Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)
          (15)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (17)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
Annons

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (17)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Algebra grunderna

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra grunderna
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Uttryck
 • • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (45)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (19)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (63)
Åk0 till Åk5
 • • Klocka
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (9)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (8)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Geometri 2D grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri 2D grunderna
          (26)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Medelvärde, median och typvärde

0 av 3 nivåer klara
Spela Medelvärde, median och typvärde
          (3)
Åk3 till Åk7
 • • Medelvärde
 • • Median
 • • Typvärde
Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Julmatte

0 av 4 nivåer klara
Spela Julmatte
          (32)
Åk4 till Åk6
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Division
 • • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (26)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (5)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (5)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Problemlösning     Area     Omkrets     Addition     Decimal     Procent     Omvandling     Längd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Matematik     Dubbelt     Antal     Beräkna tider på en klocka     Digital klocka     Procenträkning     Delen     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Prefix      enheter     Tabeller     Diagram     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Minnesträning     Memory     Talmönster     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Positionssystemet     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ental     Tiotal     Skriva siffror med bokstäver     Del av hel     Tiondel     Tiotalsövergång     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Ordningstal     Skala     Matteord     Potenser     Talhus     Talkamrater     Enhetsbyte     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Enkla bråk     Tallinje     Logiskt tänkande     Abakus      digital klocka     Avrundning     Överslagsräkning     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Ekvaktioner     Namnge geometriska former     Schack     Förstår mönster     Lilla plus     Andel     Medelvärde     Median     Typvärde     Hundratal     Jämna     Udda     Tal     1000     10 0000     Addera bråk     Siffrors värde i tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Begrepp     Läsa     Beräkna tider     Klockan     Decimalform     Bråkform     Procentform     Procenttal     Omvandla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talföljd     Månader och nummer     Talordning     Svenska     Genrepedagogik     Km     Enhetsomvandling för längd     Textuppgifter     Mattematik     Possitionsystemet     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Blandad form     Växla     Lilla minus     Ag 1     romerska siffror     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Upprepad addition     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Samband     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Geometriska figurer     Strategier     Mellanled     Läsa av en analog klocka     Stava     naturliga tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Tiondelar     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     Del av antal     Multiplikation med bildstöd     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Terminologi     Delar     Generell multiplikation     Lägesmått     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Geometriska ord     talsorter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Texttal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka