Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
2
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
2
0%
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
3
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
2
0%
Spela Talsorter, decimaltal

Talsorter, decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
Annons
3
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
6
0%
Spela Väga jämnt

Väga jämnt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Likhetstecknets betydelse
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
2
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
3
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
2
0%
Spela Addition med dubblor 10-100

Addition med dubblor 10-100

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Dubblor
 • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
3
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
5
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
9
0%
Spela Abakus - Grunder

Abakus - Grunder

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Huvudräkning
 • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
Nyhet
9
0%
Spela Additionstabellerna

Additionstabellerna

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Snabbhet
Träna och bli säker på additionstabellerna. Det är bra att du tränar samma nivå flera gånger.
5
0%
Spela Subtraktion - låga tal

Subtraktion - låga tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.
2
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
2
0%
Spela Beskrivning av geometriska figurer

Beskrivning av geometriska figurer

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.
2
0%
Spela Matteord

Matteord

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Ordkunskap
 • Matematik
 • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.
6
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
3
0%
Spela Räkna med tiotal

Räkna med tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.
2
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Uttryck     Ekvaktioner     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Tiotal     Ental     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Decimal     Procent     Omvandling     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Area     Procenträkning     Delen     Beräkna tider     Klockan     Pengar     Räkna     Beräkna tider på en klocka     Avrundning     Multiplikation med uppställning     Geomtriska figurer     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Del av hel     Upprepad addition     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Prioriteringsregler     Matematik     Dubbelt     Antal     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Problemlösning     Koordinatsystem     Diagram     Medelvärde     Median     Typvärde     Talmönster     Hundratal     Överslagsräkning     Månader och nummer     Schack     Förstår mönster     Likamedtecken     Likhetstecken     Begrepp     Förstoring     Förminskning     Bråkform     Decimalform     Procentform     Positionssystemet     Läsa     Läsförståelse     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Tallinje     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Jämna     Udda     Tal     Prefix      enheter     Talkamrater     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiondel     Blandad form     Växla     Stora tal     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Talsorter     Platsvärde     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Färdighetsträning     Tvillingarna     Enkla bråk     Lägesmått     Matteord     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Ordningstal     Siffrors värde i tal     Addera bråk     Storleksordna     Jämföra     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Potenser     Possitionsystemet     Heltal     Multiplikation med bildstöd     romerska siffror     Förlänga     Förkorta     Skriva siffror med bokstäver     talsorter     Sannolikhet     Textuppgifter     Talhus     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Procent av     25% av     75% av     Delar     Talvärde     Koppla uttryck till berättelse     Tiotalsövergång     Geometriska ord     Cirkeldiagram     Talföljd     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Division med 3     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     Hemlisar     1-10     Mattematik     Cirkel     Medelpunkt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Terminologi     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Stora plus     Talområdet 0-20     Längdenheter     Mil     Kilometer     Del av antal     naturliga tal     Strategier     Logiskt tänkande     Abakus     Genomsnitt     Snabbhet     Namnge geometriska former     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     1000     10 0000     Svenska     Genrepedagogik     Km     Subtraktionstabell     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Hundradelar     Tiondelar     Positionssystem     Decimaltecken     Fler än     Färre än     Skillnad     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Fler     Färre     Mellanled     Rymd     Övergångar     Division med en halv och en tiondel     Kombinera     Engelska     Texttal     Kvadrattal     Generell multiplikation     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Ta bort
Annons