Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
3
0%
Spela Addition och subtraktion 1-100

Addition och subtraktion 1-100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
2
0%
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?
8
0%
Spela Taluppfattning

Taluppfattning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Utvecklad form
 • Tallinje
 • Platsvärde
Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.
8
0%
Spela Räkna med potenser

Räkna med potenser

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
Annons
4
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
2
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
4
0%
Spela Memory enhetsomvandling

Memory enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.
14
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
6
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
3
0%
Spela Romerska siffror

Romerska siffror

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.
2
0%
Spela Addition lilla plus

Addition lilla plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.
4
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
2
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
2
0%
Spela Sannolikhet

Sannolikhet

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Sannolikhet
Träna på sannolikhet av ett utfall på exempelvis tärningar och kort.
14
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
3
0%
Spela Läs och lös

Läs och lös

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.
5
0%
Spela Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal med bokstäver

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.
4
0%
Spela Fortsätt träna talsorter

Fortsätt träna talsorter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
8
0%
Spela Addition med talhus

Addition med talhus

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
 • Addition
 • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
2
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Uttryck     Ekvaktioner     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Tiotal     Ental     Decimal     Procent     Omvandling     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Area     Procenträkning     Delen     Beräkna tider     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Pengar     Räkna     Avrundning     Multiplikation med uppställning     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Geomtriska figurer     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Upprepad addition     Prioriteringsregler     Matematik     Dubbelt     Antal     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Problemlösning     Koordinatsystem     Diagram     Medelvärde     Median     Typvärde     Talmönster     Hundratal     Överslagsräkning     Månader och nummer     Likamedtecken     Likhetstecken     Schack     Förstår mönster     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Förstoring     Förminskning     Läsförståelse     Positionsystemet     Bråkform     Decimalform     Procentform     Tallinje     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talkamrater     Jämna     Udda     Tal     Prefix      enheter     Blandad form     Växla     Tiondel     Enhetsbyte     Stora tal     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Talsorter     Platsvärde     Geometriska figurer     Läsa av en analog klocka     Stava     Tvillingarna     Enhetsomvandling för längd     Enkla bråk     Färdighetsträning     Begreppet dubbelt     Siffrors värde i tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Matteord     Lägesmått     Addera bråk     Ordningstal     Storleksordna     Jämföra     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Potenser     Multiplikation med bildstöd     Possitionsystemet     Heltal     romerska siffror     Förlänga     Förkorta     Sannolikhet     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Skriva siffror med bokstäver     Textuppgifter     talsorter     Talhus     Procent av     25% av     75% av     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Cirkeldiagram     Delar     Koppla uttryck till berättelse     Talvärde     Tiotalsövergång     Talföljd     Geometriska ord     Talordning     Förståelse av begreppet hälften     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Division med 3     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     Hemlisar     1-10     Stora plus     Talområdet 0-20     Mattematik     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Cirkel     Medelpunkt     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Faktor      Multiplikation     Produkt     Del av antal     Terminologi     Genomsnitt     Längdenheter     Mil     Kilometer     naturliga tal     Strategier     Snabbhet     Logiskt tänkande     Abakus     Namnge geometriska former     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Subtraktionstabell     1000     10 0000     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Svenska     Genrepedagogik     Km     Hundradelar     Tiondelar     Positionssystem     Decimaltecken     Fler än     Färre än     Fler     Färre     Skillnad     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Mellanled     Rymd     Övergångar     Kombinera     Engelska     Division med en halv och en tiondel     Texttal     Generell multiplikation     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Ta bort
Annons