Annons

Matematik - sida 12

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
2
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
3
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000

Addition/Subtraktion 1000-10 000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
3
0%
Spela VIKTigare finns ej

VIKTigare finns ej

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Vikt
 • Gram
 • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.
2
0%
Spela Dividera med 0,5 och 0,1

Dividera med 0,5 och 0,1

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
Annons
2
0%
Spela Addition & Subtraktion 100 000

Addition & Subtraktion 100 000

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
2
0%
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång

Väga jämnt med tiotalsövergång

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Likhetsteknets betydelse
 • Stora addition
 • Stora subtraktion
 • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.
6
0%
Spela Procent på engelska

Procent på engelska

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Kombinera
 • Cirkeldiagram
 • Engelska
Räkna och öva upp dig på procent och cirkeldiagram samtidigt som du tränar på engelska.
2
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
2
0%
Spela Talpar - addition och subtaktion

Talpar - addition och subtaktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
12
0%
Spela Abakus - Subtraktion

Abakus - Subtraktion

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Subtraktion
 • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
2
0%
Spela Fyrhörningar

Fyrhörningar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Fyrhörning
 • Parallellogram
 • Rektangel
 • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
4
0%
Spela Fortsätt träna talsorter

Fortsätt träna talsorter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
2
0%
Spela Hitta rätt uttryck demokrati

Hitta rätt uttryck demokrati

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Benämnda uppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Schack     Förstår mönster     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Uttryck     Ekvaktioner     Taluppfattning     Decimaltal      digital klocka     Längd     Negativa tal     Tallinjen     Algebra     Mönster     Talföljder     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Minnesträning     Memory     Koordinatsystem     Diagram     Pengar     Räkna     Skala     Area     Snabbhet     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Medelvärde     Median     Typvärde     Problemlösning     Beräkna tider på en klocka     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Procenträkning     Delen     Geomtriska figurer     Tallinje     Tiotal     Ental     Beräkna tider     Klockan     Avrundning     Överslagsräkning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Hundratal     Del av hel     Prioriteringsregler     Talkamrater     Förstoring     Förminskning     Multiplikation med uppställning     Bråkform     Decimalform     Procentform     Månader och nummer     Geometriska figurer     Läsa av en analog klocka     Stava     Genomsnitt     Begrepp     Talmönster     Begreppet dubbelt     Upprepad addition     Enhetsbyte     Stora tal     Positionssystemet     Läsa     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Heltal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lilla plus     Tiotalsövergång     Längdenheter     Mil     Kilometer     Skriva siffror med bokstäver     Lilla minus     Ag 1     Läsförståelse     Positionsystemet     Multiplikation med bildstöd     Färdighetsträning     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Addera bråk     Blandad form     Växla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Jämna     Udda     Tal     Geometriska ord     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Prefix      enheter     Koppla uttryck till berättelse     Talsorter     Platsvärde     Talområdet 0-20     Storleksordna     Jämföra     Antalsuppfattning     Andel     Generell multiplikation     Textuppgifter     Förlänga     Förkorta     Cirkel     Medelpunkt     Procenttal     Omvandla     Lägesmått     Svenska     Genrepedagogik     Km     Förståelse av begreppet hälften     Enkla bråk     Hundradelar     Tiondelar     Mellanled     Enhetsomvandling för längd     Matteord     Figurer     Hörn     Sida     Delar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Ordningstal     Cirkeldiagram     Rymd     Division med 3     Hemlisar     1-10     Potenser     Samband     Strategier     Tiondel     Talföljd     Procent av     25% av     75% av     Stora plus     Namnge geometriska former     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Terminologi     Siffrors värde i tal     Positionssystem     Decimaltecken     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talordning     Tvillingarna     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Mattematik     romerska siffror     Skillnad     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Utvecklad form     Talvärde     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler     Färre     Talhus     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Matematiska begrepp     naturliga tal     Övergångar     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Possitionsystemet     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Subtraktionstabell     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med en halv och en tiondel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kombinera     Engelska     Del av antal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     talsorter     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Ta bort
Annons