Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
Annons

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (12)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (3)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (12)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (5)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Problemlösning     Area     Omkrets     Addition     Decimal     Procent     Omvandling     Längd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Matematik     Dubbelt     Antal     Beräkna tider på en klocka     Digital klocka     Procenträkning     Delen     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Prefix      enheter     Tabeller     Diagram     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Minnesträning     Memory     Talmönster     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Positionssystemet     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ental     Tiotal     Skriva siffror med bokstäver     Del av hel     Tiondel     Tiotalsövergång     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Ordningstal     Skala     Matteord     Potenser     Talhus     Talkamrater     Enhetsbyte     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Enkla bråk     Tallinje     Logiskt tänkande     Abakus      digital klocka     Avrundning     Överslagsräkning     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Ekvaktioner     Namnge geometriska former     Schack     Förstår mönster     Lilla plus     Andel     Medelvärde     Median     Typvärde     Hundratal     Jämna     Udda     Tal     1000     10 0000     Addera bråk     Siffrors värde i tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Begrepp     Läsa     Beräkna tider     Klockan     Decimalform     Bråkform     Procentform     Procenttal     Omvandla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talföljd     Månader och nummer     Talordning     Svenska     Genrepedagogik     Km     Enhetsomvandling för längd     Textuppgifter     Mattematik     Possitionsystemet     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Blandad form     Växla     Lilla minus     Ag 1     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Upprepad addition     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Samband     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Geometriska figurer     Strategier     Mellanled     Läsa av en analog klocka     Stava     naturliga tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Tiondelar     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     Del av antal     Multiplikation med bildstöd     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Terminologi     Delar     Generell multiplikation     Lägesmått     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Geometriska ord     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Texttal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka