Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
7
0%
Spela Enkla bråk

Enkla bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enkla bråk
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
4
0%
Spela Prefix till enheter

Prefix till enheter

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Prefix
 • enheter
 • Längd
 • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.
13
0%
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
50
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
Annons
7
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter

Beräkna tidsskillnaden i minuter

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider
 • Analog klocka
 • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
4
0%
Spela Samband med procent

Samband med procent

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
4
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
3
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
3
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.
12
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
3
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
5
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
8
0%
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000

Talkamraterna 10, 100, 1000

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
3
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Förskola - Årskurs 2
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
4
0%
Spela Tvillingarna

Tvillingarna

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.
6
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
6
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
14
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
2
0%
Spela Addera bråktal med varandra

Addera bråktal med varandra

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addera bråk
 • Bråk
 • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
4
0%
Spela Träna taluppfattning

Träna taluppfattning

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Talsorter
 • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Uttryck     Ekvaktioner     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Enheter     Dl     Ml     Cl     Bråkform     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Stora tal     Procenträkning     Delen     Skala     Beräkna tider på en klocka     Pengar     Räkna     Avrundning     Koordinatsystem     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Positionsystemet     Storleksordna     Jämföra     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Diagram     Tallinje     Förlänga     Förkorta     Decimalform     Procentform     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Blandad form     Växla     Talkamrater     Prioriteringsregler     Talmönster     Tiotal     Ental     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Sannolikhet     Överslagsräkning     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Procenttal     Omvandla     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsbyte     Median     Typvärde     Läsförståelse     Prefix      enheter     Enkla bråk     Beräkna tider     Del av hel     Geometriska figurer     Medelvärde     Upprepad addition     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Andel     Antalsuppfattning     Tvillingarna     Procent av     25% av     75% av     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Talsorter     Platsvärde     Addera bråk     Förstoring     Förminskning     Potenser     Namnge geometriska former     Likamedtecken     Likhetstecken     Hundratal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Tiondel     Heltal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talområdet 0-20     Snabbhet     Tiotalsövergång     Multiplikation med bildstöd     Genomsnitt     Geometriska ord     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Utvecklad form     Jämna     Udda     Tal     Del av antal     talsorter     Matteord     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Skriva siffror med bokstäver     Övergångar     Talordning     Cirkeldiagram     Delar     Samband     Längdenheter     Mil     Kilometer     Månader och nummer     Possitionsystemet     Begreppet dubbelt     Strategier     1000     10 0000     Textuppgifter     Lägesmått     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Siffrors värde i tal     Mattematik     Talhus     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Division med 3     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Färdighetsträning     Talvärde     Hemlisar     1-10     Division med en halv och en tiondel     Subtraktionstabell     Fler     Färre     Ordningstal     Stora plus     Hundradelar     Tiondelar     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talföljd     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Rymd     Terminologi     Logiskt tänkande     Abakus     Texttal     Koppla uttryck till berättelse     romerska siffror     Skillnad     Kvadrattal     Svenska     Genrepedagogik     Km     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Cirkel     Medelpunkt     Generell multiplikation     Positionssystem     Decimaltecken     Mellanled     
Ta bort
Annons