Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • Läsa av en analog klocka
 • Klockan
 • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (3)
Åk0 till Åk3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
Annons

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (8)
Åk4 till Åk9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (4)
Åk4 till Åk9
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
          (2)
Åk3 till Åk6
 • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (2)
Åk3 till Åk6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (5)
Åk4 till Åk6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (29)
Åk2 till Åk9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Talkamrater-memory

0 av 16 nivåer klara
Spela Talkamrater-memory
          (1)
Åk0 till Åk3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (3)
Åk0 till Åk3
 • Addition
 • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (9)
Åk6 till Åk9
 • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Decimal     Procent     Omvandling     Enhetsomvandling     Positionsystemet     Omkrets     Prioriteringsregler     Stora tal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen     Enhet     Vikt     Volym     Uttryck     Ekvaktioner     Potenser     Heltal     Begrepp     Avrundning     Tallinje     Area     Upprepad addition     Problemlösning     Positionssystemet      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Algebra     Mönster     Talföljder     Multiplikation med uppställning     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Prefix      enheter     Skala     Utvecklad form     Överslagsräkning     Enhetsomvandling för längd     Ekvationer     Del av hel     Jämna     Udda     Tal     Schack     Förstår mönster     Enhetsbyte     Matteord     Tiotal     Ental     Enheter     Dl     Ml     Cl     Beräkna tider     Klockan     Antalsuppfattning     Tiotalsövergång     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Läsa     Terminologi     Ordningstal     Mellanled     Multiplikation med bildstöd     Beräkna tider på en klocka     Geometriska figurer     Samband     Textuppgifter     Geomtriska figurer     Diagram     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenträkning     Delen     Tiondel     Läsförståelse     Bråkform     Namnge geometriska former     Talföljd     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Stora plus     Talområdet 0-20     Läsa av en analog klocka     Stava     Koppla uttryck till berättelse     Talmönster     Blandad form     Växla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talvärde     Del av antal     romerska siffror     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talkamrater     Koordinatsystem     Likamedtecken     Likhetstecken     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Andel     Strategier     Tvillingarna     Förståelse av begreppet hälften     Addera bråk     Skriva siffror med bokstäver     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enkla bråk     talsorter     Månader och nummer     Hundratal     Possitionsystemet     Procenttal     Omvandla     Mattematik     1000     10 0000     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förlänga     Förkorta     Siffrors värde i tal     Fler än     Färre än     Medelvärde     Median     Typvärde     Geometriska ord     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Positionssystem     Decimaltecken     Delar     Division med 3     Storleksordna     Jämföra     Lägesmått     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Figurer     Hörn     Sida     Decimalform     Procentform     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fler     Färre     Hemlisar     1-10     Kvadrattal     Division med en halv och en tiondel     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Övergångar     Cirkel     Medelpunkt     Talhus     Genomsnitt     Logiskt tänkande     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Genrepedagogik     Km     Begreppet dubbelt     naturliga tal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Skillnad     Texttal     Generell multiplikation     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Dator och media
Annons