Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Avrundning grunderna

Avrundning grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
0%
Spela Division med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Ental
 • Tiotal
Träna på att översätta tal till text och text till tal.
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
Annons
0%
Spela Tvillingarna

Tvillingarna

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.
0%
Spela Addition med hemlisar 0-10

Addition med hemlisar 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Likhetstecknets betydelse
 • Färdighetsträning
Addition och likhetstecknets betydelse med hemlisar, t.ex. 5+_=6.
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Storleksordna
 • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
0%
Spela Avrundning och överslagsräkning

Avrundning och överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.
0%
Spela Jämna och udda tal

Jämna och udda tal

Förskola - Årskurs 3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på att känna igen jämna och udda tal.
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0%
Spela Enkla bråk

Enkla bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enkla bråk
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
0%
Spela Längdenheter utan decimaler

Längdenheter utan decimaler

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Addera bråktal med varandra

Addera bråktal med varandra

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addera bråk
 • Bråk
 • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Taluppfattning     Decimaltal     Koordinatsystem     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Diagram     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Bråkform     Del av     Andel     Skala     Procenträkning     Delen     Vikt     Enhet     Enhetsomvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck      digital klocka     Talmönster     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Talföljd     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Rymd     Pengar     Räkna     Ekvaktioner     Problemlösning     Positionssystemet     Negativa tal     Tallinjen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Beräkna tider på en klocka     Procenttal     Omvandla     Prefix      enheter     Minnesträning     Memory     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Schack     Förstår mönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förstoring     Förminskning     Matteord     Lägesmått     Del av hel     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Multiplikation med uppställning     Talordning     Tiotalsövergång     Begrepp     Potenser     Blandad form     Växla     Tallinje     Enhetsbyte     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Stora tal     Prioriteringsregler     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tvillingarna     Färdighetsträning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Storleksordna     Jämföra     Överslagsräkning     Jämna     Udda     Tal     Genomsnitt     Upprepad addition     Enhetsomvandling för längd     Enkla bråk     Geometriska figurer     Geometriska former     Addera bråk     Genrepedagogik     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tiondel     Decimalform     Procentform     Antalsuppfattning     Talkamrater     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Procent av     25% av     75% av     Cirkeldiagram     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionsystemet     Talsorter     Platsvärde     Terminologi     Texttal     Heltal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Talområdet 0-20     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förståelse av begreppet hälften     Läsa av en analog klocka     En halv     En tiondel     Samband     Strategier     Multiplikation med bildstöd     Längdenheter     Mil     Kilometer     Koppla uttryck till berättelse     Del av antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Dubblor     Likamedtecken     Likhetstecken     Uppställning     Växel     Växling     Siffrors värde i tal     Delar     1000     10 0000     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talkompisar     Positionssystem     Decimaltecken     Stora plus     Differens     Begreppet dubbelt     Talhus     Utvecklad form     Kombinera     Engelska     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Geometriska ord     Figurer     Hörn     Sida     Mattematik     Snabbhet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Subtraktionstabell     Kvadrattal     Hundradelar     Tiondelar     Hemlisar     1-10     Division med 3     naturliga tal     talsorter     Övergångar     Skillnad     Cirkel     Medelpunkt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Generell multiplikation     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Logiskt tänkande     Abakus     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Possitionsystemet     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler     Färre     Mellanled     Talvärde     Fler än     Färre än     
Annons