Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (19)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
Annons

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (29)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (12)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Taluppfattning     Decimaltal     Tvillingarna     Addition     Bråk     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Talsorter     Platsvärde     Digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Matematik     Dubbelt     Hälften     Antal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Fjärdedel     Problemlösning     Area     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Kvadrattal     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100      digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Geomtriska figurer     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Pengar     Räkna     Decimalform     Bråkform     Procentform     Negativa tal     Tallinjen     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Tabeller     Diagram     Skriva siffror med bokstäver     Avrundning     Tiotal     Ental     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Prefix      enheter     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Cirkel     Medelpunkt     Mönster     Talföljder     Uttryck     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Tiotalsövergång     Stora plus     Talområdet 0-20     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Hundratal     Skala     Heltal     Stora tal     Medelvärde     Genomsnitt     Possitionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Division med 3     Enkla bråk     Addera bråk     Typvärde     Median     Lägesmått     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Minnesträning     Memory     Skillnad     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Potenser     Talkamrater     Prioriteringsregler     Andel     romerska siffror     Beräkna tider     Geometriska figurer     Svenska     Km     Ordningstal     Talhus     Del av hel     Schack     Förstår mönster     Fler än     Färre än     naturliga tal     Blandad form     Växla     Del av antal     Generell multiplikation     Övergångar     Ekvaktioner     Tallinje     Månader och nummer     Namnge geometriska former     Matteord     Talordning     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Upprepad addition     Mattematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondel     Ordkunskap     Matematiska begrepp     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förlänga     Förkorta     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Texttal     Textuppgifter     Positionssystem     Decimaltecken     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Positionsystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Läsförståelse     Geometriska ord     Koppla uttryck till berättelse     Samband     Strategier     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talvärde     Mellanled     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Förståelse av begreppet hälften     Procenttal     Multiplikation med bildstöd     Terminologi     Delar     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Figurer     Hörn     Sida     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     talsorter     Talföljd     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Dator och media
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik