Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (8)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
Annons

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (3)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (3)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal
Åk4 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
          (1)
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (6)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Tvillingarna     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ekvaktioner     Decimal     Procent     Omvandling     Enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Koordinatsystem     Skala     Negativa tal     Tallinjen     Upprepad addition     Problemlösning     Avrundning     Överslagsräkning     Matematik     Dubbelt     Antal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Schack     Förstår mönster     Prioriteringsregler     Enhetsbyte     Del av hel     Talsorter     Platsvärde     Enhetsomvandling för längd     Månader och nummer     Multiplikation med uppställning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Lägesmått     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Andel     Geometriska figurer     Beräkna tider     Klockan     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enkla bråk     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tiondel     Talmönster     Tiotal     Ental     Jämna     Udda     Tal     Prefix      enheter     Potenser     Antalsuppfattning     Hundratal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talordning     Tiotalsövergång     Positionsystemet     Läsförståelse     Matteord     Procenttal     Omvandla     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Förlänga     Förkorta     Koppla uttryck till berättelse     Geometriska ord     Siffrors värde i tal     Multiplikation med bildstöd     Likamedtecken     Likhetstecken     Storleksordna     Jämföra     Textuppgifter     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     romerska siffror     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Tallinje     Possitionsystemet     Dubblor     Delar     Talkamrater     procent     talsorter     Division med 3     Samband     Namnge geometriska former     Figurer     Hörn     Sida     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Hemlisar     1-10     Mattematik     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Addera bråk     Läsa av en analog klocka     Stava     Blandad form     Bråkform     Växla     Mellanled     Förståelse av begreppet hälften     Faktor      Multiplikation     Produkt     Generell multiplikation     Ordningstal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Logiskt tänkande     Abakus     Fler än     Färre än     Talområdet 0-20     Stora plus     Kvadrattal     Svenska     Genrepedagogik     Del av antal     Strategier     Talhus     Talvärde     Övergångar     Terminologi     Decimalform     Procentform     Skillnad     Texttal     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     Positionssystem     Decimaltecken     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Svenska