Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Addition 10-20

Addition 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Ental
 • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
Nyhet
0%
Spela Lilla och stora subtraktionstabellen

Lilla och stora subtraktionstabellen

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Subtraktion
 • Subtraktionstabell
Här tränar du på subtraktion mellan 0-20 (lilla och stora subtraktionstabellen), en i taget.
0%
Spela Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal med bokstäver

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.
0%
Spela Addition 0-10

Addition 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.
Annons
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
0%
Spela Hälften

Hälften

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Förståelse av begreppet hälften
 • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
0%
Spela Dubbelt o. hälften

Dubbelt o. hälften

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Dubbelt
 • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Mattematik
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
0%
Spela Addition lilla plus

Addition lilla plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.
0%
Spela Vilket nummer har månaden?

Vilket nummer har månaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
0%
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Beskrivning av geometriska figurer

Beskrivning av geometriska figurer

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000

Addition/Subtraktion 1000-10 000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
0%
Spela Relation procent och bråk

Relation procent och bråk

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Addition     Subtraktion     Division     Multiplikation     Huvudräkning     Siffror     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Ekvaktioner     Cirkeldiagram     Textuppgifter     Tallinje     Area     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Likhetstecknets betydelse     Färdighetsträning     Skala     Ekvationer     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Negativa tal     Tallinjen     Enhetsomvandling för längd     Geomtriska figurer     Geometriska figurer     Problemlösning     Medelvärde     Median     Typvärde     Diagram     Förstoring     Förminskning     Matematik     Dubbelt     Antal     Pengar     Räkna     Procenträkning     Delen     Addera bråk     Avrundning     Multiplikation med uppställning     Kombinera     Engelska     Upprepad addition     Begrepp     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Överslagsräkning     Positionsystemet     Schack     Förstår mönster     Heltal     Stora tal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystemet     Prioriteringsregler     Beräkna tider på en klocka     Beräkna tider     Klockan     Enkla bråk     Talkamrater     Jämna     Udda     Tal     Prefix      enheter     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Potenser     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talsorter     Platsvärde     Tiondel     Tiotal     Ental     Läsa     Tiotalsövergång     Talmönster     Enhetsbyte     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tvillingarna     Hundratal     Geometriska ord     Läsa av en analog klocka     Stava     Del av hel     Antalsuppfattning     Terminologi     Läsförståelse     Förlänga     Förkorta     Procent av     25% av     75% av     Talhus     Lägesmått     Storleksordna     Jämföra     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Blandad form     Bråkform     Växla     Cirkel     Medelpunkt     Procenttal     Omvandla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Andel     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     talsorter     Subtraktionstabell     Skriva siffror med bokstäver     Förståelse av begreppet hälften     Mattematik     Månader och nummer     Matteord     Namnge geometriska former     1000     10 0000     Multiplikation med bildstöd     Genomsnitt     Hemlisar     1-10     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Svenska     Genrepedagogik     Km     Dubblor     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler än     Färre än     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talvärde     Division med 3     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Siffrors värde i tal     Begreppet dubbelt     Del av antal     romerska siffror     Talordning     Generell multiplikation     Faktor      Multiplikation     Produkt     Figurer     Hörn     Sida     Talområdet 0-20     Logiskt tänkande     Abakus     Stora plus     Division med en halv och en tiondel     Ordningstal     Samband     Strategier     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Talföljd     Delar     Tiondelar     Skillnad     Övergångar     Texttal     Decimalform     Procentform     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Kvadrattal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Mellanled     naturliga tal     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fler     Färre     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Utvecklad form     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Matematik
 2. Svenska
 3. Engelska
 4. Matematik
 5. Svenska
Annons