Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Läs och räkna

Läs och räkna

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Textuppgifter
 • Addition
 • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck som passar uppgiften.
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
0%
Spela Omkrets

Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Omkrets
Detta spel går ut på att man ska träna på omkrets.
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
0%
Spela Bråk (begrepp och metoder)

Bråk (begrepp och metoder)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.
0%
Spela Enhetsomvandling i längd

Enhetsomvandling i längd

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
Annons
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Förlänga
 • Förkorta
 • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
0%
Spela Memory enhetsomvandling

Memory enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.
0%
Spela Talets grannar

Talets grannar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Talordning
 • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
0%
Spela Blandad huvudräkning

Blandad huvudräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
0%
Spela Geometri 3D och volym

Geometri 3D och volym

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Volym
 • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.
0%
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20

Addition med tiotalsövergång 0-20

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
0%
Spela Räkna med potenser

Räkna med potenser

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
0%
Spela Tallinjer

Tallinjer

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.
0%
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsbyte
 • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Taluppfattning     Decimaltal     Koordinatsystem     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Diagram     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Bråkform     Del av     Andel     Skala     Procenträkning     Delen     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck      digital klocka     Talmönster     Sannolikhet     Matematik     Dubbelt     Antal     Talföljd     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Rymd     Pengar     Räkna     Problemlösning     Ekvaktioner     Positionssystemet     Negativa tal     Tallinjen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Beräkna tider på en klocka     Procenttal     Omvandla     Minnesträning     Memory     Prefix      enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Schack     Förstår mönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förstoring     Förminskning     Matteord     Lägesmått     Del av hel     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Multiplikation med uppställning     Talordning     Tiotalsövergång     Begrepp     Potenser     Blandad form     Växla     Tallinje     Enhetsbyte     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Stora tal     Prioriteringsregler     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tvillingarna     Färdighetsträning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Överslagsräkning     Storleksordna     Jämföra     Jämna     Udda     Tal     Genomsnitt     Enkla bråk     Upprepad addition     Enhetsomvandling för längd     Geometriska figurer     Geometriska former     Addera bråk     Genrepedagogik     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tiondel     Decimalform     Procentform     Antalsuppfattning     Talkamrater     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Procent av     25% av     75% av     Cirkeldiagram     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionsystemet     Talsorter     Platsvärde     Terminologi     Texttal     Heltal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Talområdet 0-20     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förståelse av begreppet hälften     Läsa av en analog klocka     En halv     En tiondel     Samband     Strategier     Multiplikation med bildstöd     Längdenheter     Mil     Kilometer     Koppla uttryck till berättelse     Del av antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Dubblor     Likamedtecken     Likhetstecken     Uppställning     Växel     Växling     Siffrors värde i tal     1000     10 0000     Delar     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talkompisar     Stora plus     Positionssystem     Decimaltecken     Differens     Begreppet dubbelt     Talhus     Utvecklad form     Kombinera     Engelska     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Geometriska ord     Figurer     Hörn     Sida     Mattematik     Snabbhet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Subtraktionstabell     Kvadrattal     Hundradelar     Tiondelar     Hemlisar     1-10     Division med 3     naturliga tal     talsorter     Övergångar     Skillnad     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Cirkel     Medelpunkt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Generell multiplikation     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Logiskt tänkande     Abakus     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Possitionsystemet     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler     Färre     Mellanled     Talvärde     Fler än     Färre än     
Annons