Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Enklare ekvationer

Enklare ekvationer

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geometriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
0%
Spela Positionssystemet

Positionssystemet

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
Annons
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
0%
Spela Para ihop klockor

Para ihop klockor

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • digital klocka
 • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0%
Spela Subtraktion

Subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus i färdighetsträningsspel. Hitta differensen mellan två tal i olika uppgifter i detta matematikspel.
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0 till 5 som faktorer.
0%
Spela Räkna med skala

Räkna med skala

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Skala
 • Geometri
 • Hälften
 • Division
Här får du öva på uppgifter om förminskning med skala 1:2, 1:5 och 1:10.
0%
Spela Tallinjer

Tallinjer

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Omvandla
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Tabell & Diagram 7

Tabell & Diagram 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0%
Spela Stora minus

Stora minus

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Tiotalsövergång
 • Stora minus
Träna på subtraktion med tiotalsövergångar i talområdet 0-20.
0%
Spela Prefix till enheter

Prefix till enheter

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Prefix
 • Enheter
 • Längd
 • Vikt
Lär dig förklara och använda prefixen till längdenheter, viktenheter och volymenheter.
0%
Spela Träna taluppfattning

Träna taluppfattning

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Talsorter
 • Platsvärde
Eleven övar talsorter och platsvärde med detta mattespel.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Bråk år 3-6

Bråk år 3-6

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Addition
 • Subtraktion
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0%
Spela Talkamrater

Talkamrater

Förskoleklass - Årskurs 4
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
 • Talkamrater
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Addition     Digital klocka     Enkla bråk     Bråk     Procent     Decimaltal     Procenträkning     Delen     Taluppfattning     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Koordinatsystem     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Bråkform     Del av     Andel     Tabeller     Minnesträning     Memory     Uttryck     Ekvaktioner     Pengar     Räkna     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Längd     Medelvärde     Median     Typvärde     Decimal     Omvandling     Negativa tal     Tallinjen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Upprepad addition     Geometriska figurer     Area     Positionssystemet     Algebra     Mönster     Talföljder     Positionsystemet      digital klocka     Skala     Tallinje     Omvandla     Multiplikation med uppställning     Heltal     Stora tal     Diagram     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Tiotalsövergång     Stora minus     Prefix     Talsorter     Platsvärde     Geometriska former     Förkortning     Begrepp     Talkamrater     Prioriteringsregler     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tiotal     Ental     Procent av     25% av     75% av     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tvillingarna     Talordning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsbyte     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Procenttal     Potenser     Decimalform     Procentform     Avrundning     Hundratal     Cirkel     Medelpunkt     Stora plus     Talområdet 0-20     Genomsnitt     Överslagsräkning     Blandad form     Växla     Lägesmått     Problemlösning     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Färdighetsträning     Enhetsomvandling för längd     Talföljd     Talkompisar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Texttal     Multiplikation med bildstöd     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Tiondel     Läsförståelse     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Geometriska ord     Matteord     Schack     Utvecklad form     Talhus     Cirkeldiagram     Längdenheter     Mil     Kilometer     Beräkna tider     Textuppgifter     Differens     Förstoring     Förminskning     Övergångar     Talmönster     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Terminologi     Mellanled     Storleksordna     Jämföra     Addera bråk     Del av hel     Ordkunskap     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Strategier     Uppställning     Växel     Växling     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Genrepedagogik     Delar     Snabbhet     Jämna     Udda     Antalsuppfattning     Koppla uttryck till berättelse     Logiskt tänkande     Abakus     Räkneord     Hemlisar     1-10     Sannolikhet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Possitionsystemet     Tiondelar     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     En halv     En tiondel     romerska siffror     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Begreppet dubbelt     talsorter     Rymd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generaliserad multiplikationstabell     Skillnad     Siffrors värde i tal     Fler än     Färre än     Del av antal     Kombinera     Engelska     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kvadrattal     naturliga tal     Subtraktionstabell     Platsvärden     Fler     Färre     Hundradelar