Matematik - sida 11

Annons
Gratis spel inom  Matematik online. Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Matteglosor Räknesätten

Matteglosor Räknesätten

Träna på ord och tecken som hör till de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division.
4 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 8
Räknesätt Begrepp Addition Subtraktion
0%
Spela Omvandla centimeter till decimeter

Omvandla centimeter till decimeter

Omvandla längder angivna i centimeter till längder i decimeter.
9 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Längder Måttenheter Centimeter Decimeter
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Öva på att översätta tal i textform till tal i sifferform och tvärtom.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Begrepp Positionssystemet Ental Tiotal
0%
Spela Talkompisar

Talkompisar

Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.
10 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 2
Addition Subtraktion Talkamrater Talkompisar
0%
Spela Taluppfattning

Taluppfattning

Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.
8 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Taluppfattning Utvecklad form Tallinje Platsvärde
0%
Spela Tal i bråkform och blandad form

Tal i bråkform och blandad form

Det här handlar om andelar, tal i bråkform, omvandling från hela till delar och tal i blandad form.
4 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 7
Bråkform Omvandling Blandad form
Annons
0%
Spela Snabbmatte Stora plus och Stora minus

Snabbmatte Stora plus och Stora minus

Här får du träna addition och subtraktion i talområdet 0-20.
9 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Snabbmatte Addition Subtraktion Plus
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Öva på subtraktion med tiotalsövergångar i talområdet 0-20.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Subtraktion Tiotalsövergång Stora minus
0%
Spela Huvudräkning med Tåget

Huvudräkning med Tåget

Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning när det gäller addition och subtraktion.
4 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 3
Huvudräkning Addition Subtraktion
0%
Spela Talsorter - Decimaltal

Talsorter - Decimaltal

Träna på att förstå vilket tal som bildas av olika talsorter.
3 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 7
Talsorter Decimaltal Positionssystemet
0%
Spela Kvadrattal

Kvadrattal

Här får du träna på kvadrattal och att räkna ut dem med multiplikation.
4 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 9
Kvadrattal Multiplikation
0%
Spela Dela tal

Dela tal

I detta spel ska eleverna hitta den saknade termen.
5 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Taluppfattning Öppna utsagor Dela tal Subtraktion
0%
Spela Abakus - Grunder

Abakus - Grunder

Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
9 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 9
Logiskt tänkande Huvudräkning Abakus
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Eleven övar på siffrors värde i olika tal mellan 10 och 100 i detta roliga spel.
3 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Positionssystemet Talvärde Siffrors värde i tal
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på siffrornas värden i positionssystemet.
8 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Possitionsystemet Decimaltal Siffror Tal
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Öva på subtraktion med tal mellan 1 och 10 och ökande svårighetsgrad i kul mattespel.
12 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 3
Subtraktion Öppna utsagor Differens
0%
Spela Talkamrater i memoryspel

Talkamrater i memoryspel

Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
16 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 3
Talkamrater Addition Talkompisar
0%
Spela Memory enhetsomvandling

Memory enhetsomvandling

Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Enhetsomvandling Decimaltal
0%
Spela Dubblor

Dubblor

I detta matematikspel får du öva addition och försöka bli expert på dubblorna 1-10.
5 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Addition Dubblor Dubbelt 1-10 Dubbelt 10-100
0%
Spela Rätt tecken (större än, mindre än, lika med)

Rätt tecken (större än, mindre än, lika med)

I detta spel får eleverna träna på att använda rätt tecken mellan två tal.
3 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Taluppfattning Större än Mindre än Lika med
0%
Spela Matteglosor 5:ans tabell

Matteglosor 5:ans tabell

Multiplikationsspel om 5:ans tabell upp till 5 • 16
12 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 9
Multiplikation Gånger 5 Femmans tabell Division
0%
Spela Talets grannar

Talets grannar

Här kan du öva på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
10 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Talordning Tiotalsövergång
0%
Spela Hitta rätt uttryck

Hitta rätt uttryck

Du får en text och ska hitta det uttryck som passar till texten.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Addition Subtraktion Genrepedagogik Uttryck
0%
Spela Subtraktion med tiokamrater

Subtraktion med tiokamrater

Träna på att använda en bra strategi att förenkla subtraktioner.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 9
Subtraktion Strategier Tiokamrater Tiotalsövergång
0%
Spela Omvandla meter till decimeter

Omvandla meter till decimeter

Omvandla längder från meter till decimeter i ett underhållande spel.
9 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Längder Måttenheter Meter Decimeter
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida »
Skapa spel inom Matematik

Skapa ditt eget Matematik-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Matematik? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt matematik-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap