Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
Annons

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Julmatte

0 av 4 nivåer klara
Spela Julmatte
          (32)
Åk4 till Åk6
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Division
 • • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (3)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (18)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (71)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100
          (2)
Åk3 till Åk4
 • • Övergångar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.

Tallinjer

0 av 2 nivåer klara
Spela Tallinjer
Åk2 till Åk4
 • • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (13)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (23)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Prefix      enheter     Längd     Vikt     Volym     Geometri     Begrepp     Taluppfattning     Decimaltal     Multiplikation     Tabeller     Huvudräkning     Minnesträning     Memory     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiondel     Multiplikation med uppställning     Addition     Subtraktion     Tvillingarna     Skala     Hälften     Division     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Skillnad     Enhet     Enhetsomvandling     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Mattematik     Prioriteringsregler     Jämna     Udda     Tal     Öppna utsagor     Mellanled     Bråk     Procent     Fjärdedel     naturliga tal     Blandad form     Bråkform     Växla     Del av antal     Siffror     Talsorter     Platsvärde     Positionssystemet     Läsa     Månader och nummer     Likhetstecknet     Diagram     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Beräkna tider     Analog klocka     Klockan     Namnge geometriska former     Talordning     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometriska figurer     Läsfrågor     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Delar     Decimal     Omvandling     Texttal     Talhus     Textuppgifter     Talkamrater     Upprepad addition     Problemlösning     Area     Avrundning     Överslagsräkning     Del av hel     Talvärde     Tallinje     Hemlisar     1-10     Dubbelt     Koordinatsystem     Likamedtecken     Likhetstecken     Tiondelar     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Andel     Addera bråk     Likheter     Multiplikation med bildstöd     Geometriska ord     romerska siffror     Talföljd     Analoga klockan     Logiskt tänkande     Abakus     Digitala klockan      digital klocka     Faktor      Multiplikation     Produkt     Räkna     Pengar     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matematik     Antal     Talmönster     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Terminologi     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Decimalform     Procentform     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Svenska     Genrepedagogik     Km     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Samband     Strategier     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Ordningstal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Potenser     Dubblor     Figurer     Hörn     Sida     Procenträkning     Delen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsbyte     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Schack     Förstår mönster     Enheter     Dl     Ml     Cl     Lilla plus     Antalsuppfattning     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Enkla bråk     Division med en halv och en tiondel     Heltal     Stora tal     Storleksordna     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     procent     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Generell multiplikation     Lilla minus     Ag 1     talsorter     Övergångar     Ekvaktioner     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka