Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
 • Differens
Öva på subtraktion med tal mellan 1 och 10 och ökande svårighetsgrad i kul mattespel.
0%
Spela Relation procent och bråk

Relation procent och bråk

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Procent
Öva på att para ihop rätt bråk med rätt procentsats.
0%
Spela Volymenheter - med hjälp

Volymenheter - med hjälp

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Liter
 • Centiliter
 • Milliliter
 • Deciliter
Vi ska träna våra färdigheter att omvandla volymenheter.
0%
Spela Beskrivning av geometriska figurer

Beskrivning av geometriska figurer

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Geometriska former
 • Geometriska figurer
Här kan du öva på namnen för geometriska figurer utifrån beskrivning.
0%
Spela Huvudräkning med Tåget

Huvudräkning med Tåget

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning när det gäller addition och subtraktion.
0%
Spela Matematik Kvadrattal

Matematik Kvadrattal

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.
Annons
0%
Spela AG7 diamanten

AG7 diamanten

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Multiplikation
 • Generaliserad multiplikationstabell
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
0%
Spela Tal i Bråkform och blandad form

Tal i Bråkform och blandad form

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Bråkform
Det här handlar om andelar, tal i bråkform, omvandling från hela till delar och tal i blandad form.
0%
Spela Treans och fyrans tabell

Treans och fyrans tabell

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
0%
Spela Hälften

Hälften

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Förståelse av begreppet hälften
 • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
0%
Spela Cirkel - Radie och diameter

Cirkel - Radie och diameter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.
0%
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Hemlisar
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
0%
Spela Omvandling - bråkform och decimalform

Omvandling - bråkform och decimalform

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Bråkform
 • Decimalform
Du tränar på omvandling mellan bråkform och decimalform.
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter

Beräkna tidsskillnaden i minuter

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider
 • Analog klocka
 • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
0%
Spela Hitta rätt uttryck

Hitta rätt uttryck

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Genrepedagogik
 • Uttryck
Du får en text och ska hitta det uttryck som passar till texten.
0%
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?
0%
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Bråkform
 • Bråk
 • Delar
Här övar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Talhus och siffror

Talhus och siffror

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Mattematik
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
0%
Spela Abakus - Addition

Abakus - Addition

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Omvandla     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tabeller     Minnesträning     Memory     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Talkamrater     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Bråkform     Del av     Andel     Area     Uttryck     Ekvaktioner     Förkortning     Begrepp     Prefix     Enheter     Vikt     Volym     Tallinje     Enkla bråk     Procent     Enhet     Enhetsomvandling     Heltal     Stora tal     Decimal     Omvandling     Procenträkning     Delen     Positionssystemet     Potenser     Pengar     Räkna     Storleksordna     Problemlösning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Avrundning     Överslagsräkning     Upprepad addition     Skala     Geometriska figurer      digital klocka     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Tiotal     Hundratal     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska former     Mönster     Talföljder     Talsorter     Platsvärde     Ental     Enhetsomvandling för längd     Dl     Ml     Cl     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotalsövergång     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Jämna     Udda     Tal     Diagram     Talkompisar     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Textuppgifter     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Tiondel     Talordning     Antalsuppfattning     Talmönster     Jämföra     Hundradelar     Tiondelar     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Terminologi     Multiplikation med bildstöd     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Del av hel     Läsförståelse     Talföljd     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Utvecklad form     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Koordinatsystem     Färdighetsträning     Räkneord     Beräkna tider på en klocka     Samband     Sannolikhet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Uppställning     Växel     Växling     Procent av     25% av     75% av     Possitionsystemet     Procenttal     Geometriska ord     Längdenheter     Mil     Kilometer     Snabbhet     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Matteord     Medelvärde     Median     Typvärde     romerska siffror     Subtraktionstabell     Strategier     Division med 3     Fler     Färre     Koppla uttryck till berättelse     Talområdet 0-20     Förstoring     Förminskning     Stora plus     Schack     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Övergångar     Tvillingarna     Dubblor     En halv     En tiondel     Rymd     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Differens     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Kvadrattal     Generaliserad multiplikationstabell     Förståelse av begreppet hälften     Cirkel     Medelpunkt     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Genrepedagogik     Del av antal     Delar     Talhus     Mattematik     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talvärde     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Ordkunskap     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Fler än     Färre än     Lägesmått     Tillämpad matematik     Siffrors värde i tal     Skillnad     Mellanled     naturliga tal     Genomsnitt     Platsvärden     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100