Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (96)
Åk1 till Åk6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (9)
Åk4 till Åk6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
Annons

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (26)
Åk0 till Åk5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
          (3)
Åk1 till Åk4
 • Addition
 • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (80)
Åk4 till Åk6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (13)
Åk2 till Åk6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (97)
Åk3 till Åk6
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (17)
Åk4 till Åk9
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (8)
Åk4 till Åk9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (48)
Åk2 till Åk2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (8)
Åk1 till Åk3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (83)
Åk4 till Åk9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
          (2)
Åk2 till Åk6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (51)
Åk2 till Åk5
 • Vikt
 • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (12)
Åk1 till Åk6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (11)
Åk4 till Åk9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
          (5)
Åk1 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (149)
Åk2 till Åk4
 • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Digital klocka     Pengar     Räkna     Positionsystemet     Negativa tal     Tallinjen     Tallinje     Längd     Potenser     Stora tal     Positionssystemet     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Prioriteringsregler     Överslagsräkning     Talmönster     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Begrepp     Läsa     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Problemlösning     Area     Omkrets     Matematik     Dubbelt     Antal     Del av hel     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotalsövergång     Uttryck     Ekvaktioner     Heltal      digital klocka     Diagram     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Upprepad addition     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Algebra     Mönster     Talföljder     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Antalsuppfattning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Skala     Geomtriska figurer     Possitionsystemet     Multiplikation med uppställning     Fler     Färre     Mattematik     Stora plus     Talområdet 0-20     Enheter     Dl     Ml     Cl     Bråkform     Skriva siffror med bokstäver     Tiondel     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Medelvärde     Median     Typvärde     Jämna     Udda     Tal     Namnge geometriska former     Talföljd     Likamedtecken     Likhetstecken     Prefix      enheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talordning     Talkamrater     Beräkna tider på en klocka     Enkla bråk     Dubblor     Andel     Läsförståelse     Ordningstal     romerska siffror     Koordinatsystem     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Matteord     Geometriska figurer     Textuppgifter     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Tvillingarna     Geometriska ord     Övergångar     1000     10 0000     Samband     Strategier     talsorter     Multiplikation med bildstöd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Siffrors värde i tal     Genomsnitt     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förståelse av begreppet hälften     Lägesmått     Logiskt tänkande     Abakus     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Mellanled     Procenttal     Kvadrattal     Del av antal     Enhetsbyte     Förlänga     Förkorta     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Månader och nummer     Talvärde     Enhetsomvandling för längd     Beräkna tider     Storleksordna     Jämföra     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talhus     Terminologi     Figurer     Hörn     Sida     Positionssystem     Decimaltecken     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler än     Färre än     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Addera bråk     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Skillnad     Division med en halv och en tiondel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Hemlisar     1-10     naturliga tal     Generell multiplikation     Svenska     Km     Texttal     Division med 3     Tiondelar     Cirkel     Medelpunkt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Koppla uttryck till berättelse     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Dator och media
Matematik