Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.
Annons

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Procent räkning

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent räkning
Åk4 till Åk6
 • • procent
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
Nyhet

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • • Enhetsomvandling
 • • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
          (1)
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Taluppfattning     Decimaltal     Schack     Förstår mönster     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhetsomvandling     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enkla bråk     Procent     Diagram     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Omvandling     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Begrepp     Ekvaktioner     Enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Heltal     Stora tal     Geometriska figurer     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Enhetsbyte     Prioriteringsregler     Begreppet dubbelt     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     Problemlösning     Enhetsomvandling för längd     Tvillingarna     Multiplikation med uppställning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Positionssystemet     Avrundning     Överslagsräkning     Tiondel     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Potenser     Namnge geometriska former     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Prefix      enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     Läsa     Förståelse av begreppet hälften     Blandad form     Bråkform     Växla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Beräkna tider på en klocka     Textuppgifter     Antalsuppfattning     Faktor      Multiplikation     Produkt     Beräkna tider     Klockan     Possitionsystemet     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Talsorter     Matteord     Platsvärde     Hundratal     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Läsförståelse     Talhus     Lägesmått     Del av hel     Månader och nummer     Delar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Siffrors värde i tal     procent     Ordningstal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     romerska siffror     Skriva siffror med bokstäver     Terminologi     Hemlisar     1-10     Talvärde     Tallinje     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Decimalform     Procentform     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Texttal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Koppla uttryck till berättelse     Positionssystem     Decimaltecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Division med en halv och en tiondel     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Logiskt tänkande     Abakus     talsorter     Mellanled     Division med 3     Kvadrattal     Del av antal     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     naturliga tal     Svenska     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Dator och media