Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (33)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (30)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
Annons

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (55)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (54)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (182)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (84)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Geometri 3D och volym

0 av 18 nivåer klara
Spela Geometri 3D och volym
Åk5 till Åk6
 • • Geometri
 • • Volym
 • • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (41)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (17)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Geometri 2D grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri 2D grunderna
          (18)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (130)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
Nyhet

Medelvärde, median och typvärde

0 av 3 nivåer klara
Spela Medelvärde, median och typvärde
          (1)
Åk3 till Åk7
 • • Medelvärde
 • • Median
 • • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (8)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
Nyhet

Algebra grunderna

0 av 5 nivåer klara
Spela Algebra grunderna
Åk4 till Åk6
 • • Uttryck
 • • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (22)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (7)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (68)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Taluppfattning     Decimaltal     Digitala klockan     Schack     Förstår mönster     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enkla bråk     Procent     Diagram     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Omvandling     Analog klocka      digital klocka     Pengar     Räkna     Begrepp     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enheter     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Medelvärde     Median     Typvärde     Ekvaktioner     Matematik     Dubbelt     Antal     Procenträkning     Delen     Heltal     Stora tal     Geometriska figurer     Skala     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhetsbyte     Begreppet dubbelt     Prioriteringsregler     Enhetsomvandling för längd     Geometriska ord     Multiplikation med uppställning     Problemlösning     Tvillingarna     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Namnge geometriska former     Positionssystemet     Potenser     Blandad form     Bråkform     Växla     Förståelse av begreppet hälften     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tiondel     Positionsystemet     Avrundning     Överslagsräkning     Andel     Likamedtecken     Likhetstecken     Beräkna tider     Klockan     Textuppgifter     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Beräkna tider på en klocka     Läsa     Prefix      enheter     Multiplikation med bildstöd     Faktor      Multiplikation     Produkt     Matteord     Talkamrater     Possitionsystemet     Antalsuppfattning     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Jämna     Udda     Tal     Procenttal     Omvandla     Talhus     Delar     Mattematik     Hundratal     Lägesmått     Talsorter     Platsvärde     Läsförståelse     Talmönster     Månader och nummer     Del av hel     Siffrors värde i tal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Terminologi     procent     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Dubblor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     romerska siffror     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Texttal     Positionssystem     Decimaltecken     Storleksordna     Jämföra     Skriva siffror med bokstäver     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Övergångar     Decimalform     Procentform     Talvärde     Tallinje     talsorter     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     1000     10 0000     Läsa av en analog klocka     Stava     Samband     Strategier     Division med 3     Ordningstal     Mellanled     Fler än     Färre än     Addera bråk     Division med en halv och en tiondel     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Kvadrattal     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     naturliga tal     Generell multiplikation     Svenska     Genrepedagogik     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     Figurer     Hörn     Sida     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Dator och media