Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Addition med talhus

Addition med talhus

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Talhus
 • Addition
 • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela Hitta rätt uttryck

Hitta rätt uttryck

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Genrepedagogik
 • Uttryck
Du får en text och ska hitta det uttryck som passar till texten.
0%
Spela Hörn och sidor

Hörn och sidor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Geometriska figurer
 • Geometri
 • Figurer
 • Hörn
Öva på hur många hörn och sidor de geometriska figurerna har.
0%
Spela Omvandling - bråkform och decimalform

Omvandling - bråkform och decimalform

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Bråkform
 • Decimalform
Du tränar på omvandling mellan bråkform och decimalform.
0%
Spela Beskrivning av geometriska figurer

Beskrivning av geometriska figurer

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Geometriska former
 • Geometriska figurer
Här kan du öva på namnen för geometriska figurer utifrån beskrivning.
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
Annons
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Bråkform
 • Bråk
 • Delar
Här övar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Cirkelmatte

Cirkelmatte

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
0%
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Hemlisar
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.
0%
Spela Tidsangivelser i fritext

Tidsangivelser i fritext

Förskola - Årskurs 6
 • Analog klocka
 • Klocka
 • Stava
Läs av tidsangivelsen på den analoga klockan och svara på vad den visar i fritext.
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
0%
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.
0%
Spela Föremålet med störst/minst volym

Föremålet med störst/minst volym

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Rymd
Du skall välja det föremåle som rymmer mest eller minst.
0%
Spela Fler än/färre än

Fler än/färre än

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Fler än
 • Färre än
 • Addition
 • Subtraktion
Här får eleverna öva och befästa kunskapen kring begreppen fler än och färre än.
0%
Spela Plus- och minuskompisar

Plus- och minuskompisar

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.
0%
Spela Procent i olika former

Procent i olika former

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procent
 • Andel
Lär dig procent genom olika nivåer. Ibland flervalsfrågor och ibland fritext.
0%
Spela Abakus - Addition

Abakus - Addition

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Addition
 • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0%
Spela Talpar - addition och subtraktion

Talpar - addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Ekvationer
Talen 11 och 12 övas i ekvationer med addition och subtraktion.
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Cirkel - Radie och diameter

Cirkel - Radie och diameter

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Cirkel
 • Medelpunkt
 • Diameter
 • Radie
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på radie och diameter hos cirklar, utifrån textuppgifter.
0%
Spela Matematiska uttryck - demokrati

Matematiska uttryck - demokrati

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Uttryck
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
Text till uttryck i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
0%
Spela Fyrhörningar

Fyrhörningar

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Fyrhörning
 • Parallellogram
 • Rektangel
 • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Omvandla     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Tabeller     Minnesträning     Memory     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Talkamrater     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Bråkform     Del av     Andel     Area     Heltal     Stora tal     Uttryck     Ekvaktioner     Förkortning     Begrepp     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Prefix     Enheter     Tallinje     Decimal     Procent     Omvandling     Pengar     Räkna     Procenträkning     Delen     Potenser     Enkla bråk     Positionssystemet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Storleksordna     Problemlösning     Skala     Avrundning     Överslagsräkning     Upprepad addition     Tiotal     Hundratal     Geometriska figurer     Dl     Ml     Cl      digital klocka     Multiplikation med uppställning     Dubblor     Algebra     Mönster     Talföljder     Geometriska former     Enhetsbyte     Likamedtecken     Likhetstecken     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talsorter     Platsvärde     Enhetsomvandling för längd     Ental     Tiotalsövergång     Textuppgifter     Talordning     Tiondel     Diagram     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Decimalform     Procentform     Blandad form     Växla     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Talkompisar     Talmönster     Terminologi     Samband     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Multiplikation med bildstöd     Utvecklad form     Färdighetsträning     Procent av     25% av     75% av     Sannolikhet     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Läsförståelse     Räkneord     Hundradelar     Tiondelar     Beräkna tider på en klocka     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Del av hel     Förståelse av begreppet hälften     Förlänga     Förkorta     Talföljd     Förstoring     Förminskning     Snabbhet     Jämföra     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Addera bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Matteord     Procenttal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Uppställning     Växel     Växling     Schack     Possitionsystemet     Geometriska ord     Differens     Tvillingarna     Längdenheter     Mil     Kilometer     Strategier     romerska siffror     Stora plus     Talområdet 0-20     Begreppet dubbelt     En halv     En tiondel     Övergångar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Division med 3     Subtraktionstabell     Talhus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler     Färre     Mattematik     Positionssystem     Decimaltecken     Del av antal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Texttal     talsorter     Beräkna tider     Kvadrattal     Generaliserad multiplikationstabell     Faktor      Multiplikation     Produkt     Ordkunskap     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Delar     Talvärde     Hemlisar     1-10     Rymd     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     Cirkeldiagram     Cirkel     Medelpunkt     Tillämpad matematik     Lägesmått     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Siffrors värde i tal     Genomsnitt     Kombinera     Engelska     Skillnad     Mellanled     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Platsvärden