Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Räkna med tiondelar

Räkna med tiondelar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
0%
Spela Median och typvärde

Median och typvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.
0%
Spela Cirkel - Radie och diameter

Cirkel - Radie och diameter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.
0%
Spela Hitta faktorn

Hitta faktorn

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
0%
Spela Division med 3

Division med 3

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
0%
Spela Överslagsräkning

Överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Överslagsräkning
 • Avrundning
Träna på att räkna med överslagsräkning, avrunda innan du räknar.
Annons
0%
Spela Räkna med tiotal

Räkna med tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
0%
Spela Matematiska uttryck - demokrati

Matematiska uttryck - demokrati

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Uttryck
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
Text till uttryck i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.
0%
Spela Talhus och siffror

Talhus och siffror

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0%
Spela Abakus - Addition

Abakus - Addition

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0%
Spela Fyrhörningar

Fyrhörningar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Fyrhörning
 • Parallellogram
 • Rektangel
 • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
0%
Spela Abakus - Subtraktion

Abakus - Subtraktion

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Subtraktion
 • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Positionssystemet     Procent     Procenträkning     Delen     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Förkortning     Begrepp     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tallinje     Pengar     Räkna     Terminologi     Bråkform     Del av     Andel     Diagram     Längd      digital klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Uppställning     Växel     Växling     Decimal     Omvandling     1000     10 0000     Problemlösning     Area     Dubbelt     Ental     Tiotal     Hundratal     Prioriteringsregler     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     talsorter     Antalsuppfattning     Potenser     Avrundning     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Utvecklad form     Jämna     Udda     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Multiplikation med bildstöd     Matematik     Antal     Decimalform     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talföljd     Beräkna tider     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Ekvaktioner     Talordning     Tiotalsövergång     Skala     Koppla uttryck till berättelse     romerska siffror     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Tvillingarna     Stora tal     Procentform     Texttal     Stora plus     Talområdet 0-20     Geomtriska figurer     Omvandla     Possitionsystemet     Heltal     Addera bråk     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Övergångar     Talhus     Cirkeldiagram     Talmönster     Tiondel     Talkamrater     Talkompisar     Del av hel     Upprepad addition     Prefix     Storleksordna     Snabbhet     Positionssystem     Decimaltecken     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Dubblor     naturliga tal     Färdighetsträning     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Subtraktionstabell     Procenttal     Blandad form     Växla     Geometriska ord     Sannolikhet     Generaliserad multiplikationstabell     Hundradelar     Tiondelar     Platsvärden     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Del av antal     Siffrors värde i tal     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Geometriska figurer     Geometriska former     Matteord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enkla bråk     Läsförståelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Strategier     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Skillnad     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Talvärde     Jämföra     Mattematik     Differens     Hemlisar     1-10     Längdenheter     Mil     Kilometer     Kvadrattal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Förståelse av begreppet hälften     Delar     Fler än     Färre än     Procent av     25% av     75% av     Textuppgifter     Enhetsbyte     Figurer     Hörn     Sida     En halv     En tiondel     Rymd     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Förstoring     Förminskning     Lägesmått     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     Mellanled     Genomsnitt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Genrepedagogik     Cirkel     Medelpunkt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Division med 3     Tillämpad matematik     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat