Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Geometri 3D och volym

Geometri 3D och volym

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Volym
 • Begrepp
Öva geometriska figurer, begrepp och räkna ut på rätblock och kuber.
0%
Spela Addition/subtraktion

Addition/subtraktion

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Öva på addition och subtraktion, uppdelat på nivåer med enbart tiotal och med enbart ental.
0%
Spela Avrundning grunderna

Avrundning grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0%
Spela Läs och lös

Läs och lös

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
Annons
0%
Spela Bråkform Decimalform Procentform

Bråkform Decimalform Procentform

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Procentform
 • Bråk
Växla mellan bråk-, decimal- och procentform. Enklare flervalsfrågor och svårare fritextfrågor.
0%
Spela Blandad huvudräkning

Blandad huvudräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning med addition och subtraktion i tal upp till tusen.
0%
Spela Talets grannar

Talets grannar

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Talordning
 • Tiotalsövergång
Här kan du öva på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Förskola - Årskurs 2
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
0%
Spela Talmönster

Talmönster

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
0%
Spela Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
 • Bråkform
Vi tränar förmågan att omvandla ett tal i procentform till bråkform och därefter använda bråket för att ta ut delar från en andel.
0%
Spela Talkamrater-memory

Talkamrater-memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
0%
Spela Räkna ut area

Räkna ut area

Årskurs 3 - Årskurs 4
 • Area
I detta spel får eleverna träna på att räkna ut area.
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Storleksordna
 • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
0%
Spela Talföljder med decimaltal

Talföljder med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Decimaltal
 • Hundradelar
 • Tiondelar
 • Talföljder
Träna på decimaltal genom att klura ut olika talföljder med tiondelar och hundradelar.
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000 till 10000

Addition/Subtraktion 1000 till 10000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tallinjen
Här får du öva på addition och subtraktion med tal mellan 1000 och 10000.
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
0%
Spela Vilket nummer har månaden?

Vilket nummer har månaden?

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Månader
 • Ordningsgtal
 • Kalender
 • Datum
Här övar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
Spelet övar på terminologi som används frekvent inom matematiken.
0%
Spela Ental, tiotal och hundratal

Ental, tiotal och hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
 • Positionssystemet
Känn igen tal uppdelat i ental, tiotal och hundratal utifrån beskrivningen.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?

Öppna utsagor: Vem har rätt?

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknet
 • Likhetstecknets betydelse
 • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Klocka     Analog klocka     Addition     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Omvandla     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tabeller     Minnesträning     Memory     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Talkamrater     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Bråkform     Del av     Andel     Area     Uttryck     Ekvaktioner     Förkortning     Begrepp     Prefix     Enheter     Vikt     Volym     Tallinje     Enkla bråk     Procent     Enhet     Enhetsomvandling     Heltal     Stora tal     Decimal     Omvandling     Procenträkning     Delen     Positionssystemet     Pengar     Räkna     Potenser     Storleksordna     Problemlösning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Avrundning     Överslagsräkning     Upprepad addition     Skala     Geometriska figurer      digital klocka     Enhetsbyte     Multiplikation med uppställning     Tiotal     Hundratal     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska former     Mönster     Talföljder     Talsorter     Platsvärde     Ental     Enhetsomvandling för längd     Dl     Ml     Cl     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotalsövergång     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Jämna     Udda     Tal     Diagram     Talkompisar     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Textuppgifter     Blandad form     Växla     Decimalform     Procentform     Talordning     Tiondel     Antalsuppfattning     Talmönster     Jämföra     Hundradelar     Tiondelar     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Terminologi     Multiplikation med bildstöd     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Del av hel     Läsförståelse     Talföljd     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Utvecklad form     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Koordinatsystem     Färdighetsträning     Räkneord     Beräkna tider på en klocka     Samband     Sannolikhet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Uppställning     Växel     Växling     Procent av     25% av     75% av     Possitionsystemet     Procenttal     Geometriska ord     Längdenheter     Mil     Kilometer     Snabbhet     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Matteord     Medelvärde     Median     Typvärde     romerska siffror     Subtraktionstabell     Strategier     Division med 3     Fler     Färre     Koppla uttryck till berättelse     Talområdet 0-20     Förstoring     Förminskning     Stora plus     Schack     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Övergångar     Tvillingarna     Dubblor     En halv     En tiondel     Rymd     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Differens     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Kvadrattal     Generaliserad multiplikationstabell     Förståelse av begreppet hälften     Cirkel     Medelpunkt     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Genrepedagogik     Del av antal     Delar     Talhus     Mattematik     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talvärde     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Ordkunskap     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Fler än     Färre än     Lägesmått     Tillämpad matematik     Siffrors värde i tal     Skillnad     Mellanled     naturliga tal     Genomsnitt     Platsvärden     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100