Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Vikt     Enhet     Digital klocka     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Texttal     Uttryck     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Bråkform     Del av     Andel     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Decimal     Procent     Omvandling      digital klocka     Skala     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Matematik     Dubbelt     Antal     Tiotal     Ental     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Algebra     Mönster     Talföljder     Taluppfattning     Decimaltal     Begrepp     Tiotalsövergång     Sannolikhet     Generaliserad multiplikationstabell     Positionssystemet     Hundratal     Talhus     Prioriteringsregler     Ekvaktioner     Schack     Förstår mönster     Geometriska figurer     Geometriska former     Problemlösning     Avrundning     Pengar     Räkna     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Medelvärde     Median     Typvärde     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Förstoring     Förminskning     Beräkna tider på en klocka     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Potenser     Talsorter     Platsvärde     Talföljd     Jämna     Udda     Tal     Multiplikation med uppställning     Heltal     Stora tal     Del av hel     Matteord     Tallinje     Blandad form     Växla     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler     Färre     Talordning     Cirkeldiagram     Positionsystemet     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsbyte     Öppna utsagor     Talmönster     Läsförståelse     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Rymd     Beräkna tider     Överslagsräkning     Cirkel     Medelpunkt     Färdighetsträning     Enhetsomvandling för längd     Upprepad addition     Decimalform     Procentform     Genomsnitt     Textuppgifter     Likhetstecknet     Likheter     Samband     Strategier     Hemlisar     1-10     Förståelse av begreppet hälften     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Prefix     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Geometriska ord     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talkamrater     Tiondel     Subtraktionstabell     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Lägesmått     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Procenttal     romerska siffror     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Division med 3     Storleksordna     Jämföra     Uppställning     Växel     Växling     Mattematik     Enkla bråk     Procent av     25% av     75% av     Differens     Ordkunskap     Terminologi     Förlänga     Förkorta     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Faktor      Multiplikation     Produkt     Genrepedagogik     Fler än     Färre än     Talområdet 0-20     Addera bråk     talsorter     Hundradelar     Tiondelar     Stora plus     Snabbhet     Delar     Possitionsystemet     1000     10 0000     Kvadrattal     Multiplikation med bildstöd     Skillnad     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Längdenheter     Mil     Kilometer     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Övergångar     Kombinera     Engelska     Talvärde     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     En halv     En tiondel     Koppla uttryck till berättelse     Talkompisar     Del av antal     Utvecklad form     naturliga tal     Mellanled     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken