Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Ental
 • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • Subtraktion
 • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder
          (3)
Åk3 till Åk9
 • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?

Dubblor 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Dubblor 1-10
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Dubblor
 • Dubbelt 1-10
 • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10
Annons

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (29)
Åk2 till Åk9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • Bråk
 • Tiondelar
 • Addition
 • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
          (5)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (3)
Åk0 till Åk3
 • Addition
 • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (22)
Åk0 till Åk3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
          (2)
Åk4 till Åk5
 • Addition
 • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (7)
Åk2 till Åk5
 • Bråk
 • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (2)
Åk3 till Åk6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • Talhus
 • Addition
 • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Längd     Pengar     Räkna     Avrundning     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Area     Omkrets     Potenser     Negativa tal     Tallinjen     Enhetsbyte     Vinklar     Geomtriska figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Prioriteringsregler     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Uttryck     Ekvaktioner     Problemlösning     Skala     Multiplikation med uppställning     Positionsystemet     Överslagsräkning     Tiotalsövergång     Begrepp     Enhetsomvandling för längd     Enheter     Dl     Ml     Cl     Stora tal     Upprepad addition     Schack     Förstår mönster     Prefix      enheter     Utvecklad form     Tallinje     Platsvärde     Algebra     Mönster     Talföljder     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Positionssystemet     Läsa     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av hel     Procenträkning     Delen     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1      digital klocka     Geometriska figurer     Talsorter     Andel     Heltal     Samband     Tiondel     Likamedtecken     Likhetstecken     Blandad form     Bråkform     Växla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talkamrater     Matteord     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Geometriska ord     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Stora plus     Talområdet 0-20     Figurer     Hörn     Sida     Antalsuppfattning     Multiplikation med bildstöd     Mattematik     Beräkna tider på en klocka     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Mellanled     Procenttal     Omvandla     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Förståelse av begreppet hälften     Del av antal     Diagram     Dubblor     Koordinatsystem     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Begreppet dubbelt     Talmönster     Talordning     Strategier     Förlänga     Förkorta     Namnge geometriska former     Koppla uttryck till berättelse     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Månader och nummer     Beräkna tider     Delar     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsförståelse     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Addera bråk     Skriva siffror med bokstäver     Possitionsystemet     Enkla bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     romerska siffror     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     1000     10 0000     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     Ordningstal     Texttal     Medelvärde     Median     Typvärde     Terminologi     Talhus     Decimalform     Procentform     Faktor      Multiplikation     Produkt     talsorter     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Tiondelar     Lägesmått     Tvillingarna     Positionssystem     Decimaltecken     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Svenska     Genrepedagogik     Km     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Storleksordna     Jämföra     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     naturliga tal     Generell multiplikation     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fler än     Färre än     Talföljd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Skillnad     Talvärde     Övergångar     Fler     Färre     Division med 3     Genomsnitt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Engelska
 2. Svenska
 3. Matematik
 4. Svenska
 5. Svenska
Annons