Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
0%
Spela Subtraktion 10-20

Subtraktion 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Bråkform
 • Bråk
 • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.
0%
Spela Addition med dubblor 10-100

Addition med dubblor 10-100

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Dubblor
 • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
0%
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)

2.1 Siffror och tal (2.1)

Årskurs 7 - Årskurs 7
 • Positionssystem
 • Decimaltecken
 • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
Annons
0%
Spela Dubbelt o. hälften

Dubbelt o. hälften

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Dubbelt
 • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.
0%
Spela Platsvärde

Platsvärde

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Platsvärde
 • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.
0%
Spela Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Positionssystemet
 • Fler
 • Färre
 • Ental
En övning som tränar positionssystemet genom att svara rätt på olika påståenden.
0%
Spela Procent på engelska

Procent på engelska

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Kombinera
 • Cirkeldiagram
 • Engelska
Räkna och öva upp dig på procent och cirkeldiagram samtidigt som du tränar på engelska.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9
0%
Spela Matematikspråk

Matematikspråk

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.
0%
Spela Talhus och siffror

Talhus och siffror

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000

Addition/Subtraktion 1000-10 000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
0%
Spela Multiplikationsstrategier

Multiplikationsstrategier

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Lär dig multiplikationstabellen med olika strategier.
0%
Spela Räkna ut area

Räkna ut area

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Area
I detta spel får eleverna träna på att räkna ut area.
0%
Spela Omvandla längdenheter

Omvandla längdenheter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Längdenheter
 • Decimalform
 • Meter
 • Centimeter
Mattespel för att träna omvandling av längdenheter.
0%
Spela Subtraktion - tal nära varandra

Subtraktion - tal nära varandra

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Procenträkning     Delen     Bråkform     Del av     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Area     Taluppfattning     Decimaltal     Skala     Geometriska figurer     Geometriska former     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enheter     Dl     Ml     Cl     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Ekvaktioner     Negativa tal     Tallinjen     Pengar     Räkna     Del av hel     Problemlösning     Positionsystemet      digital klocka     Genrepedagogik     Diagram     Förståelse av begreppet hälften     Heltal     Stora tal     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Medelvärde     Median     Typvärde     Enhetsomvandling för längd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Avrundning     Schack     Förstår mönster     Tallinje     Talsorter     Platsvärde     Enkla bråk     Talmönster     Talkamrater     Storleksordna     Jämföra     Förstoring     Förminskning     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Textuppgifter     Procenttal     Omvandla     Potenser     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Cirkeldiagram     Koordinatsystem     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Del av antal     Talordning     Tiotalsövergång     Utvecklad form     Prioriteringsregler     Uppställning     Växel     Växling     Prefix      enheter     Jämna     Udda     Tal     Läsa av en analog klocka     Stava     Överslagsräkning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Ordningstal     Tal med bokstäver     Addera bråk     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tiondel     Tvillingarna     Talkompisar     Läsförståelse     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Procent av     25% av     75% av     Upprepad addition     Talområdet 0-20     Terminologi     Matteord     Lägesmått     Cirkel     Medelpunkt     romerska siffror     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talföljd     Genomsnitt     Rymd     Snabbhet     Differens     Begreppet dubbelt     Subtraktionstabell     Kvadrattal     En halv     En tiondel     Geometriska ord     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Delar     Dubblor     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     Koppla uttryck till berättelse     Talhus     1000     10 0000     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Längdenheter     Mil     Kilometer     Mattematik     Mellanled     naturliga tal     talsorter     Siffrors värde i tal     Stora plus     Multiplikation med bildstöd     Division med 3     Fler än     Färre än     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Talvärde     Samband     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Generell multiplikation     Logiskt tänkande     Abakus     Likamedtecken     Likhetstecken     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Övergångar     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Annons