Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
0%
Spela Para ihop klockor

Para ihop klockor

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • digital klocka
 • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0%
Spela Bråk år 3-6

Bråk år 3-6

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0%
Spela Räkna med skala

Räkna med skala

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Skala
 • Geometri
 • Hälften
 • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.
0%
Spela Procent - räkna ut delen

Procent - räkna ut delen

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procent
 • Procenträkning
 • Delen
 • Huvudräkning
Öva på procent. Räkna ut delen genom huvudräkning.
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
Annons
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
0%
Spela Enklare ekvationer

Enklare ekvationer

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
0%
Spela Subtraktion

Subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0%
Spela Samband med procent

Samband med procent

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
0%
Spela Tallinjer

Tallinjer

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Skala
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Geometri
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geomtriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Ental
 • Tiotal
Träna på att översätta tal till text och text till tal.
0%
Spela Vilket nummer har månaden?

Vilket nummer har månaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Månader
 • Ordningsgtal
 • Kalender
 • Datum
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digital klocka     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Bråkform     Del av     Andel     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Taluppfattning     Decimaltal     Uttryck     Ekvaktioner     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enkla bråk     Tabeller     Minnesträning     Memory      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Problemlösning     Area     Algebra     Mönster     Talföljder     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Tallinje     Förstoring     Förminskning     Geomtriska figurer     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Del av hel     Negativa tal     Tallinjen     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Avrundning     Överslagsräkning     Matematik     Dubbelt     Antal     Koordinatsystem     Sannolikhet     Diagram     Beräkna tider på en klocka     Enhetsbyte     Schack     Förstår mönster     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Cirkeldiagram     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Geometriska figurer     Beräkna tider     Klockan     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Heltal     Stora tal     Enhetsomvandling för längd     Matteord     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Siffrors värde i tal     Procent av     25% av     75% av     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med uppställning     Terminologi     Fler     Färre     Storleksordna     Jämföra     Prefix      enheter     Platsvärde     Talmönster     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Läsa av en analog klocka     Stava     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förlänga     Förkorta     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Textuppgifter     Jämna     Udda     Tal     Procenttal     Positionsystemet     Talkamrater     Talordning     Tiotalsövergång     Ordningstal     Tal med bokstäver     Addera bråk     Prioriteringsregler     Talföljd     Delar     Potenser     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Multiplikation med bildstöd     Upprepad addition     Läsförståelse     Talsorter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Logiskt tänkande     Abakus     Begreppet dubbelt     Lägesmått     Rymd     Geometriska former     romerska siffror     talsorter     1000     10 0000     Del av antal     Stora plus     Talområdet 0-20     Fler än     Färre än     Division med 3     Differens     Tvillingarna     Mattematik     Koppla uttryck till berättelse     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Cirkel     Medelpunkt     Samband     Strategier     Förståelse av begreppet hälften     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Genomsnitt     Utvecklad form     Färdighetsträning     Figurer     Hörn     Sida     Antalsuppfattning     Längdenheter     Mil     Kilometer     Talhus     Possitionsystemet     Hemlisar     1-10     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska ord     Svenska     Genrepedagogik     Km     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Snabbhet     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Subtraktionstabell     Talvärde     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Kvadrattal     Generell multiplikation     Övergångar     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Hundradelar     Tiondelar     
Annons