Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Talsorter, decimaltal

Talsorter, decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknets betydelse
 • Algebra
 • Öppna utsagor
Vilket tal saknas i de öppna utsagorna? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
 • Differens
Öva på subtraktion med tal mellan 1 och 10 och ökande svårighetsgrad i kul mattespel.
0%
Spela Tvillingarna

Tvillingarna

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
Annons
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Eleven får öva på addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0%
Spela +1 och -1 upp till 100

+1 och -1 upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på plus ett (+1) och minus ett (-1) i talområdet 0-100 så att det sitter.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Tiotalsövergång
Räkna ut summan i dessa additioner med tiotalsövergångar.
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
0%
Spela Romerska siffror

Romerska siffror

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0%
Spela Dubbelt så många

Dubbelt så många

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Dubbelt
 • Begreppet dubbelt
 • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
0%
Spela Dividera med 0,5 och 0,1

Dividera med 0,5 och 0,1

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Division
 • En halv
 • En tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
0%
Spela Räkna antal objekt

Räkna antal objekt

Förskola - Årskurs 5
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0%
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
0%
Spela Huvudräkning med Tåget

Huvudräkning med Tåget

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning när det gäller addition och subtraktion.
0%
Spela Division med 3

Division med 3

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
0%
Spela Lilla och stora subtraktionstabellen

Lilla och stora subtraktionstabellen

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Subtraktion
 • Subtraktionstabell
Här tränar du på subtraktion mellan 0-20 (lilla och stora subtraktionstabellen), en i taget.
0%
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
0%
Spela Talhus och siffror

Talhus och siffror

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0%
Spela Subtraktion - låga tal

Subtraktion - låga tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.
0%
Spela Potensuttryck

Potensuttryck

Årskurs 8 - Gymnasiet
 • Potenser
 • Kvadratrötter
 • Potensuttryck
 • Potensregler
Repetition av potensuttryck och kvadratrötter för åk 8
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Omvandla     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Tabeller     Minnesträning     Memory     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Talkamrater     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Bråkform     Del av     Andel     Area     Heltal     Stora tal     Uttryck     Ekvaktioner     Förkortning     Begrepp     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Prefix     Enheter     Tallinje     Decimal     Procent     Omvandling     Pengar     Räkna     Procenträkning     Delen     Potenser     Enkla bråk     Positionssystemet     Storleksordna     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Problemlösning     Skala     Avrundning     Överslagsräkning     Upprepad addition     Tiotal     Hundratal     Geometriska figurer     Dl     Ml     Cl      digital klocka     Multiplikation med uppställning     Dubblor     Algebra     Mönster     Talföljder     Geometriska former     Enhetsbyte     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Likamedtecken     Likhetstecken     Talsorter     Platsvärde     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsomvandling för längd     Ental     Tiotalsövergång     Textuppgifter     Talordning     Tiondel     Diagram     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Decimalform     Procentform     Blandad form     Växla     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Talkompisar     Talmönster     Terminologi     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Samband     Multiplikation med bildstöd     Utvecklad form     Färdighetsträning     Procent av     25% av     75% av     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Sannolikhet     Läsförståelse     Räkneord     Hundradelar     Tiondelar     Beräkna tider på en klocka     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Förståelse av begreppet hälften     Del av hel     Förlänga     Förkorta     Talföljd     Förstoring     Förminskning     Jämföra     Snabbhet     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Addera bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Matteord     Procenttal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Uppställning     Växel     Växling     Schack     Possitionsystemet     Geometriska ord     Differens     Tvillingarna     Längdenheter     Mil     Kilometer     Strategier     Stora plus     Talområdet 0-20     romerska siffror     Begreppet dubbelt     En halv     En tiondel     Övergångar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Division med 3     Subtraktionstabell     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talhus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Koppla uttryck till berättelse     Positionssystem     Decimaltecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler     Färre     Mattematik     Del av antal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Texttal     talsorter     Beräkna tider     Kvadrattal     Generaliserad multiplikationstabell     Faktor      Multiplikation     Produkt     Ordkunskap     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Delar     Talvärde     Hemlisar     1-10     Rymd     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     Cirkel     Medelpunkt     Cirkeldiagram     Tillämpad matematik     naturliga tal     Lägesmått     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Skillnad     Siffrors värde i tal     Mellanled     Genomsnitt     Kombinera     Engelska     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Platsvärden