Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Multiplikation med bildstöd

0 av 4 nivåer klara
Spela Multiplikation med bildstöd
          (2)
Åk2 till Åk4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (9)
Åk2 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
Annons

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (42)
Åk7 till Åk9
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (10)
Åk2 till Åk9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (8)
Åk4 till Åk6
 • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (24)
Åk2 till Åk9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
          (2)
Åk3 till Åk6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (5)
Åk2 till Åk4
 • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (32)
Åk5 till Åk9
 • Procenträkning
 • Delen
 • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (14)
Åk2 till Åk3
 • Platsvärde
 • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
          (1)
Åk1 till Åk3
 • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (4)
Åk2 till Åk9
 • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Talföljder, enkla

0 av 2 nivåer klara
Spela Talföljder, enkla
          (1)
Åk2 till Åk4
 • Talföljd
Välj mellan olika alternativ hur talföljderna ska fortsätta.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • Talordning
 • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • Dubbelt
 • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Tabeller     Minnesträning     Memory     Pengar     Räkna     Decimal     Procent     Omvandling     Enhetsomvandling     Positionsystemet     Omkrets     Stora tal     Prioriteringsregler     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen     Uttryck     Ekvaktioner     Potenser     Volym     Begrepp     Heltal     Enhet     Vikt     Avrundning     Tallinje     Area     Positionssystemet     Problemlösning     Upprepad addition      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Multiplikation med uppställning     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Utvecklad form     Enhetsomvandling för längd     Algebra     Mönster     Talföljder     Överslagsräkning     Skala     Del av hel     Jämna     Udda     Tal     Prefix      enheter     Schack     Förstår mönster     Ental     Tiotal     Ekvationer     Beräkna tider     Klockan     Matteord     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Antalsuppfattning     Enhetsbyte     Tiotalsövergång     Läsa     Ordningstal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Terminologi     Mellanled     Geomtriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Geometriska figurer     Samband     Multiplikation med bildstöd     Textuppgifter     Diagram     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenträkning     Delen     Läsförståelse     Namnge geometriska former     Talföljd     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tiondel     Koppla uttryck till berättelse     Stora plus     Talområdet 0-20     Bråkform     Läsa av en analog klocka     Stava     Talmönster     Talvärde     Del av antal     Talkamrater     Koordinatsystem     romerska siffror     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förståelse av begreppet hälften     Blandad form     Växla     Månader och nummer     Strategier     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Skriva siffror med bokstäver     Possitionsystemet     Tvillingarna     Procenttal     Omvandla     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     1000     10 0000     Enkla bråk     talsorter     Mattematik     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Hundratal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Fler än     Färre än     Medelvärde     Median     Typvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Förlänga     Förkorta     Positionssystem     Decimaltecken     Addera bråk     Lägesmått     Geometriska ord     Delar     Division med 3     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     Figurer     Hörn     Sida     Storleksordna     Jämföra     Siffrors värde i tal     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Hemlisar     1-10     Kvadrattal     Division med en halv och en tiondel     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Övergångar     Genomsnitt     Fler     Färre     Talhus     Begreppet dubbelt     Logiskt tänkande     Abakus     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Cirkel     Medelpunkt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Genrepedagogik     Km     naturliga tal     Texttal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Decimalform     Procentform     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     Generell multiplikation     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Dator och media
Annons