Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
  • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Tvillingarna     Addition     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Decimal     Procent     Omvandling     Längd     Textuppgifter     Enhetsomvandling     Volym     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Decimaltal     Geomtriska figurer     Area     Upprepad addition     Problemlösning     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Pengar     Räkna     Ekvaktioner     Skala     Tabeller     Minnesträning     Memory     Analog klocka      digital klocka     Procenträkning     Delen     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Schack     Förstår mönster     Enhetsbyte     Matematik     Dubbelt     Antal     Avrundning     procent     Enheter     Dl     Ml     Cl     Del av hel     Diagram     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Läsförståelse     Multiplikation med uppställning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Koordinatsystem     Andel     Beräkna tider på en klocka     Medelvärde     Median     Typvärde     Matteord     Enkla bråk     Heltal     Stora tal     Tiotal     Ental     Geometriska figurer     Talföljd     Multiplikation med bildstöd     Överslagsräkning     Prioriteringsregler     Talområdet 0-20     Negativa tal     Tallinjen     Namnge geometriska former     Enhetsomvandling för längd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Hundratal     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska ord     Beräkna tider     Klockan     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Platsvärde     Tiondel     Talsorter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tallinje     Positionsystemet     Prefix      enheter     Antalsuppfattning     Addera bråk     Procenttal     Omvandla     Tiotalsövergång     Potenser     Blandad form     Bråkform     Växla     Storleksordna     Jämföra     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talmönster     Talordning     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talkamrater     Koppla uttryck till berättelse     Månader och nummer     Ordningstal     Förlänga     Förkorta     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mattematik     Stora plus     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Lägesmått     Hemlisar     1-10     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Skriva siffror med bokstäver     Delar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     1000     10 0000     Svenska     Genrepedagogik     Km     Division med 3     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Övergångar     Samband     Figurer     Hörn     Sida     Del av antal     Talhus     Läsa av en analog klocka     Stava     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Fler än     Färre än     Faktor      Multiplikation     Produkt     Strategier     Skillnad     Dubblor     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     talsorter     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken     Logiskt tänkande     Abakus     Kvadrattal     Tiondelar     naturliga tal     Terminologi     Texttal     Generell multiplikation     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Svenska