Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Texttal 0-100

Texttal 0-100

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
0%
Spela Hitta rätt uttryck

Hitta rätt uttryck

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matematik
 • Svenska
 • Addition
 • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.
Annons
0%
Spela Fler än/färre än

Fler än/färre än

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Fler än
 • Färre än
 • Addition
 • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.
0%
Spela Matematik Kvadrattal

Matematik Kvadrattal

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.
0%
Spela Abakus - Subtraktion

Abakus - Subtraktion

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Subtraktion
 • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
0%
Spela Talpar - addition och subtaktion

Talpar - addition och subtaktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
0%
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång

Väga jämnt med tiotalsövergång

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Likhetsteknets betydelse
 • Stora addition
 • Stora subtraktion
 • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.
0%
Spela Fortsätt träna talsorter

Fortsätt träna talsorter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
0%
Spela Räkna med tiondelar

Räkna med tiondelar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
0%
Spela Hitta rätt uttryck demokrati

Hitta rätt uttryck demokrati

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Benämnda uppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Vikt     Enhet     Decimal     Procent     Omvandling     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Geometriska figurer     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Omkrets     Pengar     Räkna     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Minnesträning     Memory      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Prioriteringsregler     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Uttryck     Ekvaktioner     Geomtriska figurer     Begrepp     Del av hel     Skala     Tallinje     Stora tal     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Potenser     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Avrundning     Överslagsräkning     Mönster     Talföljder     Multiplikation med uppställning     Beräkna tider på en klocka     Koordinatsystem     Storleksordna     Jämföra     Beräkna tider     Klockan     Schack     Förstår mönster     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotalsövergång     Prefix      enheter     Andel     Heltal     Enhetsbyte     Blandad form     Bråkform     Växla     Positionssystemet     Läsa     Upprepad addition     Antalsuppfattning     Enhetsomvandling för längd     Enkla bråk     Talsorter     Platsvärde     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenträkning     Delen     Tiotal     Ental     Talhus     Talkamrater     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Del av antal     Tiondel     Mellanled     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Diagram     Jämna     Udda     Tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talmönster     Hundratal     Läsförståelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Talområdet 0-20     Geometriska ord     Förlänga     Förkorta     Delar     Mattematik     Terminologi     Namnge geometriska former     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Addera bråk     Textuppgifter     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Läsa av en analog klocka     Stava     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Multiplikation med bildstöd     Talordning     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Begreppet dubbelt     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Possitionsystemet     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Procenttal     Positionssystem     Decimaltecken     Talföljd     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Stora plus     Utvecklad form     Förståelse av begreppet hälften     Talvärde     romerska siffror     Ordningstal     Månader och nummer     Samband     Strategier     1000     10 0000     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Division med en halv och en tiondel     Lägesmått     Faktor      Multiplikation     Produkt     Generell multiplikation     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Division med 3     Fler     Färre     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Koppla uttryck till berättelse     Hemlisar     1-10     Cirkel     Medelpunkt     Skillnad     Genomsnitt     Decimalform     Procentform     Texttal     Övergångar     naturliga tal     Svenska     Genrepedagogik     Km     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     talsorter     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Dator och media
 5. Matematik
Annons