Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000

Talkamraterna 10, 100, 1000

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0%
Spela Talhus och siffror

Talhus och siffror

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0%
Spela Addition & Subtraktion 100 000

Addition & Subtraktion 100 000

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
0%
Spela Väga jämnt

Väga jämnt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Likhetstecknets betydelse
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Huvudräkning med Tåget

Huvudräkning med Tåget

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning när det gäller addition och subtraktion.
Annons
0%
Spela Cirkelmatte

Cirkelmatte

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
0%
Spela Division med 3

Division med 3

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
0%
Spela AG7 diamanten

AG7 diamanten

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Multiplikation
 • Generaliserad multiplikationstabell
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
0%
Spela Romerska siffror

Romerska siffror

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
0%
Spela Talföljder med decimaltal

Talföljder med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Decimaltal
 • Hundradelar
 • Tiondelar
 • Talföljder
Träna på decimaltal genom att klura ut olika talföljder med tiondelar och hundradelar.
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
0%
Spela Avrundning miniräknare

Avrundning miniräknare

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Avrundning
Du lär dig avrunda till hela, tiondelar och hundradelar.
0%
Spela Abakus - Grunder

Abakus - Grunder

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Huvudräkning
 • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
0%
Spela Ental, tiotal och hundratal

Ental, tiotal och hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
 • Positionssystemet
Känn igen tal uppdelat i ental, tiotal och hundratal utifrån beskrivningen.
0%
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Tiotalsövergång
Räkna ut summan i dessa additioner med tiotalsövergångar.
0%
Spela Texttal 0-100

Texttal 0-100

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Texttal
 • Addition
 • Subtraktion
 • Uttryck
Vilket matematiska uttryck passar till texttalet? Lär eleven koppla ihop text och uttryck.
0%
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Hemlisar
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.
0%
Spela Talkamraterna med talhus

Talkamraterna med talhus

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Talkamrater
 • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.
0%
Spela Matteord - subtraktion och bråk

Matteord - subtraktion och bråk

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Ordkunskap
 • Begrepp
 • Terminologi
 • Subtraktion
Du får en beskrivning på ett matematiskt ord. Välj det matteord som passar bäst.
0%
Spela Fortsätt träna talsorter

Fortsätt träna talsorter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Addition     Subtraktion     Division     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Minecraft     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Procent     Procenträkning     Delen     Bråkform     Del av     Andel     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talkamrater     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Ekvaktioner     Skala      digital klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimaltal     Omvandla     Negativa tal     Tallinjen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tabeller     Diagram     Koordinatsystem     Geometriska figurer     Area     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Taluppfattning     Prefix     Enheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Dl     Ml     Cl     Minnesträning     Memory     Decimal     Omvandling     Storleksordna     Enkla bråk     Sannolikhet     Längdenheter     Decimalform     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Förstoring     Förminskning     Beräkna tider     Klockan     2D     3D     Kroppar     Figurer     Multiplikation med uppställning     Förkortning     Begrepp     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Positionsystemet     Blandad form     Växla     Överslagsräkning     Avrundning     Stora tal     Medelvärde     Median     Typvärde     Tallinje     Beräkna tider på en klocka     Ental     Tiotal     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Heltal     Positionssystemet     Geometriska former     Antalsuppfattning     Multiplikation med bildstöd     Tiondel     Öppna utsagor     Differens     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Jämföra     Likhetstecknet     Likheter     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Talordning     Tiotalsövergång     Geometriska ord     Enhetsomvandling för längd     Potenser     Hörn     Sida     Talsorter     Enhetsbyte     Procenttal     Procentform     Problemlösning     Del av hel     Jämna     Udda     En halv     En tiondel     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Upprepad addition     Utvecklad form     Platsvärde     Textuppgifter     Tvillingarna     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Procent av     25% av     75% av     Faktor      Multiplikation     Produkt     Schack     Logiskt tänkande     Abakus     Samband     Hundratal     Genrepedagogik     Talkompisar     Begreppet dubbelt     Rymd     Strategier     Likamedtecken     Likhetstecken     Förståelse av begreppet hälften     Platsvärden     Talmönster     Tillämpad matematik     Delar     Possitionsystemet     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Lägesmått     Uppställning     Växel     Växling     Möster     Räknesätt     Form     Storlek     Terminologi     Räkneord     Stora minus     Kvadrattal     Skillnad     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talhus     Talvärde     Division med 3     Läsförståelse     Generaliserad multiplikationstabell     romerska siffror     Övergångar     Genomsnitt     Hundradelar     Tiondelar     Cirkeldiagram     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Hemlisar     1-10     Ordkunskap     talsorter     Cirkel     Medelpunkt     Snabbhet     Koppla uttryck till berättelse     Stora plus     Talområdet 0-20     Del av antal     Talföljd     Färdighetsträning     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Siffrors värde i tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Fler än     Färre än     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Kombinera     Engelska     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler     Färre     Subtraktionstabell