Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Räkna ut area

Räkna ut area

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Area
I detta spel får eleverna träna på att räkna ut area.
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
0%
Spela Matematikspråk

Matematikspråk

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.
Annons
0%
Spela Talpar - addition och subtraktion

Talpar - addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Ekvationer
Talen 11 och 12 tränas i ekvationer med addition och subtraktion.
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
0%
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?

Öppna utsagor: Vem har rätt?

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
0%
Spela Ental och tiotal

Ental och tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
0%
Spela Addition med dubblor 10-100

Addition med dubblor 10-100

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Dubblor
 • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
0%
Spela Subtraktion 10-20

Subtraktion 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
0%
Spela Likamedtecknets betydelse

Likamedtecknets betydelse

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Likamedtecken
 • Likhetstecken
 • Addition
 • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.
0%
Spela Subtraktion med övergång

Subtraktion med övergång

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Subtraktion
 • Uppställning
 • Växel
 • Växling
Träna subtraktion med övergång, fördel om anteckningspapper finns till hands.
0%
Spela Räkna antal objekt

Räkna antal objekt

Förskola - Årskurs 5
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.
0%
Spela Talkamrater-memory

Talkamrater-memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
0%
Spela Vilket tal saknas 0-20

Vilket tal saknas 0-20

Förskola - Årskurs 1
 • Talraden 0-20
 • Talets grannar
 • Närmast före
 • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Taluppfattning     Decimaltal     Koordinatsystem     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Diagram     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Bråkform     Del av     Andel     Skala     Procenträkning     Delen     Vikt     Enhet     Enhetsomvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck      digital klocka     Talmönster     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Talföljd     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Rymd     Pengar     Räkna     Problemlösning     Ekvaktioner     Positionssystemet     Negativa tal     Tallinjen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Beräkna tider på en klocka     Procenttal     Omvandla     Minnesträning     Memory     Prefix      enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Schack     Förstår mönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förstoring     Förminskning     Matteord     Lägesmått     Del av hel     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Multiplikation med uppställning     Talordning     Tiotalsövergång     Begrepp     Potenser     Blandad form     Växla     Tallinje     Enhetsbyte     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Stora tal     Prioriteringsregler     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tvillingarna     Färdighetsträning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Överslagsräkning     Storleksordna     Jämföra     Jämna     Udda     Tal     Genomsnitt     Enkla bråk     Upprepad addition     Enhetsomvandling för längd     Geometriska figurer     Geometriska former     Addera bråk     Genrepedagogik     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tiondel     Decimalform     Procentform     Antalsuppfattning     Talkamrater     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Procent av     25% av     75% av     Cirkeldiagram     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionsystemet     Talsorter     Platsvärde     Terminologi     Texttal     Heltal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Talområdet 0-20     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förståelse av begreppet hälften     Läsa av en analog klocka     En halv     En tiondel     Samband     Strategier     Multiplikation med bildstöd     Längdenheter     Mil     Kilometer     Koppla uttryck till berättelse     Del av antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Dubblor     Likamedtecken     Likhetstecken     Uppställning     Växel     Växling     Siffrors värde i tal     1000     10 0000     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Delar     Talkompisar     Stora plus     Positionssystem     Decimaltecken     Differens     Begreppet dubbelt     Talhus     Utvecklad form     Kombinera     Engelska     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Geometriska ord     Figurer     Hörn     Sida     Mattematik     Snabbhet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Subtraktionstabell     Kvadrattal     Hundradelar     Tiondelar     Hemlisar     1-10     Division med 3     naturliga tal     talsorter     Övergångar     Skillnad     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Cirkel     Medelpunkt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Generell multiplikation     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Logiskt tänkande     Abakus     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Possitionsystemet     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler     Färre     Mellanled     Talvärde     Fler än     Färre än     
Annons