Annons

Matematik - sida 11

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
          (2)
Åk0 till Åk3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
Annons

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (3)
Åk2 till Åk3
 • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Median och typvärde

0 av 3 nivåer klara
Spela Median och typvärde
Åk4 till Åk6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.

Fyrhörningar

0 av 2 nivåer klara
Spela Fyrhörningar
Åk4 till Åk6
 • Fyrhörning
 • Parallellogram
 • Rektangel
 • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.

Cirkel - Radie och diameter

0 av 2 nivåer klara
Spela Cirkel - Radie och diameter
Åk4 till Åk6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Digital klocka     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Tallinje     Längd     Potenser     Stora tal     Positionssystemet     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Prioriteringsregler     Överslagsräkning     Talmönster     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Begrepp     Läsa     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Problemlösning     Area     Omkrets     Del av hel     Tiotalsövergång     Uttryck     Ekvaktioner     Heltal      digital klocka     Diagram     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ekvationer     Upprepad addition     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Algebra     Mönster     Talföljder     Procenträkning     Delen     Antalsuppfattning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Skala     Geomtriska figurer     Possitionsystemet     Fler     Färre     Multiplikation med uppställning     Mattematik     Stora plus     Talområdet 0-20     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tiondel     Skriva siffror med bokstäver     Bråkform     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Medelvärde     Median     Typvärde     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Namnge geometriska former     Talordning     Prefix      enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Talföljd     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talkamrater     Dubblor     Enkla bråk     Beräkna tider på en klocka     Koordinatsystem     Andel     Läsförståelse     Ordningstal     Matteord     romerska siffror     Geometriska figurer     Textuppgifter     Blandad form     Växla     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     1000     10 0000     Samband     Strategier     Övergångar     Tvillingarna     Geometriska ord     Decimalform     Procentform     talsorter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Begreppet dubbelt     Multiplikation med bildstöd     Genomsnitt     Förståelse av begreppet hälften     Lägesmått     Kvadrattal     Logiskt tänkande     Abakus     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Del av antal     Enhetsbyte     Mellanled     Procenttal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Månader och nummer     Förlänga     Förkorta     Enhetsomvandling för längd     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Terminologi     Talhus     Talvärde     Beräkna tider     Storleksordna     Jämföra     Faktor      Multiplikation     Produkt     Figurer     Hörn     Sida     Fler än     Färre än     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionssystem     Decimaltecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Delar     Skillnad     Addera bråk     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med en halv och en tiondel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Svenska     Km     Generell multiplikation     naturliga tal     Koppla uttryck till berättelse     Texttal     Tiondelar     Division med 3     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Cirkel     Medelpunkt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Dator och media
Matematik