Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (4)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (6)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.
Annons

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (2)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (39)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (3)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Taluppfattning     Decimaltal     Schack     Förstår mönster     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhetsomvandling     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enkla bråk     Procent     Diagram     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Omvandling     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Begrepp     Ekvaktioner     Enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Heltal     Stora tal     Geometriska figurer     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Enhetsbyte     Prioriteringsregler     Begreppet dubbelt     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     Enhetsomvandling för längd     Problemlösning     Tvillingarna     Multiplikation med uppställning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Positionssystemet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Avrundning     Överslagsräkning     Tiondel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Potenser     Namnge geometriska former     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Prefix      enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     Läsa     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Förståelse av begreppet hälften     Multiplikation med bildstöd     Textuppgifter     Beräkna tider på en klocka     Antalsuppfattning     Beräkna tider     Klockan     Possitionsystemet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Talsorter     Matteord     Platsvärde     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Hundratal     Lägesmått     Läsförståelse     Talhus     Del av hel     Delar     Månader och nummer     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Siffrors värde i tal     procent     Ordningstal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     romerska siffror     Terminologi     Skriva siffror med bokstäver     Talvärde     Tallinje     Hemlisar     1-10     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Decimalform     Procentform     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Texttal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Koppla uttryck till berättelse     Samband     Strategier     Positionssystem     Decimaltecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Division med en halv och en tiondel     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Logiskt tänkande     Abakus     Mellanled     Division med 3     Del av antal     talsorter     1000     10 0000     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     naturliga tal     Svenska     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Dator och media