Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Positionssystemet med decimaltal

Positionssystemet med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Positionssystemet
 • Decimaltal
Tal från tusendelar till tusental. Övergångar t.ex. 12 hundradelar.
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
0%
Spela Talföljder med decimaltal

Talföljder med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Decimaltal
 • Hundradelar
 • Tiondelar
 • Talföljder
Träna på decimaltal genom att klura ut olika talföljder med tiondelar och hundradelar.
0%
Spela Addition & Subtraktion 100 000

Addition & Subtraktion 100 000

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
0%
Spela Median och typvärde

Median och typvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.
0%
Spela Hitta faktorn

Hitta faktorn

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
Annons
0%
Spela Abakus - Addition

Abakus - Addition

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0%
Spela Abakus - Subtraktion

Abakus - Subtraktion

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Subtraktion
 • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Texttal     Addition     Uttryck     Vikt     Enhet     Tabeller     Diagram     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Schack     Förstår mönster     Bråkform     Del av     Andel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Ekvaktioner     Procent     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Potenser     Minnesträning     Memory     Talhus     Ekvationer     Positionsystemet     Decimal     Omvandling     Generaliserad multiplikationstabell     Addera bråk     Beräkna tider     Matematik     Dubbelt     Antal     Skala     Pengar     Räkna     Tvillingarna     Area     Talmönster     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Problemlösning     Algebra     Mönster     Talföljder     Del av hel     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Likhetstecknets betydelse     Geomtriska figurer     Avrundning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Negativa tal     Tallinjen     Enhetsbyte     talsorter      digital klocka     Matteord     Textuppgifter     Jämna     Udda     Tal     Talsorter     Platsvärde     Lilla plus     Koordinatsystem     Tallinje     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Antalsuppfattning     Lilla minus     Ag 1     Talkamrater     Medelvärde     Median     Typvärde     Upprepad addition     Blandad form     Växla     Samband     Strategier     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Snabbhet     Överslagsräkning     Ordkunskap     Terminologi     1000     10 0000     Geometriska former     Geometriska figurer     Multiplikation med uppställning     Stora tal     Del av antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Tiotalsövergång     Förstoring     Förminskning     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Heltal     Läsförståelse     Storleksordna     Färdighetsträning     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Prioriteringsregler     Hemlisar     1-10     Prefix     Differens     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mattematik     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Utvecklad form     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Likamedtecken     Likhetstecken     Figurer     Hörn     Sida     Begreppet dubbelt     Decimalform     Procentform     romerska siffror     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Cirkeldiagram     Sannolikhet     Rymd     Talordning     Talkompisar     Enkla bråk     Jämföra     Talföljd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talområdet 0-20     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Procent av     25% av     75% av     Delar     Förlänga     Förkorta     Genomsnitt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Geometriska ord     Stora plus     Enhetsomvandling för längd     Tiondel     Lägesmått     Övergångar     Längdenheter     Mil     Kilometer     Förståelse av begreppet hälften     Fler än     Färre än     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Procenttal     En halv     En tiondel     Subtraktionstabell     Siffrors värde i tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Possitionsystemet     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Koppla uttryck till berättelse     Multiplikation med bildstöd     Tiondelar     Division med 3     Hundradelar     Faktor      Multiplikation     Produkt