Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Dubbelt och hälften

Dubbelt och hälften

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0%
Spela Decimaltal

Decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0%
Spela Negativa tal

Negativa tal

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
0%
Spela Koordinatsystem

Koordinatsystem

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geomtriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
Annons
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0%
Spela Bråk år 3-6

Bråk år 3-6

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
0%
Spela Sannolikhet

Sannolikhet

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Sannolikhet
Träna på sannolikhet av ett utfall på exempelvis tärningar och kort.
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
0%
Spela AG2 Diamant

AG2 Diamant

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.
0%
Spela AG7 diamanten

AG7 diamanten

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Multiplikation
 • Generaliserad multiplikationstabell
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
0%
Spela Algebra grunderna

Algebra grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Uttryck
 • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.
0%
Spela Avrundning

Avrundning

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Avrundning
 • Tiotal
 • Hundratal
Viktigt att eleven lär sig avrundning till närmsta tiotal och hundratal. Öva i detta spel.
0%
Spela Geometri 3D och volym

Geometri 3D och volym

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Volym
 • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Ental
 • Tiotal
Öva på att översätta tal i textform till tal i sifferform och tvärtom.
0%
Spela Samband med procent

Samband med procent

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
0%
Spela Subtraktion

Subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0%
Spela Area - basen gånger höjden

Area - basen gånger höjden

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Vikt     Enhet     Digital klocka     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Texttal     Uttryck     Tabeller     Diagram     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Bråkform     Del av     Andel     Enhetsomvandling     Volym     Minnesträning     Memory     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Decimal     Procent     Omvandling     Procenträkning     Delen     Skala      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Area     Algebra     Mönster     Talföljder     Tiotal     Ental     Sannolikhet     Problemlösning     Generaliserad multiplikationstabell     Ekvaktioner     Avrundning     Hundratal     Begrepp     Schack     Förstår mönster     Positionssystemet     Tiotalsövergång     Pengar     Räkna     Talhus     Prioriteringsregler     Heltal     Stora tal     Förstoring     Förminskning     Del av hel     Geometriska figurer     Geometriska former     Medelvärde     Median     Typvärde     Beräkna tider på en klocka     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Tal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Potenser     Multiplikation med uppställning     Likamedtecken     Likhetstecken     Öppna utsagor     Textuppgifter     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Tallinje     Talordning     Enhetsomvandling för längd     Talsorter     Platsvärde     Likhetstecknet     Likheter     Positionsystemet     Matteord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Upprepad addition     Överslagsräkning     romerska siffror     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Färdighetsträning     Beräkna tider     Talmönster     Prefix     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Läsförståelse     Talföljd     Talkamrater     Hemlisar     1-10     Cirkeldiagram     Antalsuppfattning     Terminologi     Samband     Fler     Färre     Mattematik     Rymd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Lägesmått     Snabbhet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Geometriska ord     Tiondel     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Addera bråk     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Procent av     25% av     75% av     Strategier     Storleksordna     Jämföra     Differens     Division med 3     Ordkunskap     Subtraktionstabell     Procenttal     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Enkla bråk     talsorter     Positionssystem     Decimaltecken     Multiplikation med bildstöd     Genrepedagogik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Dubblor     Längdenheter     Mil     Kilometer     Uppställning     Växel     Växling     Talkompisar     Fler än     Färre än     Talområdet 0-20     Förlänga     Förkorta     Stora plus     Kombinera     Engelska     Kvadrattal     Delar     Faktor      Multiplikation     Produkt     Logiskt tänkande     Abakus     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Talvärde     Siffrors värde i tal     1000     10 0000     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Del av antal     Koppla uttryck till berättelse     Utvecklad form     Skillnad     Övergångar     En halv     En tiondel     Possitionsystemet     Tillämpad matematik     naturliga tal     Hundradelar     Tiondelar     Mellanled