Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0%
Spela Algebra grunderna

Algebra grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Uttryck
 • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
0%
Spela Jämna och udda tal

Jämna och udda tal

Förskola - Årskurs 3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på att känna igen jämna och udda tal.
Annons
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
 • Storleksordna
Öva på att storleksordna decimaltal från minst till störst.
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknets betydelse
 • Algebra
 • Öppna utsagor
Vilket tal saknas i de öppna utsagorna? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Addition med dubblor 10-100

Addition med dubblor 10-100

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Dubblor
 • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0%
Spela Subtraktion med övergång

Subtraktion med övergång

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Subtraktion
 • Uppställning
 • Växel
 • Växling
Träna subtraktion med övergång, fördel om anteckningspapper finns till hands.
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
0%
Spela Matteord - subtraktion och bråk

Matteord - subtraktion och bråk

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Ordkunskap
 • Begrepp
 • Terminologi
 • Subtraktion
Du får en beskrivning på ett matematiskt ord. Välj det matteord som passar bäst.
0%
Spela Geometri 3D och volym

Geometri 3D och volym

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Volym
 • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Stora plus
 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
0%
Spela Subtraktion

Subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0%
Spela Talmönster

Talmönster

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
0%
Spela Subtraktion med talhus 0-10

Subtraktion med talhus 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Subtraktion
 • Talhus
 • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela Räkna pengar

Räkna pengar

Förskoleklass - Årskurs 6
 • Pengar
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0%
Spela Räkna på klockan!

Räkna på klockan!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Division     Stora tal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Addition     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Digital klocka     Tabeller     Diagram     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Vikt     Enhet     Subtraktion     Läsfrågor     Upprepad addition     Avrundning     Hälften     Fjärdedel     Räkna     Bråkform     Andel     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Talsorter     Platsvärde     Matematik     Dubbelt     Antal     Texttal     Uttryck     Problemlösning     Area     Omkrets     Prioriteringsregler     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Ekvaktioner     Jämna     Udda     Multiplikation med uppställning     Likhetstecknets betydelse     Algebra     Öppna utsagor     Dubblor     Storleksordna     Uppställning     Växel     Växling     Pengar     Beräkna tider på en klocka     Mönster     Talföljder     Talmönster     Matteord     Talhus     Ekvationer     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tiondel     Likamedtecken     Likhetstecken     Ordkunskap     Terminologi     Geometriska ord     Geometri     Medelvärde     Median     Typvärde     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Geometriska former     Geometriska figurer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mattematik     En halv     En tiondel      digital klocka     Talordning     Omvandla     Textuppgifter     Överslagsräkning     Antalsuppfattning     Addera bråk     Likhetstecknet     Likheter     Decimalform     Procenträkning     Delen     Enhetsbyte     Positionsystemet     1000     10 0000     Tallinje     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Heltal     Multiplikation med bildstöd     romerska siffror     Sannolikhet     Skala     Förstoring     Förminskning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Beräkna tider     Procentform     Potenser     Talkamrater     Figurer     Hörn     Sida     Prefix     Enheter     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Tvillingarna     Begreppet dubbelt     Procenttal     Generaliserad multiplikationstabell     Minnesträning     Memory     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Platsvärden     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Genrepedagogik     Talkompisar     Negativa tal     Tallinjen     Samband     Dl     Ml     Cl     naturliga tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Procent av     25% av     75% av     Cirkeldiagram     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Rymd     Tillämpad matematik     Siffrors värde i tal     Delar     Possitionsystemet     Differens     Schack     Förstår mönster     Koordinatsystem     Division med 3     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Del av antal     Talföljd     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Fler     Färre     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Kombinera     Engelska     Längdenheter     Mil     Kilometer     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Enhetsomvandling för längd     Talvärde     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Jämföra     Lägesmått     talsorter     Övergångar     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Färdighetsträning     Snabbhet     Logiskt tänkande     Abakus     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Strategier     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Enkla bråk     Hundradelar     
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Dator och media
 3. Matematik
 4. Hjärngympa
 5. Matematik