Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
          (1)
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
Annons

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Analoga klockan     Pengar     Räkna     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Heltal     Stora tal     Avrundning     Decimal     Procent     Omvandling     Positionssystemet     Negativa tal     Tallinjen     Begrepp     Läsa     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Potenser     Prefix      enheter     Längd     Vikt     Volym     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Tabeller     Minnesträning     Memory     Positionsystemet     Övergångar     Prioriteringsregler     Geometriska ord     Enhet     Enhetsomvandling     Tiondel     Ental     Tiotal     Hundratal     Analog klocka      digital klocka     Upprepad addition     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Area     Överslagsräkning     Skala     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenträkning     Delen     Possitionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Jämna     Udda     Tal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Enhetsbyte     Talkamrater     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Matematik     Dubbelt     Antal     Tvillingarna     Textuppgifter     Multiplikation med uppställning     Tiotalsövergång     Talordning     Enkla bråk     Dubblor     Talmönster     1000     10 0000     Tallinje     talsorter     Samband     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Koordinatsystem     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Namnge geometriska former     Geometriska figurer     procent     Förlänga     Förkorta     Diagram     Beräkna tider på en klocka     Hemlisar     1-10     Talhus     Andel     Blandad form     Bråkform     Växla     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Beräkna tider     Klockan     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsomvandling för längd     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Storleksordna     Jämföra     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Strategier     Enheter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talområdet 0-20     Läsförståelse     Mattematik     Månader och nummer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Addera bråk     Del av antal     romerska siffror     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Skillnad     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Decimalform     Procentform     Mellanled     Begreppet dubbelt     Svenska     Genrepedagogik     Delar     naturliga tal     Terminologi     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Läsa av en analog klocka     Stava     Division med 3     Kvadrattal     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Stora plus     Generell multiplikation     Förståelse av begreppet hälften     Ordningstal     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Matematik
Svenska