Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Procent     Procenträkning     Delen     Tallinje     Negativa tal     Tallinjen     Terminologi     Bråk     Decimal     Omvandling     Hälften     Fjärdedel     Ental     Tiotal     Tabeller     Minnesträning     Memory     Taluppfattning     Decimaltal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Förkortning     Begrepp     Talsorter     Platsvärde     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera      digital klocka     Koppla uttryck till berättelse     Beräkna tider på en klocka     Area     Pengar     Räkna     Prefix     Enheter     Längd     Vikt     Volym     Talkamrater     Dubbelt     Bråkform     Del av     Andel     Positionsystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     1000     10 0000     Positionssystemet     Hundratal     Avrundning     Diagram     Snabbhet     Tvillingarna     Antalsuppfattning     Uttryck     Ekvaktioner     Potenser     Dl     Ml     Cl     Addera bråk     Uppställning     Växel     Växling     Enhet     Enhetsomvandling     Talmönster     Problemlösning     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Algebra     Mönster     Talföljder     Del av antal     Decimalform     Matematik     Antal     Texttal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Överslagsräkning     Jämna     Udda     Öppna utsagor     Differens     Skala     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Siffrors värde i tal     Tiondel     Multiplikation med uppställning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider     Koordinatsystem     Stora tal     Utvecklad form     Geometriska figurer     Geometriska former     Talkompisar     Talhus     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Prioriteringsregler     Schack     Förstår mönster     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Kvadrattal     Medelvärde     Median     Typvärde     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Sannolikhet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Omvandla     Positionssystem     Decimaltecken     Multiplikation med bildstöd     Talföljd     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Längdenheter     Mil     Kilometer     Skillnad     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Strategier     Enhetsomvandling för längd     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsbyte     Geomtriska figurer     En halv     En tiondel     Heltal     Likhetstecknet     Likheter     Procentform     Förstoring     Förminskning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Storleksordna     Hemlisar     1-10     Likamedtecken     Likhetstecken     Blandad form     Växla     Generaliserad multiplikationstabell     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     romerska siffror     Rymd     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Textuppgifter     Tiondelar     Fler än     Färre än     naturliga tal     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Procent av     25% av     75% av     Cirkeldiagram     Logiskt tänkande     Abakus     Matteord     Upprepad addition     Del av hel     Talvärde     Jämföra     Lägesmått     Övergångar     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Hundradelar     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talordning     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Mattematik     Enkla bråk     Procenttal     talsorter     Cirkel     Medelpunkt     Färdighetsträning     Figurer     Hörn     Sida     Possitionsystemet     Mellanled     Division med 3     Genomsnitt     Fler     Färre     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Platsvärden     Ordkunskap     Subtraktionstabell     Kombinera     Engelska