Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela +1 och -1 upp till 100

+1 och -1 upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknets betydelse
 • Algebra
 • Öppna utsagor
Vilket tal saknas i de öppna utsagorna? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
0%
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
Annons
0%
Spela Koordinatsystem

Koordinatsystem

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal mellan 10 och 100.
0%
Spela Dubbelt så många

Dubbelt så många

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Dubbelt
 • Begreppet dubbelt
 • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
0%
Spela Matematikspråk

Matematikspråk

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.
0%
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?

Öppna utsagor: Vem har rätt?

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
0%
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
0%
Spela Addition med dubbelt

Addition med dubbelt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000

Addition/Subtraktion 1000-10 000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
0%
Spela Talkompisar

Talkompisar

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
 • Talkompisar
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Förskola - Årskurs 2
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
0%
Spela Dubblor 1-10

Dubblor 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Dubblor
 • Dubbelt 1-10
 • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10
0%
Spela Ordningstal

Ordningstal

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Median och typvärde

Median och typvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.
0%
Spela Fler än/färre än

Fler än/färre än

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Fler än
 • Färre än
 • Addition
 • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.
0%
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Tabeller     Diagram     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Upprepad addition     Positionsystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Texttal     Uttryck     Skala     Geometri     Hälften     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Beräkna tider     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Bråkform     Del av     Andel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Minnesträning     Memory     Talsorter     Platsvärde     Fjärdedel     Digital klocka     Area     Omkrets     Positionssystemet     Förstoring     Förminskning     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Medelvärde     Median     Typvärde     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Beräkna tider på en klocka     Potenser     Talmönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Begrepp     Ental     Tiotal     Hundratal     Negativa tal     Tallinjen     Prefix     Ordkunskap     Terminologi     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Avrundning     Överslagsräkning     En halv     En tiondel     Stora tal     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Växla     Ekvaktioner     Sannolikhet     Multiplikation med uppställning     Enkla bråk      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Matteord     Omvandla     Problemlösning     Öppna utsagor     Differens     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enhetsomvandling för längd     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Addera bråk     Läsförståelse     Färdighetsträning     Geometriska former     Geometriska figurer     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Lägesmått     Talkamrater     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Del av hel     Possitionsystemet     Koordinatsystem     Begreppet dubbelt     Heltal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     1000     10 0000     Likhetstecknet     Likheter     Talkompisar     Antalsuppfattning     Fler än     Färre än     Multiplikation med bildstöd     Tiotalsövergång     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tiondel     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Förlänga     Förkorta     Talordning     Samband     Strategier     Mattematik     Del av antal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Delar     Stora plus     Talområdet 0-20     Division med 3     Geometriska ord     romerska siffror     talsorter     Talföljd     Cirkeldiagram     Längdenheter     Decimalform     Mil     Kilometer     Procentform     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Kombinera     Engelska     Genrepedagogik     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Lilla plus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Rymd     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Tiondelar     Lilla minus     Ag 1     Subtraktionstabell     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken     Förståelse av begreppet hälften     Genomsnitt     Fler     Färre     Hundradelar     Figurer     Hörn     Sida     naturliga tal     Procenttal     Procent av     25% av     75% av     Snabbhet     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Logiskt tänkande     Abakus     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt