Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
6
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
2
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
3
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000

Addition/Subtraktion 1000-10 000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
6
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
Annons
3
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
5
0%
Spela Subtraktion - låga tal

Subtraktion - låga tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.
2
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
4
0%
Spela Addition och subtraktion hela tiotal

Addition och subtraktion hela tiotal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.
14
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
2
0%
Spela Addition med dubbelt

Addition med dubbelt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!
4
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
11
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
5
0%
Spela Talkompisar

Talkompisar

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Addition
 • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.
2
0%
Spela Dubbelt så många

Dubbelt så många

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Dubbelt
 • Begreppet dubbelt
 • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
2
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
2
0%
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
3
0%
Spela Hörn och sidor

Hörn och sidor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Geometri
 • Figurer
 • Hörn
 • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
3
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
5
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
2
0%
Spela Volymenheter - med hjälp

Volymenheter - med hjälp

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Liter
 • Centiliter
 • Milliliter
 • Deciliter
Vi ska träna våra färdigheter att omvandla volymenheter.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Uttryck     Ekvaktioner     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Bråkform     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Skala     Procenträkning     Delen     Matematik     Dubbelt     Antal     Beräkna tider på en klocka     Pengar     Räkna     Stora tal     Koordinatsystem     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Storleksordna     Jämföra     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tallinje     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Decimalform     Procentform     Procenttal     Omvandla     Prioriteringsregler     Talmönster     Diagram     Tiotal     Ental     Överslagsräkning     Sannolikhet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsförståelse     Talkamrater     Median     Typvärde     Beräkna tider     Klockan     Prefix      enheter     Medelvärde     Läsa av en analog klocka     Stava     Enkla bråk     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Talsorter     Platsvärde     Del av hel     Andel     Procent av     25% av     75% av     Namnge geometriska former     Geometriska figurer     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Potenser     Upprepad addition     Förstoring     Förminskning     Snabbhet     Tiondel     Tvillingarna     Heltal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Blandad form     Växla     Multiplikation med bildstöd     Addera bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enhetsomvandling för längd     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Tiotalsövergång     Förlänga     Förkorta     Geometriska ord     Genomsnitt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Övergångar     Jämna     Udda     Tal     Hundratal     Skriva siffror med bokstäver     Talordning     talsorter     Matteord     Utvecklad form     Månader och nummer     Del av antal     Cirkeldiagram     Possitionsystemet     1000     10 0000     Samband     Talområdet 0-20     Lägesmått     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Strategier     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Längdenheter     Mil     Kilometer     Siffrors värde i tal     Textuppgifter     Talvärde     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Talhus     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Färdighetsträning     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Division med en halv och en tiondel     Subtraktionstabell     Mattematik     Talföljd     Hundradelar     Tiondelar     Stora plus     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt     Ordningstal     Fler     Färre     Koppla uttryck till berättelse     Texttal     Hemlisar     1-10     Kvadrattal     Rymd     romerska siffror     Logiskt tänkande     Abakus     Skillnad     Terminologi     Svenska     Genrepedagogik     Km     Fler än     Färre än     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     naturliga tal     Cirkel     Medelpunkt     Positionssystem     Decimaltecken     Generell multiplikation     Mellanled     
Ta bort
Annons