Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
          (1)
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
Annons

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (6)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Vilket tal saknas 0-20

0 av 3 nivåer klara
Spela Vilket tal saknas 0-20
Fsk till Åk1
 • • Talraden 0-20
 • • Talets grannar
 • • Närmast före
 • • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Talkamrater-memory

0 av 16 nivåer klara
Spela Talkamrater-memory
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (35)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (28)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (4)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder
          (2)
Åk3 till Åk9
 • • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • • Enhetsomvandling
 • • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (12)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geomtriska figurer     Area     Analog klocka      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Begrepp     Koordinatsystem     Ekvaktioner     Diagram     Enhetsbyte     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Del av hel     Avrundning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Negativa tal     Tallinjen     Överslagsräkning     Geometriska figurer     procent     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Enkla bråk     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenttal     Omvandla     Multiplikation med uppställning     Positionssystemet     Läsa     Platsvärde     Andel     Talsorter     Lägesmått     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Matteord     Prioriteringsregler     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     romerska siffror     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Upprepad addition     Tiondel     Stora tal     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Hundratal     Mattematik     Namnge geometriska former     1000     10 0000     Tallinje     Heltal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider     Klockan     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mellanled     Del av antal     Geometriska ord     Talordning     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Faktor      Multiplikation     Produkt     Delar     Talmönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Månader och nummer     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Siffrors värde i tal     Prefix      enheter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Ordningstal     Övergångar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Figurer     Hörn     Sida     Addera bråk     Decimalform     Procentform     Talvärde     Possitionsystemet     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Skriva siffror med bokstäver     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Positionssystem     Decimaltecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Begreppet dubbelt     Talhus     Samband     Fler än     Färre än     Talföljd     Logiskt tänkande     Abakus     Hemlisar     1-10     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Generell multiplikation     Division med 3     Svenska     Genrepedagogik     Km     Kvadrattal     Skillnad     Tiondelar     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     talsorter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Svenska