Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
Annons

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Geometri 2D grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri 2D grunderna
          (26)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • • Enhetsomvandling
 • • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Tallinjer

0 av 2 nivåer klara
Spela Tallinjer
Åk2 till Åk4
 • • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (8)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (7)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Andel     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talmönster      digital klocka     Pengar     Räkna     Avrundning     Problemlösning     Area     Omkrets     Negativa tal     Tallinjen     Tabeller     Diagram     Cirkel     Medelpunkt     Diameter     Radie     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Tvillingarna     Talkamrater     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Överslagsräkning     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Skriva siffror med bokstäver     Minnesträning     Memory     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Skala     Stora tal     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Prioriteringsregler     Enheter     Dl     Ml     Cl     Enhetsomvandling för längd     Procenträkning     Delen     Antalsuppfattning     Ental     Tiotal     Hundratal     Potenser     Mattematik     Addera bråk     Enhetsbyte     Ekvaktioner     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Positionsystemet     Upprepad addition     Tiondel     Median     Typvärde     Ordningstal     Samband     romerska siffror     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Textuppgifter     Läsförståelse     Beräkna tider     Klockan     Prefix      enheter     Multiplikation med uppställning     Bråkform     Medelvärde     Genomsnitt     Namnge geometriska former     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Blandad form     Växla     Jämna     Udda     Tal     1000     10 0000     Tallinje     Mellanled     Läsa av en analog klocka     Stava     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Tiondelar     naturliga tal     Geometriska figurer     Koppla uttryck till berättelse     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Del av hel     Koordinatsystem     Begreppet dubbelt     Division med en halv och en tiondel     Lägesmått     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matteord     Geomtriska figurer     Kvadrattal     Förlänga     Förkorta     Talordning     Talhus     Talvärde     Heltal     Del av antal     Decimalform     Procentform     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Övergångar     Månader och nummer     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Possitionsystemet     Fler än     Färre än     Enkla bråk     Storleksordna     Jämföra     Talföljd     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Strategier     Figurer     Hörn     Sida     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Division med 3     Skillnad     Schack     Förstår mönster     Procenttal     talsorter     Terminologi     Svenska     Km     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Multiplikation med bildstöd     Geometriska ord     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Förståelse av begreppet hälften     Generell multiplikation     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Dator och media
Svenska
Matematik
Hjärngympa