Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (12)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
Annons

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (15)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (7)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (5)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Geometri 3D och volym

0 av 18 nivåer klara
Spela Geometri 3D och volym
          (3)
Åk5 till Åk6
 • • Geometri
 • • Volym
 • • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (3)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
          (2)
Åk3 till Åk6
 • • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (9)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Tiotal ental- memory

0 av 3 nivåer klara
Spela Tiotal ental- memory
          (3)
Åk0 till Åk3
 • • Tiotal
 • • Ental
 • • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Hälften     Fjärdedel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Problemlösning     Area     Omkrets     Addition     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Matematik     Dubbelt     Antal     Digital klocka     Beräkna tider på en klocka     Procenträkning     Delen     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talmönster     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Prefix      enheter     Tvillingarna     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Prioriteringsregler      digital klocka     Del av hel     Enheter     Dl     Ml     Cl     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Skala     Namnge geometriska former     Skriva siffror med bokstäver     Schack     Förstår mönster     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Medelvärde     Median     Typvärde     Avrundning     Multiplikation med uppställning     Ekvaktioner     Tiotal     Ental     Enkla bråk     Ordningstal     Matteord     Talhus     Talkamrater     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Positionssystemet     Begrepp     Läsa     Överslagsräkning     Textuppgifter     Heltal     Stora tal     Potenser     Tiondel     Addera bråk     Läsförståelse     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Antalsuppfattning     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Tal     Begreppet dubbelt     Positionsystemet     Andel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Hundratal     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     1000     10 0000     Tallinje     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Decimalform     Bråkform     Procentform     Beräkna tider     Mellanled     Geometriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenttal     Omvandla     Kvadrattal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hemlisar     1-10     Blandad form     Växla     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enhetsomvandling för längd     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Mattematik     Samband     Ordkunskap     Matematiska begrepp     naturliga tal     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Strategier     Upprepad addition     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Månader och nummer     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Svenska     Genrepedagogik     Km     Talvärde     Generell multiplikation     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Talordning     Texttal     Fler än     Färre än     Storleksordna     Jämföra     Multiplikation med bildstöd     Tiondelar     Lägesmått     Talföljd     Skillnad     Övergångar     Terminologi     Division med en halv och en tiondel     Geometriska ord     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka