Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.
Annons

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Plus- och minuskompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Plus- och minuskompisar
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
 • • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
          (1)
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Addition och subtraktion med 1, 10, 100

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion med 1, 10, 100
Åk3 till Åk4
 • • Övergångar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träning för dig som har svårt att veta vad som kommer efter tex 21 899 eller vad som händer när man adderar 10 100 eller 1000 till ett tal.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal
Åk4 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (6)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geometriska ord     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Tiotal     Ental     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvaktioner     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Schack     Förstår mönster     Skala     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Tabeller     Minnesträning     Memory     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Problemlösning     Del av hel     Antalsuppfattning     Diagram     Hundratal     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Hemlisar     1-10     Beräkna tider på en klocka     Enkla bråk     Talmönster     Läsförståelse     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Jämna     Udda     Tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Textuppgifter     Medelvärde     Median     Typvärde     Talsorter     Platsvärde     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enhetsomvandling för längd     Andel     Månader och nummer     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     Förståelse av begreppet hälften     Matteord     Talordning     Beräkna tider     Klockan     Multiplikation med bildstöd     Prioriteringsregler     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talhus     Talkamrater     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     romerska siffror     Prefix      enheter     procent     Potenser     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Siffrors värde i tal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Koppla uttryck till berättelse     Tiondel     Skriva siffror med bokstäver     Likamedtecken     Likhetstecken     Delar     Begreppet dubbelt     Förlänga     Förkorta     Figurer     Hörn     Sida     Mattematik     Positionsystemet     Logiskt tänkande     Abakus     Blandad form     Bråkform     Växla     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Lägesmått     Samband     Strategier     1000     10 0000     Tallinje     Dubblor     Addera bråk     Ordningstal     Decimalform     Procentform     Procenttal     Omvandla     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Terminologi     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Övergångar     Division med 3     Del av antal     Generell multiplikation     Positionssystem     Decimaltecken     talsorter     Possitionsystemet     Talvärde     Svenska     Km     Faktor      Multiplikation     Produkt     Tiondelar     Texttal     Kvadrattal     Fler än     Färre än     naturliga tal     Division med en halv och en tiondel     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik