Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
2
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
2
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
3
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
2
0%
Spela Sambandet mellan division och multiplikation

Sambandet mellan division och multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Division
 • Multiplikation
Träna på sambandet mellan division och multiplikation.
Annons
5
0%
Spela Dubbelt o. hälften

Dubbelt o. hälften

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Dubbelt
 • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.
45
0%
Spela Hitta faktorn

Hitta faktorn

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
12
0%
Spela Räkna antal objekt

Räkna antal objekt

Förskola - Årskurs 5
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
2
0%
Spela Likamedtecknets betydelse

Likamedtecknets betydelse

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Likamedtecken
 • Likhetstecken
 • Addition
 • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.
6
0%
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Övergångar
 • Addition
 • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.
2
0%
Spela Addition lilla plus

Addition lilla plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Addition
 • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.
2
0%
Spela Dubbelt så många

Dubbelt så många

Förskoleklass - Årskurs 2
 • Dubbelt
 • Begreppet dubbelt
 • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
2
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.
3
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.
8
0%
Spela Taluppfattning

Taluppfattning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Utvecklad form
 • Tallinje
 • Platsvärde
Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.
2
0%
Spela Talföljder, enkla

Talföljder, enkla

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Talföljd
Välj mellan olika alternativ hur talföljderna ska fortsätta.
4
0%
Spela Procent och decimaltal

Procent och decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procenttal
 • Decimal
 • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.
3
0%
Spela Talkamraterna med talhus

Talkamraterna med talhus

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Talkamrater
 • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.
4
0%
Spela Dubblor 1-10

Dubblor 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Dubblor
 • Dubbelt 1-10
 • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10
3
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
3
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000

Addition/Subtraktion 1000-10 000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • 1000
 • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Addition     Subtraktion     Division     Multiplikation     Huvudräkning     Siffror     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Längd     Procent     Cirkeldiagram     Taluppfattning     Decimaltal     Tabeller     Diagram     Ekvaktioner     Koordinatsystem     Enhetsomvandling     Volym     Minnesträning     Memory     Positionsystemet     Decimal     Omvandling     Schack     Förstår mönster     Negativa tal     Tallinjen     Medelvärde     Median     Typvärde     Skala     Förstoring     Förminskning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Pengar     Räkna     Area     Tallinje     Enheter     Dl     Ml     Cl     Procenträkning     Delen     Geomtriska figurer      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Kombinera     Engelska     Talmönster     Beräkna tider på en klocka     Multiplikation med uppställning     Addera bråk     Matematik     Dubbelt     Antal     Stora tal     Problemlösning     Begrepp     Tiotalsövergång     Geometriska figurer     Färdighetsträning     Prefix      enheter     Upprepad addition     Hemlisar     1-10     Tiondel     Lägesmått     Geometriska ord     Potenser     Blandad form     Bråkform     Växla     Genomsnitt     Enhetsbyte     Prioriteringsregler     Antalsuppfattning     Heltal     Positionssystemet     Läsa     Jämna     Udda     Tal     Talordning     Storleksordna     Jämföra     Del av hel     Dubblor     Avrundning     Överslagsräkning     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Mattematik     Andel     Logiskt tänkande     Abakus     Tiotal     Ental     Enkla bråk     Beräkna tider     Klockan     Matteord     Fler än     Färre än     Terminologi     Enhetsomvandling för längd     Hundratal     Talkamrater     Textuppgifter     Läsförståelse     Procent av     25% av     75% av     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsa av en analog klocka     Stava     Skriva siffror med bokstäver     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Del av antal     Namnge geometriska former     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talhus     Positionssystem     Decimaltecken     Förlänga     Förkorta     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     romerska siffror     Delar     Talområdet 0-20     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Månader och nummer     Ordningstal     Tvillingarna     Division med 3     Possitionsystemet     Talvärde     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Multiplikation med bildstöd     Fler     Färre     Faktor      Multiplikation     Produkt     Stora plus     Likamedtecken     Likhetstecken     Övergångar     Siffrors värde i tal     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Procenttal     Talföljd     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Utvecklad form     Decimalform     Procentform     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     Subtraktionstabell     Skillnad     Förståelse av begreppet hälften     Cirkel     Medelpunkt     Koppla uttryck till berättelse     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     talsorter     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Samband     Strategier     Kvadrattal     Generell multiplikation     Svenska     Km     Figurer     Hörn     Sida     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Matematik
 2. Svenska
 3. Engelska
 4. Svenska
 5. Svenska
Annons