Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (4)
Åk4 till Åk6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (4)
Åk2 till Åk9
 • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (5)
Åk4 till Åk6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
Annons

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (35)
Fsk till Åk5
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • Likamedtecken
 • Likhetstecken
 • Addition
 • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (6)
Åk7 till Åk7
 • Positionssystem
 • Decimaltecken
 • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • Enhetsomvandling
 • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (5)
Åk2 till Åk4
 • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Tiotal ental- memory

0 av 3 nivåer klara
Spela Tiotal ental- memory
          (4)
Åk0 till Åk3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • Geometri
 • Figurer
 • Hörn
 • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Procent
 • Procenttal
 • Decimal
 • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • Likhetstecknets betydelse
 • Addition
 • Subtraktion
 • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Samband
 • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (22)
Åk0 till Åk3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Decimal     Procent     Omvandling     Positionsystemet     Enhetsomvandling     Enhet     Vikt     Volym     Prioriteringsregler     Negativa tal     Tallinjen     Stora tal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Prefix      enheter     Potenser      digital klocka     Tallinje     Heltal     Uttryck     Ekvaktioner     Area     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Del av hel     Problemlösning     Begrepp     Positionssystemet     Algebra     Mönster     Talföljder     Talsorter     Platsvärde     Avrundning     Schack     Förstår mönster     Skala     Multiplikation med uppställning     Geomtriska figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Överslagsräkning     Tiondel     Enheter     Dl     Ml     Cl     Enhetsomvandling för längd     Läsa     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsbyte     Tiotalsövergång     Jämna     Udda     Tal     Tiotal     Ental     Matteord     Utvecklad form     Mellanled     Andel     Geometriska figurer     Procenträkning     Delen     Antalsuppfattning     Beräkna tider på en klocka     Textuppgifter     Beräkna tider     Klockan     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordningstal     Blandad form     Bråkform     Växla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Faktor      Multiplikation     Produkt     Possitionsystemet     Logiskt tänkande     Abakus     Talmönster     Hundratal     Läsförståelse     Läsa av en analog klocka     Stava     Talordning     Multiplikation med bildstöd     Talkamrater     Diagram     Addera bråk     Stora plus     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Samband     Koordinatsystem     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Månader och nummer     Terminologi     romerska siffror     1000     10 0000     Namnge geometriska former     Siffrors värde i tal     Geometriska ord     Positionssystem     Decimaltecken     Likamedtecken     Likhetstecken     Division med en halv och en tiondel     Figurer     Hörn     Sida     Procenttal     Omvandla     Strategier     Tvillingarna     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Del av antal     Talvärde     Skriva siffror med bokstäver     Dubblor     Talföljd     Koppla uttryck till berättelse     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förståelse av begreppet hälften     Förlänga     Förkorta     Mattematik     Enkla bråk     Medelvärde     Median     Typvärde     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Ordkunskap     Matematiska begrepp     talsorter     Fler     Färre     Begreppet dubbelt     Division med 3     Fler än     Färre än     Hemlisar     1-10     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Delar     Decimalform     Procentform     Storleksordna     Jämföra     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Talhus     Lägesmått     Generell multiplikation     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Cirkel     Medelpunkt     Skillnad     Tiondelar     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Övergångar     Genomsnitt     Svenska     Km     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Svenska
Annons