Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
Annons

Vilket tal saknas 0-20

0 av 3 nivåer klara
Spela Vilket tal saknas 0-20
Fsk till Åk1
 • • Talraden 0-20
 • • Talets grannar
 • • Närmast före
 • • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder
          (3)
Åk3 till Åk9
 • • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (56)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (2)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (6)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Problemlösning     Area     Omkrets     Addition     Decimal     Procent     Omvandling     Längd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Matematik     Dubbelt     Antal     Beräkna tider på en klocka     Digital klocka     Procenträkning     Delen     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Prefix      enheter     Tabeller     Diagram     Tvillingarna     Prioriteringsregler     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Minnesträning     Memory     Talmönster     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Positionssystemet     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ental     Tiotal     Skriva siffror med bokstäver     Tiotalsövergång     Del av hel     Tiondel     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Ordningstal     Skala     Matteord     Potenser     Talhus     Talkamrater     Enhetsbyte     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Enkla bråk     Tallinje     Logiskt tänkande     Abakus      digital klocka     Avrundning     Överslagsräkning     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Ekvaktioner     Namnge geometriska former     Hundratal     Schack     Förstår mönster     Lilla plus     Andel     Medelvärde     Median     Typvärde     Jämna     Udda     Tal     Likamedtecken     Likhetstecken     1000     10 0000     Addera bråk     Siffrors värde i tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Begrepp     Läsa     Beräkna tider     Klockan     Decimalform     Bråkform     Procentform     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Procenttal     Omvandla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talföljd     Månader och nummer     Talordning     Svenska     Genrepedagogik     Km     Enhetsomvandling för längd     Textuppgifter     Mattematik     Possitionsystemet     Hemlisar     1-10     Samband     Begreppet dubbelt     Blandad form     Växla     Lilla minus     Ag 1     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Upprepad addition     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Geometriska figurer     Strategier     Mellanled     Läsa av en analog klocka     Stava     Fler än     Färre än     naturliga tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Tiondelar     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     Del av antal     Multiplikation med bildstöd     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Terminologi     Delar     Kvadrattal     Generell multiplikation     Lägesmått     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Geometriska ord     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Texttal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka