Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal mellan 10 och 100.
0%
Spela Addition & Subtraktion 100 000

Addition & Subtraktion 100 000

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
0%
Spela Väga jämnt

Väga jämnt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Likhetstecknets betydelse
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Likamedtecknets betydelse

Likamedtecknets betydelse

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Likamedtecken
 • Likhetstecken
 • Addition
 • Subtraktion
Eleverna får öva på betydelsen av likamedtecknet, =.
0%
Spela VIKTigare finns ej

VIKTigare finns ej

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
 • Bråk
 • Gram
Här övar du på enhetsomvandling mellan gram, hektogram, kilogram och ton.
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
Annons
0%
Spela Multiplikationsstrategier

Multiplikationsstrategier

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Lär dig multiplikationstabellen med olika strategier.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.
0%
Spela Läs och lös

Läs och lös

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
0%
Spela Addition och subtraktion hela tiotal

Addition och subtraktion hela tiotal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
0%
Spela Dubblor 1-10

Dubblor 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Dubblor
 • Dubbelt 1-10
 • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Överslagsräkning

Överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Överslagsräkning
 • Avrundning
Träna på att räkna med överslagsräkning, avrunda innan du räknar.
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får eleven öva sig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
0%
Spela Addition och subtraktion upp till 5

Addition och subtraktion upp till 5

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.
0%
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)

2.1 Siffror och tal (2.1)

Årskurs 7 - Årskurs 7
 • Positionssystem
 • Decimaltecken
 • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
0%
Spela Cirkelmatte

Cirkelmatte

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
0%
Spela Matematik Kvadrattal

Matematik Kvadrattal

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Storleksordna
 • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
0%
Spela Cirkel - Radie och diameter

Cirkel - Radie och diameter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
0%
Spela Lilla och stora subtraktionstabellen

Lilla och stora subtraktionstabellen

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Subtraktion
 • Subtraktionstabell
Här tränar du på subtraktion mellan 0-20 (lilla och stora subtraktionstabellen), en i taget.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Area     Omkrets     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Förkortning     Begrepp     Snabbhet     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Talsorter     Platsvärde     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Taluppfattning     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Bråkform     Andel      digital klocka     Procenträkning     Delen     Del av hel     Multiplikation med uppställning     Matematik     Dubbelt     Antal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Uttryck     Ekvaktioner     Beräkna tider     Klockan     Diagram     Prioriteringsregler     Geometriska figurer     Geometriska former     Mönster     Talföljder     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tvillingarna     Texttal     Avrundning     Geometriska ord     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av     Talmönster     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Decimalform     Skillnad     Överslagsräkning     Uppställning     Växel     Växling     Stora tal     Koordinatsystem     Skala     Geomtriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Öppna utsagor     Differens     Heltal     Prefix     Enhetsbyte     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Sannolikhet     Delar     Blandad form     Växla     Talföljd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Multiplikation med bildstöd     Procent av     25% av     75% av     Potenser     Possitionsystemet     Storleksordna     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Upprepad addition     Platsvärden     Talkamrater     Talkompisar     Enkla bråk     romerska siffror     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Procentform     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ordkunskap     Terminologi     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Likhetstecknet     Likheter     Tiotalsövergång     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Matteord     Omvandla     1000     10 0000     Förlänga     Förkorta     talsorter     Antalsuppfattning     En halv     En tiondel     Övergångar     Cirkeldiagram     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Läsförståelse     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Mattematik     Förståelse av begreppet hälften     Addera bråk     Jämna     Udda     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Del av antal     Utvecklad form     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Talordning     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kombinera     Engelska     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Textuppgifter     Stora plus     Talområdet 0-20     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förstoring     Förminskning     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Kvadrattal     Jämföra     Cirkel     Medelpunkt     Subtraktionstabell     Division med 3     Fler än     Färre än     Genomsnitt     Logiskt tänkande     Abakus     Begreppet dubbelt     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fler     Färre     naturliga tal     Figurer     Hörn     Sida     Procenttal     Rymd     Strategier     Mellanled     Faktor      Multiplikation     Produkt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Topplista denna vecka
 1. Matematik
 2. Svenska
 3. Dator och media
 4. Matematik
 5. Hjärngympa