Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (28)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
Annons

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (3)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (4)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
          (1)
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geomtriska figurer     Area     Analog klocka      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Koordinatsystem     Diagram     Begrepp     Ekvaktioner     Enhetsbyte     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Del av hel     Avrundning     Överslagsräkning     Geometriska figurer     procent     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Negativa tal     Tallinjen     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenttal     Omvandla     Positionssystemet     Läsa     Andel     Talsorter     Platsvärde     Lägesmått     Multiplikation med uppställning     Matteord     Likamedtecken     Likhetstecken     Positionsystemet     Beräkna tider på en klocka     romerska siffror     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tiotal     Ental     Potenser     Multiplikation med bildstöd     Prioriteringsregler     Stora tal     Koppla uttryck till berättelse     Upprepad addition     Talkamrater     1000     10 0000     Tallinje     Jämna     Udda     Tal     Hundratal     Tiondel     Mattematik     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Namnge geometriska former     Talordning     Del av antal     Enhetsomvandling för längd     Mellanled     Beräkna tider     Klockan     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Läsförståelse     Blandad form     Bråkform     Växla     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Månader och nummer     Siffrors värde i tal     Delar     Storleksordna     Jämföra     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talmönster     Geometriska ord     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prefix      enheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Ordningstal     Antalsuppfattning     Faktor      Multiplikation     Produkt     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Decimalform     Procentform     Possitionsystemet     Addera bråk     Figurer     Hörn     Sida     Dubblor     Talvärde     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Förståelse av begreppet hälften     Skriva siffror med bokstäver     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talhus     Logiskt tänkande     Abakus     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Km     Samband     Division med en halv och en tiondel     Hemlisar     1-10     Generell multiplikation     Division med 3     Talföljd     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     talsorter     Skillnad     Kvadrattal     Terminologi     Strategier     Tiondelar     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Svenska