Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • Enhetsomvandling
 • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Mattematik
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
          (2)
Åk3 till Åk6
 • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.
Annons

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (4)
Åk2 till Åk4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Median och typvärde

0 av 3 nivåer klara
Spela Median och typvärde
Åk4 till Åk6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • Addition
 • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
          (2)
Åk4 till Åk5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Plus- och minuskompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Plus- och minuskompisar
Åk0 till Åk3
 • Talkamrater
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
          (5)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (2)
Åk3 till Åk6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Enhetsomvandling     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Positionsystemet     Omkrets     Prioriteringsregler     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Uttryck     Ekvaktioner     Negativa tal     Tallinjen     Stora tal     Volym     Begrepp     Avrundning     Heltal     Enhet     Vikt     Area     Tallinje     Potenser     Upprepad addition     Positionssystemet     Problemlösning      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Multiplikation med uppställning     Matematik     Dubbelt     Antal     Utvecklad form     Algebra     Mönster     Talföljder     Överslagsräkning     Prefix      enheter     Tiotal     Ental     Enhetsomvandling för längd     Schack     Förstår mönster     Beräkna tider     Klockan     Skala     Antalsuppfattning     Tiotalsövergång     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Matteord     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Enhetsbyte     Enheter     Dl     Ml     Cl     Läsa     Jämna     Udda     Tal     Ekvationer     Multiplikation med bildstöd     Geomtriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Mellanled     Del av hel     Textuppgifter     Geometriska figurer     Ordningstal     Diagram     Procenträkning     Delen     Namnge geometriska former     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Talordning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Talområdet 0-20     Faktor      Multiplikation     Produkt     Tiondel     Läsa av en analog klocka     Stava     Strategier     Förståelse av begreppet hälften     Talkamrater     Månader och nummer     Blandad form     Bråkform     Växla     Talföljd     Terminologi     Koordinatsystem     Del av antal     Talmönster     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Possitionsystemet     Tvillingarna     Skriva siffror med bokstäver     Likamedtecken     Likhetstecken     Läsförståelse     Enkla bråk     Andel     Procenttal     Omvandla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Mattematik     Fler än     Färre än     Medelvärde     Median     Typvärde     Hundratal     romerska siffror     Division med 3     1000     10 0000     Förlänga     Förkorta     talsorter     Lägesmått     Siffrors värde i tal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Addera bråk     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talvärde     Geometriska ord     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Kvadrattal     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hemlisar     1-10     Talhus     Fler     Färre     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Övergångar     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Km     Texttal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     naturliga tal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Generell multiplikation     Skillnad     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Dator och media
Annons