Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
Annons

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (17)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (68)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (6)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (17)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Geometriska ord     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Decimal     Procent     Omvandling     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Avrundning     Potenser     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Area     Omkrets     Överslagsräkning     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsbyte     Geomtriska figurer     romerska siffror     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Schack     Förstår mönster     Antalsuppfattning     Positionsystemet     Heltal     Ekvationer     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Talmönster     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     Multiplikation med uppställning     Talordning     Tiotalsövergång     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Procenträkning     Delen     Mattematik     Förlänga     Förkorta     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Namnge geometriska former     Hemlisar     1-10     Skala     procent     Matteord     Prefix      enheter     Generell multiplikation     1000     10 0000     Tallinje     Dubblor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Diagram     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Talhus     Logiskt tänkande     Abakus     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enheter     Del av antal     Geometriska figurer     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     Del av hel     Tiondel     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Talområdet 0-20     Beräkna tider     Klockan     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     Enhetsomvandling för längd     Andel     Koordinatsystem     Läsförståelse     Övergångar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Skriva siffror med bokstäver     Storleksordna     Jämföra     Fler än     Färre än     Läsa av en analog klocka     Stava     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enkla bråk     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Textuppgifter     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Texttal     naturliga tal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Addera bråk     Begreppet dubbelt     Månader och nummer     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Kvadrattal     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Ordningstal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Svenska     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska