Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
  • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
  • • Talsorter
  • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Vikt     Enhet     Digital klocka     Addition     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Decimal     Procent     Omvandling     Enhetsomvandling     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Negativa tal     Tallinjen     Schack     Förstår mönster     Tvillingarna     Matematik     Dubbelt     Antal     Taluppfattning     Decimaltal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Procenträkning     Delen     Ental     Tiotal     Hundratal     Problemlösning      digital klocka     Koordinatsystem     Diagram     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Pengar     Räkna     Upprepad addition     Ekvaktioner     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talsorter     Platsvärde     Avrundning     Multiplikation med uppställning     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Läsförståelse     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Multiplikation med bildstöd     Överslagsräkning     Talordning     Tiotalsövergång     Enkla bråk     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Andel     Enhetsomvandling för längd     Namnge geometriska former     Matteord     Enhetsbyte     Likamedtecken     Likhetstecken     Talmönster     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Begreppet dubbelt     Del av hel     Prioriteringsregler     Tiondel     Månader och nummer     Potenser     Kvadrattal     Storleksordna     Jämföra     Förståelse av begreppet hälften     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mattematik     Stora tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Talkamrater     Samband     Siffrors värde i tal     Blandad form     Bråkform     Växla     Jämna     Udda     Tal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Geometriska ord     Generell multiplikation     Tallinje     Lägesmått     Delar     Procenttal     Omvandla     Förlänga     Förkorta     1000     10 0000     Heltal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Beräkna tider     Hemlisar     1-10     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Decimalform     Procentform     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Del av antal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Logiskt tänkande     Abakus     romerska siffror     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     Talvärde     Addera bråk     Strategier     Talföljd     Division med 3     Positionsystemet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Positionssystem     Decimaltecken     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Terminologi     Figurer     Hörn     Sida     Ordningstal     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Possitionsystemet     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Tiondelar     talsorter     Texttal     Mellanled     Svenska     Km     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Engelska