Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.
Annons

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (2)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (11)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (25)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (3)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Schack     Förstår mönster     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Enkla bråk     Procent     Negativa tal     Tallinjen     Begrepp     Diagram     Decimal     Omvandling     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Enheter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Skala     Pengar     Räkna     Area     Enhetsomvandling för längd     Geometriska ord     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Begreppet dubbelt     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Förståelse av begreppet hälften     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Prioriteringsregler     Multiplikation med uppställning     Terminologi     Enhetsbyte     Procenträkning     Delen     Avrundning     Överslagsräkning     Hundratal     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Positionssystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Positionsystemet     Multiplikation med bildstöd     Problemlösning     Tiondel     Andel     Geometriska figurer     Possitionsystemet     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Namnge geometriska former     Mattematik     Potenser     Prefix      enheter     Siffrors värde i tal     Talmönster     Talhus     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Faktor      Multiplikation     Produkt     Matteord     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Textuppgifter     Talsorter     Talvärde     Tallinje     Beräkna tider     Klockan     Koppla uttryck till berättelse     Läsa     Blandad form     Bråkform     Växla     Platsvärde     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Beräkna tider på en klocka     Talordning     Tvillingarna     Talkamrater     Jämna     Udda     Tal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Ekvaktioner     Läsa av en analog klocka     Stava     Månader och nummer     Dubblor     Hemlisar     1-10     Lägesmått     Läsförståelse     romerska siffror     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Decimalform     Procentform     Ordningstal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mellanled     Samband     Strategier     Ordkunskap     Matematiska begrepp     talsorter     Skriva siffror med bokstäver     Del av hel     Division med 3     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     procent     Positionssystem     Decimaltecken     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Addera bråk     Logiskt tänkande     Abakus     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     1000     10 0000     Tiondelar     Fler än     Färre än     Figurer     Hörn     Sida     Svenska     Delar     naturliga tal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Del av antal     Texttal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Generell multiplikation     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Dator och media
Matematik