Matematik - sida 7

Annons
Gratis spel inom  Matematik online. Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
4 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Multiplikation Bildstöd Uttryck
0%
Spela Överslagsräkning

Överslagsräkning

Träna på att räkna med överslagsräkning - avrunda innan du räknar.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Överslagsräkning Avrundning
0%
Spela Enkla talmönster

Enkla talmönster

I detta spel får eleven (åk 1-3) öva på enklare talmönster genom att hoppa både framåt och bakåt.
10 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Talmönster Talföljder Taluppfattning
0%
Spela Uttryck med parentes

Uttryck med parentes

Förenkling/omskrivning av numeriska och algebraiska uttryck.
3 spelnivåer. Årskurs 7 - Gymnasiet
Algebra Förenkling Parentes Prioritering
0%
Spela Vanliga geometriska figurer

Vanliga geometriska figurer

Vad heter de vanligaste geometriska figurerna? Träna in namnen.
3 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Kvadrat Rektangel Triangel Cirkel
0%
Spela Addition med dubbelt

Addition med dubbelt

Räkna addition med dubbelt i låga tal. Se mönstret!
5 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 3
Addition Dubbelt
Annons
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Andel Del av Bråk Heltal
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplicera olika typer av tal med 10, 100 samt 1000.
16 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 7
Multiplikation Positionsystemet Heltal Decimaltal
0%
Spela Enkla geometriska figurer

Enkla geometriska figurer

Träna på geometriska figurer genom olika spel och nivåer.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 4
Geometri Triangel Rektangel Romb
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
11 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Decimaltal
0%
Spela Upptäck matematiken i schack

Upptäck matematiken i schack

Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet schack.
6 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 5
Schack Multiplikation Mönster Addition
0%
Spela Samband mellan division och multiplikation

Samband mellan division och multiplikation

Öva på sambandet mellan division och multiplikation.
10 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Division Multiplikation Hitta samband
0%
Spela Geometri, area och omkrets

Geometri, area och omkrets

Öva formler på tvådimensionella figurers omkrets och area.
2 spelnivåer. Årskurs 6 - Årskurs 9
Formler Area Omkrets Tvådimensionella figurer
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Öva på att multiplicera med 10, 100 och 1000. Se mönster och hitta strategier.
3 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 7
Multiplikation
0%
Spela Geometriska former och linjer

Geometriska former och linjer

Para ihop geometrisk form och linje med tillhörande bild.
7 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Geometriska former Månghörningar Tredimensionella figurer Linjer
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
13 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 8
Prioriteringsregler
0%
Spela Diamant AG6

Diamant AG6

Diamant diagnos AG6 Multiplikation med tabellerna 2 - 9.
6 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Multiplikation Dubblor Dubbelt
0%
Spela Talföljder

Talföljder

Välj mellan olika alternativ hur enkla talföljderna ska fortsätta.
4 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Talföljd Addition Subtraktion Aritmetiska talföljder
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Addition och subtraktion av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 4
Decimaltal Tiondelar Addition Subtraktion
0%
Spela Multiplikation och division med 10, 100, 1000

Multiplikation och division med 10, 100, 1000

Träna multiplikation och division med 10, 100, 1000.
6 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Multiplikation Division Decimaltal
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
3 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Taluppfattning Multiplikation Decimaltal Tiondel
0%
Spela Tal närmast före och efter

Tal närmast före och efter

Här övar eleven på talraden 0-20 och de talens grannar närmast före och närmast efter.
3 spelnivåer. Förskola - Årskurs 1
Talrad Talets grannar Närmast före Närmast efter
0%
Spela Fyrhörningar

Fyrhörningar

Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Fyrhörning Parallellogram Rektangel Kvadrat
0%
Spela Potensuttryck och kvadratrötter

Potensuttryck och kvadratrötter

Repetition av potensuttryck och kvadratrötter för åk 8.
5 spelnivåer. Årskurs 8 - Gymnasiet
Potens Kvadratrot Potensuttryck Potensregler
0%
Spela Multiplikation och division - 2, 5, 10 -tabeller

Multiplikation och division - 2, 5, 10 -tabeller

Öva multiplikation och division inom samma talområde.
6 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Multiplikation Division Gånger 2 Gånger 5
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida »
Skapa spel inom Matematik

Skapa ditt eget Matematik-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Matematik? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt matematik-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap