Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
Annons

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
          (1)
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Plus- och minuskompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Plus- och minuskompisar
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
 • • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (6)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Vikt     Enhet     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhetsomvandling     Volym     Digitala klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Decimal     Procent     Omvandling     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Avrundning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Schack     Förstår mönster     Enheter     Dl     Ml     Cl     Negativa tal     Tallinjen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Prefix      enheter     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Textuppgifter     Matematik     Dubbelt     Antal     Skala     Begrepp     Stora tal     Diagram     Matteord     Analog klocka      digital klocka     Problemlösning     Delar     Potenser     procent     Ental     Tiotal     Hundratal     Ekvaktioner     Geometriska figurer     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     Geometriska ord     Positionsystemet     Tiondel     Del av hel     Antalsuppfattning     Platsvärde     Positionssystemet     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Medelvärde     Median     Typvärde     Månader och nummer     Del av antal     Talföljd     Enhetsbyte     Skillnad     Lägesmått     Multiplikation med bildstöd     Talsorter     Upprepad addition     Beräkna tider på en klocka     Enhetsomvandling för längd     Multiplikation med uppställning     Talhus     Lilla plus     Talmönster     Namnge geometriska former     Enkla bråk     Övergångar     Talvärde     Tallinje     Talordning     Tiotalsövergång     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenttal     Omvandla     Talkamrater     Läsa     Beräkna tider     Klockan     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Jämna     Udda     Tal     Läsa av en analog klocka     Stava     Siffrors värde i tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Fler än     Färre än     Lilla minus     Ag 1     Läsförståelse     Mattematik     Possitionsystemet     Hemlisar     1-10     Heltal     Logiskt tänkande     Abakus     Ordningstal     Samband     1000     10 0000     Storleksordna     Jämföra     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skriva siffror med bokstäver     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Prioriteringsregler     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Addera bråk     Blandad form     Bråkform     Växla     romerska siffror     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förlänga     Förkorta     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Decimalform     Procentform     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Division med 3     Strategier     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Terminologi     Texttal     Förståelse av begreppet hälften     Svenska     Km     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Division med en halv och en tiondel     Generell multiplikation     talsorter     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Svenska