Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela AG7 diamanten

AG7 diamanten

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Multiplikation
 • Generaliserad multiplikationstabell
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
0%
Spela Positionssystemet

Positionssystemet

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
0%
Spela Tallinjer

Tallinjer

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.
0%
Spela Sannolikhet

Sannolikhet

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Sannolikhet
Träna på sannolikhet av ett utfall på exempelvis tärningar och kort.
0%
Spela Öppna utsagor

Öppna utsagor

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Likhetstecknets betydelse
 • Algebra
 • Öppna utsagor
Vilket tal saknas i de öppna utsagorna? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Bråkform
 • Bråk
 • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
Annons
0%
Spela Treans och fyrans tabell

Treans och fyrans tabell

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
0%
Spela Talföljder, enkla

Talföljder, enkla

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Talföljd
Välj mellan olika alternativ hur talföljderna ska fortsätta.
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
0%
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
0%
Spela Räkna med potenser

Räkna med potenser

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
 • Storleksordna
Öva på att storleksordna decimaltal från minst till störst.
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
0%
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Lilla plus
 • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Platsvärde

Platsvärde

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Platsvärde
 • Positionssystemet
Öva på siffrornas platsvärde inom matematikens talområde 0-10000.
0%
Spela Avrundning

Avrundning

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Avrundning
 • Tiotal
 • Hundratal
Viktigt att eleven lär sig avrundning till närmsta tiotal och hundratal. Öva i detta spel.
0%
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Area     Omkrets     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Förkortning     Begrepp     Snabbhet     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Talsorter     Platsvärde     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Taluppfattning     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Bråkform     Andel      digital klocka     Procenträkning     Delen     Del av hel     Multiplikation med uppställning     Matematik     Dubbelt     Antal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Uttryck     Ekvaktioner     Beräkna tider     Klockan     Diagram     Prioriteringsregler     Geometriska figurer     Geometriska former     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tvillingarna     Mönster     Talföljder     Texttal     Avrundning     Geometriska ord     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av     Talmönster     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Decimalform     Skillnad     Överslagsräkning     Uppställning     Växel     Växling     Stora tal     Koordinatsystem     Skala     Geomtriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Öppna utsagor     Differens     Heltal     Prefix     Enhetsbyte     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Sannolikhet     Delar     Blandad form     Växla     Talföljd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Multiplikation med bildstöd     Procent av     25% av     75% av     Potenser     Possitionsystemet     Storleksordna     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Upprepad addition     Platsvärden     Talkamrater     Talkompisar     Enkla bråk     romerska siffror     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Procentform     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ordkunskap     Terminologi     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Likhetstecknet     Likheter     Tiotalsövergång     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Matteord     Omvandla     1000     10 0000     Förlänga     Förkorta     talsorter     Antalsuppfattning     En halv     En tiondel     Övergångar     Cirkeldiagram     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Läsförståelse     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Mattematik     Förståelse av begreppet hälften     Addera bråk     Jämna     Udda     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Del av antal     Utvecklad form     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Talordning     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kombinera     Engelska     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Textuppgifter     Stora plus     Talområdet 0-20     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förstoring     Förminskning     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Kvadrattal     Jämföra     Cirkel     Medelpunkt     Subtraktionstabell     Division med 3     Fler än     Färre än     Genomsnitt     Logiskt tänkande     Abakus     Begreppet dubbelt     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fler     Färre     naturliga tal     Figurer     Hörn     Sida     Procenttal     Rymd     Strategier     Mellanled     Faktor      Multiplikation     Produkt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Topplista denna vecka
 1. Matematik
 2. Svenska
 3. Dator och media
 4. Matematik
 5. Hjärngympa