Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
          (1)
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
Annons

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Memory enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Memory enhetsomvandling
Åk4 till Åk6
 • • Enhetsomvandling
 • • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.

Julmatte

0 av 4 nivåer klara
Spela Julmatte
          (31)
Åk4 till Åk6
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Division
 • • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (6)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (6)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (70)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Geometriska ord     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Area     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Taluppfattning     Decimaltal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Ekvaktioner     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Schack     Förstår mönster     Diagram     Problemlösning     Ental     Tiotal     Hundratal     Enkla bråk     Negativa tal     Tallinjen     Avrundning     Överslagsräkning     Antalsuppfattning     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Del av hel     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Läsförståelse     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Månader och nummer     Multiplikation med uppställning     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Klockan     Enhetsbyte     Talsorter     Platsvärde     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Jämna     Udda     Tal     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Figurer     Hörn     Sida     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     procent     Läsa av en analog klocka     Stava     Namnge geometriska former     Koppla uttryck till berättelse     Prefix      enheter     romerska siffror     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tiondel     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Samband     Strategier     Multiplikation med bildstöd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Potenser     Ordningstal     Talhus     Talkamrater     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Andel     Terminologi     Begreppet dubbelt     Delar     Likamedtecken     Likhetstecken     Mattematik     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Dubblor     Division med 3     Skriva siffror med bokstäver     Blandad form     Bråkform     Växla     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Förlänga     Förkorta     Lägesmått     Övergångar     Skillnad     Texttal     Mellanled     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Possitionsystemet     Tiondelar     Procenttal     Omvandla     Faktor      Multiplikation     Produkt     Decimalform     Procentform     Addera bråk     1000     10 0000     Tallinje     Del av antal     Generell multiplikation     talsorter     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Svenska     Km     Talvärde     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik