Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (40)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (57)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
Annons

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (90)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (58)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Tiotal ental- memory

0 av 3 nivåer klara
Spela Tiotal ental- memory
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Tiotal
 • • Ental
 • • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (34)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Algebra grunderna

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra grunderna
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Uttryck
 • • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (19)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (8)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (17)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (19)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (40)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (53)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (11)
Åk2 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tabeller
 • • Huvudräkning
 • • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (16)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (3)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geometriska ord     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Tiotal     Ental     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvaktioner     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Schack     Förstår mönster     Skala     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Tabeller     Minnesträning     Memory     Överslagsräkning     Koordinatsystem     Problemlösning     Del av hel     Antalsuppfattning     Hundratal     Diagram     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Enkla bråk     Hemlisar     1-10     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Läsförståelse     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Jämna     Udda     Tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Textuppgifter     Medelvärde     Median     Typvärde     Talsorter     Platsvärde     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Andel     Enhetsomvandling för längd     Månader och nummer     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Matteord     Beräkna tider     Klockan     Prioriteringsregler     Multiplikation med bildstöd     Talhus     Talkamrater     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Läsa av en analog klocka     Stava     romerska siffror     Storleksordna     Jämföra     Prefix      enheter     procent     Potenser     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Skriva siffror med bokstäver     Siffrors värde i tal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tiondel     Begreppet dubbelt     Koppla uttryck till berättelse     Delar     Likamedtecken     Likhetstecken     Figurer     Hörn     Sida     Förlänga     Förkorta     Mattematik     Positionsystemet     Logiskt tänkande     Abakus     Blandad form     Bråkform     Växla     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Lägesmått     1000     10 0000     Tallinje     Samband     Strategier     Addera bråk     Dubblor     Decimalform     Procentform     Ordningstal     Procenttal     Omvandla     Mellanled     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Övergångar     Del av antal     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     talsorter     Possitionsystemet     Generell multiplikation     Talvärde     Faktor      Multiplikation     Produkt     Tiondelar     Svenska     Km     Texttal     Fler än     Färre än     Kvadrattal     naturliga tal     Division med en halv och en tiondel     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik