Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (44)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (148)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
Annons

Dubblor 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Dubblor 1-10
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Dubbelt 1-10
 • • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (205)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (5)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (29)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (5)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (51)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (8)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (41)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (287)
Fsk till Åk5
 • • Klocka
 • • Digital klocka
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (6)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (8)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (196)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
          (1)
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
Nyhet

Fyrhörningar

0 av 2 nivåer klara
Spela Fyrhörningar
Åk4 till Åk6
 • • Fyrhörning
 • • Parallellogram
 • • Rektangel
 • • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tvillingarna     Addition     Talsorter     Platsvärde     Matematik     Dubbelt     Hälften     Antal     Subtraktion     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Kvadrattal     Division     Läsfrågor     Problemlösning     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Decimal     Procent     Omvandling     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Positionssystemet     Decimalform     Bråkform     Procentform     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Heltal     Stora tal     Digital klocka     Beräkna tider på en klocka     Tabeller     Diagram     Pengar     Räkna     Talmönster     Avrundning     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Lilla plus     Geomtriska figurer     Addera bråk     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Begrepp     Läsa     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Namnge geometriska former     Matteord     Tiotal     Ental     Negativa tal     Tallinjen     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Tiotalsövergång     Talhus     Del av hel     Jämna     Udda     Tal     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Enkla bråk     Blandad form     Växla     Generell multiplikation     Cirkel     Medelpunkt     Skillnad     Skriva siffror med bokstäver     Hundratal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Ordningstal     Textuppgifter     Potenser     Mattematik     Prioriteringsregler     Possitionsystemet     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Division med 3     Positionsystemet     naturliga tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Del av antal     Lilla minus     Ag 1     romerska siffror     Ekvaktioner     Tallinje     Genomsnitt     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Likhetstecknet     Geometriska figurer     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talordning     Samband     Strategier     Talkamrater     Upprepad addition     Prefix      enheter     Stora plus     Talområdet 0-20     Schack     Förstår mönster     Mellanled     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Förståelse av begreppet hälften     Skala     Andel     Procenttal     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Minnesträning     Memory     Övergångar     Logiskt tänkande     Abakus      digital klocka     Faktor      Multiplikation     Produkt     Månader och nummer     Beräkna tider     Terminologi     Svenska     Km     Delar     Texttal     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Öppna utsagor     Tiondel     Tiondelar     Fler än     Färre än     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     Likheter     Multiplikation med bildstöd     Geometriska ord     Talföljd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsbyte     Talvärde     Hemlisar     1-10     Antalsuppfattning     1000     10 0000     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     talsorter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Dator och media
Matematik
Matematik
Svenska