Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (12)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
Annons

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (5)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (4)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Geometriska ord     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Area     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Taluppfattning     Decimaltal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Ekvaktioner     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Schack     Förstår mönster     Diagram     Problemlösning     Ental     Tiotal     Hundratal     Enkla bråk     Negativa tal     Tallinjen     Avrundning     Överslagsräkning     Antalsuppfattning     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Del av hel     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Läsförståelse     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Månader och nummer     Multiplikation med uppställning     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Klockan     Enhetsbyte     Talsorter     Platsvärde     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Jämna     Udda     Tal     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Figurer     Hörn     Sida     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     procent     Läsa av en analog klocka     Stava     Namnge geometriska former     Koppla uttryck till berättelse     Prefix      enheter     romerska siffror     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tiondel     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Samband     Strategier     Multiplikation med bildstöd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Potenser     Talhus     Talkamrater     Ordningstal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Andel     Terminologi     Begreppet dubbelt     Delar     Likamedtecken     Likhetstecken     Mattematik     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Dubblor     Division med 3     Skriva siffror med bokstäver     Blandad form     Bråkform     Växla     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Förlänga     Förkorta     Lägesmått     Övergångar     Skillnad     Mellanled     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Logiskt tänkande     Abakus     Possitionsystemet     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Tiondelar     Procenttal     Omvandla     Faktor      Multiplikation     Produkt     Decimalform     Procentform     Addera bråk     1000     10 0000     Tallinje     Del av antal     Generell multiplikation     talsorter     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Svenska     Km     Talvärde     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik