Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
          (1)
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
Annons

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (3)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (19)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder
          (3)
Åk3 till Åk9
 • • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (8)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (29)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (3)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
          (2)
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Plus- och minuskompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Plus- och minuskompisar
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
 • • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Hälften     Fjärdedel     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Pengar     Räkna     Andel     Problemlösning     Area     Omkrets     Talmönster      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Negativa tal     Tallinjen     Avrundning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Procenträkning     Delen     Tabeller     Diagram     Tvillingarna     Talkamrater     Cirkel     Medelpunkt     Tiotalsövergång     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Antalsuppfattning     Skriva siffror med bokstäver     Stora plus     Talområdet 0-20     Minnesträning     Memory     Överslagsräkning     Beräkna tider på en klocka     Stora tal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Ental     Tiotal     Hundratal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Prioriteringsregler     Skala     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Potenser     Addera bråk     Ekvaktioner     Enhetsomvandling för längd     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Median     Typvärde     Mattematik     Enhetsbyte     Prefix      enheter     Medelvärde     Genomsnitt     Tiondel     romerska siffror     Multiplikation med uppställning     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Namnge geometriska former     Ordningstal     Upprepad addition     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Läsförståelse     Beräkna tider     Del av hel     Positionsystemet     Samband     1000     10 0000     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Decimalform     Procentform     Strategier     Textuppgifter     Jämna     Udda     Tal     Koordinatsystem     Tiondelar     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Begreppet dubbelt     naturliga tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Geomtriska figurer     Koppla uttryck till berättelse     Matteord     Talordning     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Heltal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Talhus     Förlänga     Förkorta     Lägesmått     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Delar     Mellanled     Kvadrattal     Månader och nummer     Geometriska figurer     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Procenttal     Del av antal     Övergångar     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionssystem     Decimaltecken     Schack     Förstår mönster     Division med 3     Storleksordna     Jämföra     Multiplikation med bildstöd     Talföljd     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Enkla bråk     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Possitionsystemet     Generell multiplikation     Terminologi     Texttal     Skillnad     Svenska     Km     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Geometriska ord     Förståelse av begreppet hälften     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Dator och media
Matematik
Hjärngympa