Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
0%
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Mellanled
 • Addition
 • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
0%
Spela Fortsätt träna talsorter

Fortsätt träna talsorter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Mattematik
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
0%
Spela Addition 10-20

Addition 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Ental
 • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
Annons
0%
Spela Addition med talhus

Addition med talhus

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
 • Addition
 • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela +1 och -1 upp till 100

+1 och -1 upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.
0%
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0%
Spela Fler än/färre än

Fler än/färre än

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Fler än
 • Färre än
 • Addition
 • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.
0%
Spela Division med 3

Division med 3

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Väga jämnt

Väga jämnt

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Likhetstecknets betydelse
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Räkna antal objekt

Räkna antal objekt

Förskola - Årskurs 5
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0%
Spela Treans och fyrans tabell

Treans och fyrans tabell

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Procenträkning     Delen     Bråkform     Del av     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Area     Taluppfattning     Decimaltal     Skala     Geometriska figurer     Geometriska former     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enheter     Dl     Ml     Cl     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Ekvaktioner     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Del av hel     Problemlösning     Positionsystemet      digital klocka     Genrepedagogik     Diagram     Förståelse av begreppet hälften     Heltal     Stora tal     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Medelvärde     Median     Typvärde     Enhetsomvandling för längd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Avrundning     Schack     Förstår mönster     Tallinje     Talsorter     Platsvärde     Enkla bråk     Talmönster     Talkamrater     Storleksordna     Jämföra     Förstoring     Förminskning     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Textuppgifter     Procenttal     Omvandla     Potenser     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Cirkeldiagram     Koordinatsystem     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Del av antal     Talordning     Tiotalsövergång     Utvecklad form     Prioriteringsregler     Uppställning     Växel     Växling     Prefix      enheter     Jämna     Udda     Tal     Läsa av en analog klocka     Stava     Överslagsräkning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Ordningstal     Tal med bokstäver     Addera bråk     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tiondel     Tvillingarna     Talkompisar     Läsförståelse     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Procent av     25% av     75% av     Upprepad addition     Talområdet 0-20     Terminologi     Matteord     Lägesmått     Cirkel     Medelpunkt     romerska siffror     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talföljd     Genomsnitt     Rymd     Snabbhet     Differens     Begreppet dubbelt     Subtraktionstabell     Kvadrattal     En halv     En tiondel     Geometriska ord     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Delar     Dubblor     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     Koppla uttryck till berättelse     Talhus     1000     10 0000     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Längdenheter     Mil     Kilometer     Mattematik     Mellanled     naturliga tal     talsorter     Siffrors värde i tal     Stora plus     Multiplikation med bildstöd     Division med 3     Fler än     Färre än     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Talvärde     Samband     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Generell multiplikation     Logiskt tänkande     Abakus     Likamedtecken     Likhetstecken     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Övergångar     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Annons