Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Tiotal ental- memory

0 av 3 nivåer klara
Spela Tiotal ental- memory
          (4)
Åk0 till Åk3
 • • Tiotal
 • • Ental
 • • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
Annons

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (2)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (14)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (5)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talsorter     Platsvärde     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Matematik     Dubbelt     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter      digital klocka     Talmönster     Problemlösning     Area     Omkrets     Negativa tal     Tallinjen     Cirkel     Medelpunkt     Diameter     Radie     Tabeller     Diagram     Pengar     Räkna     Tvillingarna     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Minnesträning     Memory     Talkamrater     Skriva siffror med bokstäver     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Procenträkning     Delen     Antalsuppfattning     Addera bråk     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Mattematik     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsomvandling för längd     Enhetsbyte     Skala     Stora tal     Positionsystemet     Samband     Tiotal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Ekvaktioner     Ental     Ordningstal     Jämna     Udda     Tal     Tiondel     Potenser     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Medelvärde     Genomsnitt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Beräkna tider     Klockan     Namnge geometriska former     Upprepad addition     Prioriteringsregler     Tiondelar     naturliga tal     Typvärde     Median     Lägesmått     Bråkform     Avrundning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Textuppgifter     Prefix      enheter     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     romerska siffror     Tallinje     Koppla uttryck till berättelse     Decimalform     Procentform     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     1000     10 0000     Division med en halv och en tiondel     Blandad form     Växla     Geometriska figurer     Överslagsräkning     Läsa av en analog klocka     Stava     Heltal     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Talordning     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talhus     Del av hel     Mellanled     Koordinatsystem     Kvadrattal     Possitionsystemet     Talvärde     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler än     Färre än     Procenttal     Månader och nummer     Delar     Division med 3     Enkla bråk     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Strategier     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Geometriska ord     talsorter     Övergångar     Talföljd     Skillnad     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förståelse av begreppet hälften     Generell multiplikation     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Km     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Multiplikation med bildstöd     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Dator och media
Svenska
Matematik
Hjärngympa