Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Talpar - addition och subtraktion

Talpar - addition och subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Ekvationer
Talen 11 och 12 tränas i ekvationer med addition och subtraktion.
0%
Spela Hörn och sidor

Hörn och sidor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Geometri
 • Figurer
 • Hörn
 • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
0%
Spela Addition och subtraktion upp till 5

Addition och subtraktion upp till 5

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Du tränar på addition och subtraktion upp till 5 på olika sätt.
0%
Spela Dividera med 0,5 och 0,1

Dividera med 0,5 och 0,1

Årskurs 6 - Årskurs 8
 • Division
 • En halv
 • En tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?
0%
Spela Föremålet med störst/minst volym

Föremålet med störst/minst volym

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Rymd
Du skall välja det föremåle som rymmer mest eller minst.
0%
Spela Abakus - Grunder

Abakus - Grunder

Förskoleklass - Årskurs 9
 • Logiskt tänkande
 • Huvudräkning
 • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
Annons
0%
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5

Division där nämnaren är 2 eller 5

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.
0%
Spela Matteord - subtraktion och bråk

Matteord - subtraktion och bråk

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Ordkunskap
 • Begrepp
 • Terminologi
 • Subtraktion
Du får en beskrivning på ett matematiskt ord. Välj det matteord som passar bäst.
0%
Spela Memory enhetsomvandling

Memory enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.
0%
Spela Volymenheter - med hjälp

Volymenheter - med hjälp

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Liter
 • Centiliter
 • Milliliter
 • Deciliter
Vi ska träna våra färdigheter att omvandla volymenheter.
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får eleven öva sig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
0%
Spela Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Fler/färre ental/tiotal/hundratal

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Positionssystemet
 • Fler
 • Färre
 • Ental
En övning som tränar positionssystemet genom att svara rätt på olika påståenden.
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
0%
Spela Procent på engelska

Procent på engelska

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Kombinera
 • Cirkeldiagram
 • Engelska
Räkna och öva upp dig på procent och cirkeldiagram samtidigt som du tränar på engelska.
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
0%
Spela Multiplikationsstrategier

Multiplikationsstrategier

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Lär dig multiplikationstabellen med olika strategier.
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
0%
Spela Talkamraterna med talhus

Talkamraterna med talhus

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Talkamrater
 • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.
0%
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Huvudräkning
 • Mellanled
 • Addition
 • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.
0%
Spela Medelvärde

Medelvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Potensuttryck

Potensuttryck

Årskurs 8 - Gymnasiet
 • Potenser
 • Kvadratrötter
 • Potensuttryck
 • Potensregler
Repetition av potensuttryck och kvadratrötter för åk 8
0%
Spela Hitta rätt uttryck

Hitta rätt uttryck

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Genrepedagogik
 • Uttryck
Du får en text och ska hitta det uttryck som passar till texten.
0%
Spela Geometriska figurer utifrån beskrivning

Geometriska figurer utifrån beskrivning

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
Här ska du namnge geometriska figurer - både 2-dimensionella och 3-dimensionella.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Positionssystemet     Procent     Procenträkning     Delen     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Förkortning     Begrepp     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tallinje     Pengar     Räkna     Terminologi     Bråkform     Del av     Andel     Diagram     Längd      digital klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Uppställning     Växel     Växling     Decimal     Omvandling     1000     10 0000     Problemlösning     Area     Dubbelt     Ental     Tiotal     Hundratal     Prioriteringsregler     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     talsorter     Antalsuppfattning     Potenser     Avrundning     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Utvecklad form     Jämna     Udda     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Multiplikation med bildstöd     Matematik     Antal     Decimalform     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talföljd     Beräkna tider     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Ekvaktioner     Talordning     Tiotalsövergång     Skala     Koppla uttryck till berättelse     romerska siffror     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Tvillingarna     Stora tal     Procentform     Texttal     Stora plus     Talområdet 0-20     Geomtriska figurer     Omvandla     Possitionsystemet     Heltal     Addera bråk     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Övergångar     Talhus     Cirkeldiagram     Talmönster     Tiondel     Talkamrater     Talkompisar     Del av hel     Upprepad addition     Prefix     Storleksordna     Snabbhet     Positionssystem     Decimaltecken     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Dubblor     naturliga tal     Färdighetsträning     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Subtraktionstabell     Procenttal     Blandad form     Växla     Geometriska ord     Sannolikhet     Generaliserad multiplikationstabell     Hundradelar     Tiondelar     Platsvärden     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Del av antal     Siffrors värde i tal     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Geometriska figurer     Geometriska former     Matteord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enkla bråk     Läsförståelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Strategier     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Skillnad     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Talvärde     Jämföra     Mattematik     Differens     Hemlisar     1-10     Längdenheter     Mil     Kilometer     Kvadrattal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Förståelse av begreppet hälften     Delar     Fler än     Färre än     Procent av     25% av     75% av     Textuppgifter     Enhetsbyte     Figurer     Hörn     Sida     En halv     En tiondel     Rymd     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Förstoring     Förminskning     Lägesmått     Fler     Färre     Kombinera     Engelska     Mellanled     Genomsnitt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Genrepedagogik     Cirkel     Medelpunkt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Division med 3     Tillämpad matematik     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat