Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Vilket tal saknas 0-20

Vilket tal saknas 0-20

Förskola - Årskurs 1
 • Talraden 0-20
 • Talets grannar
 • Närmast före
 • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
Spelet tränar terminologi som används inom matematiken.
0%
Spela Multiplikation tabell 6 och 7

Multiplikation tabell 6 och 7

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
0%
Spela Lilla minus

Lilla minus

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Subtraktion
 • Öppna utsagor
 • Differens
Öva på subtraktion med tal mellan 1 och 10 och ökande svårighetsgrad i kul mattespel.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Vikt
Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
Annons
0%
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000

Talkamraterna 10, 100, 1000

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
0%
Spela Tvillingarna

Tvillingarna

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.
0%
Spela Längdenheter utan decimaler

Längdenheter utan decimaler

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
0%
Spela Addera bråktal med varandra

Addera bråktal med varandra

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addera bråk
 • Bråk
 • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
0%
Spela Addition med hemlisar 0-10

Addition med hemlisar 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Likhetstecknets betydelse
 • Färdighetsträning
Addition och likhetstecknets betydelse med hemlisar, t.ex. 5+_=6.
0%
Spela Tidsangivelser i fritext

Tidsangivelser i fritext

Förskola - Årskurs 6
 • Analog klocka
 • Klocka
 • Stava
Läs av tidsangivelsen på den analoga klockan och svara på vad den visar i fritext.
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
0%
Spela Likamedtecknets betydelse

Likamedtecknets betydelse

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Likamedtecken
 • Likhetstecken
 • Addition
 • Subtraktion
Eleverna får öva på betydelsen av likamedtecknet, =.
0%
Spela Beskrivning av geometriska figurer

Beskrivning av geometriska figurer

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Geometriska former
 • Geometriska figurer
Här kan du öva på namnen för geometriska figurer utifrån beskrivning.
0%
Spela Geometriska figurer

Geometriska figurer

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometriska figurer
 • Geometriska former
Ser du vilken geometrisk figur som visar på bilden?
0%
Spela Plus- och minuskompisar

Plus- och minuskompisar

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
 • Subtraktion
Öva på sambandet mellan addition och subtraktion med pluskompisar och minuskompisar.
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Medelvärde
 • Typvärde
 • Median
 • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!
0%
Spela Subtraktion med talhus 0-10

Subtraktion med talhus 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 2
 • Subtraktion
 • Talhus
 • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tidsuppfattning
 • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
0%
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Årskurs 1 - Årskurs 9
 • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Meter
Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
 • Storleksordna
Öva på att storleksordna decimaltal från minst till störst.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Tabeller     Diagram     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Upprepad addition     Addition     Positionsystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Texttal     Uttryck     Skala     Geometri     Hälften     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Beräkna tider     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Bråkform     Del av     Andel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Minnesträning     Memory     Talsorter     Platsvärde     Fjärdedel     Digital klocka     Area     Omkrets     Positionssystemet     Förstoring     Förminskning     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Algebra     Mönster     Talföljder     Procenträkning     Delen     Enheter     Dl     Ml     Cl     Medelvärde     Median     Typvärde     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Beräkna tider på en klocka     Potenser     Talmönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Begrepp     Ental     Tiotal     Hundratal     Negativa tal     Tallinjen     Prefix     Ordkunskap     Terminologi     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Avrundning     Överslagsräkning     En halv     En tiondel     Stora tal     Storleksordna     Jämföra     Blandad form     Växla     Ekvaktioner     Sannolikhet     Multiplikation med uppställning     Enkla bråk      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Matteord     Omvandla     Problemlösning     Öppna utsagor     Differens     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enhetsomvandling för längd     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Addera bråk     Läsförståelse     Färdighetsträning     Geometriska former     Geometriska figurer     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Lägesmått     Talkamrater     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Del av hel     Possitionsystemet     Koordinatsystem     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Heltal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Likhetstecknet     Likheter     Talkompisar     Antalsuppfattning     Fler än     Färre än     Multiplikation med bildstöd     Tiotalsövergång     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tiondel     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Förlänga     Förkorta     Talordning     Samband     Strategier     Mattematik     Del av antal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Delar     Stora plus     Talområdet 0-20     Division med 3     Geometriska ord     romerska siffror     talsorter     Talföljd     Cirkeldiagram     Längdenheter     Decimalform     Mil     Kilometer     Procentform     Mellanled     Cirkel     Medelpunkt     Kombinera     Engelska     Genrepedagogik     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Lilla plus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Rymd     Uppställning     Växel     Växling     Skillnad     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talvärde     Tiondelar     Lilla minus     Ag 1     Subtraktionstabell     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken     Förståelse av begreppet hälften     Genomsnitt     Fler     Färre     Hundradelar     Figurer     Hörn     Sida     naturliga tal     Procenttal     Procent av     25% av     75% av     Snabbhet     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Utvecklad form     Logiskt tänkande     Abakus     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt