Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
Annons

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (6)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
Nyhet

Plus- och minuskompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Plus- och minuskompisar
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
 • • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Addition     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Tabeller     Minnesträning     Memory     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Heltal     Stora tal     Upprepad addition     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Prefix      enheter     Enhetsbyte     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Analog klocka      digital klocka     Positionsystemet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tiondel     Geometriska ord     Del av hel     Tiotalsövergång     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talkamrater     Schack     Förstår mönster     Potenser     Likamedtecken     Likhetstecken     Ental     Tiotal     Hundratal     Talmönster     Problemlösning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Enkla bråk     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Textuppgifter     Enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Possitionsystemet     Antalsuppfattning     Procenträkning     Delen     Talsorter     Platsvärde     Multiplikation med bildstöd     Prioriteringsregler     Skala     Dubblor     Talordning     Texttal     Tvillingarna     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Matteord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsomvandling för längd     Beräkna tider på en klocka     Geometriska figurer     procent     Samband     Strategier     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Namnge geometriska former     1000     10 0000     Tallinje     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Talområdet 0-20     Jämna     Udda     Tal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Procenttal     Omvandla     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Beräkna tider     Klockan     Skriva siffror med bokstäver     Diagram     Fler än     Färre än     Läsa av en analog klocka     Stava     talsorter     Hemlisar     1-10     Förlänga     Förkorta     Månader och nummer     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     romerska siffror     Generell multiplikation     Logiskt tänkande     Abakus     Decimalform     Procentform     Koordinatsystem     Svenska     Siffrors värde i tal     Storleksordna     Jämföra     Addera bråk     Begreppet dubbelt     Ordningstal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Förståelse av begreppet hälften     Talhus     Övergångar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mattematik     Koppla uttryck till berättelse     Mellanled     naturliga tal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talvärde     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Terminologi     Kvadrattal     Division med 3     Del av antal     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Engelska
Matematik
Svenska
Svenska
Dator och media