Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Räkna pengar

Räkna pengar

Förskoleklass - Årskurs 6
 • Pengar
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0%
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0%
Spela Geometri 7

Geometri 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
Annons
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
0%
Spela Para ihop klockor

Para ihop klockor

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • digital klocka
 • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0%
Spela Division med 10, 100 & 1000

Division med 10, 100 & 1000

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Division
 • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.
0%
Spela Dubbelt och hälften

Dubbelt och hälften

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0%
Spela Enklare ekvationer

Enklare ekvationer

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geomtriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
0%
Spela Negativa tal

Negativa tal

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
0%
Spela Förenkla uttryck

Förenkla uttryck

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Förenkla uttryck
 • Algebra
 • Variabler
 • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geometriska figurer     Area     Omkrets     Pengar     Räkna     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Minnesträning     Memory     Prioriteringsregler      digital klocka     Problemlösning     Positionsystemet     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Geomtriska figurer     Negativa tal     Tallinjen     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Del av hel     Uttryck     Ekvaktioner     Stora tal     Skala     Tallinje     Potenser     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Avrundning     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Beräkna tider på en klocka     Koordinatsystem     Beräkna tider     Klockan     Begrepp     Storleksordna     Jämföra     Andel     Mönster     Talföljder     Talhus     Talkamrater     Tiotalsövergång     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsbyte     Prefix      enheter     Blandad form     Bråkform     Växla     Enhetsomvandling för längd     Upprepad addition     Enkla bråk     Antalsuppfattning     Talsorter     Platsvärde     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Schack     Förstår mönster     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Heltal     Talmönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Mellanled     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Diagram     Del av antal     Förlänga     Förkorta     Tiotal     Ental     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Skriva siffror med bokstäver     Mattematik     Possitionsystemet     Läsförståelse     Matteord     Textuppgifter     Hundratal     Terminologi     Addera bråk     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Läsa av en analog klocka     Stava     Jämna     Udda     Tal     Geometriska ord     Likamedtecken     Likhetstecken     Positionssystem     Decimaltecken     Multiplikation med bildstöd     Medelvärde     Median     Typvärde     Namnge geometriska former     Talföljd     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Talordning     Ordningstal     Delar     romerska siffror     Utvecklad form     Siffrors värde i tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Talområdet 0-20     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Talvärde     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Stora plus     Procenttal     Tvillingarna     Strategier     Begreppet dubbelt     Generell multiplikation     Månader och nummer     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Faktor      Multiplikation     Produkt     Division med en halv och en tiondel     Förståelse av begreppet hälften     Figurer     Hörn     Sida     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Cirkel     Medelpunkt     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Decimalform     Procentform     Hemlisar     1-10     Division med 3     1000     10 0000     Lägesmått     Skillnad     Texttal     Svenska     Genrepedagogik     Km     Kvadrattal     naturliga tal     Genomsnitt     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fler än     Färre än     Fler     Färre     talsorter     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Övergångar     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Dator och media
 5. Matematik
Annons