Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
5
0%
Spela Volymenheter

Volymenheter

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Enheter
 • Dl
 • l
Träna omvandling av volymenheter.
21
0%
Spela Bråk år 3-6

Bråk år 3-6

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
4
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
25
0%
Spela Talkamrater

Talkamrater

Förskoleklass - Årskurs 4
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
Annons
2
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tidsuppfattning
 • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
8
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
12
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
Nyhet
2
0%
Spela Omkrets

Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Omkrets
Detta spel går ut på att man ska träna på omkrets.
40
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
5
0%
Spela Enklare ekvationer

Enklare ekvationer

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
3
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
3
0%
Spela Koordinatsystem

Koordinatsystem

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
4
0%
Spela Räkna med skala

Räkna med skala

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Skala
 • Geometri
 • Hälften
 • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.
78
0%
Spela Räkna pengar

Räkna pengar

Förskoleklass - Årskurs 6
 • Pengar
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
2
0%
Spela Addition 0-10

Addition 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.
2
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
6
0%
Spela Division enligt Gotlandsmodellen

Division enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
2
0%
Spela Enheterna Kg, hg och g

Enheterna Kg, hg och g

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Vikt
 • Enhet
Vilken enhet passar till vikten av de olika sakerna?
4
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
7
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geomtriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Digital klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Schack     Förstår mönster     Längd     Uttryck     Ekvaktioner     Algebra     Mönster     Talföljder      digital klocka     Negativa tal     Tallinjen     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Decimal     Procent     Omvandling     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Problemlösning     Area     Medelvärde     Median     Typvärde     Koordinatsystem     Skala     Pengar     Räkna     Geomtriska figurer     Tiotal     Ental     Sannolikhet     Dubbelt     Begreppet dubbelt     Tabeller     Minnesträning     Memory     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Beräkna tider     Klockan     Positionssystemet     Beräkna tider på en klocka     Tallinje     Bråkform     Decimalform     Procentform     Procenträkning     Delen     Multiplikation med uppställning     Genomsnitt     Prioriteringsregler     Diagram     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matematik     Antal     Avrundning     Överslagsräkning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förstoring     Förminskning     Del av hel     Upprepad addition     Stora tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talkamrater     Månader och nummer     Heltal     Snabbhet     Geometriska figurer     Hundradelar     Tiondelar     Begrepp     Läsa     Färdighetsträning     Geometriska ord     Blandad form     Växla     Addera bråk     Talmönster     Läsförståelse     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Hundratal     Förlänga     Förkorta     Generell multiplikation     Skriva siffror med bokstäver     Positionsystemet     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Prefix      enheter     Talområdet 0-20     Lägesmått     Enhetsbyte     Läsa av en analog klocka     Stava     Andel     Enhetsomvandling för längd     Talsorter     Platsvärde     Samband     Strategier     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Storleksordna     Jämföra     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Skillnad     Multiplikation med bildstöd     Potenser     Antalsuppfattning     Stora plus     Tiotalsövergång     Tiondel     Hemlisar     1-10     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Textuppgifter     Cirkel     Medelpunkt     Talföljd     Cirkeldiagram     Namnge geometriska former     Koppla uttryck till berättelse     Ordningstal     Fler     Färre     Rymd     Division med 3     Procenttal     Matteord     Procent av     25% av     75% av     Svenska     Genrepedagogik     Km     Figurer     Hörn     Sida     Tvillingarna     Logiskt tänkande     Abakus     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     1000     10 0000     Enkla bråk     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Talhus     Mattematik     Mellanled     Likamedtecken     Likhetstecken     Ordkunskap     Matematiska begrepp     romerska siffror     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Subtraktionstabell     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Utvecklad form     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Texttal     Division med en halv och en tiondel     Övergångar     Förståelse av begreppet hälften     naturliga tal     Kombinera     Engelska     Kvadrattal     Del av antal     Possitionsystemet     Fler än     Färre än     talsorter     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Ta bort
Annons