Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
Annons

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
          (1)
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Addition     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Tabeller     Minnesträning     Memory     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Heltal     Stora tal     Upprepad addition     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Prefix      enheter     Enhetsbyte     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Analog klocka      digital klocka     Positionsystemet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tiondel     Geometriska ord     Del av hel     Tiotalsövergång     Talkamrater     Schack     Förstår mönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Potenser     Likamedtecken     Likhetstecken     Ental     Tiotal     Hundratal     Talmönster     Problemlösning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Enkla bråk     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Textuppgifter     Enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Possitionsystemet     Antalsuppfattning     Procenträkning     Delen     Talsorter     Platsvärde     Multiplikation med bildstöd     Prioriteringsregler     Skala     Dubblor     Talordning     Texttal     Tvillingarna     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Matteord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsomvandling för längd     Beräkna tider på en klocka     Geometriska figurer     procent     Samband     Strategier     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Namnge geometriska former     1000     10 0000     Tallinje     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Talområdet 0-20     Jämna     Udda     Tal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Procenttal     Omvandla     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Beräkna tider     Klockan     Skriva siffror med bokstäver     Diagram     Fler än     Färre än     Läsa av en analog klocka     Stava     talsorter     Hemlisar     1-10     Förlänga     Förkorta     Månader och nummer     romerska siffror     Generell multiplikation     Logiskt tänkande     Abakus     Decimalform     Procentform     Koordinatsystem     Svenska     Genrepedagogik     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Storleksordna     Jämföra     Addera bråk     Begreppet dubbelt     Siffrors värde i tal     Ordningstal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Förståelse av begreppet hälften     Övergångar     Talhus     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mattematik     Koppla uttryck till berättelse     Mellanled     naturliga tal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talvärde     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Terminologi     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Division med 3     Del av antal     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Engelska
Matematik
Svenska
Svenska
Dator och media