Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Procent räkning

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent räkning
Åk4 till Åk6
 • • procent
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
Annons

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
Nyhet

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100
Åk3 till Åk4
 • • Övergångar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (4)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (2)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Vilket tal saknas 0-20

0 av 3 nivåer klara
Spela Vilket tal saknas 0-20
Fsk till Åk1
 • • Talraden 0-20
 • • Talets grannar
 • • Närmast före
 • • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Geometriska ord     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Talsorter     Platsvärde     Decimal     Procent     Omvandling     Prioriteringsregler     Potenser     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Area     Omkrets     Överslagsräkning     Analog klocka      digital klocka     Stora tal     Enhetsbyte     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     romerska siffror     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Schack     Förstår mönster     Positionsystemet     Antalsuppfattning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotal     Ental     Talordning     Tiotalsövergång     Heltal     Talmönster     Ekvationer     Likamedtecken     Likhetstecken     Tvillingarna     Hundratal     Prefix      enheter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Multiplikation med uppställning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Procenträkning     Delen     1000     10 0000     Tallinje     Skala     Blandad form     Bråkform     Växla     Mattematik     Matteord     Namnge geometriska former     Hemlisar     1-10     procent     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Talkamrater     Dubblor     Jämna     Udda     Tal     Possitionsystemet     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Talhus     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Generell multiplikation     Diagram     Decimalform     Procentform     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Enheter     Beräkna tider     Klockan     Positionssystem     Decimaltecken     Geometriska figurer     Andel     Tiondel     Logiskt tänkande     Abakus     Del av hel     Enhetsomvandling för längd     Stora plus     Talområdet 0-20     Del av antal     Division med en halv och en tiondel     Procenttal     Omvandla     Samband     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Strategier     Skriva siffror med bokstäver     Koordinatsystem     Fler än     Färre än     Storleksordna     Jämföra     Läsförståelse     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enkla bråk     Läsa av en analog klocka     Stava     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Texttal     Textuppgifter     Delar     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Addera bråk     Talvärde     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Begreppet dubbelt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     naturliga tal     Mellanled     Terminologi     Förståelse av begreppet hälften     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondelar     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Skillnad     Svenska     Ordningstal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska