Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
Annons

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (41)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (19)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (3)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (29)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

0 av 4 nivåer klara
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18
Åk2 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
 • • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (16)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Procent räkning

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent räkning
Åk4 till Åk6
 • • procent
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Geometriska ord     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     talsorter     Decimal     Procent     Omvandling     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Avrundning     Potenser     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Area     Omkrets     Överslagsräkning     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsbyte     Geomtriska figurer     romerska siffror     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Schack     Förstår mönster     Antalsuppfattning     Positionsystemet     Heltal     Ekvationer     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Talmönster     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     Multiplikation med uppställning     Talordning     Tiotalsövergång     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Procenträkning     Delen     Mattematik     Förlänga     Förkorta     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Namnge geometriska former     Hemlisar     1-10     Skala     procent     Matteord     Prefix      enheter     Generell multiplikation     1000     10 0000     Tallinje     Dubblor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Diagram     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Talhus     Logiskt tänkande     Abakus     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enheter     Geometriska figurer     Del av antal     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     Tiondel     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Talområdet 0-20     Beräkna tider     Klockan     Andel     Procenttal     Omvandla     Enhetsomvandling för längd     Koordinatsystem     Läsförståelse     Övergångar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Skriva siffror med bokstäver     Storleksordna     Jämföra     Läsa av en analog klocka     Stava     Fler än     Färre än     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Delar     Enkla bråk     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Textuppgifter     Talvärde     Samband     Strategier     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Texttal     naturliga tal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Addera bråk     Månader och nummer     Begreppet dubbelt     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Kvadrattal     Terminologi     Koppla uttryck till berättelse     Ordningstal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Svenska     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska