Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
3
0%
Spela +1 och -1 upp till 100

+1 och -1 upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
2
0%
Spela Addition med dubblor 10-100

Addition med dubblor 10-100

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Dubblor
 • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
4
0%
Spela Huvudräkning med Tåget

Huvudräkning med Tåget

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.
8
0%
Spela Taluppfattning

Taluppfattning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Utvecklad form
 • Tallinje
 • Platsvärde
Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.
Annons
8
0%
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000

Talkamraterna 10, 100, 1000

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
2
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
9
0%
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20

Addition med tiotalsövergång 0-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
12
0%
Spela Abakus - Addition

Abakus - Addition

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
2
0%
Spela Texttal 0-100

Texttal 0-100

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
2
0%
Spela Dividera med 0,5 och 0,1

Dividera med 0,5 och 0,1

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
6
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
2
0%
Spela Talsorter, decimaltal

Talsorter, decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
45
0%
Spela Hitta faktorn

Hitta faktorn

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
3
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
6
0%
Spela Procent på engelska

Procent på engelska

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Kombinera
 • Cirkeldiagram
 • Engelska
Räkna och öva upp dig på procent och cirkeldiagram samtidigt som du tränar på engelska.
2
0%
Spela Namnge geometriska figurer

Namnge geometriska figurer

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.
4
0%
Spela Hälften

Hälften

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Förståelse av begreppet hälften
 • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
4
0%
Spela Subtraktion - tal nära varandra

Subtraktion - tal nära varandra

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.
2
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Del av antal
 • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
2
0%
Spela Matematik Kvadrattal

Matematik Kvadrattal

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Schack     Förstår mönster     Längd     Uttryck     Ekvaktioner     Algebra     Mönster     Talföljder      digital klocka     Negativa tal     Tallinjen     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Decimal     Procent     Omvandling     Problemlösning     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Koordinatsystem     Skala     Pengar     Räkna     Geomtriska figurer     Tiotal     Ental     Dubbelt     Begreppet dubbelt     Tabeller     Minnesträning     Memory     Sannolikhet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Beräkna tider     Klockan     Positionssystemet     Tallinje     Bråkform     Decimalform     Procentform     Procenträkning     Delen     Multiplikation med uppställning     Genomsnitt     Prioriteringsregler     Beräkna tider på en klocka     Diagram     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Avrundning     Överslagsräkning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Matematik     Antal     Del av hel     Förstoring     Förminskning     Upprepad addition     Stora tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talkamrater     Månader och nummer     Heltal     Snabbhet     Geometriska figurer     Hundradelar     Tiondelar     Begrepp     Läsa     Geometriska ord     Färdighetsträning     Blandad form     Växla     Addera bråk     Talmönster     Läsförståelse     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Hundratal     Förlänga     Förkorta     Generell multiplikation     Skriva siffror med bokstäver     Positionsystemet     Prefix      enheter     Talområdet 0-20     Lägesmått     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsbyte     Läsa av en analog klocka     Stava     Andel     Enhetsomvandling för längd     Talsorter     Platsvärde     Samband     Strategier     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Storleksordna     Jämföra     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Skillnad     Multiplikation med bildstöd     Potenser     Antalsuppfattning     Stora plus     Tiotalsövergång     Tiondel     Hemlisar     1-10     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Cirkel     Medelpunkt     Textuppgifter     Namnge geometriska former     Talföljd     Cirkeldiagram     Koppla uttryck till berättelse     Ordningstal     Fler     Färre     Rymd     Division med 3     Procenttal     Matteord     Svenska     Genrepedagogik     Km     Figurer     Hörn     Sida     Tvillingarna     Procent av     25% av     75% av     Logiskt tänkande     Abakus     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talvärde     1000     10 0000     Enkla bråk     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Positionssystem     Decimaltecken     Talhus     Mattematik     Mellanled     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likamedtecken     Likhetstecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     romerska siffror     Subtraktionstabell     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Utvecklad form     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Texttal     Division med en halv och en tiondel     Övergångar     Förståelse av begreppet hälften     naturliga tal     Kombinera     Engelska     Kvadrattal     Del av antal     Possitionsystemet     Fler än     Färre än     talsorter     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Ta bort
Annons