Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
Annons

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (70)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (4)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • • Enhetsomvandling
 • • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Multiplikation med bildstöd

0 av 4 nivåer klara
Spela Multiplikation med bildstöd
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med bildstöd
 • • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geometriska ord     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Tiotal     Ental     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvaktioner     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Schack     Förstår mönster     Skala     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Tabeller     Minnesträning     Memory     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Problemlösning     Del av hel     Antalsuppfattning     Hundratal     Diagram     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Hemlisar     1-10     Enkla bråk     Talmönster     Beräkna tider på en klocka     Läsförståelse     Enhetsbyte     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Multiplikation med uppställning     Jämna     Udda     Tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Textuppgifter     Medelvärde     Median     Typvärde     Talsorter     Platsvärde     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enhetsomvandling för längd     Andel     Månader och nummer     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Beräkna tider     Klockan     Matteord     Multiplikation med bildstöd     Prioriteringsregler     Talhus     Talkamrater     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Läsa av en analog klocka     Stava     Prefix      enheter     romerska siffror     Storleksordna     Jämföra     procent     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Potenser     Skriva siffror med bokstäver     Siffrors värde i tal     Tiondel     Begreppet dubbelt     Delar     Förlänga     Förkorta     Koppla uttryck till berättelse     Figurer     Hörn     Sida     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Mattematik     Positionsystemet     Logiskt tänkande     Abakus     Blandad form     Bråkform     Växla     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     1000     10 0000     Tallinje     Lägesmått     Samband     Strategier     Addera bråk     Ordningstal     Dubblor     Procenttal     Omvandla     Decimalform     Procentform     Terminologi     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Övergångar     Positionssystem     Decimaltecken     Division med 3     Del av antal     Possitionsystemet     Generell multiplikation     Talvärde     Tiondelar     talsorter     Svenska     Km     Faktor      Multiplikation     Produkt     Texttal     Fler än     Färre än     Kvadrattal     naturliga tal     Division med en halv och en tiondel     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik