Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Potensuttryck

Potensuttryck

Årskurs 8 - Gymnasiet
 • Potenser
 • Kvadratrötter
 • Potensuttryck
 • Potensregler
Repetition av potensuttryck och kvadratrötter för åk 8
0%
Spela Hitta rätt uttryck

Hitta rätt uttryck

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Genrepedagogik
 • Uttryck
Du får en text och ska hitta det uttryck som passar till texten.
0%
Spela Läs och lös

Läs och lös

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.
0%
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Hemlisar
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
0%
Spela Föremålet med störst/minst volym

Föremålet med störst/minst volym

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Rymd
Du skall välja det föremåle som rymmer mest eller minst.
Annons
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
0%
Spela Subtraktion med övergång

Subtraktion med övergång

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Subtraktion
 • Uppställning
 • Växel
 • Växling
Träna subtraktion med övergång, fördel om anteckningspapper finns till hands.
0%
Spela Treans och fyrans tabell

Treans och fyrans tabell

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
0%
Spela Räkna med tiondelar

Räkna med tiondelar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
0%
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Lilla plus
 • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10
0%
Spela Lilla och stora subtraktionstabellen

Lilla och stora subtraktionstabellen

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Subtraktion
 • Subtraktionstabell
Här tränar du på subtraktion mellan 0-20 (lilla och stora subtraktionstabellen), en i taget.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20

Addition med tiotalsövergång 0-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
0%
Spela Hur stor är skillnaden?

Hur stor är skillnaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0%
Spela Cirkelmatte

Cirkelmatte

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
0%
Spela Subtraktion 10-20

Subtraktion 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
0%
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång

Väga jämnt med tiotalsövergång

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Likhetsteknets betydelse
 • Stora addition
 • Stora subtraktion
 • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.
0%
Spela Addition med talhus

Addition med talhus

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
 • Addition
 • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0%
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)

2.1 Siffror och tal (2.1)

Årskurs 7 - Årskurs 7
 • Positionssystem
 • Decimaltecken
 • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
0%
Spela Subtraktion med tiokamrater

Subtraktion med tiokamrater

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Subtraktion
Träna på att använda en bra strategi att förenkla subtraktioner.
0%
Spela Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Positionssystemet
 • Fler
 • Färre
 • Ental
En övning som tränar positionssystemet genom att svara rätt på olika påståenden.
0%
Spela Hälften

Hälften

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Förståelse av begreppet hälften
 • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
0%
Spela Addition 10-20

Addition 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Ental
 • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Tabeller     Diagram     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Upprepad addition     Addition     Positionsystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Texttal     Uttryck     Skala     Geometri     Hälften     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Beräkna tider     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Bråkform     Del av     Andel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Minnesträning     Memory     Talsorter     Platsvärde     Fjärdedel     Digital klocka     Area     Omkrets     Positionssystemet     Förstoring     Förminskning     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Medelvärde     Median     Typvärde     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Beräkna tider på en klocka     Potenser     Talmönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Begrepp     Ental     Tiotal     Hundratal     Negativa tal     Tallinjen     Prefix     Ordkunskap     Terminologi     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Avrundning     Överslagsräkning     En halv     En tiondel     Stora tal     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Växla     Ekvaktioner     Sannolikhet     Multiplikation med uppställning     Enkla bråk      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Matteord     Omvandla     Problemlösning     Öppna utsagor     Differens     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enhetsomvandling för längd     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Addera bråk     Läsförståelse     Färdighetsträning     Geometriska former     Geometriska figurer     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Lägesmått     Talkamrater     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Del av hel     Possitionsystemet     Koordinatsystem     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Heltal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Likhetstecknet     Likheter     Talkompisar     Antalsuppfattning     Fler än     Färre än     Multiplikation med bildstöd     Tiotalsövergång     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tiondel     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Förlänga     Förkorta     Talordning     Samband     Strategier     Mattematik     Del av antal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Delar     Stora plus     Talområdet 0-20     Division med 3     Geometriska ord     romerska siffror     talsorter     Talföljd     Cirkeldiagram     Längdenheter     Decimalform     Mil     Kilometer     Procentform     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Kombinera     Engelska     Genrepedagogik     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Lilla plus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Rymd     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Tiondelar     Lilla minus     Ag 1     Subtraktionstabell     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken     Förståelse av begreppet hälften     Genomsnitt     Fler     Färre     Hundradelar     Figurer     Hörn     Sida     naturliga tal     Procenttal     Procent av     25% av     75% av     Snabbhet     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Logiskt tänkande     Abakus     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt