Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

0 av 2 nivåer klara
Spela Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%
          (1)
Åk5 till Åk6
 • • Procent
 • • Omvandling
 • • Bråk
 • • Bråkform
Vi tränar förmågan att omvandla ett tal i procentform till bråkform och därefter använda bråket för att ta ut delar från en andel.
Annons

Medelvärde

0 av 2 nivåer klara
Spela Medelvärde
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
          (1)
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (9)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (5)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (3)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Vilket tal saknas 0-20

0 av 3 nivåer klara
Spela Vilket tal saknas 0-20
Fsk till Åk1
 • • Talraden 0-20
 • • Talets grannar
 • • Närmast före
 • • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Hälften     Fjärdedel     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Andel     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talmönster      digital klocka     Pengar     Räkna     Avrundning     Problemlösning     Area     Omkrets     Negativa tal     Tallinjen     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Diagram     Talkamrater     Cirkel     Medelpunkt     Tvillingarna     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Skriva siffror med bokstäver     Minnesträning     Memory     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Beräkna tider på en klocka     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenträkning     Delen     Överslagsräkning     Stora tal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Enhetsomvandling för längd     Antalsuppfattning     Ental     Tiotal     Hundratal     Skala     Mattematik     Addera bråk     Ekvaktioner     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Enheter     Dl     Ml     Cl     Potenser     Ordningstal     Prioriteringsregler     Median     Typvärde     Positionsystemet     Enhetsbyte     Tiondel     Samband     Beräkna tider     Klockan     Upprepad addition     Prefix      enheter     romerska siffror     Bråkform     Medelvärde     Genomsnitt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Namnge geometriska former     Textuppgifter     Jämna     Udda     Tal     Multiplikation med uppställning     Blandad form     Växla     Tiondelar     1000     10 0000     Tallinje     naturliga tal     Läsförståelse     Koppla uttryck till berättelse     Mellanled     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lägesmått     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Koordinatsystem     Läsa av en analog klocka     Stava     Geomtriska figurer     Division med en halv och en tiondel     Förlänga     Förkorta     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matteord     Geometriska figurer     Decimalform     Procentform     Talordning     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Del av hel     Talvärde     Heltal     Månader och nummer     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Delar     Talhus     Possitionsystemet     Kvadrattal     Enkla bråk     Storleksordna     Jämföra     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Likamedtecken     Likhetstecken     Division med 3     Fler än     Färre än     Faktor      Multiplikation     Produkt     Strategier     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Procenttal     talsorter     Övergångar     Talföljd     Terminologi     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Schack     Förstår mönster     Texttal     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Generell multiplikation     Multiplikation med bildstöd     Geometriska ord     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Km     Förståelse av begreppet hälften     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Dator och media
Svenska
Matematik
Hjärngympa