Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
Annons

Plus- och minuskompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Plus- och minuskompisar
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
 • • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

0 av 4 nivåer klara
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18
Åk2 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
 • • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Talkamrater-memory

0 av 16 nivåer klara
Spela Talkamrater-memory
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (4)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (6)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (8)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Problemlösning     Area     Omkrets     Subtraktion     Addition     Division     Läsfrågor     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Längd     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Decimal     Procent     Omvandling     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Negativa tal     Tallinjen     Matematik     Dubbelt     Antal     Pengar     Räkna     Beräkna tider på en klocka     Digital klocka     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Procenträkning     Delen     Tabeller     Diagram     Prefix      enheter     Prioriteringsregler     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talmönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tvillingarna     Skriva siffror med bokstäver     Ental     Tiotal     Minnesträning     Memory     Positionssystemet     Ordningstal     Tiotalsövergång     Enhetsbyte     Potenser     Del av hel     Tiondel     Positionsystemet     Enkla bråk     Läsförståelse     Lilla plus     Skala     Logiskt tänkande     Abakus      digital klocka     Talhus     Talkamrater     Multiplikation med uppställning     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geomtriska figurer     Andel     Ekvaktioner     Avrundning     Namnge geometriska former     Matteord     Jämna     Udda     Tal     Schack     Förstår mönster     Addera bråk     Beräkna tider     Klockan     Hundratal     Siffrors värde i tal     Talföljd     Tallinje     Stora plus     Talområdet 0-20     Överslagsräkning     Antalsuppfattning     Blandad form     Bråkform     Växla     Medelvärde     Median     Typvärde     Begrepp     Läsa     Månader och nummer     Decimalform     Procentform     Samband     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Heltal     Stora tal     Procenttal     Omvandla     Förlänga     Förkorta     romerska siffror     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talordning     Svenska     Genrepedagogik     Km     Enhetsomvandling för längd     Textuppgifter     Upprepad addition     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hemlisar     1-10     Läsa av en analog klocka     Stava     Likamedtecken     Likhetstecken     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Lilla minus     Ag 1     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Geometriska figurer     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Mattematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Mellanled     Division med 3     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Storleksordna     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tiondelar     Generell multiplikation     Multiplikation med bildstöd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Del av antal     Lägesmått     Geometriska ord     Skillnad     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Texttal     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talvärde     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka