Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Tallinjer

0 av 2 nivåer klara
Spela Tallinjer
Åk2 till Åk4
 • • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.
Annons

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (4)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal
Åk4 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Vilket tal saknas 0-20

0 av 3 nivåer klara
Spela Vilket tal saknas 0-20
Fsk till Åk1
 • • Talraden 0-20
 • • Talets grannar
 • • Närmast före
 • • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (18)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Vikt     Enhet     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digitala klockan     Längd     Enhetsomvandling     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Decimal     Procent     Omvandling     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Tabeller     Minnesträning     Memory     Pengar     Räkna     Avrundning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enheter     Dl     Ml     Cl     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Schack     Förstår mönster     Procenträkning     Delen     Skala     Ekvationer     Negativa tal     Tallinjen     Diagram     Analog klocka      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Textuppgifter     Prefix      enheter     Platsvärde     Positionssystemet     Begrepp     Stora tal     Andel     Matteord     Tiotal     Ental     Problemlösning     Del av hel     Likamedtecken     Likhetstecken     procent     Tiondel     Potenser     Geometriska ord     Koordinatsystem     Hundratal     Delar     Antalsuppfattning     Multiplikation med uppställning     Geometriska figurer     Ekvaktioner     Positionsystemet     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Överslagsräkning     Medelvärde     Median     Typvärde     Enhetsbyte     Beräkna tider på en klocka     Talordning     Tiotalsövergång     Upprepad addition     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talsorter     Månader och nummer     Läsa     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Lägesmått     Talmönster     Multiplikation med bildstöd     Namnge geometriska former     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talföljd     Del av antal     Läsförståelse     Skillnad     Enhetsomvandling för längd     Talområdet 0-20     Procenttal     Omvandla     Övergångar     Ordningstal     Enkla bråk     Blandad form     Bråkform     Växla     Talhus     Talkamrater     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Stora plus     Jämna     Udda     Tal     Talvärde     Tallinje     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Heltal     Possitionsystemet     Mattematik     Beräkna tider     Koppla uttryck till berättelse     Hemlisar     1-10     1000     10 0000     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Faktor      Multiplikation     Produkt     Addera bråk     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Fler än     Färre än     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Skriva siffror med bokstäver     Samband     Mellanled     Storleksordna     Jämföra     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Logiskt tänkande     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Strategier     Dubblor     Figurer     Hörn     Sida     Division med 3     Kvadrattal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Förståelse av begreppet hälften     Förlänga     Förkorta     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     naturliga tal     talsorter     Texttal     Begreppet dubbelt     Svenska     Km     Positionssystem     Decimaltecken     Generell multiplikation     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Matematik