Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
Åk4 till Åk6
 • • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (26)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
Annons

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (14)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (14)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Talkamrater-memory

0 av 16 nivåer klara
Spela Talkamrater-memory
Åk0 till Åk3
 • • Talkamrater
 • • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Multiplikation med bildstöd

0 av 4 nivåer klara
Spela Multiplikation med bildstöd
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med bildstöd
 • • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Taluppfattning     Decimaltal     Schack     Förstår mönster     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhetsomvandling     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enkla bråk     Procent     Diagram     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Omvandling     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Begrepp     Ekvaktioner     Enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Heltal     Stora tal     Geometriska figurer     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Enhetsbyte     Prioriteringsregler     Begreppet dubbelt     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     Problemlösning     Enhetsomvandling för längd     Tvillingarna     Multiplikation med uppställning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Positionssystemet     Avrundning     Överslagsräkning     Tiondel     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Potenser     Namnge geometriska former     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Prefix      enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     Läsa     Förståelse av begreppet hälften     Blandad form     Bråkform     Växla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Beräkna tider på en klocka     Antalsuppfattning     Textuppgifter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Beräkna tider     Klockan     Possitionsystemet     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Talsorter     Matteord     Platsvärde     Hundratal     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Läsförståelse     Talhus     Lägesmått     Del av hel     Månader och nummer     Delar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Siffrors värde i tal     procent     Ordningstal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     romerska siffror     Skriva siffror med bokstäver     Terminologi     Hemlisar     1-10     Talvärde     Tallinje     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Decimalform     Procentform     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Texttal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Koppla uttryck till berättelse     Positionssystem     Decimaltecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Division med en halv och en tiondel     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Logiskt tänkande     Abakus     talsorter     Mellanled     Division med 3     Kvadrattal     Del av antal     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Skillnad     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     naturliga tal     Svenska     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Dator och media