Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Subtraktion 10-20

Subtraktion 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal mellan 10 och 100.
0%
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång

Väga jämnt med tiotalsövergång

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Likhetsteknets betydelse
 • Stora addition
 • Stora subtraktion
 • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.
0%
Spela Fyrhörningar

Fyrhörningar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Fyrhörning
 • Parallellogram
 • Rektangel
 • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
0%
Spela Räkna ut area

Räkna ut area

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Area
I detta spel får eleverna träna på att räkna ut area.
Annons
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Subtraktion med tiokamrater

Subtraktion med tiokamrater

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Subtraktion
Träna på att använda en bra strategi att förenkla subtraktioner.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Talkamraterna med talhus

Talkamraterna med talhus

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Talkamrater
 • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.
0%
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.
0%
Spela Subtraktion med övergång

Subtraktion med övergång

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Subtraktion
 • Uppställning
 • Växel
 • Växling
Träna subtraktion med övergång, fördel om anteckningspapper finns till hands.
0%
Spela Matematikspråk

Matematikspråk

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.
0%
Spela Räkna med tiotal

Räkna med tiotal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.
0%
Spela Hur stor är skillnaden?

Hur stor är skillnaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
0%
Spela Geometriska figurer utifrån beskrivning

Geometriska figurer utifrån beskrivning

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Här ska du namnge geometriska figurer - både 2-dimensionella och 3-dimensionella.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.
0%
Spela Talsorter, decimaltal

Talsorter, decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
0%
Spela Överslagsräkning

Överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Överslagsräkning
 • Avrundning
Träna på att räkna med överslagsräkning, avrunda innan du räknar.
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Räkna med tiondelar

Räkna med tiondelar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
0%
Spela Division med 3

Division med 3

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Texttal     Addition     Uttryck     Vikt     Enhet     Tabeller     Diagram     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Schack     Förstår mönster     Bråkform     Del av     Andel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Ekvaktioner     Procent     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Potenser     Minnesträning     Memory     Talhus     Ekvationer     Positionsystemet     Decimal     Omvandling     Generaliserad multiplikationstabell     Addera bråk     Beräkna tider     Matematik     Dubbelt     Antal     Skala     Pengar     Räkna     Tvillingarna     Area     Talmönster     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Problemlösning     Algebra     Mönster     Talföljder     Del av hel     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Likhetstecknets betydelse     Geomtriska figurer     Avrundning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Negativa tal     Tallinjen     Enhetsbyte     talsorter      digital klocka     Matteord     Textuppgifter     Jämna     Udda     Tal     Talsorter     Platsvärde     Lilla plus     Koordinatsystem     Tallinje     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Antalsuppfattning     Lilla minus     Ag 1     Talkamrater     Medelvärde     Median     Typvärde     Upprepad addition     Blandad form     Växla     Samband     Strategier     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Snabbhet     Överslagsräkning     Ordkunskap     Terminologi     1000     10 0000     Geometriska former     Geometriska figurer     Multiplikation med uppställning     Stora tal     Del av antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Tiotalsövergång     Förstoring     Förminskning     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Heltal     Läsförståelse     Storleksordna     Färdighetsträning     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Prioriteringsregler     Hemlisar     1-10     Prefix     Differens     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mattematik     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Utvecklad form     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Likamedtecken     Likhetstecken     Figurer     Hörn     Sida     Begreppet dubbelt     Decimalform     Procentform     romerska siffror     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Cirkeldiagram     Sannolikhet     Rymd     Talordning     Talkompisar     Enkla bråk     Jämföra     Talföljd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talområdet 0-20     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Procent av     25% av     75% av     Delar     Förlänga     Förkorta     Genomsnitt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Geometriska ord     Stora plus     Enhetsomvandling för längd     Tiondel     Lägesmått     Övergångar     Längdenheter     Mil     Kilometer     Förståelse av begreppet hälften     Fler än     Färre än     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Procenttal     En halv     En tiondel     Subtraktionstabell     Siffrors värde i tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Possitionsystemet     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Koppla uttryck till berättelse     Multiplikation med bildstöd     Tiondelar     Division med 3     Hundradelar     Faktor      Multiplikation     Produkt