Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
0%
Spela Läs och lös

Läs och lös

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.
0%
Spela Tidsangivelser i fritext

Tidsangivelser i fritext

Förskola - Årskurs 6
 • Analog klocka
 • Klocka
 • Stava
Läs av tidsangivelsen på den analoga klockan och svara på vad den visar i fritext.
Annons
0%
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Tiotalsövergång
Räkna ut summan i dessa additioner med tiotalsövergångar.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0%
Spela Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal med bokstäver

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tal
 • Siffror
 • Ordningstal
 • Stava
Öva på att stava siffror, tal och ordningstal med bokstäver.
0%
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Tidsskillnad
 • Minuter
 • Timmar
 • Klockan
Spela spel där tidsskillnader beräknas. Hur många timmar eller minuter är det mellan klockslagen?
0%
Spela Addition och subtraktion hela tiotal

Addition och subtraktion hela tiotal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Tiotal
Hitta samband mellan olika tal. Övar addition och subtraktion med hela tiotal.
0%
Spela Tal närmast före och efter

Tal närmast före och efter

Förskola - Årskurs 1
 • Talrad
 • Talets grannar
 • Närmast före
 • Närmast efter
Här övar eleven på talraden 0-20 och de talens grannar närmast före och närmast efter.
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
0%
Spela Talmönster

Talmönster

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
0%
Spela Räkna ut area

Räkna ut area

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Area
I detta spel får eleverna träna på att räkna ut area.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
 • Bråkform
Vi tränar förmågan att omvandla ett tal i procentform till bråkform och därefter använda bråket för att ta ut delar från en andel.
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknets betydelse
 • Algebra
 • Öppna utsagor
Vilket tal saknas i de öppna utsagorna? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Storleksordna
 • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
0%
Spela Platsvärde

Platsvärde

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Platsvärde
 • Positionssystemet
Öva på siffrornas platsvärde inom matematikens talområde 0-10000.
0%
Spela Upptäck matematiken i schack

Upptäck matematiken i schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet schack.
0%
Spela Subtraktion 10-20

Subtraktion 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Ental
 • Tiotal
Öva på subtraktion med tal där ena termen är inom talområdet 10-20.
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Decimaltal     Omvandla     Digital klocka     Taluppfattning     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Längd     Tabeller     Minnesträning     Memory     Bråkform     Del av     Andel     Positionsystemet     Positionssystemet     Talkamrater     Enkla bråk     Procent     Potenser     Prioriteringsregler     Förkortning     Begrepp     Tallinje     Avrundning     Överslagsräkning     Heltal     Stora tal     Decimal     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Area     Procenträkning     Delen     Multiplikation med uppställning     Prefix     Enheter     Upprepad addition     Tiotal     Hundratal     Geometriska figurer     Problemlösning     Talsorter     Platsvärde      digital klocka     Likamedtecken     Likhetstecken     Ental     Dl     Ml     Cl     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Skala     Tiotalsövergång     Ekvaktioner     Geometriska former     Talordning     Possitionsystemet     Utvecklad form     Del av hel     Decimalform     Procentform     Blandad form     Växla     Tiondel     Förstoring     Förminskning     Beräkna tider på en klocka     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Terminologi     Koordinatsystem     Lilla plus     Jämna     Udda     Tal     Dubblor     Lilla minus     Ag 1     Enhetsomvandling för längd     Sannolikhet     Talföljd     Diagram     Storleksordna     Talområdet 0-20     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Färdighetsträning     Procent av     25% av     75% av     Matteord     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Textuppgifter     Stava     Multiplikation med bildstöd     Ordningstal     Tal med bokstäver     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Samband     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Geometriska ord     Talmönster     Jämföra     Schack     Addera bråk     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Talkompisar     Stora plus     Läsförståelse     Förlänga     Förkorta     Mattematik     Räkneord     Strategier     romerska siffror     Snabbhet     Begreppet dubbelt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Övergångar     Uppställning     Växel     Växling     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Tvillingarna     Talhus     Hundradelar     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Medelvärde     Median     Typvärde     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Differens     Procenttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler än     Färre än     En halv     En tiondel     Fler     Färre     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Generaliserad multiplikationstabell     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Subtraktionstabell     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Längdenheter     Mil     Kilometer     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Positionssystem     Decimaltecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     talsorter     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Texttal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Del av antal     Siffrors värde i tal     Ordkunskap     Talvärde     Rymd     Cirkeldiagram     Skillnad     Platsvärden     Lägesmått     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Kombinera     Engelska     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Kvadrattal     Koppla uttryck till berättelse     Genomsnitt     naturliga tal