Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (45)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.
Annons

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (79)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (29)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (39)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (10)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (12)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (11)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (50)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (69)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (128)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (5)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Geometri grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri grunderna
          (15)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
Nyhet

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
Åk3 till Åk6
 • • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Geometriska ord     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Decimal     Procent     Omvandling     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Avrundning     Potenser     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Area     Omkrets     Överslagsräkning     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsbyte     Geomtriska figurer     romerska siffror     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Schack     Förstår mönster     Antalsuppfattning     Positionsystemet     Heltal     Ekvationer     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Talmönster     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     Multiplikation med uppställning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talordning     Tiotalsövergång     Procenträkning     Delen     Mattematik     Förlänga     Förkorta     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Hemlisar     1-10     Namnge geometriska former     Skala     procent     Matteord     Prefix      enheter     Generell multiplikation     1000     10 0000     Tallinje     Dubblor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Diagram     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Talhus     Logiskt tänkande     Abakus     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enheter     Geometriska figurer     Del av antal     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     Tiondel     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Talområdet 0-20     Beräkna tider     Klockan     Andel     Procenttal     Omvandla     Enhetsomvandling för längd     Koordinatsystem     Läsförståelse     Övergångar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Skriva siffror med bokstäver     Storleksordna     Jämföra     Läsa av en analog klocka     Stava     Fler än     Färre än     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Delar     Enkla bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Textuppgifter     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Texttal     naturliga tal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Addera bråk     Begreppet dubbelt     Månader och nummer     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Kvadrattal     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Ordningstal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Svenska     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska