Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
8
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
2
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.
4
0%
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9
2
0%
Spela Blandad huvudräkning

Blandad huvudräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.
Annons
4
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
24
0%
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsbyte
 • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.
14
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
3
0%
Spela Addition och subtraktion 1-100

Addition och subtraktion 1-100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
6
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
3
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Förskola - Årskurs 2
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
3
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
6
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
4
0%
Spela Tvillingarna

Tvillingarna

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.
14
0%
Spela Avrundning grunderna

Avrundning grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
5
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
3
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
50
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
Nyhet
6
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
2
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
2
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Addition     Subtraktion     Division     Multiplikation     Huvudräkning     Siffror     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Ekvaktioner     Cirkeldiagram     Tallinje     Textuppgifter     Likhetstecknets betydelse     Färdighetsträning     Koordinatsystem     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Ekvationer     Skala      digital klocka     Negativa tal     Tallinjen     Geomtriska figurer     Geometriska figurer     Pengar     Räkna     Förstoring     Förminskning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsomvandling för längd     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Medelvärde     Median     Typvärde     Procenträkning     Delen     Addera bråk     Multiplikation med uppställning     Kombinera     Engelska     Potenser     Avrundning     Schack     Förstår mönster     Upprepad addition     Talkamrater     Överslagsräkning     Beräkna tider på en klocka     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Begrepp     Prioriteringsregler     Enkla bråk     Heltal     Stora tal     Prefix      enheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Jämna     Udda     Tal     Positionssystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider     Klockan     Talmönster     Talsorter     Platsvärde     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Läsa     Tiotalsövergång     Enhetsbyte     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tiotal     Ental     Antalsuppfattning     Tiondel     Geometriska ord     Tvillingarna     Hundratal     Andel     Lägesmått     Del av hel     Procent av     25% av     75% av     Terminologi     Förlänga     Förkorta     Talhus     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med bildstöd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Matteord     Månader och nummer     Procenttal     Omvandla     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Skriva siffror med bokstäver     Namnge geometriska former     Mattematik     talsorter     Genomsnitt     Subtraktionstabell     Cirkel     Medelpunkt     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Siffrors värde i tal     Del av antal     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     1000     10 0000     romerska siffror     Division med 3     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talområdet 0-20     Talföljd     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Dubblor     Hemlisar     1-10     Begreppet dubbelt     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Figurer     Hörn     Sida     Koppla uttryck till berättelse     Stora plus     Generell multiplikation     Possitionsystemet     Talvärde     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Km     Delar     Ordningstal     Kvadrattal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Samband     Strategier     Mellanled     Utvecklad form     Fler     Färre     Skillnad     Texttal     Tiondelar     Övergångar     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     naturliga tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Engelska
 4. Matematik
 5. Svenska
Annons