Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (5)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
Annons

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
          (1)
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Tiotal ental- memory

0 av 3 nivåer klara
Spela Tiotal ental- memory
          (3)
Åk0 till Åk3
 • • Tiotal
 • • Ental
 • • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (5)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (5)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Romerska siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Romerska siffror
          (2)
Åk3 till Åk6
 • • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (16)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geomtriska figurer     Area     Analog klocka      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Begrepp     Koordinatsystem     Ekvaktioner     Diagram     Enhetsbyte     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Del av hel     Avrundning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Negativa tal     Tallinjen     Geometriska figurer     Överslagsräkning     procent     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Enkla bråk     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenttal     Omvandla     Multiplikation med uppställning     Positionssystemet     Läsa     Platsvärde     Andel     Lägesmått     Talsorter     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Matteord     Prioriteringsregler     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     romerska siffror     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Upprepad addition     Tiondel     Stora tal     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Hundratal     Mattematik     Namnge geometriska former     1000     10 0000     Tallinje     Heltal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider     Klockan     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Del av antal     Mellanled     Geometriska ord     Talordning     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Faktor      Multiplikation     Produkt     Delar     Talmönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Månader och nummer     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Siffrors värde i tal     Prefix      enheter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Ordningstal     Övergångar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Figurer     Hörn     Sida     Addera bråk     Decimalform     Procentform     Talvärde     Possitionsystemet     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Skriva siffror med bokstäver     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Positionssystem     Decimaltecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Begreppet dubbelt     Talhus     Samband     Fler än     Färre än     Talföljd     Logiskt tänkande     Abakus     Hemlisar     1-10     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Generell multiplikation     Division med 3     Svenska     Genrepedagogik     Km     Kvadrattal     Skillnad     Tiondelar     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     talsorter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Svenska