Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (21)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (96)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
Annons

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (142)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (23)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (93)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (10)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (25)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (25)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (42)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (12)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (8)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (51)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (55)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (61)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (8)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (39)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (41)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Algebra grunderna

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra grunderna
          (6)
Åk4 till Åk6
 • • Uttryck
 • • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Tvillingarna     Addition     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhetsomvandling     Volym     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Pengar     Räkna     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Geomtriska figurer     Area     Avrundning     Enheter     Dl     Ml     Cl     Skala     Schack     Förstår mönster     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Analog klocka      digital klocka     Problemlösning     Negativa tal     Tallinjen     Diagram     Ekvaktioner     Matematik     Dubbelt     Antal     Del av hel     Prefix      enheter     Enhetsomvandling för längd     Koordinatsystem     Textuppgifter     Begrepp     Geometriska figurer     Medelvärde     Median     Typvärde     Enhetsbyte     Andel     Platsvärde     Positionssystemet     Stora tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Ental     Tiotal     Hundratal     procent     Upprepad addition     Heltal     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Övergångar     Läsa     Potenser     Talsorter     Matteord     Multiplikation med uppställning     Enkla bråk     Geometriska ord     Antalsuppfattning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Positionsystemet     Tiondel     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Procenttal     Omvandla     Beräkna tider på en klocka     Läsförståelse     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Multiplikation med bildstöd     Namnge geometriska former     Överslagsräkning     Talkamrater     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Delar     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talmönster     Lägesmått     Månader och nummer     Prioriteringsregler     Mattematik     Del av antal     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Storleksordna     Jämföra     Jämna     Udda     Tal     romerska siffror     Talhus     Koppla uttryck till berättelse     Siffrors värde i tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Ordningstal     Begreppet dubbelt     Addera bråk     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Beräkna tider     Talföljd     Skriva siffror med bokstäver     1000     10 0000     Förståelse av begreppet hälften     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Possitionsystemet     Dubblor     Förlänga     Förkorta     Hemlisar     1-10     Mellanled     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Kvadrattal     Texttal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Svenska     Genrepedagogik     Km     Fler än     Färre än     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Division med 3     naturliga tal     Terminologi     Tiondelar     Generell multiplikation     Positionssystem     Decimaltecken     talsorter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Matematik