Annons

Matematik - sida 12

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Talpar - addition och subtaktion

Talpar - addition och subtaktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
0%
Spela Hur stor är skillnaden?

Hur stor är skillnaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
0%
Spela Talsorter, decimaltal

Talsorter, decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
0%
Spela Texttal 0-100

Texttal 0-100

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
Annons
0%
Spela Abakus - Grunder

Abakus - Grunder

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Huvudräkning
 • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
0%
Spela Subtraktion med tiokamrater

Subtraktion med tiokamrater

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Subtraktion
Träna på att använda en bra strategi att förenkla subtraktioner.
0%
Spela Fler än/färre än

Fler än/färre än

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Fler än
 • Färre än
 • Addition
 • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.
0%
Spela Addition & Subtraktion 100 000

Addition & Subtraktion 100 000

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
0%
Spela Subtraktion - tal nära varandra

Subtraktion - tal nära varandra

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.
0%
Spela Abakus - Addition

Abakus - Addition

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Bråkform     Del av     Andel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Procent     Cirkeldiagram     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Procenträkning     Delen     Decimal     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Skala     Blandad form     Växla     Tallinje     Uttryck     Ekvaktioner     Problemlösning     Area     Förstoring     Förminskning     Algebra     Mönster     Talföljder     Tabeller     Diagram     Del av hel     Geomtriska figurer     Pengar     Räkna     Jämna     Udda     Tal     Minnesträning     Memory     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Matematik     Dubbelt     Antal      digital klocka     Talföljd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Positionsystemet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Sannolikhet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Rymd     Procent av     25% av     75% av     Avrundning     Tiotal     Hundratal     Prioriteringsregler     Positionssystemet     Enkla bråk     Multiplikation med uppställning     Färdighetsträning     Hemlisar     1-10     Överslagsräkning     Storleksordna     Jämföra     Begrepp     Ental     Beräkna tider på en klocka     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Heltal     Stora tal     Samband     Strategier     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska figurer     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Läsförståelse     Matteord     Medelvärde     Median     Typvärde     Koordinatsystem     Negativa tal     Tallinjen     Schack     Förstår mönster     Lägesmått     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Beräkna tider     Klockan     1000     10 0000     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Positionssystem     Decimaltecken     Talsorter     Platsvärde     talsorter     Decimalform     Procentform     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Talmönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Addera bråk     Enhetsbyte     Läsa av en analog klocka     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Upprepad addition     Tvillingarna     Talkamrater     Del av antal     Multiplikation med bildstöd     Förlänga     Förkorta     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Utvecklad form     Terminologi     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prefix      enheter     Differens     Geometriska ord     Division med 3     Procenttal     Omvandla     Svenska     Genrepedagogik     Km     Tiondelar     Talområdet 0-20     Genomsnitt     Dubblor     Geometriska former     Talhus     Stora plus     Tiotalsövergång     Generell multiplikation     Textuppgifter     Tiondel     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Potenser     Mattematik     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Possitionsystemet     Cirkel     Medelpunkt     Talordning     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Längdenheter     Mil     Kilometer     Begreppet dubbelt     Division med en halv och en tiondel     Hundradelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Snabbhet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler     Färre     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Mellanled     Förståelse av begreppet hälften     Subtraktionstabell     Skillnad     Kvadrattal     Texttal     naturliga tal     Fler än     Färre än     Övergångar     
Annons