talhus     Differens     Utvecklad form     Geometriska ord     Kombinera     Engelska     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Mattematik     Snabbhet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Figurer     Hörn     Sida     Subtraktionstabell     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Division med 3     Kvadrattal     Övergångar     Hundradelar     Skillnad     naturliga tal     talsorter     Cirkel     Medelpunkt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Logiskt tänkande     Abakus     Possitionsystemet     Generell multiplikation     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fler     Färre     Mellanled     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talvärde     Fler än     Färre än     
Annons