Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
Annons

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (7)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
Nyhet

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
Åk4 till Åk6
 • • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (3)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Geometriska ord     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Upprepad addition     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Decimal     Procent     Omvandling     Talsorter     Platsvärde     Positionssystemet     Avrundning     Prioriteringsregler     Potenser     Problemlösning     Area     Omkrets     Stora tal     Överslagsräkning     Matematik     Dubbelt     Antal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Begrepp     Läsa     Enhetsbyte     romerska siffror     Geomtriska figurer     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Heltal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talmönster     Schack     Förstår mönster     Positionsystemet     Antalsuppfattning     Tvillingarna     Ental     Tiotal     Hundratal     Ekvationer     Förlänga     Förkorta     Multiplikation med uppställning     Mattematik     Tiotalsövergång     Talordning     Procenträkning     Delen     Talkamrater     Namnge geometriska former     Skala     Likamedtecken     Likhetstecken     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     procent     Blandad form     Bråkform     Växla     Hemlisar     1-10     Decimalform     Procentform     Dubblor     Generell multiplikation     Matteord     Prefix      enheter     Possitionsystemet     Beräkna tider på en klocka     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Diagram     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Division med en halv och en tiondel     Logiskt tänkande     Abakus     1000     10 0000     Tallinje     Jämna     Udda     Tal     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Enheter     Geometriska figurer     Beräkna tider     Klockan     Enhetsomvandling för längd     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Del av antal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     Stora plus     Talområdet 0-20     Tiondel     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Andel     Läsförståelse     Koordinatsystem     Skriva siffror med bokstäver     Delar     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Fler än     Färre än     Enkla bråk     Faktor      Multiplikation     Produkt     Textuppgifter     Addera bråk     naturliga tal     Samband     Strategier     Mellanled     Koppla uttryck till berättelse     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Månader och nummer     Terminologi     Division med 3     Tiondelar     Svenska     Genrepedagogik     Förståelse av begreppet hälften     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Texttal     Talvärde     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Skillnad     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Ordningstal     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska