Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
2
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
16
0%
Spela Talkamrater-memory

Talkamrater-memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Talkamrater
 • Addition
Vilka talkamrater hör ihop? Vänd och hitta de två talkamraterna som hör ihop.
13
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
4
0%
Spela Talmönster

Talmönster

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
Annons
3
0%
Spela Tiotal ental- memory

Tiotal ental- memory

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tiotal
 • Ental
 • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.
5
0%
Spela Dubbelt o. hälften

Dubbelt o. hälften

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Dubbelt
 • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.
13
0%
Spela AG 1 Lilla plus och minus 1-10

AG 1 Lilla plus och minus 1-10

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Addition
 • Subtraktion
 • Lilla plus
 • Lilla minus
Du får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10
2
0%
Spela Sannolikhet

Sannolikhet

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Sannolikhet
Träna på sannolikhet av ett utfall på exempelvis tärningar och kort.
4
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
17
0%
Spela Avrundning och överslagsräkning

Avrundning och överslagsräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.
2
0%
Spela Tidsangivelser i fritext

Tidsangivelser i fritext

Förskola - Årskurs 6
 • Läsa av en analog klocka
 • Klockan
 • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.
4
0%
Spela Procent och decimaltal

Procent och decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procenttal
 • Decimal
 • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.
3
0%
Spela Addition och subtraktion 1-100

Addition och subtraktion 1-100

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tiotal
 • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
4
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
2
0%
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Tidsskillnad
 • Minuter
 • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
24
0%
Spela Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

Enhetsbyte (längd km, m, dm, cm och mm)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Enhetsbyte
 • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.
2
0%
Spela Positionssystemet

Positionssystemet

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
2
0%
Spela Addition 0-10

Addition 0-10

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.
3
0%
Spela Median och typvärde

Median och typvärde

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Median
 • Typvärde
Vi tränar våra färdigheter att ta reda på median och typvärde.
2
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
Annons
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Uttryck     Ekvaktioner     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Enheter     Dl     Ml     Cl     Bråkform     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Stora tal     Procenträkning     Delen     Skala     Beräkna tider på en klocka     Pengar     Räkna     Avrundning     Koordinatsystem     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Positionsystemet     Storleksordna     Jämföra     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Diagram     Tallinje     Förlänga     Förkorta     Decimalform     Procentform     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Blandad form     Växla     Talkamrater     Prioriteringsregler     Talmönster     Tiotal     Ental     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Sannolikhet     Överslagsräkning     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Procenttal     Omvandla     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsbyte     Median     Typvärde     Läsförståelse     Prefix      enheter     Enkla bråk     Beräkna tider     Del av hel     Geometriska figurer     Medelvärde     Upprepad addition     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Andel     Antalsuppfattning     Tvillingarna     Procent av     25% av     75% av     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Talsorter     Platsvärde     Addera bråk     Namnge geometriska former     Förstoring     Förminskning     Potenser     Likamedtecken     Likhetstecken     Hundratal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Tiondel     Heltal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talområdet 0-20     Snabbhet     Tiotalsövergång     Multiplikation med bildstöd     Genomsnitt     Geometriska ord     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Utvecklad form     Jämna     Udda     Tal     Del av antal     talsorter     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Övergångar     Talordning     Delar     Cirkeldiagram     Samband     Längdenheter     Mil     Kilometer     Månader och nummer     Possitionsystemet     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Strategier     Textuppgifter     Lägesmått     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Siffrors värde i tal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Mattematik     Talhus     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Division med 3     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Färdighetsträning     Talvärde     Hemlisar     1-10     Division med en halv och en tiondel     Subtraktionstabell     Fler     Färre     Ordningstal     Stora plus     Hundradelar     Tiondelar     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talföljd     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Rymd     Terminologi     Logiskt tänkande     Abakus     Texttal     Koppla uttryck till berättelse     romerska siffror     Skillnad     Kvadrattal     naturliga tal     Svenska     Genrepedagogik     Km     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Cirkel     Medelpunkt     Generell multiplikation     Positionssystem     Decimaltecken     Mellanled     
Ta bort
Annons