Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Abakus - Grunder

Abakus - Grunder

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Huvudräkning
 • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
0%
Spela Räkna med tiotal

Räkna med tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
Räkna addition och subtraktion med tiotal, utan ental.
0%
Spela Räkna med tiondelar

Räkna med tiondelar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
0%
Spela Median och typvärde

Median och typvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.
0%
Spela Abakus - Subtraktion

Abakus - Subtraktion

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Subtraktion
 • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven övar på siffrors värde i olika tal mellan 10 och 100 i detta roliga spel.
Annons
0%
Spela Subtraktion med talhus 0-10

Subtraktion med talhus 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Subtraktion
 • Talhus
 • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
0%
Spela Procent på engelska

Procent på engelska

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Kombinera
 • Cirkeldiagram
 • Engelska
Räkna och öva upp dig på procent och cirkeldiagram samtidigt som du tränar på engelska.
0%
Spela Hur stor är skillnaden?

Hur stor är skillnaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0%
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Mellanled
 • Addition
 • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.
0%
Spela Hur stor är delen?

Hur stor är delen?

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Räkna
 • Bråkform
 • Andel
Bråkform, du räknar ut hur stor delen är, tex hälften av 18.
0%
Spela Dubblor 1-10

Dubblor 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Dubblor
 • Dubbelt 1-10
 • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10
0%
Spela Platsvärden och olika slags tal

Platsvärden och olika slags tal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Platsvärden
 • Positionssystemet
Det här handlar om naturliga tal, tal i decimalform, platsvärden och utvecklad form.
0%
Spela Talkamraterna med talhus

Talkamraterna med talhus

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Talkamrater
 • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Omvandla     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Tabeller     Minnesträning     Memory     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Talkamrater     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Bråkform     Del av     Andel     Area     Heltal     Stora tal     Uttryck     Ekvaktioner     Förkortning     Begrepp     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Prefix     Enheter     Tallinje     Decimal     Procent     Omvandling     Pengar     Räkna     Procenträkning     Delen     Potenser     Enkla bråk     Positionssystemet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Storleksordna     Problemlösning     Skala     Avrundning     Överslagsräkning     Upprepad addition     Tiotal     Hundratal     Geometriska figurer     Dl     Ml     Cl      digital klocka     Multiplikation med uppställning     Dubblor     Algebra     Mönster     Talföljder     Geometriska former     Enhetsbyte     Likamedtecken     Likhetstecken     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talsorter     Platsvärde     Enhetsomvandling för längd     Ental     Tiotalsövergång     Textuppgifter     Talordning     Tiondel     Diagram     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Decimalform     Procentform     Blandad form     Växla     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Talkompisar     Talmönster     Terminologi     Samband     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Multiplikation med bildstöd     Utvecklad form     Färdighetsträning     Procent av     25% av     75% av     Sannolikhet     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Läsförståelse     Räkneord     Hundradelar     Tiondelar     Beräkna tider på en klocka     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Del av hel     Förståelse av begreppet hälften     Förlänga     Förkorta     Talföljd     Förstoring     Förminskning     Snabbhet     Jämföra     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Addera bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Matteord     Procenttal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Uppställning     Växel     Växling     Schack     Possitionsystemet     Geometriska ord     Differens     Tvillingarna     Längdenheter     Mil     Kilometer     Strategier     romerska siffror     Stora plus     Talområdet 0-20     Begreppet dubbelt     En halv     En tiondel     Övergångar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Division med 3     Subtraktionstabell     Talhus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler     Färre     Mattematik     Positionssystem     Decimaltecken     Del av antal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Texttal     talsorter     Beräkna tider     Kvadrattal     Generaliserad multiplikationstabell     Faktor      Multiplikation     Produkt     Ordkunskap     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Delar     Talvärde     Hemlisar     1-10     Rymd     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     Cirkeldiagram     Cirkel     Medelpunkt     Tillämpad matematik     Lägesmått     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Siffrors värde i tal     Genomsnitt     Kombinera     Engelska     Skillnad     Mellanled     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Platsvärden