Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (18)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
Annons

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Addition och subtraktion upp till 5

0 av 10 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion upp till 5
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (8)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Taluppfattning     Decimaltal     Schack     Förstår mönster     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enkla bråk     Procent     Diagram     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Omvandling     Analog klocka      digital klocka     Pengar     Räkna     Begrepp     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Ekvaktioner     Enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Matematik     Dubbelt     Antal     Procenträkning     Delen     Heltal     Stora tal     Skala     Geometriska figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhetsbyte     Begreppet dubbelt     Prioriteringsregler     Enhetsomvandling för längd     Geometriska ord     Problemlösning     Multiplikation med uppställning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionssystemet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Namnge geometriska former     Potenser     Tiondel     Positionsystemet     Avrundning     Överslagsräkning     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Blandad form     Bråkform     Växla     Andel     Förståelse av begreppet hälften     Textuppgifter     Likamedtecken     Likhetstecken     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Beräkna tider     Klockan     Multiplikation med bildstöd     Faktor      Multiplikation     Produkt     Prefix      enheter     Possitionsystemet     Mattematik     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talkamrater     Matteord     Antalsuppfattning     Hundratal     Procenttal     Omvandla     Talhus     Jämna     Udda     Tal     Lägesmått     Talsorter     Platsvärde     Läsförståelse     Delar     Talmönster     Siffrors värde i tal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Del av hel     Månader och nummer     Talordning     procent     Terminologi     Dubblor     Hemlisar     1-10     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Ordkunskap     Matematiska begrepp     romerska siffror     Texttal     Decimalform     Procentform     Positionssystem     Decimaltecken     Storleksordna     Jämföra     Skriva siffror med bokstäver     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talvärde     Tallinje     Samband     Strategier     Koppla uttryck till berättelse     Övergångar     Division med 3     talsorter     Logiskt tänkande     Abakus     Läsa av en analog klocka     Stava     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Förlänga     Förkorta     Mellanled     Addera bråk     Ordningstal     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Del av antal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Kvadrattal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     naturliga tal     Generell multiplikation     Svenska     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Matematik
Dator och media