Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
Nyhet
0%
Spela Addition och subtraktion +/- 1-3

Addition och subtraktion +/- 1-3

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Addition
 • Subtraktion
Öva addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknets betydelse
 • Algebra
 • Öppna utsagor
Vilket tal saknas i de öppna utsagorna? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Geometriska figurer utifrån beskrivning

Geometriska figurer utifrån beskrivning

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Här ska du namnge geometriska figurer - både 2-dimensionella och 3-dimensionella.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Multiplikation
Öva på att multiplicera med 10, 100 och 1000. Se mönster och hitta strategier.
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
Annons
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
0%
Spela Addition & Subtraktion 100 000

Addition & Subtraktion 100 000

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Omkrets

Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Omkrets
Detta spel går ut på att man ska träna på omkrets.
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
0%
Spela Procent och decimaltal

Procent och decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procenttal
 • Decimal
 • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tidsuppfattning
 • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
0%
Spela Additionstabellerna

Additionstabellerna

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Snabbhet
Träna och bli säker på additionstabellerna. Det är bra att du tränar samma nivå flera gånger.
0%
Spela Romerska siffror

Romerska siffror

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Eleven får öva på addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Tiotalsövergång
Räkna ut summan i dessa additioner med tiotalsövergångar.
0%
Spela Lilla och stora subtraktionstabellen

Lilla och stora subtraktionstabellen

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Subtraktion
 • Subtraktionstabell
Här tränar du på subtraktion mellan 0-20 (lilla och stora subtraktionstabellen), en i taget.
0%
Spela Räkna antal objekt

Räkna antal objekt

Förskola - Årskurs 5
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0%
Spela Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Positionssystemet
 • Fler
 • Färre
 • Ental
En övning som tränar positionssystemet genom att svara rätt på olika påståenden.
0%
Spela Division med 3

Division med 3

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Omvandla     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tabeller     Minnesträning     Memory     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Talkamrater     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Bråkform     Del av     Andel     Area     Uttryck     Ekvaktioner     Förkortning     Begrepp     Prefix     Enheter     Vikt     Volym     Tallinje     Enkla bråk     Procent     Enhet     Enhetsomvandling     Heltal     Stora tal     Decimal     Omvandling     Procenträkning     Delen     Positionssystemet     Potenser     Pengar     Räkna     Storleksordna     Problemlösning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Avrundning     Överslagsräkning     Upprepad addition     Skala     Geometriska figurer      digital klocka     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Tiotal     Hundratal     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Geometriska former     Likamedtecken     Likhetstecken     Mönster     Talföljder     Talsorter     Platsvärde     Ental     Enhetsomvandling för längd     Dl     Ml     Cl     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotalsövergång     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Jämna     Udda     Tal     Talkompisar     Diagram     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Textuppgifter     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Tiondel     Antalsuppfattning     Talordning     Talmönster     Jämföra     Hundradelar     Tiondelar     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Terminologi     Multiplikation med bildstöd     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Del av hel     Läsförståelse     Förlänga     Förkorta     Talföljd     Addera bråk     Utvecklad form     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Färdighetsträning     Koordinatsystem     Beräkna tider på en klocka     Räkneord     Samband     Sannolikhet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Uppställning     Växel     Växling     Procent av     25% av     75% av     Possitionsystemet     Procenttal     Matteord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Geometriska ord     Längdenheter     Mil     Kilometer     Snabbhet     romerska siffror     Medelvärde     Median     Typvärde     Strategier     Subtraktionstabell     Fler     Färre     Division med 3     Koppla uttryck till berättelse     Talområdet 0-20     Förstoring     Förminskning     Stora plus     Schack     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Övergångar     Dubblor     Tvillingarna     En halv     En tiondel     Rymd     Differens     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Kvadrattal     Generaliserad multiplikationstabell     Förståelse av begreppet hälften     Cirkel     Medelpunkt     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Genrepedagogik     Del av antal     Delar     Talhus     Mattematik     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talvärde     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Ordkunskap     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Fler än     Färre än     Lägesmått     Tillämpad matematik     Siffrors värde i tal     Mellanled     Skillnad     naturliga tal     Genomsnitt     Platsvärden     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100