Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (3)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
Annons

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder
          (2)
Åk3 till Åk9
 • • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Pengar     Räkna     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Heltal     Stora tal     Decimal     Procent     Omvandling     Avrundning     Negativa tal     Tallinjen     Positionssystemet     Begrepp     Läsa     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Potenser     Tabeller     Minnesträning     Memory     Talsorter     Platsvärde     Geometriska ord     Enhetsomvandling     Prefix      enheter     Längd     Vikt     Volym     Enhet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhetsbyte     Övergångar     Prioriteringsregler     Positionsystemet     Överslagsräkning     Analog klocka      digital klocka     Skala     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Ental     Tiotal     Hundratal     Tiondel     Problemlösning     Area     Upprepad addition     Procenträkning     Delen     1000     10 0000     Tallinje     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Jämna     Udda     Tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Schack     Förstår mönster     Antalsuppfattning     Tvillingarna     Talordning     Tiotalsövergång     Matematik     Dubbelt     Antal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Likamedtecken     Likhetstecken     Possitionsystemet     Talmönster     Procenttal     Omvandla     Enkla bråk     Multiplikation med uppställning     Talkamrater     talsorter     Siffrors värde i tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Textuppgifter     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     procent     Dubblor     Positionssystem     Decimaltecken     Hemlisar     1-10     Förlänga     Förkorta     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Samband     Koordinatsystem     Andel     Diagram     Terminologi     Del av hel     Talhus     Blandad form     Bråkform     Växla     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Faktor      Multiplikation     Produkt     Enheter     Logiskt tänkande     Abakus     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Division med en halv och en tiondel     romerska siffror     Strategier     Fler än     Färre än     Läsförståelse     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Enhetsomvandling för längd     Figurer     Hörn     Sida     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Beräkna tider     Klockan     Talområdet 0-20     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Begreppet dubbelt     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Mattematik     Förståelse av begreppet hälften     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Addera bråk     Månader och nummer     Del av antal     Delar     Läsa av en analog klocka     Stava     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Mellanled     Division med 3     Stora plus     Talvärde     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Skillnad     Decimalform     Procentform     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Kvadrattal     Ordningstal     Generell multiplikation     Svenska     Genrepedagogik     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Texttal     Tiondelar     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Svenska