Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
Annons

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
          (1)
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Fyrhörningar

0 av 2 nivåer klara
Spela Fyrhörningar
Åk4 till Åk6
 • • Fyrhörning
 • • Parallellogram
 • • Rektangel
 • • Kvadrat
Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.

Procent räkning

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent räkning
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Omvandling
 • • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.

Dubblor 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Dubblor 1-10
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Dubbelt 1-10
 • • Dubbelt 10-100
Här får du träna mera på att bli expert på dubblorna 1-10

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (17)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Medelvärde

0 av 2 nivåer klara
Spela Medelvärde
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (6)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (12)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talsorter     Platsvärde     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Hälften     Fjärdedel     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Matematik     Dubbelt     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Andel     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter      digital klocka     Talmönster     Problemlösning     Area     Omkrets     Negativa tal     Tallinjen     Cirkel     Medelpunkt     Diameter     Radie     Tabeller     Diagram     Pengar     Räkna     Tvillingarna     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Minnesträning     Memory     Talkamrater     Skriva siffror med bokstäver     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Procenträkning     Delen     Addera bråk     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Mattematik     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Enhetsomvandling för längd     Enhetsbyte     Skala     Stora tal     Positionsystemet     Samband     Tiotal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Ekvaktioner     Ental     Ordningstal     Jämna     Udda     Tal     Tiondel     Potenser     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Medelvärde     Genomsnitt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Beräkna tider     Klockan     Namnge geometriska former     Upprepad addition     Prioriteringsregler     Tiondelar     naturliga tal     Typvärde     Median     Lägesmått     Bråkform     Avrundning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Textuppgifter     Prefix      enheter     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     romerska siffror     Tallinje     Koppla uttryck till berättelse     Decimalform     Procentform     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     1000     10 0000     Division med en halv och en tiondel     Blandad form     Växla     Geometriska figurer     Överslagsräkning     Läsa av en analog klocka     Stava     Heltal     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Talordning     Siffrors värde i tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talhus     Del av hel     Mellanled     Koordinatsystem     Kvadrattal     Possitionsystemet     Talvärde     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler än     Färre än     Procenttal     Månader och nummer     Delar     Division med 3     Enkla bråk     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Strategier     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Geometriska ord     talsorter     Övergångar     Talföljd     Skillnad     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förståelse av begreppet hälften     Generell multiplikation     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Km     Texttal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Multiplikation med bildstöd     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Dator och media
Svenska
Matematik
Hjärngympa