Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.
Annons

Talföljder, enkla

0 av 2 nivåer klara
Spela Talföljder, enkla
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Talföljd
Välj mellan olika alternativ hur talföljderna ska fortsätta.

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100
          (2)
Åk3 till Åk4
 • • Övergångar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (8)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
          (1)
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (29)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (35)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Hälften     Fjärdedel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Problemlösning     Area     Omkrets     Addition     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Matematik     Dubbelt     Antal     Digital klocka     Beräkna tider på en klocka     Procenträkning     Delen     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talmönster     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tvillingarna     Prefix      enheter     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Prioriteringsregler      digital klocka     Del av hel     Enheter     Dl     Ml     Cl     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Skala     Namnge geometriska former     Schack     Förstår mönster     Skriva siffror med bokstäver     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Medelvärde     Median     Typvärde     Avrundning     Ekvaktioner     Tiotal     Ental     Enkla bråk     Ordningstal     Multiplikation med uppställning     Matteord     Talhus     Talkamrater     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Positionssystemet     Begrepp     Läsa     Textuppgifter     Överslagsräkning     Tiondel     Heltal     Stora tal     Addera bråk     Läsförståelse     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Potenser     Antalsuppfattning     Jämna     Udda     Tal     Begreppet dubbelt     Positionsystemet     Enhetsbyte     Andel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Hundratal     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     1000     10 0000     Tallinje     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Decimalform     Bråkform     Procentform     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Beräkna tider     Mellanled     Geometriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenttal     Omvandla     Kvadrattal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hemlisar     1-10     Blandad form     Växla     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enhetsomvandling för längd     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Mattematik     Samband     Ordkunskap     Matematiska begrepp     naturliga tal     Förlänga     Förkorta     Strategier     Upprepad addition     Delar     Possitionsystemet     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Del av antal     Månader och nummer     Svenska     Genrepedagogik     Km     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Generell multiplikation     Logiskt tänkande     Abakus     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talordning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Texttal     Fler än     Färre än     Storleksordna     Jämföra     Multiplikation med bildstöd     Tiondelar     Talföljd     Skillnad     Lägesmått     Övergångar     Terminologi     Division med en halv och en tiondel     Geometriska ord     Figurer     Hörn     Sida     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka