Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Talkamrater-memory

0 av 16 nivåer klara
Spela Talkamrater-memory
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
Annons

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (28)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Digitala klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Tvillingarna     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ekvaktioner     Enheter     Decimal     Procent     Omvandling     Medelvärde     Median     Typvärde     Skala     Koordinatsystem     Problemlösning     Negativa tal     Tallinjen     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Prioriteringsregler     Procenträkning     Delen     Schack     Förstår mönster     Enhetsbyte     Talsorter     Platsvärde     Avrundning     Överslagsräkning     Enhetsomvandling för längd     Del av hel     Månader och nummer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Multiplikation med uppställning     Lägesmått     Beräkna tider på en klocka     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Andel     Beräkna tider     Klockan     Enkla bråk     Talmönster     Geometriska figurer     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Prefix      enheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Ental     Tiotal     Hundratal     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Tiondel     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Heltal     Stora tal     Potenser     Matteord     Talordning     Tiotalsövergång     Positionsystemet     Koppla uttryck till berättelse     Skriva siffror med bokstäver     Förlänga     Förkorta     Procenttal     Omvandla     Läsförståelse     Geometriska ord     Possitionsystemet     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talkamrater     Likamedtecken     Likhetstecken     Siffrors värde i tal     Begreppet dubbelt     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med 3     Textuppgifter     romerska siffror     1000     10 0000     Tallinje     talsorter     Dubblor     procent     Multiplikation med bildstöd     Namnge geometriska former     Storleksordna     Jämföra     Delar     Mellanled     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Läsa av en analog klocka     Stava     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Samband     Faktor      Multiplikation     Produkt     Addera bråk     Ordningstal     Hemlisar     1-10     Förståelse av begreppet hälften     Talområdet 0-20     Blandad form     Bråkform     Växla     Generell multiplikation     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Mattematik     Fler än     Färre än     Stora plus     Logiskt tänkande     Abakus     Strategier     Del av antal     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Talhus     Terminologi     Skillnad     Svenska     Genrepedagogik     Kvadrattal     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     Övergångar     Texttal     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Matematik
Svenska