Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Median och typvärde

Median och typvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.
0%
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Mattematik
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela VIKTigare finns ej

VIKTigare finns ej

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
 • Bråk
 • Gram
Här övar du på enhetsomvandling mellan gram, hektogram, kilogram och ton.
Annons
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
0%
Spela Matematik Kvadrattal

Matematik Kvadrattal

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.
0%
Spela Talkamrater-memory

Talkamrater-memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
0%
Spela Addition och subtraktion 1-100

Addition och subtraktion 1-100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
0%
Spela Area - basen gånger höjden

Area - basen gånger höjden

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
0%
Spela Procent i olika former

Procent i olika former

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procent
 • Andel
Lär dig procent genom olika nivåer. Ibland flervalsfrågor och ibland fritext.
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
0%
Spela Multiplikationsstrategier

Multiplikationsstrategier

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Lär dig multiplikationstabellen med olika strategier.
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0%
Spela Talets grannar

Talets grannar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Talordning
 • Tiotalsövergång
Här kan du öva på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
0%
Spela Positionssystemet med decimaltal

Positionssystemet med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Positionssystemet
 • Decimaltal
Tal från tusendelar till tusental. Övergångar t.ex. 12 hundradelar.
0%
Spela Omkrets

Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Omkrets
Detta spel går ut på att man ska träna på omkrets.
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
0%
Spela Räkna ut area

Räkna ut area

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Area
I detta spel får eleverna träna på att räkna ut area.
0%
Spela Geometriska figurer utifrån beskrivning

Geometriska figurer utifrån beskrivning

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Här ska du namnge geometriska figurer - både 2-dimensionella och 3-dimensionella.
0%
Spela Ental och tiotal

Ental och tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
0%
Spela Talföljder, enkla

Talföljder, enkla

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Talföljd
Välj mellan olika alternativ hur talföljderna ska fortsätta.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Tabeller     Diagram     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Upprepad addition     Addition     Positionsystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Texttal     Uttryck     Skala     Geometri     Hälften     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Beräkna tider     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Bråkform     Del av     Andel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Minnesträning     Memory     Talsorter     Platsvärde     Fjärdedel     Digital klocka     Area     Omkrets     Positionssystemet     Förstoring     Förminskning     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Medelvärde     Median     Typvärde     Beräkna tider på en klocka     Potenser     Generaliserad multiplikationstabell     Talmönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tallinje     Begrepp     Ental     Tiotal     Hundratal     Negativa tal     Tallinjen     Prefix     Jämna     Udda     Ordkunskap     Terminologi     Enhetsbyte     Ekvaktioner     Avrundning     Överslagsräkning     En halv     En tiondel     Enkla bråk     Stora tal     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Växla     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Differens     Multiplikation med uppställning     Geomtriska figurer      digital klocka     Matteord     Omvandla     Problemlösning     Schack     Förstår mönster     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Addera bråk     Läsförståelse     Färdighetsträning     Geometriska former     Geometriska figurer     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Lägesmått     Talkamrater     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Del av hel     Possitionsystemet     Koordinatsystem     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Heltal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     Likhetstecknet     Likheter     Talkompisar     Antalsuppfattning     Multiplikation med bildstöd     Tiotalsövergång     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Mattematik     Tiondel     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Förlänga     Förkorta     Talordning     Samband     Strategier     Del av antal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Delar     Stora plus     Talområdet 0-20     Division med 3     Geometriska ord     romerska siffror     talsorter     Talföljd     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Längdenheter     Decimalform     Mil     Kilometer     Procentform     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Genrepedagogik     Textuppgifter     Talvärde     Hemlisar     1-10     Lilla plus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Rymd     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     Lilla minus     Ag 1     Subtraktionstabell     Positionssystem     Decimaltecken     Förståelse av begreppet hälften     Genomsnitt     Fler     Färre     Hundradelar     Snabbhet     Figurer     Hörn     Sida     naturliga tal     Procenttal     Procent av     25% av     75% av     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Logiskt tänkande     Abakus     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt