Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (5)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
Annons

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Geometri 3D och volym

0 av 18 nivåer klara
Spela Geometri 3D och volym
          (3)
Åk5 till Åk6
 • • Geometri
 • • Volym
 • • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (3)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • • Enhetsomvandling
 • • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (5)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (72)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal
Åk4 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (8)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talsorter     Platsvärde     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Matematik     Dubbelt     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter      digital klocka     Talmönster     Problemlösning     Area     Omkrets     Negativa tal     Tallinjen     Cirkel     Medelpunkt     Diameter     Radie     Tabeller     Diagram     Pengar     Räkna     Tvillingarna     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Minnesträning     Memory     Talkamrater     Skriva siffror med bokstäver     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Procenträkning     Delen     Addera bråk     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Mattematik     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsomvandling för längd     Enhetsbyte     Skala     Stora tal     Positionsystemet     Samband     Tiotal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Ekvaktioner     Ental     Ordningstal     Jämna     Udda     Tal     Tiondel     Potenser     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Medelvärde     Genomsnitt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Beräkna tider     Klockan     Namnge geometriska former     Upprepad addition     Prioriteringsregler     Tiondelar     naturliga tal     Typvärde     Median     Lägesmått     Bråkform     Avrundning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Textuppgifter     Prefix      enheter     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     romerska siffror     Tallinje     Koppla uttryck till berättelse     Decimalform     Procentform     Hundratal     Överslagsräkning     Ordkunskap     Matematiska begrepp     1000     10 0000     Division med en halv och en tiondel     Blandad form     Växla     Geometriska figurer     Läsa av en analog klocka     Stava     Heltal     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Talordning     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talhus     Del av hel     Mellanled     Koordinatsystem     Kvadrattal     Possitionsystemet     Talvärde     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler än     Färre än     Procenttal     Månader och nummer     Delar     Division med 3     Enkla bråk     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Strategier     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Geometriska ord     talsorter     Övergångar     Talföljd     Skillnad     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förståelse av begreppet hälften     Generell multiplikation     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Km     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Multiplikation med bildstöd     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Dator och media
Svenska
Matematik
Hjärngympa