Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Mellanled
 • Addition
 • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0%
Spela Abakus - Addition

Abakus - Addition

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0%
Spela Dividera med 0,5 och 0,1

Dividera med 0,5 och 0,1

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
0%
Spela Hur stor är skillnaden?

Hur stor är skillnaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
Annons
0%
Spela Subtraktion med tiokamrater

Subtraktion med tiokamrater

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Subtraktion
Träna på att använda en bra strategi att förenkla subtraktioner.
0%
Spela VIKTigare finns ej

VIKTigare finns ej

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Vikt
 • Gram
 • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.
0%
Spela Texttal 0-100

Texttal 0-100

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
0%
Spela Namnge geometriska figurer

Namnge geometriska figurer

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.
0%
Spela Talpar - addition och subtaktion

Talpar - addition och subtaktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
0%
Spela Talhus och siffror

Talhus och siffror

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0%
Spela Potensuttryck

Potensuttryck

Årskurs 8 - Gymnasiet
 • Potenser
 • Kvadratrötter
 • Potensuttryck
 • Potensregler
Repetition av potensuttryck och kvadratrötter för åk 8
0%
Spela Räkna med tiotal

Räkna med tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.
0%
Spela Procent på engelska

Procent på engelska

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Kombinera
 • Cirkeldiagram
 • Engelska
Räkna och öva upp dig på procent och cirkeldiagram samtidigt som du tränar på engelska.
0%
Spela Additionstabellerna

Additionstabellerna

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Snabbhet
Träna och bli säker på additionstabellerna. Det är bra att du tränar samma nivå flera gånger.
0%
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång

Väga jämnt med tiotalsövergång

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Likhetsteknets betydelse
 • Stora addition
 • Stora subtraktion
 • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.
0%
Spela Abakus - Subtraktion

Abakus - Subtraktion

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Subtraktion
 • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
0%
Spela Lilla och stora subtraktionstabellen

Lilla och stora subtraktionstabellen

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Subtraktion
 • Subtraktionstabell
Här tränar du på subtraktion mellan 0-20 (lilla och stora subtraktionstabellen), en i taget.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digital klocka     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Bråkform     Del av     Andel     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Taluppfattning     Decimaltal     Uttryck     Ekvaktioner     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enkla bråk     Tabeller     Minnesträning     Memory      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Problemlösning     Area     Algebra     Mönster     Talföljder     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Tallinje     Förstoring     Förminskning     Geomtriska figurer     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Del av hel     Negativa tal     Tallinjen     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Avrundning     Överslagsräkning     Matematik     Dubbelt     Antal     Koordinatsystem     Sannolikhet     Diagram     Beräkna tider på en klocka     Enhetsbyte     Schack     Förstår mönster     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Cirkeldiagram     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Geometriska figurer     Beräkna tider     Klockan     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Heltal     Stora tal     Enhetsomvandling för längd     Matteord     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Siffrors värde i tal     Procent av     25% av     75% av     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med uppställning     Terminologi     Fler     Färre     Storleksordna     Jämföra     Prefix      enheter     Platsvärde     Talmönster     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Läsa av en analog klocka     Stava     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förlänga     Förkorta     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Textuppgifter     Jämna     Udda     Tal     Procenttal     Positionsystemet     Talkamrater     Talordning     Tiotalsövergång     Ordningstal     Tal med bokstäver     Addera bråk     Prioriteringsregler     Talföljd     Delar     Potenser     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Multiplikation med bildstöd     Upprepad addition     Läsförståelse     Talsorter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Logiskt tänkande     Abakus     Begreppet dubbelt     Lägesmått     Rymd     Geometriska former     romerska siffror     talsorter     1000     10 0000     Del av antal     Stora plus     Talområdet 0-20     Fler än     Färre än     Division med 3     Differens     Tvillingarna     Mattematik     Koppla uttryck till berättelse     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Cirkel     Medelpunkt     Samband     Strategier     Förståelse av begreppet hälften     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Genomsnitt     Utvecklad form     Färdighetsträning     Figurer     Hörn     Sida     Antalsuppfattning     Längdenheter     Mil     Kilometer     Talhus     Possitionsystemet     Hemlisar     1-10     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska ord     Svenska     Genrepedagogik     Km     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Texttal     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Snabbhet     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Subtraktionstabell     Talvärde     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Kvadrattal     Generell multiplikation     Övergångar     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Hundradelar     Tiondelar     
Annons