Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20

Addition med tiotalsövergång 0-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
0%
Spela Ordningstal

Ordningstal

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
0%
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
Annons
0%
Spela Addition lilla plus

Addition lilla plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
0%
Spela Subtraktion - låga tal

Subtraktion - låga tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.
0%
Spela Addition och subtraktion 1-100

Addition och subtraktion 1-100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
0%
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.
0%
Spela Area - basen gånger höjden

Area - basen gånger höjden

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
Spelet tränar terminologi som används inom matematiken.
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Procenträkning     Delen     Bråkform     Del av     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Geomtriska figurer     Area     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Taluppfattning     Decimaltal     Skala     Tabeller     Minnesträning     Memory     Geometriska figurer     Geometriska former     Enheter     Dl     Ml     Cl     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Ekvaktioner     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Del av hel     Problemlösning     Positionsystemet      digital klocka     Genrepedagogik     Diagram     Förståelse av begreppet hälften     Heltal     Stora tal     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Medelvärde     Median     Typvärde     Enhetsomvandling för längd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Avrundning     Schack     Förstår mönster     Tallinje     Talsorter     Platsvärde     Talmönster     Enkla bråk     Storleksordna     Jämföra     Talkamrater     Förstoring     Förminskning     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Textuppgifter     Procenttal     Omvandla     Blandad form     Växla     Potenser     Decimalform     Procentform     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Cirkeldiagram     Koordinatsystem     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Del av antal     Talordning     Tiotalsövergång     Utvecklad form     Prioriteringsregler     Jämna     Udda     Tal     Uppställning     Växel     Växling     Prefix      enheter     Läsa av en analog klocka     Stava     Överslagsräkning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Ordningstal     Tal med bokstäver     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tiondel     Addera bråk     Tvillingarna     Talkompisar     Läsförståelse     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Procent av     25% av     75% av     Talområdet 0-20     Upprepad addition     Terminologi     Matteord     Lägesmått     Cirkel     Medelpunkt     romerska siffror     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talföljd     Genomsnitt     Rymd     Snabbhet     Differens     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Geometriska ord     Subtraktionstabell     Dubblor     En halv     En tiondel     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     Koppla uttryck till berättelse     Talhus     1000     10 0000     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Längdenheter     Mil     Kilometer     Mattematik     Mellanled     naturliga tal     talsorter     Stora plus     Siffrors värde i tal     Multiplikation med bildstöd     Division med 3     Fler än     Färre än     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Talvärde     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Samband     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Generell multiplikation     Logiskt tänkande     Abakus     Likamedtecken     Likhetstecken     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Övergångar     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Annons