Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.
Annons

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal
Åk4 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

0 av 13 nivåer klara
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10
Åk1 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Lilla plus
 • • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
          (2)
Åk3 till Åk6
 • • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (12)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (15)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (9)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.

Geometri 3D och volym

0 av 18 nivåer klara
Spela Geometri 3D och volym
          (3)
Åk5 till Åk6
 • • Geometri
 • • Volym
 • • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Problemlösning     Area     Omkrets     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Matematik     Dubbelt     Antal     Beräkna tider på en klocka     Digital klocka     Procenträkning     Delen     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Prefix      enheter     Tabeller     Diagram     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Minnesträning     Memory     Talmönster     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Positionssystemet     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ental     Tiotal     Skriva siffror med bokstäver     Del av hel     Tiondel     Tiotalsövergång     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Ordningstal     Skala     Matteord     Potenser     Talhus     Talkamrater     Enhetsbyte     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Enkla bråk     Tallinje     Logiskt tänkande     Abakus      digital klocka     Avrundning     Överslagsräkning     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Ekvaktioner     Namnge geometriska former     Schack     Förstår mönster     Lilla plus     Andel     Medelvärde     Median     Typvärde     Hundratal     Jämna     Udda     Tal     1000     10 0000     Addera bråk     Siffrors värde i tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Begrepp     Läsa     Beräkna tider     Klockan     Decimalform     Bråkform     Procentform     Procenttal     Omvandla     Talföljd     Månader och nummer     Talordning     Svenska     Genrepedagogik     Km     Enhetsomvandling för längd     Textuppgifter     Mattematik     Possitionsystemet     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Blandad form     Växla     Lilla minus     Ag 1     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Öppna utsagor     Hemlisar     1-10     Samband     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Likhetstecknet     Likheter     Geometriska figurer     Strategier     Upprepad addition     Läsa av en analog klocka     Stava     naturliga tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Mellanled     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     Del av antal     Multiplikation med bildstöd     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Terminologi     Delar     Tiondelar     Generell multiplikation     Lägesmått     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Geometriska ord     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Texttal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka