Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
Annons

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (8)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (7)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
Nyhet

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100
Åk3 till Åk4
 • • Övergångar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Geometriska ord     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Decimal     Procent     Omvandling     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Avrundning     Potenser     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Area     Omkrets     Överslagsräkning     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsbyte     Geomtriska figurer     romerska siffror     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Schack     Förstår mönster     Antalsuppfattning     Positionsystemet     Heltal     Ekvationer     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Talmönster     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     Multiplikation med uppställning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talordning     Tiotalsövergång     Procenträkning     Delen     Mattematik     Förlänga     Förkorta     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Hemlisar     1-10     Namnge geometriska former     Skala     procent     Matteord     Prefix      enheter     Generell multiplikation     1000     10 0000     Tallinje     Dubblor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Diagram     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Talhus     Logiskt tänkande     Abakus     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enheter     Geometriska figurer     Positionssystem     Decimaltecken     Del av antal     Division med en halv och en tiondel     Tiondel     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Talområdet 0-20     Beräkna tider     Klockan     Andel     Procenttal     Omvandla     Enhetsomvandling för längd     Koordinatsystem     Läsförståelse     Övergångar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Skriva siffror med bokstäver     Storleksordna     Jämföra     Läsa av en analog klocka     Stava     Fler än     Färre än     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Delar     Enkla bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Textuppgifter     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Texttal     naturliga tal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Addera bråk     Begreppet dubbelt     Månader och nummer     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Kvadrattal     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Ordningstal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Svenska     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska