Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (4)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
Annons

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (29)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (26)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (5)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (6)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talsorter     Platsvärde     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Matematik     Dubbelt     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter      digital klocka     Talmönster     Problemlösning     Area     Omkrets     Negativa tal     Tallinjen     Cirkel     Medelpunkt     Diameter     Radie     Tabeller     Diagram     Pengar     Räkna     Tvillingarna     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Minnesträning     Memory     Talkamrater     Skriva siffror med bokstäver     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Procenträkning     Delen     Addera bråk     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Mattematik     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsomvandling för längd     Enhetsbyte     Skala     Stora tal     Positionsystemet     Samband     Tiotal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Ekvaktioner     Ental     Ordningstal     Jämna     Udda     Tal     Tiondel     Potenser     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Medelvärde     Genomsnitt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Beräkna tider     Klockan     Namnge geometriska former     Upprepad addition     Prioriteringsregler     Tiondelar     naturliga tal     Typvärde     Median     Lägesmått     Bråkform     Avrundning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Textuppgifter     Prefix      enheter     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     romerska siffror     Tallinje     Koppla uttryck till berättelse     Decimalform     Procentform     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     1000     10 0000     Division med en halv och en tiondel     Blandad form     Växla     Geometriska figurer     Överslagsräkning     Läsa av en analog klocka     Stava     Heltal     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Talordning     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talhus     Del av hel     Mellanled     Koordinatsystem     Kvadrattal     Possitionsystemet     Talvärde     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler än     Färre än     Procenttal     Månader och nummer     Delar     Division med 3     Enkla bråk     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Strategier     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Geometriska ord     talsorter     Övergångar     Talföljd     Skillnad     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förståelse av begreppet hälften     Generell multiplikation     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Km     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Multiplikation med bildstöd     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Dator och media
Svenska
Matematik
Hjärngympa