Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
0%
Spela Volymenheter - med hjälp

Volymenheter - med hjälp

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Liter
 • Centiliter
 • Milliliter
 • Deciliter
Vi ska träna våra färdigheter att omvandla volymenheter.
0%
Spela Subtraktion - låga tal

Subtraktion - låga tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
0%
Spela Platsvärde

Platsvärde

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Platsvärde
 • Positionssystemet
Öva på siffrornas platsvärde inom matematikens talområde 0-10000.
0%
Spela Tidsangivelser i fritext

Tidsangivelser i fritext

Förskola - Årskurs 6
 • Analog klocka
 • Klocka
 • Stava
Läs av tidsangivelsen på den analoga klockan och svara på vad den visar i fritext.
Annons
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Omvandla
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
0%
Spela Addition/subtraktion

Addition/subtraktion

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.
0%
Spela Potensuttryck

Potensuttryck

Årskurs 8 - Gymnasiet
 • Potenser
 • Kvadratrötter
 • Potensuttryck
 • Potensregler
Repetition av potensuttryck och kvadratrötter för åk 8
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Bråkform
 • Bråk
 • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
0%
Spela Ental och tiotal

Ental och tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
0%
Spela Längdenheter utan decimaler

Längdenheter utan decimaler

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
0%
Spela Hälften

Hälften

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Förståelse av begreppet hälften
 • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
0%
Spela Addition och subtraktion hela tiotal

Addition och subtraktion hela tiotal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Texttal     Addition     Uttryck     Vikt     Enhet     Tabeller     Diagram     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Schack     Förstår mönster     Bråkform     Del av     Andel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Ekvaktioner     Procent     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Potenser     Minnesträning     Memory     Talhus     Ekvationer     Positionsystemet     Decimal     Omvandling     Generaliserad multiplikationstabell     Addera bråk     Beräkna tider     Matematik     Dubbelt     Antal     Skala     Pengar     Räkna     Tvillingarna     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Area     Talmönster     Problemlösning     Algebra     Mönster     Talföljder     Del av hel     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Likhetstecknets betydelse     Geomtriska figurer     Avrundning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Negativa tal     Tallinjen     Enhetsbyte     talsorter      digital klocka     Matteord     Jämna     Udda     Tal     Textuppgifter     Talsorter     Platsvärde     Lilla plus     Koordinatsystem     Tallinje     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Antalsuppfattning     Talkamrater     Lilla minus     Ag 1     Medelvärde     Median     Typvärde     Upprepad addition     Blandad form     Växla     Samband     Strategier     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Snabbhet     Geometriska former     Geometriska figurer     Överslagsräkning     Ordkunskap     Terminologi     1000     10 0000     Stora tal     Multiplikation med uppställning     Del av antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Tiotalsövergång     Förstoring     Förminskning     Heltal     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Läsförståelse     Färdighetsträning     Storleksordna     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Prioriteringsregler     Hemlisar     1-10     Prefix     Differens     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mattematik     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Utvecklad form     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Figurer     Hörn     Sida     Decimalform     Procentform     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     romerska siffror     Talkompisar     Jämföra     Cirkeldiagram     Sannolikhet     Rymd     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enkla bråk     Talföljd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Talområdet 0-20     Procent av     25% av     75% av     Delar     Förlänga     Förkorta     Genomsnitt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Geometriska ord     Stora plus     Enhetsomvandling för längd     Tiondel     Förståelse av begreppet hälften     Lägesmått     Övergångar     Längdenheter     Mil     Kilometer     Fler än     Färre än     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Procenttal     Siffrors värde i tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     En halv     En tiondel     Fler     Färre     Subtraktionstabell     Talvärde     Kombinera     Engelska     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Possitionsystemet     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Koppla uttryck till berättelse     Multiplikation med bildstöd     Tiondelar     Division med 3     Hundradelar     Faktor      Multiplikation     Produkt