Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
          (1)
Åk5 till Åk6
 • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (6)
Åk1 till Åk3
 • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
          (2)
Åk2 till Åk6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (15)
Åk3 till Åk6
 • Enhetsbyte
 • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Annons

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (27)
Åk2 till Åk3
 • Volym
 • Enheter
 • Dl
 • l
Träna omvandling av volymenheter.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (9)
Åk1 till Åk3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (14)
Åk1 till Åk3
 • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (44)
Åk4 till Åk9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Multiplikation med bildstöd

0 av 4 nivåer klara
Spela Multiplikation med bildstöd
          (2)
Åk2 till Åk4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.

Geometri 2D grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri 2D grunderna
          (28)
Åk4 till Åk6
 • Vinklar
 • Geomtriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (2)
Åk1 till Åk3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • Addition
 • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (3)
Åk1 till Åk3
 • Huvudräkning
 • Mellanled
 • Addition
 • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • Del av hel
 • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (5)
Åk6 till Åk9
 • Division
 • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (9)
Åk2 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (72)
Åk4 till Åk6
 • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Enhetsomvandling     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Positionsystemet     Omkrets     Prioriteringsregler     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Uttryck     Ekvaktioner     Negativa tal     Tallinjen     Stora tal     Volym     Begrepp     Avrundning     Heltal     Enhet     Vikt     Area     Tallinje     Potenser     Upprepad addition     Positionssystemet     Problemlösning      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Multiplikation med uppställning     Matematik     Dubbelt     Antal     Utvecklad form     Algebra     Mönster     Talföljder     Överslagsräkning     Prefix      enheter     Tiotal     Ental     Enhetsomvandling för längd     Schack     Förstår mönster     Beräkna tider     Klockan     Skala     Antalsuppfattning     Tiotalsövergång     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Matteord     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Enhetsbyte     Enheter     Dl     Ml     Cl     Läsa     Jämna     Udda     Tal     Ekvationer     Multiplikation med bildstöd     Geomtriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Mellanled     Del av hel     Textuppgifter     Geometriska figurer     Ordningstal     Diagram     Procenträkning     Delen     Namnge geometriska former     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Talordning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Talområdet 0-20     Faktor      Multiplikation     Produkt     Tiondel     Läsa av en analog klocka     Stava     Strategier     Förståelse av begreppet hälften     Talkamrater     Månader och nummer     Blandad form     Bråkform     Växla     Talföljd     Terminologi     Koordinatsystem     Del av antal     Talmönster     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Possitionsystemet     Tvillingarna     Skriva siffror med bokstäver     Likamedtecken     Likhetstecken     Läsförståelse     Enkla bråk     Andel     Procenttal     Omvandla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Fler än     Färre än     Medelvärde     Median     Typvärde     Hundratal     Mattematik     Division med 3     1000     10 0000     Förlänga     Förkorta     romerska siffror     talsorter     Lägesmått     Siffrors värde i tal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talvärde     Addera bråk     Geometriska ord     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Kvadrattal     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hemlisar     1-10     Talhus     Fler     Färre     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Övergångar     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Km     Texttal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     naturliga tal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Generell multiplikation     Skillnad     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Dator och media
Annons