Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Subtraktion med talhus 0-10

Subtraktion med talhus 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Subtraktion
 • Talhus
 • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela Talmönster

Talmönster

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
0%
Spela Talkamrater-memory

Talkamrater-memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
0%
Spela Tal i Bråkform och blandad form

Tal i Bråkform och blandad form

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Bråkform
Det här handlar om andelar, tal i bråkform, omvandling från hela till delar och tal i blandad form.
0%
Spela +1 och -1 upp till 100

+1 och -1 upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
Annons
0%
Spela Talkompisar

Talkompisar

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
 • Talkompisar
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
 • Storleksordna
Öva på att storleksordna decimaltal från minst till störst.
0%
Spela Ental och tiotal

Ental och tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
0%
Spela Addition med dubblor 10-100

Addition med dubblor 10-100

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Dubblor
 • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
0%
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?

Öppna utsagor: Vem har rätt?

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
0%
Spela Prefix till enheter

Prefix till enheter

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Prefix
 • Enheter
 • Längd
 • Vikt
Lär dig förklara och använda prefixen till längdenheter, viktenheter och volymenheter.
0%
Spela Ordningstal

Ordningstal

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0%
Spela Väga jämnt

Väga jämnt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Likhetstecknets betydelse
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Positionssystemet med decimaltal

Positionssystemet med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Positionssystemet
 • Decimaltal
Tal från tusendelar till tusental. Övergångar t.ex. 12 hundradelar.
0%
Spela Subtraktion med tiokamrater

Subtraktion med tiokamrater

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Subtraktion
Träna på att använda en bra strategi att förenkla subtraktioner.
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0%
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)

2.1 Siffror och tal (2.1)

Årskurs 7 - Årskurs 7
 • Positionssystem
 • Decimaltecken
 • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
0%
Spela Talsorter, decimaltal

Talsorter, decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Positionssystemet     Procent     Procenträkning     Delen     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Förkortning     Begrepp     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Tallinje     Pengar     Räkna     Terminologi     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Bråkform     Del av     Andel     Diagram     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym      digital klocka     Problemlösning     Area     Decimal     Omvandling     Uppställning     Växel     Växling     Prioriteringsregler     Ental     Tiotal     Hundratal     Dubbelt     1000     10 0000     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     talsorter     Antalsuppfattning     Potenser     Avrundning     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Utvecklad form     Beräkna tider på en klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Matematik     Antal     Jämna     Udda     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Enheter     Dl     Ml     Cl     Decimalform     Multiplikation med bildstöd     Talföljd     Talordning     Tiotalsövergång     Positionsystemet     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Beräkna tider     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     romerska siffror     Tvillingarna     Ekvaktioner     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Procentform     Skala     Texttal     Stora tal     Medelvärde     Median     Typvärde     Omvandla     Stora plus     Talområdet 0-20     Koppla uttryck till berättelse     Heltal     Geomtriska figurer     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Possitionsystemet     Addera bråk     Tiondel     Övergångar     Talhus     Talmönster     Del av hel     Talkamrater     Talkompisar     Cirkeldiagram     Upprepad addition     Storleksordna     Dubblor     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Prefix     Blandad form     Växla     Positionssystem     Decimaltecken     Snabbhet     naturliga tal     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Generaliserad multiplikationstabell     Färdighetsträning     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska ord     Procenttal     Sannolikhet     Platsvärden     Geometriska figurer     Geometriska former     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Siffrors värde i tal     Del av antal     Hundradelar     Tiondelar     Subtraktionstabell     Samband     Strategier     Enkla bråk     Läsförståelse     Skillnad     Jämföra     Längdenheter     Mil     Kilometer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Begreppet dubbelt     Förlänga     Förkorta     Differens     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Kvadrattal     Delar     Mattematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Enhetsbyte     Talvärde     Textuppgifter     En halv     En tiondel     Procent av     25% av     75% av     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     Rymd     Genrepedagogik     Ordkunskap     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förstoring     Förminskning     Division med 3     Lägesmått     Mellanled     Tillämpad matematik     Cirkel     Medelpunkt     Genomsnitt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat