Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
2
0%
Spela Subtraktion med tiokamrater

Subtraktion med tiokamrater

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Subtraktion
Träna på att använda en bra strategi att förenkla subtraktioner.
11
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
4
0%
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
10
0%
Spela Talets grannar

Talets grannar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Talordning
 • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
Annons
2
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
3
0%
Spela Treans och fyrans tabell

Treans och fyrans tabell

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
3
0%
Spela VIKTigare finns ej

VIKTigare finns ej

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Vikt
 • Gram
 • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.
2
0%
Spela Division med 3

Division med 3

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
4
0%
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9
4
0%
Spela Addition/subtraktion

Addition/subtraktion

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.
3
0%
Spela Hörn och sidor

Hörn och sidor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Geometri
 • Figurer
 • Hörn
 • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
4
0%
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Hemlisar
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.
5
0%
Spela Procent i olika former

Procent i olika former

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procent
 • Andel
Lär dig procent genom olika nivåer. Ibland flervalsfrågor och ibland fritext.
2
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Mattematik
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
2
0%
Spela Subtraktion 10-20

Subtraktion 10-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
2
0%
Spela Relation procent och bråk

Relation procent och bråk

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.
2
0%
Spela Cirkel - Radie och diameter

Cirkel - Radie och diameter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.
45
0%
Spela Hitta faktorn

Hitta faktorn

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
8
0%
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000

Talkamraterna 10, 100, 1000

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
2
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Uttryck     Ekvaktioner     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Tiotal     Ental     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Decimal     Procent     Omvandling     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Area     Procenträkning     Delen     Beräkna tider     Klockan     Pengar     Räkna     Beräkna tider på en klocka     Avrundning     Multiplikation med uppställning     Geomtriska figurer     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Del av hel     Upprepad addition     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Prioriteringsregler     Matematik     Dubbelt     Antal     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Problemlösning     Koordinatsystem     Diagram     Medelvärde     Median     Typvärde     Talmönster     Hundratal     Överslagsräkning     Månader och nummer     Schack     Förstår mönster     Likamedtecken     Likhetstecken     Begrepp     Förstoring     Förminskning     Bråkform     Decimalform     Procentform     Positionssystemet     Läsa     Läsförståelse     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Tallinje     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Jämna     Udda     Tal     Prefix      enheter     Talkamrater     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiondel     Blandad form     Växla     Stora tal     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Talsorter     Platsvärde     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Färdighetsträning     Tvillingarna     Enkla bråk     Lägesmått     Matteord     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Ordningstal     Siffrors värde i tal     Addera bråk     Storleksordna     Jämföra     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Potenser     Possitionsystemet     Heltal     Multiplikation med bildstöd     romerska siffror     Förlänga     Förkorta     Skriva siffror med bokstäver     talsorter     Sannolikhet     Textuppgifter     Talhus     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Procent av     25% av     75% av     Delar     Talvärde     Koppla uttryck till berättelse     Tiotalsövergång     Geometriska ord     Cirkeldiagram     Talföljd     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Division med 3     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     Hemlisar     1-10     Mattematik     Cirkel     Medelpunkt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Terminologi     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Stora plus     Talområdet 0-20     Längdenheter     Mil     Kilometer     Del av antal     naturliga tal     Strategier     Logiskt tänkande     Abakus     Genomsnitt     Snabbhet     Namnge geometriska former     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     1000     10 0000     Svenska     Genrepedagogik     Km     Subtraktionstabell     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Hundradelar     Tiondelar     Positionssystem     Decimaltecken     Fler än     Färre än     Skillnad     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Fler     Färre     Mellanled     Rymd     Övergångar     Division med en halv och en tiondel     Kombinera     Engelska     Texttal     Kvadrattal     Generell multiplikation     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Ta bort
Annons