Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
0%
Spela Addition/subtraktion

Addition/subtraktion

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.
0%
Spela Addition med talhus

Addition med talhus

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
 • Addition
 • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela Treans och fyrans tabell

Treans och fyrans tabell

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
0%
Spela Avrundning grunderna

Avrundning grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
Annons
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal mellan 10 och 100.
0%
Spela Area - basen gånger höjden

Area - basen gånger höjden

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tidsuppfattning
 • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
0%
Spela Enkla bråk

Enkla bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enkla bråk
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
0%
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
0%
Spela Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0%
Spela Dubbelt så många

Dubbelt så många

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Dubbelt
 • Begreppet dubbelt
 • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
0%
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.
0%
Spela Relation procent och bråk

Relation procent och bråk

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Procent
Öva på att para ihop rätt bråk med rätt procentsats.
0%
Spela Likamedtecknets betydelse

Likamedtecknets betydelse

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Likamedtecken
 • Likhetstecken
 • Addition
 • Subtraktion
Eleverna får öva på betydelsen av likamedtecknet, =.
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
0%
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9
0%
Spela Plus- och minuskompisar

Plus- och minuskompisar

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Positionssystemet     Procent     Procenträkning     Delen     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Förkortning     Begrepp     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tallinje     Pengar     Räkna     Terminologi     Bråkform     Del av     Andel     Diagram     Längd      digital klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Uppställning     Växel     Växling     Decimal     Omvandling     1000     10 0000     Problemlösning     Area     Dubbelt     Ental     Tiotal     Hundratal     Prioriteringsregler     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     talsorter     Antalsuppfattning     Potenser     Avrundning     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Utvecklad form     Jämna     Udda     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Multiplikation med bildstöd     Matematik     Antal     Decimalform     Enheter     Dl     Ml     Cl     Beräkna tider     Positionsystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talföljd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Ekvaktioner     Talordning     Tiotalsövergång     Skala     Koppla uttryck till berättelse     romerska siffror     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Tvillingarna     Stora tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Geomtriska figurer     Procentform     Texttal     Omvandla     Heltal     Possitionsystemet     Addera bråk     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Övergångar     Talhus     Cirkeldiagram     Talmönster     Tiondel     Talkamrater     Talkompisar     Del av hel     Upprepad addition     Prefix     Storleksordna     Snabbhet     Positionssystem     Decimaltecken     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Dubblor     naturliga tal     Färdighetsträning     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Subtraktionstabell     Procenttal     Blandad form     Växla     Geometriska ord     Sannolikhet     Generaliserad multiplikationstabell     Hundradelar     Tiondelar     Platsvärden     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Del av antal     Siffrors värde i tal     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Geometriska figurer     Geometriska former     Matteord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enkla bråk     Läsförståelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Strategier     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Skillnad     Jämföra     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Talvärde     Mattematik     Differens     Hemlisar     1-10     Längdenheter     Mil     Kilometer     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kvadrattal     Förståelse av begreppet hälften     Delar     Fler än     Färre än     Procent av     25% av     75% av     Textuppgifter     Enhetsbyte     Figurer     Hörn     Sida     En halv     En tiondel     Rymd     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Förstoring     Förminskning     Lägesmått     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     Mellanled     Genomsnitt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Genrepedagogik     Division med 3     Cirkel     Medelpunkt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Tillämpad matematik     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat