Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Memory enhetsomvandling

Memory enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.
0%
Spela Huvudräkning med Tåget

Huvudräkning med Tåget

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
Annons
0%
Spela Cirkel - Radie och diameter

Cirkel - Radie och diameter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
0%
Spela Matematik Kvadrattal

Matematik Kvadrattal

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
0%
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Tidsskillnad
 • Minuter
 • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
0%
Spela Matematikspråk

Matematikspråk

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.
0%
Spela AG7 diamanten

AG7 diamanten

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Multiplikation
 • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
0%
Spela Hörn och sidor

Hörn och sidor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Geometri
 • Figurer
 • Hörn
 • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
0%
Spela Area - basen gånger höjden

Area - basen gånger höjden

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
0%
Spela Volymenheter

Volymenheter

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Enheter
 • Dl
 • l
Träna omvandling av volymenheter.
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0%
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)

2.1 Siffror och tal (2.1)

Årskurs 7 - Årskurs 7
 • Positionssystem
 • Decimaltecken
 • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
0%
Spela Räkna med tiondelar

Räkna med tiondelar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
0%
Spela Taluppfattning

Taluppfattning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Utvecklad form
 • Tallinje
 • Platsvärde
Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Addition     Subtraktion     Textuppgifter     Siffror     Huvudräkning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Taluppfattning     Decimaltal     Beräkna tider     Analog klocka     Klockan     Prefix      enheter     Längd     Vikt     Volym     Division     Positionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Ordkunskap     Matematik     Matematiska begrepp     Bråk     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Procent     Omvandling     Klocka     Dubbelt     Hälften     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enhetsomvandling för längd     Potenser     Tabeller     Minnesträning     Memory     Likhetstecknets betydelse     Färdighetsträning     Talsorter     Platsvärde     Skala     Förstoring     Förminskning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Talmönster     Area     Ental     Tiotal     Enhet     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsbyte     Enhetsomvandling     Prioriteringsregler     Tiondel     Multiplikation med uppställning     Samband     Fjärdedel     Talområdet 0-20     Storleksordna     Jämföra     Andel     Multiplikation med bildstöd     Begrepp     Talkamrater     Medelvärde     Median     Typvärde     Räkna     Pengar     Positionssystemet     Avrundning     Likhetstecknet     Diagram     Ekvationer     Beräkna tider på en klocka     Geometriska figurer     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Svenska     Genrepedagogik     Km     Läsfrågor     Siffrors värde i tal     Ordningstal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Tiotalsövergång     Talhus     Upprepad addition     Procenträkning     Delen     Problemlösning     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Mattematik     Överslagsräkning     Possitionsystemet     Öppna utsagor     Talvärde     Tallinje     Hemlisar     1-10     Koordinatsystem     Hundratal     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler än     Färre än     Enkla bråk     Division med en halv och en tiondel     Heltal     Stora tal     naturliga tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     Addera bråk     Lägesmått     Likheter     romerska siffror     Övergångar     Ekvaktioner     Talföljd     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Fler     Färre     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Cirkeldiagram     Logiskt tänkande     Abakus     Digital klocka      digital klocka     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Läsa     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Månader och nummer     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Namnge geometriska former     Terminologi     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Decimalform     Bråkform     Procentform     Talordning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Delar     Texttal     Dubblor     Figurer     Hörn     Sida     Stora plus     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Schack     Förstår mönster     Mellanled     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tvillingarna     Lilla plus     Antalsuppfattning     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Tiondelar     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Läsförståelse     Generell multiplikation     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     talsorter     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Genomsnitt     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Cirkel     Medelpunkt     Utvecklad form     Procent av     25% av     75% av     Kombinera     Engelska     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Annons