Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
3
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.
4
0%
Spela Samband med procent

Samband med procent

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
2
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tidsuppfattning
 • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
8
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
Annons
18
0%
Spela Geometri 3D och volym

Geometri 3D och volym

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Volym
 • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.
7
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
7
0%
Spela Enkla bråk

Enkla bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enkla bråk
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
13
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
14
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
4
0%
Spela Prefix till enheter

Prefix till enheter

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Prefix
 • enheter
 • Längd
 • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.
2
0%
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Tidsskillnad
 • Minuter
 • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
2
0%
Spela Jämna och Udda tal

Jämna och Udda tal

Förskola - Årskurs 3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.
2
0%
Spela Positionssystemet

Positionssystemet

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
3
0%
Spela Vilket tal saknas 0-20

Vilket tal saknas 0-20

Förskola - Årskurs 1
 • Talraden 0-20
 • Talets grannar
 • Närmast före
 • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.
7
0%
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter

Beräkna tidsskillnaden i minuter

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider
 • Analog klocka
 • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
4
0%
Spela Talmönster

Talmönster

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
3
0%
Spela Division med 10, 100 & 1000

Division med 10, 100 & 1000

Årskurs 6 - Årskurs 9
 • Division
 • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.
4
0%
Spela Träna taluppfattning

Träna taluppfattning

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Talsorter
 • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.
13
0%
Spela Division med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.
6
0%
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?

Öppna utsagor: Vem har rätt?

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Addition     Subtraktion     Division     Multiplikation     Huvudräkning     Siffror     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Längd     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Ekvaktioner     Cirkeldiagram     Tallinje     Textuppgifter     Likhetstecknets betydelse     Färdighetsträning     Koordinatsystem     Tabeller     Diagram     Minnesträning     Memory     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Ekvationer     Skala      digital klocka     Negativa tal     Tallinjen     Geomtriska figurer     Geometriska figurer     Pengar     Räkna     Förstoring     Förminskning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsomvandling för längd     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Medelvärde     Median     Typvärde     Procenträkning     Delen     Addera bråk     Multiplikation med uppställning     Kombinera     Engelska     Potenser     Avrundning     Schack     Förstår mönster     Upprepad addition     Talkamrater     Överslagsräkning     Beräkna tider på en klocka     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Begrepp     Prioriteringsregler     Enkla bråk     Heltal     Stora tal     Prefix      enheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Jämna     Udda     Tal     Positionssystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider     Klockan     Talmönster     Talsorter     Platsvärde     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Läsa     Tiotalsövergång     Enhetsbyte     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Tiotal     Ental     Antalsuppfattning     Tiondel     Geometriska ord     Tvillingarna     Hundratal     Andel     Lägesmått     Del av hel     Procent av     25% av     75% av     Terminologi     Förlänga     Förkorta     Talhus     Läsa av en analog klocka     Stava     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med bildstöd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Matteord     Månader och nummer     Procenttal     Omvandla     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Skriva siffror med bokstäver     Namnge geometriska former     Mattematik     talsorter     Genomsnitt     Subtraktionstabell     Cirkel     Medelpunkt     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Siffrors värde i tal     Del av antal     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     1000     10 0000     romerska siffror     Division med 3     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likamedtecken     Likhetstecken     Talområdet 0-20     Talföljd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Dubblor     Hemlisar     1-10     Begreppet dubbelt     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Figurer     Hörn     Sida     Koppla uttryck till berättelse     Stora plus     Generell multiplikation     Possitionsystemet     Talvärde     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Km     Delar     Ordningstal     Kvadrattal     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Samband     Strategier     Mellanled     Utvecklad form     Fler     Färre     Skillnad     Texttal     Tiondelar     Övergångar     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     naturliga tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Engelska
 4. Matematik
 5. Svenska
Annons