Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • • Enhetsomvandling
 • • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.
Annons

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (6)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (8)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (5)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Tallinjer

0 av 2 nivåer klara
Spela Tallinjer
Åk2 till Åk4
 • • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (12)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100
          (2)
Åk3 till Åk4
 • • Övergångar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geomtriska figurer     Area     Analog klocka      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Begrepp     Koordinatsystem     Ekvaktioner     Diagram     Enhetsbyte     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Del av hel     Avrundning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Negativa tal     Tallinjen     Överslagsräkning     Geometriska figurer     procent     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Enkla bråk     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenttal     Omvandla     Multiplikation med uppställning     Positionssystemet     Läsa     Platsvärde     Andel     Lägesmått     Talsorter     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Matteord     Prioriteringsregler     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     romerska siffror     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Upprepad addition     Tiondel     Stora tal     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Hundratal     Mattematik     Namnge geometriska former     1000     10 0000     Tallinje     Heltal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider     Klockan     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Del av antal     Mellanled     Geometriska ord     Talordning     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Faktor      Multiplikation     Produkt     Delar     Talmönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Månader och nummer     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Siffrors värde i tal     Prefix      enheter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Ordningstal     Övergångar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Figurer     Hörn     Sida     Addera bråk     Decimalform     Procentform     Talvärde     Possitionsystemet     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Skriva siffror med bokstäver     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Positionssystem     Decimaltecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Begreppet dubbelt     Talhus     Samband     Fler än     Färre än     Talföljd     Logiskt tänkande     Abakus     Hemlisar     1-10     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Generell multiplikation     Division med 3     Svenska     Genrepedagogik     Km     Kvadrattal     Skillnad     Tiondelar     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     talsorter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Svenska