Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Förskola - Årskurs 2
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
Annons
0%
Spela Räkna på klockan!

Räkna på klockan!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Ental och tiotal

Ental och tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
0%
Spela Plus- och minuskompisar

Plus- och minuskompisar

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Avrundning grunderna

Avrundning grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
Nyhet
0%
Spela Lilla och stora subtraktionstabellen

Lilla och stora subtraktionstabellen

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Subtraktion
 • Subtraktionstabell
Här tränar du på subtraktion mellan 0-20 (lilla och stora subtraktionstabellen), en i taget.
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
0%
Spela Fler än/färre än

Fler än/färre än

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Fler än
 • Färre än
 • Addition
 • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0%
Spela Räkna antal objekt

Räkna antal objekt

Förskola - Årskurs 5
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
0%
Spela Väga jämnt

Väga jämnt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Likhetstecknets betydelse
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Addition     Subtraktion     Division     Textuppgifter     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Bråk     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Positionsystemet     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Beräkna tider     Klockan     Decimal     Procent     Omvandling     Prefix      enheter     Ordkunskap     Matematik     Matematiska begrepp     Area     Omkrets     Jämna     Udda     Tal     Dubbelt     Hälften     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Överslagsräkning     Fjärdedel     Tabeller     Minnesträning     Memory     Talsorter     Platsvärde     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen     Enhetsomvandling för längd     Multiplikation med uppställning     Talområdet 0-20     Storleksordna     Jämföra     Andel     Ekvaktioner     Digital klocka     Diagram     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Läsfrågor     Potenser     Talhus     Talkamrater     Enhetsbyte     Prioriteringsregler     Tiondel     Stora tal     Likhetstecknets betydelse     Färdighetsträning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Skala     Förstoring     Förminskning     Ekvationer     Talmönster     Skriva siffror med bokstäver     Ental     Tiotal     Upprepad addition     Problemlösning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Del av hel     Hemlisar     1-10     Samband     Tvillingarna     Division med en halv och en tiondel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Addera bråk     Multiplikation med bildstöd     romerska siffror     Medelvärde     Median     Typvärde     Cirkeldiagram     Räkna     Pengar     Beräkna tider på en klocka     Likhetstecknet     Geometriska figurer     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Matteord     Talordning     Tiotalsövergång     Hundratal     Svenska     Genrepedagogik     Km     Strategier     Siffrors värde i tal     Ordningstal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenträkning     Delen     Mattematik     Possitionsystemet     Öppna utsagor     Talvärde     Tallinje     Schack     Förstår mönster     Koordinatsystem     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Förståelse av begreppet hälften     Fler än     Färre än     Geomtriska figurer     Enkla bråk     Heltal     naturliga tal     Procenttal     Omvandla     Blandad form     Bråkform     Växla     Förlänga     Förkorta     Lägesmått     Likheter     Övergångar     Talföljd     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Fler     Färre     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Kombinera     Engelska     Logiskt tänkande     Abakus      digital klocka     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Månader och nummer     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Namnge geometriska former     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Decimalform     Procentform     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Delar     Texttal     Dubblor     Figurer     Hörn     Sida     Stora plus     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Mellanled     Enheter     Dl     Ml     Cl     Lilla plus     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Tiondelar     Division med 3     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Del av antal     Läsförståelse     Generell multiplikation     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     talsorter     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Utvecklad form     Procent av     25% av     75% av     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Annons