Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Volymenheter - med hjälp

0 av 2 nivåer klara
Spela Volymenheter - med hjälp
Åk4 till Åk6
 • Liter
 • Centiliter
 • Milliliter
 • Deciliter
Vi ska träna våra färdigheter att omvandla volymenheter.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal
Åk4 till Åk6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.

Fyrhörningar

0 av 2 nivåer klara
Spela Fyrhörningar
Åk4 till Åk6
 • Fyrhörning
 • Parallellogram
 • Rektangel
 • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
Annons

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
          (1)
Åk1 till Åk3
 • Hemlisar
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • Multiplikation
 • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder
          (3)
Åk3 till Åk9
 • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (3)
Åk1 till Åk2
 • Subtraktion
 • Talhus
 • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (5)
Åk7 till Åk9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Plus- och minuskompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Plus- och minuskompisar
Åk0 till Åk3
 • Talkamrater
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
          (2)
Åk4 till Åk5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Cirkel - Radie och diameter

0 av 2 nivåer klara
Spela Cirkel - Radie och diameter
Åk4 till Åk6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (8)
Åk0 till Åk9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • Talkamrater
 • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
          (3)
Åk0 till Åk3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Decimal     Procent     Omvandling     Positionsystemet     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Negativa tal     Tallinjen     Prioriteringsregler     Stora tal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Potenser     Prefix      enheter      digital klocka     Area     Tallinje     Uttryck     Ekvaktioner     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Skala     Algebra     Mönster     Talföljder     Heltal     Upprepad addition     Del av hel     Positionssystemet     Begrepp     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enheter     Dl     Ml     Cl     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Talsorter     Platsvärde     Avrundning     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Läsa     Tiondel     Beräkna tider på en klocka     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Procenträkning     Delen     Enhetsomvandling för längd     Geometriska figurer     Tiotalsövergång     Bråkform     Tiotal     Ental     Mellanled     Enhetsbyte     Utvecklad form     Blandad form     Växla     Matteord     Jämna     Udda     Tal     Andel     Hundratal     Antalsuppfattning     Faktor      Multiplikation     Produkt     Textuppgifter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talmönster     Talordning     Possitionsystemet     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Beräkna tider     Procenttal     Omvandla     Logiskt tänkande     Abakus     Ordningstal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Läsförståelse     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Terminologi     Diagram     Koordinatsystem     Stora plus     Talområdet 0-20     Addera bråk     Dubblor     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Geometriska ord     Figurer     Hörn     Sida     Samband     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talföljd     1000     10 0000     Division med en halv och en tiondel     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Likamedtecken     Likhetstecken     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Namnge geometriska former     Tvillingarna     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Del av antal     Månader och nummer     Positionssystem     Decimaltecken     Strategier     Skriva siffror med bokstäver     Mattematik     Enkla bråk     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talvärde     Förlänga     Förkorta     Koppla uttryck till berättelse     Förståelse av begreppet hälften     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Medelvärde     Median     Typvärde     talsorter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Fler än     Färre än     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fler     Färre     Talhus     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Division med 3     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Hemlisar     1-10     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Generell multiplikation     Lägesmått     Decimalform     Procentform     Cirkel     Medelpunkt     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Tiondelar     naturliga tal     Övergångar     Skillnad     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Texttal     Svenska     Km     Genomsnitt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Svenska
Annons